Byla 2A-912/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2546-343/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta‘ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Kauno keliai“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Autokausta“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Kauno keliai“ ir UAB „Autokausta“, prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – perkančioji organizacija) 2013 m. rugsėjo 12 d. raštu Nr. 32-14-699 priimtus sprendimus atmesti UAB „Kamesta“ ir UAB „Autokausta“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pasiūlymą supaprastintame atvirajame viešajame konkurse „K. Petrausko g. (nuo Vidūno al. iki Radvilėnų pl.) rekonstravimo darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 140966, sudaryti pasiūlymų eilę, konkurso laimėtoju pripažinti UAB „Kauno keliai“, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas UAB „Kamesta“ ieškinyje ir dublike nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio 28 d. UAB „Kamesta“ ir UAB „Autokausta“, veikdamos jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo paskelbtame viešajame konkurse „K. Petrausko g. (nuo Vidūno al. iki Radvilėnų pl.) rekonstravimo darbų pirkimas“. 2013 m. rugsėjo 5 d. raštu perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija paprašė ieškovo patikslinti tam tikrus kvalifikacinius duomenis, paaiškinti neatitikimus, esančius pateiktuose sąmatose ir darbų kiekių žiniaraščiuose. 2013 m. rugsėjo 12 d. raštu perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad vadovaujantis pirkimo sąlygų 62.3 punktu ieškovo pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų 33.8 ir 33.9 punktuose nustatytų reikalavimų, taip pat informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę ir pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymą. Ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimais atmesti ieškovo, veikiančio jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Autokausta“, pasiūlymą, sudaryti pasiūlymų eilę ir paskelbti pirkimo laimėtoju tiekėjo UAB „Kauno keliai“ pasiūlymą, 2013 m. rugsėjo 18 d. pateikė viešojo pirkimo komisijai pretenziją. 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimu perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija nutarė ieškovo UAB „Kamesta“ pretenziją atmesti. Ieškovo teigimu, perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija, nustačiusi, kad nepateiktas įkainotų darbų kiekių žiniaraštis, kuriame turėjo būti nurodyti darbo užmokesčio, mechanizmų ir medžiagų kiekiai, nepagrįstai padarytą pažeidimą vertino esminiu bei atmetė ieškovo pasiūlymą su mažiausia pasiūlyta kaina kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų reikalavimų. Ieškovo teigimu, įkainotų darbų kiekių žiniaraštis nebuvo pateiktas dėl techninių kliūčių pasiūlymo teikimo metu CVP IS sistemoje neišsisaugojus laikmenai su darbų kiekių žiniaraščiu, parengtu pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 6 priedo 5 lentelę, todėl perkančioji organizacija nepagrįstai įkainotų darbų kiekių žiniaraščio nepateikimą vertino kaip esminį pažeidimą, sudarantį pagrindą atmesti ieškovo pasiūlymą. Nurodė, kad įkainotų darbų kiekių žiniaraščio pateikimas nepakeistų pasiūlymo esmės ir kainos, kadangi STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 6 priedo 4 ir 5 lentelėse pateikiamos lokalinės sąmatos praktiškai nesiskiria, pateikus 4 lentelę, tačiau nepateikus 5 lentelės, tiekėjas nebeturi galimybės pakeisti pasiūlymo esmės ir kainos, kadangi šios lentelės sudėtinės dalys yra įtvirtintos pačiame pasiūlyme, be to, sutarties 1.1.4.3 punkte „Išlaidos“ yra numatyta, jog į kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos, susijusios su sutartyje numatytų darbų ir paslaugų įvykdymu. Ieškovo teigimu, viešojo pirkimo komisija nepagrįstai nustatytą ieškovo pirkimo sąlygų pažeidimą nepateikiant įkainotų darbų kiekių žiniaraščio sieja su negalėjimu patikrinti, ar apskaičiuota kaina bus pakankama rangovų pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų kompensavimui, kadangi tam, kad įsitikinti, ar ieškovo pasiūlyta kaina bus pakankama jo sąnaudų kompensavimui, yra numatytas neįprastai mažos kainos pagrindimo mechanizmas. Ieškovo nuomone, žiniaraščio, kuriame atspindi darbo užmokesčio, mechanizmų ir medžiagų kainos, nepateikimas su pasiūlymu, atsižvelgiant į tai, kad pasiūlyme pateiktas įkainotas žiniaraštis, kuriame atsispindi kaina už vienetą, nekelia ir nekėlė grėsmės nei perkančiajai organizacijai, nei tretiesiems asmenims pateikiant pasiūlymą, taip pat sudarant ar vykdant viešojo pirkimo sutartį, todėl nustatytas pažeidimas laikytinas formalaus pobūdžio neatitikimu ir neturėtų būti laikomas esminiu pirkimo sąlygų pažeidimu, pasiūlymo keitimu VPĮ 39 straipsnio 1 dalies prasme.

5A. K. miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko. A. K. miesto savivaldybės administracija atsiliepime ir triplike nurodė, kad perkančioji organizacija nustačiusi, kad ieškovas nepateikė įkainotų darbų kiekių žiniaraščio, negalėjo VPĮ 39 straipsnio 1 dalies pagrindu leisti ieškovui patikslinti pasiūlymą, kadangi nurodyto dokumento nepateikimas nelaikytinas aritmetine klaida, taisytina VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovo teigimu, pirkimo dokumentų 33.8 punkte numatyti įkainotų darbų kiekių žiniaraščiai, kuriuose nurodyti darbo užmokesčio, mechanizmų ir medžiagų įkainiai, bei informacinio bei nuolatinio aiškinamųjų stendų įrengimo sąmata yra vieni iš sudėtinių pasiūlymo dalių, kurių pateikimas privalomas visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams. Atsakovas teigia kad, pagal įkainotų darbų kiekių žiniaraščius ar sąmatas vertinamas gaminių, medžiagų, įrenginių kokybės minimumas, siūlomų darbų atitikimas projektinei dokumentacijai, papildomų darbų kainos keičiantis darbų apimtims, todėl perkančiajai organizacijai pripažinus tinkamu tiekėjo pasiūlymą, pateiktą be įkainotų darbų kiekių žiniaraščio, kyla rizika, kad už pasiūlytą kainą visi siekti įsigyti darbai nebus atlikti, nes teikdamas pasiūlymą tiekėjas jų nenurodė arba nurodė ne pilna apimtimi. Atsakovo manymu, pirkimo dokumentų 33.9 punkte nurodytos sąmatos su reikalaujamais dokumentais nepateikimas laikytinas esminiu pažeidimu, todėl perkančioji organizacija, nustačiusi tokį pažeidimą, pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų. Atsakovo teigimu, perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostata, prašyti tiekėjo, kad jis paaiškindamas savo pasiūlymą pateiktų vieną iš esminių pasiūlymą sudarančių dokumentų, neprivalėjo ir neturėjo teisės, kadangi suteikus tiekėjui tokią galimybę jis žinodamas kitų tiekėjų pasiūlymų kainas galėjo padaryti tokį savo pasiūlymo pakeitimą dėl kurio pirkimo dokumentų neatitinkantis pasiūlymas, taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, kas prieštarautų imperatyvioms VPĮ 29 straipsnio 4 dalies ir 39 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Atsakovo nuomone, aiškindamas VPĮ nuostatas dėl galimybės paaiškinti pasiūlymus ieškovas suabsoliutina šią perkančiosios organizacijos teisę išplėsdamas ją iki galimybės pateikti su pasiūlymu nepateiktas jos sudėtines dalis, kadangi prašyti dalyvių paaiškinti savo pasiūlymus perkančioji organizacija gali tik tuomet, kai pasiūlymas ar jo sudėtinės dalys yra neaiškūs, bet ne tuomet, kai pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų. Atsakovo vertinimu, ieškovo argumentai dėl techninių trikdžių sutrukdžiusių jam pateikti pasiūlymą atitinkantį pirkimo sąlygų reikalavimus yra nepagrįsti, nes nepateikti šiuos argumentus pagrindžiantys įrodymai.

6Trečiasis asmuo UAB „Kauno keliai“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Trečiasis asmuo UAB „Kauno keliai“ atsiliepime į ieškinį ir triplike nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių CVP IS sistemos gedimą pasiūlymo teikimo metu, todėl nepagrįstai grindžia ieškinį šiomis aplinkybėmis. Trečiojo asmens manymu, ieškovo padarytas pažeidimas negali būti vertinamas formaliu, kadangi ieškovo nurodomos aplinkybės dėl privalomų dokumentų nepateikimo yra subjektyvaus pobūdžio ir negali būti pagrindu pažeisti lygiateisiškumo principą bei ieškovo pasiūlymą vertinti ne pagal pirkimo dokumentų reikalavimus. Trečiojo asmens teigimu, kadangi ieškovo nepateikti dokumentai turėjo būti pateikti kartu su pasiūlymu, o buvo pateikti vėliau, todėl perkančioji organizacija pagrįstai ir teisėtai atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų, toks perkančiosios organizacijos sprendimas atitinka teismų praktiką. Trečiojo asmens nuomone, ieškovo akcentuojamas faktas, kad jo pasiūlyta kaina buvo mažiausia, negalėjo ir negali būti pagrindu perkančiajai organizacijai ignoruoti pirkimo sąlygas ir imperatyvias teisės normas bei leisti dalyvauti viešajame pirkime tiekėjui, pateikusiam pirkimo sąlygų neatitinkantį pasiūlymą.

7Trečiasis asmuo UAB “Autokausta” atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimu nusprendė ieškinį atmesti, priteisti trečiajam asmeniui UAB „Kauno keliai“ iš ieškovo UAB „Kamesta“ 5 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir vadovaudamasis CPK 178 straipsnyje nustatytomis įrodinėjimo taisyklėmis, padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė, kad privalomo pateikti dokumento - įkainotų darbų kiekių žiniaraščio, kuriame turėjo būti nurodyti darbo užmokesčio, mechanizmų ir medžiagų įkainiai, nepateikė dėl techninių priežasčių CVP IS sistemoje neišsisaugojus laikmenai su darbų kiekių žiniaraščiais bei sprendė, jog nurodytas dokumentas buvo nepateiktas dėl to, kad nebuvo paruoštas.

11Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovas nenurodė jokių priežasčių, kodėl nebuvo pateikta informacinio bei nuolatinio aiškinamųjų stendų įrengimo sąmata, sprendė, jog šis dokumentas nebuvo pateiktas taip pat dėl to, kad nebuvo paruoštas.

12Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovas kaip verslininkas, besispecializuojantis teikiant tokio pobūdžio kaip aptariamame pirkime paslaugas ir nuolat dalyvaujantis pirkimuose, turi elgtis atidžiai ir atsakingai įgyvendindamas savo teises ir pareigas, į tai, kad ieškovas dėl išimtinai nuo jo priklausančių subjektyvių priežasčių nepateikė aiškiai pirkimo sąlygose nurodytų dokumentų, į tai, kad ieškovas pirkimo sąlygų neginčijo, neprašė jų paaiškinti, sprendė, jog aiškiai nurodytų finansines pasiūlymo sąlygas nustatančių pasiūlymo dokumentų nepateikimas negali būti pripažįstamas formaliu ir/arba nereikšmingu pažeidimu, todėl laikytinas esminiu.

13Teismas, vadovaudamasis VPĮ normomis, pirkimo sąlygų nuostatomis bei teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais, sprendė, kad tai, jog ieškovas pasiūlė mažiausią kainą, negali atleisti jo nuo pareigos laikytis bendrų paskelbtų pirkimo sąlygų, nes priešingu atveju, taikant ieškovui išlygas dėl pirkimo sąlygų privalomumo, būtų pažeistos kitų konkurse dalyvaujančių tiekėjų teisės bei VPĮ 3 straipsnio nuostatos, įpareigojančios perkančiąją organizaciją užtikrinti kad būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

14Teismas, vadovaudamasis VPĮ 29 straipsnio 4 dalimi, 39 straipsnio 1 dalimi, 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu, pirkimo sąlygų 9.4 punktu, 62.3 punktu, padarė išvadą, kad ieškovas nustatytu terminu nepateikė visų pirkimo sąlygose nurodytų dokumentų, toks pažeidimas nebuvo formalus, o yra esminis, todėl kadangi pavėluotas pasiūlymo papildymas yra imperatyviai draudžiamas VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatų, perkančioji organizacija pagrįstai ir teisėtai atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų (VPĮ 39 str. 23 d. 2 p.).

15Teismas, atsižvelgęs į priimamą procesinį sprendimą, sprendė, jog iš atsakovo trečiajam asmeniui priteistinos 5 000 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidos už teisines paslaugas (CPK 93 str. 1 d.).

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

17Ieškovas UAB „Kamesta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, UAB „Kamesta“ ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

18Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

191) Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė VPĮ nuostatas, reglamentuojančias pasiūlymų vertinimą (CPK 330 str.);

202) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad jeigu perkančioji organizacija būtų paprašiusi ieškovą patikslinti duomenis dėl įkainuotų darbų kiekių žiniaraščių pateikimo, tai tokiu atveju būtų pažeisti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai, yra nepagrįsta. Apelianto teigimu, įkainuotų darbų kiekių žiniaraščių pateikimas patikslinant pasiūlymą nepažeistų viešųjų pirkimų principų, tuo tarpu formalaus neatitikimo pripažinimas lemiančiu atmesti visą pasiūlymą iš esmės prieštarauja nurodytiems principams;

213) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovas neįrodė, kad įkainotų darbų kiekių žiniaraščio nepateikė dėl techninių priežasčių CVP IS sistemoje neišsisaugojus laikmenai su darbų kiekių žiniaraščiais, kadangi įrodymų apie kompiuterio techninį gedimą tam tikru momentu ieškovas objektyviai neturėjo galimybės pateikti;

224) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad įkainotų darbų kiekių žiniaraščio nepateikimas yra esminis pažeidimas, yra nepagrįsta, padaryta remiantis vien teoriniais teiginiais. Apelianto manymu, įkainotų darbų kiekių žiniaraščio nepateikimas dėl techninių priežasčių yra laikomas formaliu neatitikimu, kuris privalėjo būti ištaisomas perkančiajai organizacijai paprašius ieškovo patikslinti savo pasiūlymą, o ne šiuo pagrindu atmetant racionaliausią pasiūlymą;

235) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad įkainotų darbų kiekių žiniaraščiai nebuvo pateikti dėl to, kad nebuvo paruošti, yra taip pat nepagrįsta, padaryta neatsižvelgus į tai, jog ieškovas jau seniai užsiima statybine veikla, dalyvauja viešuosiuose pirkimuose dėl tokio pobūdžio darbų įsigijimo, todėl teigti, kad ieškovas tiesiog neparuošė įkainotų darbų kiekių žiniaraščio, nes galimai nežinojo jo esant būtino, yra akivaizdžiai neįmanoma;

246) Pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškinį neatsižvelgė į tai, jog STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 6 priedo 4 ir 5 lentelės, kuriuose pateikiamos sąmatos praktiškai nesiskiria, todėl tiekėjui nepateikus vienos iš šių lentelių, jis vis tiek turėtų atlikti visus darbus, kadangi pagal pirkimo sutarties 1.1.4.3 punktą į sutarties kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos, susijusios su sutartyje numatytų darbų ir paslaugų įvykdymu. Taip pat pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovui pateikus STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 6 priedo 4 lentelę, bet nepateikus 5 lentelės, jis nebeturėtų galimybės pakeisti pasiūlymo esmės ir kainos, kadangi ji ir jos sudėtinės dalys yra įtvirtintos pačiame pasiūlyme;

257) Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad perkančioji organizacija nutarė atmesti ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų reikalavimų tik po to, kai ieškovas patikslino savo pasiūlymo duomenis.

26A. K. miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą su apeliaciniu skundu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad dalies pasiūlymo dokumentų nepateikimas yra ne formalus, bet esminis pažeidimas, kuris negali būti šalinamas taikant VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

27Trečiasis asmuo UAB „Kauno keliai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visas bylai reikšmingas aplinkybes, pagrįstai ir teisėtai konstatavo, jog ieškovas neįrodė, kad įkainotų darbų kiekių žiniaraščio nepateikė dėl techninių kliūčių, kad ieškovo padarytas pažeidimas laikytinas esminiu, nesudarančiu pagrindo VPĮ 39 straipsnio taikymui.

28A. K. miesto savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo UAB “Autokausta” atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Apeliacinis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

31Dėl bylos nagrinėjimo ribų

32Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

33Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kamesta“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2546-343/2013, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

34Dėl faktinių bylos aplinkybių

35Bylos medžiaga patvirtina, kad 2013 m. rugpjūčio 28 d. ieškovas UAB „Kamesta“ ir trečiasis asmuo UAB „Autokausta“, veikdami 2013 m. rugpjūčio 28 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos 2013 m. rugpjūčio 7 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtame pirkime, vykdomame supaprastinto atviro konkurso būdu „ K. Petrausko g. (nuo Vydūno al. iki Radvilėnų pl.) rekonstravimo darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 140966. 2013 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. 32-14-683 atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad 2013 m. rugsėjo 4 d. posėdžio metu buvo nutarta vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi prašyti UAB „Kamesta“, veikiančią jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Autokausta“, patikslinti savo kvalifikacijos duomenis apie ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovus, taip pat vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi paaiškinti pasiūlyme pateiktus darbų kiekių žiniaraščiuose ir sąmatose esančius neatitikimus, nekeičiant pasiūlymo esmės. Vykdydamas perkančiosios organizacijos įpareigojimus, 2013 m. rugsėjo 9 d. ieškovas UAB „Kamesta“ pateikė atsakovo viešojo pirkimo komisijai paaiškinimą dėl nustatytų neatitikimų bei reikalaujamus papildomus dokumentus. Perkančioji organizacija 2013 m. rugsėjo 12 d. raštu Nr. 32-14-699 informavo tiekėją UAB „Kamesta“, kad 2013 m. rugsėjo 11 d. viešojo pirkimo komisijos posėdyje nutarta patvirtinti visų dalyvių kvalifikacinių duomenų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams; vadovaujantis pirkimo dokumentų 62.3 punktu atmesti tiekėjo UAB „Kamesta“, veikiančio jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Autokausta“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų 33.8 ir 33.9 punktuose nustatytų reikalavimų, t. y. nepateikus įkainuotų darbų kiekių žiniaraščio, kuriame būtų nurodyti darbo užmokesčio, mechanizmų ir medžiagų įkainiai bei informacinio ir nuolatinio aiškinamųjų stendų įrengimo sąmatos; sudaryti pasiūlymų eilę; sudaryti pirkimo sutartį su tiekėju UAB „Kauno keliai“, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra paskelbtas laimėjusiu. Ieškovas UAB „Kamesta“, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimais dėl UAB „Kamesta“ pasiūlymo atmetimo, pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo, 2013 m. rugsėjo 18 d. pateikė atsakovo viešojo pirkimo komisijai pretenziją. Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2013 m. rugsėjo 18 d. išnagrinėjusi UAB “Kamesta” pretenziją, nutarė pretenziją atmesti kaip nepagrįstą. Nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu dėl UAB „Kamesta“ pretenzijos atmetimo, ieškovas kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu dėl perkančiosios organizacijos sprendimų atmesti UAB „Kamesta“ pasiūlymą, sudaryti pasiūlymų eilę bei paskelbti tiekėjo UAB „Kauno keliai“ pasiūlymą laimėjusiu pirkimą panaikinimo.

36Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių. Nagrinėjamu atveju byloje keliamas klausimas dėl UAB „Kamesta“ ir UAB „Autokausta“, kurių pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis supaprastinto atviro konkurso sąlygų reikalavimus, ir perkančiosios organizacijos veiksmų šiuo aspektu teisėtumo ir pagrįstumo.

37Dėl viešųjų pirkimų

38Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

39Dėl UAB „Kamesta“ ir UAB „Autokausta“ pasiūlymo atitikimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų reikalavimams

40Bylos nagrinėjimo metu ieškovas savo nesutikimą su perkančiosios organizacijos sprendimu atmesti UAB „Kamesta“ ir UAB „Autokausta“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų reikalavimų, grindė aplinkybėmis, jog įkainotų darbų kiekių žiniaraščio ir informacinio ir nuolatinio aiškinamųjų stendų įrengimo sąmatos nepateikimas nelaikytinas esminiu pirkimo sąlygų pažeidimu, todėl perkančioji organizacija nustačiusi tokį pažeidimą vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatomis turėjo suteikti tiekėjui galimybę pašalinti pažeidimą, nekeičiant pasiūlymo esmės ir kainos. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad aiškiai nurodytų finansines pasiūlymo sąlygas nustatančių pasiūlymo dokumentų nepateikimas negali būti pripažįstamas formaliu ir nereikšmingu pažeidimu, todėl laikytinas esminiu, nesudarančiu pagrindo VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymui.

41Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai kvalifikavo ieškovo padarytą pažeidimą esminiu pirkimo sąlygų pažeidimu bei pagrįstai sprendė, jog nustatyto pažeidimo pašalinimas taikant VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatas yra negalimas.

42Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Konkurso sąlygų neatitinkančio pasiūlymo neatmetimas yra neteisėtas. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

43Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Taigi, prašyti dalyvių paaiškinti savo pasiūlymus perkančioji organizacija gali tik tuomet, kai pasiūlymas ar jo sudėtinė dalis yra neaiškūs, bet ne tuomet, kai pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir paaiškinimu toks pasiūlymas būtų pakeičiamas ar papildomas ir tokiu paaiškinimu pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra nustatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir atsakovo perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų 62.3 punkte, pagal kurį viešojo pirkimo komisija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

44Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 62.3 punkte numatytu pagrindu atmetė UAB „Kamesta“ ir UAB „Autokausta“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų 33.8 ir 33.9 punktuose nustatytų reikalavimų, t. y. nepateikus įkainuotų darbų kiekių žiniaraščio ir informacinio ir nuolatinio aiškinamųjų stendų įrengimo sąmatos. Kaip matyti iš pirkimo sąlygų 33.8 ir 33.9 punktų, ieškovo nepateikti dokumentai - įkainuotų darbų kiekių žiniaraščiai ir informacinio ir nuolatinio aiškinamųjų stendų įrengimo sąmata, yra sudedamosios pasiūlymo dalys, todėl reikalavimas pateikti šiuos dokumentus buvo privalomas visiems

45neatitikimas pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir jo pasiūlymo neatitikimas pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų yra išskiriami kaip savarankiški pasiūlymo atmetimo pagrindai. Ši nuostata bei VPĮ 32 straipsnio 7 dalies nuostata, pagal kurią teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus, reiškia tai, kad perkančioji organizacija pirmiausia turi patikrinti tiekėjų kvalifikaciją ir įvertinti, ar ji atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, ir tik nustačiusi, kad tokius reikalavimus tiekėjai (tiekėjas) atitinka, vertinti ir lyginti pateiktus pasiūlymus. Pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatą tuo atveju, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Todėl aplinkybė, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, nustačiusi, kad ieškovo pasiūlyme pateikti duomenys apie jo kvalifikaciją yra neišsamūs, pareikalavo juos papildyti, kaip tai imperatyviai nustatyta įstatyme, negali reikšti, kad tokie atsakovo veiksmai

46Apelianto argumentai, kad perkančioji organizacija, itin formaliais pagrindais atmesdama ieškovo pasiūlymą, kurio kaina buvo mažiausia, neįgyvendino viešųjų pirkimo tikslo sudaryti viešojo pirkimo sutartį racionaliai panaudojant pirkimui skirtas lėšas, taip pat yra nepagrįsti. Teisėjų kolegija pažymi, jog mažiausios kainos pasiūlymas savaime neatleidžia pirkimo dalyvio nuo pareigos laikytis pirkimo sąlygų, bei nesudaro pagrindo išvadai, kad tokio pasiūlymo pripažinimas neatitinkančiu konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, pažeidžia protingumo principą. Todėl šiuo atveju, ieškovas UAB „Kamesta“ nepagrįstai bando suabsoliutinti racionalaus lėšų naudojimo principą.

47Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

48Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

49Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

50Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

51Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, tinkamai jas kvalifikavo, nepažeidė proceso teisės normų dėl įrodymų vertinimo taisyklių, iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, nenukrypo nuo teismų suformuotos praktikos, todėl atmesdamas ieškinį priėmė teisingą ir pagrįstą procesinį sprendimą (CPK 263 str. 1 d.).

52Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

53Dėl bylinėjimosi išlaidų

54Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

55Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas ieškovui nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

56Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

57Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kauno... 5. A. K. miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu... 6. Trečiasis asmuo UAB „Kauno keliai“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu... 7. Trečiasis asmuo UAB “Autokausta” atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimu nusprendė ieškinį... 10. Teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 11. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovas nenurodė jokių priežasčių,... 12. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovas kaip verslininkas,... 13. Teismas, vadovaudamasis VPĮ normomis, pirkimo sąlygų nuostatomis bei... 14. Teismas, vadovaudamasis VPĮ 29 straipsnio 4 dalimi, 39 straipsnio 1 dalimi, 39... 15. Teismas, atsižvelgęs į priimamą procesinį sprendimą, sprendė, jog iš... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 17. Ieškovas UAB „Kamesta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno... 18. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 19. 1) Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė VPĮ nuostatas,... 20. 2) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad jeigu perkančioji organizacija... 21. 3) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovas... 22. 4) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad įkainotų darbų kiekių... 23. 5) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad įkainotų darbų kiekių... 24. 6) Pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškinį neatsižvelgė į tai,... 25. 7) Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad perkančioji... 26. A. K. miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą su... 27. Trečiasis asmuo UAB „Kauno keliai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 28. A. K. miesto savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo UAB... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Apeliacinis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 18 d.... 31. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 32. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 33. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 34. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 35. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2013 m. rugpjūčio 28 d. ieškovas UAB... 36. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių.... 37. Dėl viešųjų pirkimų ... 38. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 39. Dėl UAB „Kamesta“ ir UAB „Autokausta“ pasiūlymo atitikimo... 40. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas savo nesutikimą su perkančiosios... 41. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 42. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, vertindama... 43. Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija gali... 44. Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 62.3... 45. neatitikimas pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos... 46. Apelianto argumentai, kad perkančioji organizacija, itin formaliais pagrindais... 47. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 48. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 49. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 50. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 51. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 52. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 53. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 54. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 55. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą... 56. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 57. Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą....