Byla 2-4464-614/2012
Dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo. Suinteresuoti asmenys byloje – H. G., E. O. V. ir Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija. Teismas

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Eglė Surgailienė, sekretoriaujant Jevgenijai Grigorjevai, vertėjaujant Ritai Daškevičienei, dalyvaujant pareiškėjui J. J., suinteresuotam asmeniui H. G., suinteresuotiems E. O. V. ir Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai nesant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. J. pareiškimą dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo. Suinteresuoti asmenys byloje – H. G., E. O. V. ir Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija. Teismas

Nustatė

2pareiškėjas prašo paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis po savo sutuoktinės M. J. ( - ) mirties faktiniu valdymu priėmė palikimą, nes valdė nuosavybės teise mirusiajai priklausančią gyvenamo namo su priklausiniais ir žemės sklypo, esančių adresu ( - ), dalį, prižiūrėjo namą, ūkinius pastatus, rūpinosi jais, mokėjo už elektros energiją, vandenį, už nuotekų valymą, sudarė sutartis dėl paslaugų tiekimo, mokėjo mokesčius (b.l. 1-2). Pareiškėjas J. J. pareiškime ir teismo posėdyje nurodė, kad po jo žmonos M. J. mirties jis tvarkė ir savo ir žmonos turtą, darė remontą, namas buvo dažomas, perklijuojami tapetai, pakeitė vandens skaitiklius, užsakinėjo nuotekų išvežimą ir už paslaugas mokėjo, mokėjo kitus mokesčius - už naudojamą elektrą, kitas paslaugas, dirbo žemę. Kiti giminaičiai neprisidėjo prie tų darbų – nei fiziškai, nei lėšomis. Kadangi turtas buvo registruotas jo vardu, į notarą dėl palikimo priėmimo nesikreipė. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad jie su žmona turėjo dvi dukras, kurios yra bylos dalyvės. Žmonos tėvai mirę (b.l. 49, 52).

3Suinteresuotas asmuo H. G. atsiliepimu ir teismo posėdžio metu sutiko su pareiškėjo prašymu (b.l. 22, 52).

4Suinteresuotas asmuo E. O. V.atsiliepimo nepateikė, pareiškimas ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo įteikti jai asmeniškai (b.l. 21). Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu pareiškėjo prašymui neprieštaravo, prašė nagrinėti bylą jam nedalyvaujant (b.l. 23). Būdami apie teismo posėdį tinkamai informuoti į bylos nagrinėjimą šie suinteresuoti asmenys neatvyko (b.l. 37, 39, 42).

5Pareiškimas tenkinamas (LR CPK 118 str., 444 str. 2 d. 8 p., 445 str.).

6Kaip nustatyta pareiškėjo J. J. ir suinteresuoto asmens H. G. paaiškinimais teisme (b.l. 49-52) bei byloje surinktais rašytinais įrodymais, pareiškėjas J. J. yra M. J., gimusios ( - ), mirusios ( - ), sutuoktinis (Santuokos ir Mirties liudijimai, b.l. 4-5). Po M. J. mirties dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė, palikimo priėmimo byla neužvesta, šias aplinkybes patvirtina teismo 2012-10-03 atlikta Testamentų registro paieška pagal palikėjos asmens kodą bei vardą - pavardę (b.l. 43-44). Kaip matyti iš bylos rašytinių įrodymų, M. J. mirė būdama santuokoje su pareiškėju J. J., gimusiu ( - ) m. Jų vaikai – suinteresuoti asmenys H. G. ir E. O. V. (b.l. 6). Pareiškėjas J. J., būdamas įstatyminiu įpėdiniu, turėjo teisę į M. J. palikimą (CK 5.13 str.). Byloje nustatyta, kad po M. J. mirties ( - ) atsiradusį palikimą – namo – gyvenamojo namo su ūkiniais pastatais ir žemės sklypo, esančių adresu ( - ) (b.l. 7-13), dalį valdė pareiškėjas J. J., jis naudojosi namo dalimi, žeme, visą turtą prižiūrėjo kaip savininkas, remontavo, mokėjo mokesčius (b.l. 14-17, 45-47). Šią aplinkybę patvirtina LESTO pranešimas, UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens skaitiklių keitimo aktas, kiti rašytiniai įrodymai. Byloje surinktų įrodymų visuma leidžia teigti, jog pareiškėjas savo veiksmais – pradėdamas faktiškai valdyti jo sutuoktinei priklausiusį turtą – namo, ūkinių pastatų, žemės sklypo dalį, kitus daiktus, išreiškė savo valią ir priėmė M. J. palikimą (CK 5.3 str., 5.4 str., 5.13 str., 5.71 str., 5.50 str. 2 d., 5.51 str., CPK 442 str. 1 d. 1 p., 444 str. 1 d., 2 d. 8 p., 445 str.).

7Vadovaudamasis LR CPK 270 str., 448 str., teismas

Nutarė

8J. J. , a. k. ( - ) pareiškimą tenkinti.

9Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog J. J., a. k. ( - ) po sutuoktinės M. J., gimusios ( - ), a. k. ( - ) mirties ( - )., priėmė M. J. palikimą.

10Juridinis faktas nustatytas tikslu paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

11Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai