Byla 2-17575-221/2011
Dėl palikimo atsiradimo vietos fakto nustatymo, suinteresuotu asmeniu byloje esant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Irenai Griškevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjui M. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo M. S. pareiškimą dėl palikimo atsiradimo vietos fakto nustatymo, suinteresuotu asmeniu byloje esant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, ir

Nustatė

2kad pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog palikimo, atsiradusio po A. S., a.k. ( - ) mirusios 2011-07-09, mirties atsiradimo vieta – ( - ), Kaune.

3Pareiškime, kurį palaikė posėdžio metu, nurodė, kad mama A. S. paskutinius penkerius metus gyveno ir JAV, ir Lietuvoje, kur turėjo tik vieną gyvenamąją vietą ( - ), Kaune. Mama mirė JAV. Jis negali paveldėti mamos turto, nes ji gyveno keliose vietose, nekilnojamasis turtas registruotas Lietuvoje (b.l. 19-20, 43-44).

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atsiuntė atsiliepimą, nurodydama, jog fakto nustatymui neprieštarauja, prašydama bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 25), teismo posėdyje, apie kurį pranešta tinkamai (b.l. 40), nedalyvavo.

5Pareiškimas tenkintinas visiškai.

6Išklausius pareiškėjo paaiškinimą (b.l. 43-44), liudytojo E. K. parodymus (b.l. 44), išnagrinėjus rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad 2011-07-09 JAV mirė pareiškėjo mama A. S. (b.l. 6-8). Pareiškėjo tėvas miręs 1979-02-03 (b.l. 30). A. S. vardu registruotas žemės sklypas ( - ), Kauno rajono savivaldybėje (b.l. 28-29) ir 66/100 gyvenamojo namo, 1/2 ir 2/3 ūkinių pastatų, 198/300 dalys kitų statinių bei 222/1323 žemės sklypo, esančių ( - ), Kaune (b.l. 23-27), kur nuo 1995-09-25 iki 2005-06-29 buvo deklaruota jos gyvenamoji vieta, po to gyvenamosios vietos deklaravusi nebuvo (b.l. 14).

7Lietuvos Respublikos CK 5.50 straipsnio 2 dalis nustato, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Palikimo atsiradimo vieta laikoma paskutinė nuolatinė palikėjo gyvenamoji vieta (CK 5.4 str. 1 d., 2.12 str.). Suinteresuotų asmenų prašymu palikimo atsiradimo vietą nustato teismas (CK 5.4 str. 4 d.).

8Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai.

9Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, tai yra faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-06 nutartis byloje Nr. 3K-3-177/2006).

10Laikytinas pagrįstu pareiškėjo aiškinimas, jog nėra aišku, į kurį notarų biurą reikia kreiptis tam, kad būtų užvesta paveldėjimo byla ir išduotas paveldėjimo teisės liudijimas po A. S. mirties, kadangi ji nėra deklaravusi gyvenamosios vietos, turi nekilnojamojo turto skirtingose vietose. Rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog A. S. iki mirties gyveno ( - ), Kaune, pareiškėjas neturi. Tačiau tai, kad ji gyveno JAV bei minėtu adresu Kaune, aiškino pareiškėjas bei patvirtino liudytojas, kurių paaiškinimu ir parodymais netikėti teismas neturi pagrindo. Todėl ši vieta laikytina palikimo atsiradimo vieta (CK 5.4 str. 2 d. 1 p.). Tokio fakto nustatymas pareiškėjui sukeltų teisines pasekmes, t.y. suteiktų galimybę kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą dėl palikimo priėmimo po mamos mirties (CK 5.11 str. 1 d., 5.50 str., 3.188 str. 1 d. 2 p.), todėl toks faktas nustatytinas.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, jog kitų įstatyminių įpėdinių nėra, suinteresuotas asmuo fakto nustatymui neprieštarauja, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CK 1.5 str.), darytina išvada, kad pareiškėjo prašymas pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas.

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 448 straipsniu, 442 straipsnio 1 dalies, 1, 13 punktais, 444 straipsnio 2 dalies 9 punktu, teismas

Nutarė

13pareiškimą tenkinti visiškai.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad palikimo, atsiradusio po A. S., a.k. ( - ) mirusios 2011-07-09, mirties atsiradimo vieta – ( - ), Kaune.

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas dėl turto paveldėjimo.

16Priteisti iš pareiškėjo M. S., a.k. ( - ) valstybei (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 01011239 4300, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000) 13 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

17Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Kauno miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai