Byla 2-4350-466/2011
Dėl draudimo išmokos priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Nepriklausomų autoekspertų biuras“

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant ieškovei S. R., ieškovės atstovui advokatui Rokui Kaireliui, atsakovo atstovei A. S., trečiojo asmens atstovui A. V., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės S. R. ieškinį atsakovui Compensa Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance Group, atstovaujamai Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialo dėl draudimo išmokos priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Nepriklausomų autoekspertų biuras“,

Nustatė

2Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 7 082,52 Lt draudimo išmoką, 270 Lt už vertinimo ataskaitos parengimą, 171,40 Lt delspinigių, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas ieškinio nepripažino. Atsiliepime nurodė, jog transporto priemonės sugadinimo atveju nuostolių suma yra lygi tiesiogiai dėl draudžiamojo įvykio atsiradusioms remonto išlaidoms, konkrečiai remonto darbų, keičiamų dalių bei remontui naudojamų kitų medžiagų išlaidoms, būtinoms transporto priemonei suremontuoti iki būklės, buvusios prieš draudžiamą įvykį. Draudimo išmoka negali būti priemone draudėjui piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti. Ieškovės atstovas be pastabų pasirašė 2001-08-11 transporto priemonės apžiūros protokolą, kuriame nurodytos remontuotinos dalys. Ieškovės pateiktoje UAB „Nepriklausomų autoekspertų biuras“ sudarytoje vertinimo ataskaitoje nurodyta kai kurias detales – žibintus ir panoraminį stogą ne remontuoti, o keisti naujais, todėl automobilio Peugeot 407, valst. Nr ( - ) remonto darbų ir medžiagų suma skiriasi nuo paskaičiuotos atsakovo. Ieškovei nusprendus pakeisti naujomis kai kurias automobilio dalis ir pateikus atsakovui detalių įsigijimą patvirtinančius dokumentus, atsakovas būtų svarstęs draudimo sumos perskaičiavimo klausimą. Ta pati ieškovės transporto priemonė buvo apgadinta 2010-10-20 autoįvykio metu, dėl ko ieškovei kita draudimo kompanija išmokėjo 6 816,13 Lt draudimo išmoką.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Nustatyta, kad 2010-07-20 ieškovė su atsakovu sudarė Sausumos kelių transporto priemonių savanoriško draudimo (Kasko) sutartį, pagal kurią buvo apdraustas ieškovei priklausantis automobilis Peugeot 407, valst. Nr ( - ), ieškovei buvo išduotas draudimo polisas Nr ( - ). 2010-09-03 įvykusio eismo įvykio metu ieškovės automobilis buvo apgadintas, dėl to buvo kreiptasi į policiją, tačiau buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą (b.l. 8-26).

6Atsakovas, vadovaudamasis Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group valdybos 2010-04-19 patvirtintomis Sausumos kelių transporto priemonių draudimo taisyklėmis, įvertinęs remontuotinas automobilio Peugeot 407 detales nustatė 4 025,57 Lt remonto išlaidas, iš kurių atėmus pridėtinės vertės mokestį ir besąlyginę išskaitą (300 Lt) atsakovas paskaičiavo ir išmokėjo ieškovei 3 026,92 Lt draudimo išmoką. Atsakovei nesutinkant su draudimo išmokos dydžiu pareikalavo iš ieškovės informacijos apie transporto priemonės būklę, pažeistų automobilio detalių keitimo reikalingumą, naujų ar naudotų dalių pasirinkimą, detalių kainas (b.l.47-49).

7Šalių ginčas kilo dėl draudimo išmokos dydžio, jos nustatymo būdo.

8UAB „Nepriklausomų autoekspertų biuras“ yra žinomas atestuotas turto vertintojas, kuris remiantis LR susisiekimo ministro ir LR finansų ministro 2000-04-17 Nr 120/2000-04-14 Nr 101 įsakymu patvirtintos „Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos“ 3 punktu turėjo teisę vertinti ieškovės transporto priemonę.

9Pagal atsakovo Sausumos kelių transporto priemonių draudimo taisyklių 15.1 p. nuostolių dydį nustato draudikas vadovaudamasis draudimo sutarties sąlygomis bei dokumentais, pagrindžiančiais nuostolio faktą bei jo dydį. Teismo nuomone, ieškovė, nesutikdama su atsakovo atliktu automobilio vertinimu, turėjo pakankamą pagrindą pateikti transporto priemonės vertinimo ataskaitą, atliktą nepriklausomo vertintojo. Pagal LR Turto vertinimo pagrindų įstatymo 24 str. 3d. turto vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovas iš esmės ir neginčijo UAB „Nepriklausomų autoekspertų biuras“ sudarytos vertinimo ataskaitos. Atsakovo reikalavimą ieškovei suremontuoti transporto priemonę bei pateikti mokėjimo dokumentus, patvirtinančius faktines draudėjo išlaidas 2010-12-21 nutarimu Nr N-489 pripažino nepagrįstu ir LR draudimo priežiūros komisija (b.l. 50-52).

10LR Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr 795 (2008-04-11 redakcija) patvirtintų „Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių“ 14 punktas numato, kad žalos dėl turto sunaikinimo dydis nustatomas pagal sunaikinto turto rinkos vertę iki sunaikinimo ir likutinę vertę po eismo įvykio. Turtas laikomas sunaikintu, kai jį remontuoti ekonomiškai netikslinga. Turtą remontuoti ekonomiškai netikslinga, jeigu būtinos remonto išlaidos yra lygios 75 procentams turto rinkos vertės iki eismo įvykio arba didesnės. Pagal Taisyklių 15 p. žalos dėl turto sugadinimo, kai jį remontuoti ekonomiškai tikslinga, atlyginimo dydis nustatomas pagal turėtas remonto išlaidas, būtinas atkurti sugadintą turtą ar jo detalių ir (ar) dalių rinkos vertę iki eismo įvykio. Jeigu nukentėjęs asmuo turto neremontuoja, atlyginamos apskaičiuotos būtinos turto remonto išlaidos (be PVM) atkurti sugadintą turtą ar jo detalių ir (ar) dalių rinkos vertę iki eismo įvykio. Ieškovė nurodė, kad automobilio neremontavo ir pateikė UAB „Nepriklausomų autoekspertų biuras“ 2010-08-12 parengtą Kelių transporto priemonės vertinimo ataskaitą Nr ( - ), pagal kurios išvadą ieškovės Peugeot 407, valst. Nr ( - ), automobilio atstatymas iki buvusios prieš apgadinimą techninės būklės yra tikslingas, transporto priemonės atkuriamoji (remonto) vertė įvertinus keičiamų dalių nuvertėjimą (nusidėvėjimą) su PVM sudaro 11 111,53 Lt, be PVM – 9 183,08 Lt (b.l. 30). Ieškovė patirtą žalą paskaičiavo vadovaudamasi UAB „Nepriklausomų autoekspertų biuras“ vertinimo ataskaitoje žalos sąmatoje nurodyta 10409,44 Lt remonto kaina (b.l.34), iš kurios atėmė atsakovo išmokėtą draudimo išmoką neatskaičius besąlyginės 300 Lt išskaitos (10 409,44-3326,92, b.l.76). Tačiau teismas pripažįsta, kad reikia vadovautis vertinimo ataskaitoje nurodyta transporto priemonės atkuriamaja 9 1831,08 Lt verte be pridėtinės vertės mokesčio (b.l.30). Todėl priteistina ieškovei draudimo išmoka sudaro 5 856,16 Lt (9 183,08-3326,92). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys tenkintinas iš dalies, nes neturi būti sudaromos sąlygos ieškovei nepagrįstai praturtėti. Atsakovo atstovės nurodytą argumentą, kad priteisiant ieškovei draudimo išmoką iš atsakovo reikia atsižvelgti į dėl kito eismo įvykio ieškovei išmokėtą už tą patį automobilį draudimo išmoką (b.l.119-125) teismas pripažįsta nepagristu, nes draudimo išmokų mokėjimas sprendžiamas pagal skirtingas draudimo sutartis su skirtingomis draudimo bendrovėmis.

11Taip pat ieškovei priteistina 270 Lt išlaidų, patirtų už automobilio vertinimo ataskaitos parengimą (b.l. 46), kurios pripažįstamos būtinomis ieškovei siekiant įrodyti atsakovo nustatytos draudimo išmokos nepagrįstumą (CK 6.249 str., 6.281 str. 1d.).

12Sausumos kelių transporto priemonių draudimo taisyklių 7.5 p.numato draudiko (atsakovo) teisę reikalauti 0,02 procento dydžio delspinigų už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos draudimo įmokos sumos. Pagal Taisyklių VII skyriaus nuostatas (b.l.10) draudimo įmokas turi mokėti draudėjas (ieškovė), todėl teigtina, kad pagal minėtą Taisyklių punktą reikalauti delspinigų turėtų teisę atsakovas, o ne ieškovė. Šalys sutartimi nenumatė ieškovės teisės reikalauti delspinigių, todėl, nesant tuo klausimu šalių rašytinio susitarimo, delspinigiai ieškovei nepriteistini (CK 6.72 str.).

13Pagal CK 6.37 str. 2 d. skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis CK 6.210 str. 1 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito, todėl iš atsakovo priteisinos minėtos palūkanos.

14Vadovaujantis CPK 93 str. 2 d. proporcingai patenkintų reikavimų daliai iš atsakovo ieškovei priteistinas 184 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Taip pat iš atsakovo priteistina 250 Lt ieškovės turėtų išlaidų advokato pagalbai (b.l. 117,118, CPK 98 str.1d.). Valstybei iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 92, 96 str.).

15Teismas, vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 259, 263, 269, 270, 307 str.,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo Compensa Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance Group, atstovaujamos Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialo, į.k. 302495752, ieškovei S. R., a.k. ( - ), 5 856,16 Lt draudimo išmoką, 270 Lt už vertinimo ataskaitos parengimą, iš viso – 6 126,16 Lt, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą ( 6 126,16 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme - 2011-01-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 434 Lt bylinėjimosi išlaidų.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti iš Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialo, į.k. 302495752, į valstybės biudžetą 25 Lt pašto išlaidų (įmokos kodas – 5660, sąskaitos Nr LT24 7300 0101 1239 4300, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija).

20Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,... 2. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 7 082,52 Lt draudimo išmoką, 270 Lt... 3. Atsakovas ieškinio nepripažino. Atsiliepime nurodė, jog transporto... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 5. Nustatyta, kad 2010-07-20 ieškovė su atsakovu sudarė Sausumos kelių... 6. Atsakovas, vadovaudamasis Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group valdybos... 7. Šalių ginčas kilo dėl draudimo išmokos dydžio, jos nustatymo būdo.... 8. UAB „Nepriklausomų autoekspertų biuras“ yra žinomas atestuotas turto... 9. Pagal atsakovo Sausumos kelių transporto priemonių draudimo taisyklių 15.1... 10. LR Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr 795 (2008-04-11 redakcija) patvirtintų... 11. Taip pat ieškovei priteistina 270 Lt išlaidų, patirtų už automobilio... 12. Sausumos kelių transporto priemonių draudimo taisyklių 7.5 p.numato draudiko... 13. Pagal CK 6.37 str. 2 d. skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų... 14. Vadovaujantis CPK 93 str. 2 d. proporcingai patenkintų reikavimų daliai iš... 15. Teismas, vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 259, 263, 269, 270, 307... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo Compensa Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialo, į.k.... 20. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine...