Byla 2-1949-779/2013
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvoje veikiančiam per „BTA Insurance Company“ SE filialą, ieškinį atsakovui UAB „PASLAUGOS LT“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 14828,05 Lt skolos, 237,24 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 452 Lt žyminio mokesčio. Reikalavimą grindžia tuo, kad atsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pervesti surinktas draudimo įmokas. Prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas be pateisinamų priežasčių nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Ieškinys su priedais ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje numatyta tvarka (b.l. 18-25). Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.). Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais byloje nustatyta, kad 2009-01-30 šalys sudarė Sutartį Nr. PTS/2009-162 „dėl tarpininkavimo sudarant draudimo sutartis“ (b.l. 7-13), pagal kurią tarpininkas (atsakovas) įsipareigojo pervesti visas surinktas draudimo įmokas (neatskaičius komisinio atlygio) į draudiko (ieškovo) atsiskaitomąją sąskaitą iki ataskaitinio mėnesio paskutinės darbo dienos imtinai (sutarties 3.1.1 p.), o draudikas įsipareigojo per 5 darbo dienas nuo sutarties 3.2 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos apmokėti tarpininko suteiktas draudimo tarpininkavimo paslaugas, sumokant šalių suderintą komisinį atlygį (sutarties 3.3 p.). Remiantis skolų ataskaita, atsakovas per sutartyje nustatytą terminą nepervedė dalies iš draudėjų surinktų draudimo įmokų už draudimo apsaugą, iš viso 14828,05 Lt (b.l. 15). 2012-04-05 ieškovas raštu paragino atsakovą per 14 dienų sumokėti 14828,05 Lt skolą pagal tarpininkavimo sutartį Nr. PTS/2009-162 bei įspėjo apie vienašališką sutarties nutraukimą priešingu atveju (b.l. 14). Byloje nėra jokių duomenų apie atsakovo atsiskaitymą su ieškovu. Ieškovas nurodo, kad 2012-07-27 atsakovui buvo išsiųstas pranešimas apie sutarties nutraukimą. Pagal sutarties 6.5 punktą, nutraukus sutartį, šalys privalo tarpusavyje atsiskaityti per 5 dienas nuo prašymo nutraukti sutartį gavimo dienos; jeigu šalis per nustatytą terminą neatsiskaito, ji turi mokėti kitai šaliai 0,2 proc. delspinigius nuo skolos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas už 80 pradelstų atsiskaityti dienų priskaičiavo atsakovui 237,24 Lt delspinigių.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1 dalimi, 6.246 straipsnio 1 dalimi, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai, laiku ir sąžiningai. Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.213 str. 1 d.). Sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo mokėti delspinigius (CK 6.258 str. 1 d.). Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 14828,05 Lt skolos, 237,24 Lt delspinigių.

7Atsižvelgiant į tai, kad abi šalys yra privatūs juridiniai asmenys, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

8Ieškovui iš atsakovo priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 452 Lt sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-288 str.,

Nutarė

10ieškinį patenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo UAB „PASLAUGOS LT“, į. k. 302441270, 14828,05 Lt skolos, 237,24 Lt delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-24 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 452 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvoje veikiančiam per „BTA Insurance Company“ SE filialą,, į. k. 300665654.

12Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

13Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai