Byla 2-450-465/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė,

2sekretoriaujant Irinai Buškevičienei,

3dalyvaujant ieškovo Z. L. advokatui R. S.,

4atsakovo „Swedbank Life Insurance SE“, veikiančio Lietuvoje per filialą, atstovei I. M.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Z. L., ieškinį atsakovui „Swedbank Life Insurance SE“, veikiančiam Lietuvoje per filialą dėl sutartinės prievolės tinkamo įvykdymo,

Nustatė

6Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir nurodė, kad 1998-05-06 tarp ieškovo ir AB „Lietuvos draudimas“ (teises ir pareigas perėmė „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvoje veikiantis per filialą) buvo sudaryta draudimo sutartis Nr. 2200224256417 su papildoma garantija, pagal kurią atsakovas įsipareigojo pasikeitus lito ir JAV dolerio kursui perskaičiuoti draudimo sumas taip, kad jų vertė išmokėjimo dieną atitiktų vertę JAV doleriais sutarties sudarymo dieną. Draudimo sutarties sudarymo dieną ieškovo pasirinktos kaupimo sumos,- 15 000,00 Lt vertė buvo 3 750,00 JAV dolerių. Pasibaigus Draudimo sutarties galiojimo terminui atsakovas draudimo išmoką apskaičiavo pagal išmokos išmokėjimo dienos - 2009-04-16 oficialų lito ir JAV dolerio santykį ir išmokėjo ieškovui 10 302,00 Lt. Ieškovas nurodo, kad atsakovas netinkamai įvykdė sutartinę prievolę, nesilaikė draudimo sutarties papildomos garantijos sąlygų ir prašo iš atsakovo priteisti 5 456,70 Lt neišmokėtos draudimo išmokos su palūkanomis, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas savo reikalavimus palaikė, prašė ieškinį tenkinti.

8Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 1998-05-06 draudimo sutartis buvo sudaryta su papildoma valiutine garantija (draudimo sumos, įmokos ir išmokos paskaičiuojamos taip, kad jų vertė išmokėjimo dieną atitiktų vertę JAV doleriais sutarties sudarymo dieną). Ieškovo mokamos įmokos turėjo atitikti 34,50 JAV dolerio, o atsakovo mokama išmoka – 3 750,00 JAV dolerių. Ieškovas nereiškė pretenzijų dėl įmokų dydžių, taip pat dėl sutarties vykdymo kai jam pagal išmokėjimo dienos JAV dolerio kursą buvo išmokama draudimo išmoka dėl patirtos traumos. Pasibaigus sutarčiai atsakovas paskaičiavo 3 750,00 JAV dolerių kaupimo sumą ir 189,79 JAV dolerių papildomų investicinių pajamų, iš viso: 3 939,79 JAV dolerių ir perskaičiavęs išmokėjimo dienos (2009-04-16) oficialiu lito ir JAV dolerio santykiu (2,6121 : 1) išmokėjo ieškovui 10 302,46 Lt. Ieškovui pagal Draudimo sutarties sąlygas buvo išmokėta bazinė draudimo išmoka, kurios vertė litais išmokėjimo dieną atitiko vertę JAV doleriais sutarties sudarymo dieną (3 750,00 JAV dolerių) ir 189,79 JAV dolerių papildomų investicinių pajamų.

9Teismo posėdyje atsakovo atstovė atsiliepimą į ieškinį palaikė, prašė ieškinį atmesti.

10Ieškinys atmestinas.

11Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 1998-05-06 šalys sudarė gyvybės draudimo sutartį su papildoma garantija, kurioje numatyta, kad pasikeitus lito ir JAV dolerio oficialiam kursui atsakovas perskaičiuos draudimo sumą bei išmokamas pagal sutartį sumas taip, kad jų vertė išmokėjimo dieną atitiktų vertę JAV doleriais sutarties sudarymo dieną, o ieškovas įsipareigojo mėnesines draudimo įmokas mokėti taip, kad jų vertė mokėjimo dieną atitiktų vertę JAV doleriais sutarties sudarymo dieną (b.l. 5,6,7).

12Byloje pateiktame draudimo liudijime nurodyta, kad mėnesinė draudimo įmoka sudarė 138,00 Lt. Įmokų mokėjimo istorija (b.l. 38-15) patvirtina, kad iki 2002-02-02 ieškovas mokėjo po 138,00 Lt per mėnesį draudimo įmokų, o 2002-02-02 pasikeitus lito ir JAV dolerio oficialiam kursui, atsakovas perskaičiavo mėnesines draudimo įmokas taip, kad jų vertė mokėjimo dieną atitiktų 34,50 JAV dolerio vertę. Keičiantis bazinei valiutai, ieškovui buvo raštu pasiūlyta pakeisti valiutinę garantiją iš JAV dolerio į eurą (b.l. 32), tačiau ieškovas neakceptavo atsakovo pasiūlymo ir toliau tęsė draudimo sutartį, pagal kurią visi mokėjimai liko susieti su JAV doleriu. Sutarčiai pasibaigus 2009-04-16 atsakovas išmokėjo ieškovui 10 302,46 Lt draudimo išmoką (b.l. 44).

13Draudimo taisyklių 42 p. numato, kad draudimo laikotarpiui pasibaigus, draudikas apdraustajam išmoka draudimo sutartimi nustatytos draudimo sumos dydžio išmoką. Pagal LR CK 6.997 str. 1 d., draudimo suma yra draudiko ir draudėjo susitarimu nustatoma suma, kurios dydžio draudimo išmoką draudikas įsipareigoja išmokėti. Tarp šalių sudarytoje sutartyje (draudimo liudijime) bazinė draudimo suma numatyta 15 000 Lt. Sutarties sudarymo metu litas buvo susietas su JAV doleriu, jų oficialus kursas buvo 4 : 1, t.y. 15 000 Lt draudimo suma buvo lygi 3 750 JAV dolerių sumai. Papildoma garantija bylos šalys susitarė dėl abiems šalims vienodų sąlygų, - ieškovas įsipareigojo mokėti pagal mokėjimo metu esantį lito ir JAV dolerio kursą perskaičiuotas įmokas, o atsakovas – išmokėti taip pat perskaičiuotas išmokas, tokių papildomos garantijos sąlygų buvo laikomasi. Remiantis byloje esančia įmokų suvestine nustatyta, kad pasikeitus oficialiam lito ir JAV dolerio kursui (dolerio vertei mažėjant), ieškovo mokamos mėnesinės draudimo įmokos sumažėjo. Ši aplinkybė patvirtina, jog įmokos buvo perskaičiuojamos taip, kad jų vertė įmokėjimo dieną atitiktų vertę JAV doleriais sutarties sudarymo dieną. Ieškovas nesikreipė į atsakovą dėl sumažėjusių draudimo įmokų ar pagal esamą valiutų kursą apskaičiuotų išmokų draudimo sutarties galiojimo metu, kas patvirtina, jog papildomos garantijos esmę jis suprato ir su garantijoje numatytomis sąlygomis sutiko. Nuolat mažėjant JAV dolerio kursui lito atžvilgiu, mažėjo įmokos ir, atitinkamai kursui (o ne įmokoms), mažėjo ir išmokos suma.

14Esant tokioms aplinkybėms, atsakovas išmoką pagrįstai apskaičiavo pagal šalių sulygtą valiutinę garantiją - 3 750 JAV dolerių, kurie draudimo sutarties sudarymo metu atitiko 15 000 Lt, perskaičiuodamas į litus pagal išmokėjimo dienos oficialų kursą. Draudimo išmokos suma kartu su investicinėmis pajamomis sudarė 3 939,79 JAV dolerio, taigi, ieškovui teisingai apskaičiuota iš viso priklausanti 10 302,46 Lt (3 939,79 x 2,6121) draudimo išmokos suma.

15Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškinys atmestinas.

16Atmetant ieškinį, iš ieškovo valstybės naudai priteisiamos 9,42 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (LR CPK 93 str. 1 d.).

17Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą, remdamasis LR CK 259 str., 265 str., 269 str., 270 str.,

Nutarė

18Ieškinį atmesti.

19Priteisti iš ieškovo Z. L. (a.k. ( - ) - 9,42 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (bylinėjimosi išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660).

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai