Byla 2-10594-615/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB “Kauno saulėtekis” ieškinį atsakovui UAB „Klaipėdos išparduotuvė, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį teisme dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo. Nurodė, kad nuomotojas UAB „Kauno saulėtekis“ 2010-05-27 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį bei 2011-10-11 Susitarimą prie 2010-05-27 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties su nuomininku UAB „Klaipėdos išparduotuvė“, pagal kuriuos nuomininkui už užmokestį 3 metų laikotarpiui buvo suteiktos naudotis viso 250,12 kv.m. negyvenamosios patalpos pastate, adresu ( - ). Pagal pasirašyto Susitarimo 2 punktą ir Sutarties 7.4 ir 7.5 punktus atsakovas įsipareigojo už patalpas mokėti nuomos mokestį lygų 5 Lt plius PVM už vieną nuomojamų patalpų kvadratinį metrą per mėnesį pagal ieškovo pateiktą sąskaitą-faktūrą mokant už einamąjį mėnesį einamojo mėnesio pirmą darbo dieną. Pagal pasirašytos sutarties 7.6 punktą atsakovas įsipareigojo mokėti visus mokesčius už nuomojamoms patalpoms suteiktus komunalinius patarnavimus bei pagal sutarties 7.8 punktą kompensuoti dalį išlaidų už bendrosioms pastato patalpoms tiekiamas komunalines paslaugas ir dalį kitų bendrųjų patalpų ir teritorijos išlaidų. Atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai (LR CK 6.205 str.) ir yra skolingas ieškovui 7732,90 Lt. 2010-05-27 sutarties 8.1 p. atsakovas įsipareigojo pažeidus nustatytus nuomos mokesčio sumokėjimo terminus mokėti delspinigius lygius 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną, kurie sudaro 119,45 Lt. Kadangi atsakovas skolos gera valia neatlygino, ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą. Todėl taip pat prašo priteisti iš atsakovo palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas pateikė tai patvirtinančius rašytinius įrodymus – Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, patalpų priėmimo- perdavimo aktą su priedu, susitarimą prie 2010-05-27 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, patalpų priėmimo- perdavimo aktą, PVM sąskaitas faktūras, įspėjimą, klientų apyvartą, delspinigių paskaičiavimo lentelę, kitus dokumentus. Prašo priteisti iš atsakovo skolą, delspinigius, palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai- ieškinio ir jo priedų nuorašai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo į ieškinį pateikimo, įteikti nepažeidžiant LR CPK 123 str. 4 d. reikalavimų. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, nepateikė.

5Kadangi atsakovas per nustatytą terminą teismui nepateikė Civilinio proceso kodekse nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d. ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. balandžio 02 d. konsultaciją “Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso normų taikymo”, teismo sprendimas už akių priimtinas neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų - Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, patalpų priėmimo- perdavimo akto su priedu, susitarimo prie 2010-05-27 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, patalpų priėmimo- perdavimo akto, PVM sąskaitų faktūrų, įspėjimo, klientų apyvartos, delspinigių paskaičiavimo lentelės, kitų dokumentų, matyti, kad nuomotojas UAB „Kauno saulėtekis“ 2010-05-27 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį bei 2011-10-11 Susitarimą prie 2010-05-27 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties su nuomininku UAB „Klaipėdos išparduotuvė“, pagal kuriuos nuomininkui už užmokestį 3 metų laikotarpiui buvo suteiktos naudotis viso 250,12 kv.m. negyvenamosios patalpos pastate, adresu ( - ). Pagal pasirašyto Susitarimo 2 punktą ir Sutarties 7.4 ir 7.5 punktus atsakovas įsipareigojo už patalpas mokėti nuomos mokestį lygų 5 Lt plius PVM už vieną nuomojamų patalpų kvadratinį metrą per mėnesį pagal ieškovo pateiktą sąskaitą-faktūrą mokant už einamąjį mėnesį einamojo mėnesio pirmą darbo dieną. Pagal pasirašytos sutarties 7.6 punktą atsakovas įsipareigojo mokėti visus mokesčius už nuomojamoms patalpoms suteiktus komunalinius patarnavimus bei pagal sutarties 7.8 punktą kompensuoti dalį išlaidų už bendrosioms pastato patalpoms tiekiamas komunalines paslaugas ir dalį kitų bendrųjų patalpų ir teritorijos išlaidų. Atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai (LR CK 6.205 str.) ir yra skolingas ieškovui 7732,90 Lt. 2010-05-27 sutarties 8.1 p. atsakovas įsipareigojo pažeidus nustatytus nuomos mokesčio sumokėjimo terminus mokėti delspinigius lygius 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną, kurie sudaro 119,45 Lt. Todėl ieškovo reikalavimai dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo iš atsakovo laikytini pagrįstais ir tenkintini (Civilinio kodekso 1.138 str., 6.37 str., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.71 str., 6.158 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.245 str., 6.256 str., 6.477 str., Sutarties 7.4 p., 7.5 p., 8.1 p., LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 1 d., 3 d., 3 str. 4 d.).

8Iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylos vedimo išlaidos ieškovo naudai (Civilinio proceso kodekso 79 str., 93 str. 1 d.).

9Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje civilinėje byloje nesiekia 10,00 Lt, todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalimi, bei 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, minėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos.

10Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 286 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš atsakovo UAB „Klaipėdos išparduotuvė“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), 7732,90 lt. skolos, 119,45 lt. delspinigių, 8,06 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-05-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 236,00 lt. ieškovo sumokėto žyminio mokesčio ieškovo UAB “Kauno saulėtekis”, į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, b.k. 40100, naudai.

13Atsakovas sprendimo apeliacine tvarka skųsti negali, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (nurodant aplinkybes, liudijančias nepateikimo per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį ir teismo neinformavimo apie tai priežasčių svarbumą, įrodymus pagrindžiančius šias aplinkybes).

14Ieškovas turi teisę per 30 d. sprendimą apskųsti apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai