Byla 2-12123-790/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB „Aversitus“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas iš atsakovo prašo priteisti 37 248,75 Lt skolos už valstybinės žemės nuomą, 1 340,96 Lt delspinigių ir 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodo, kad 2005-05-03 Vilniaus apskrities viršininko administracija ir A. Bražiūnaitės komanditinė ūkinė bendrija pasirašė valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N01/2005-492 (toliau – ir nuomos sutartis) dėl sklypo, esančio Subačiaus g. 83, Vilniuje. Minėta nuomos sutartis buvo iš dalies pakeista – preambulėje vietoje nuomininko „A. Bražiūnaitės komanditinė ūkinė bendrija“ buvo įrašyta UAB „Aversitus“. Pagal šią sutartį atsakovas įsipareigojo laiku mokėti žemės nuomos mokestį, kurio dydis, mokėjimo terminai ir sąlygos nustatomi teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-03 sprendimu Nr. 1-1048 patvirtintomis Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklėmis, atsakovas iki kiekvienų metų lapkričio 1 d. privalėjo deklaruoti ir iki lapkričio 15d. sumokėti atitinkamo mokestinio laikotarpio žemės nuomos mokestį. Atsakovas šios prievolės nevykdė – už 2009-2010 metus nedeklaravo ir nesumokėjo nuomos mokesčio, dėl ko susidarė 37 248,75 Lt skola.

4Atsakovui procesiniai dokumentai pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 4 dalį laikomi įteiktais. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti.

7Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2005-04-18 Vilniaus apskrities viršininkas priėmė įsakymą Nr. 2.3-2737-01, kuriuo nuspręsta ne aukciono tvarka iki 2065-05-02 išnuomoti 5588 kv. m. ploto valstybinės žemės sklypą, esantį Subačiaus g. 83, Vilniuje (b. l. 13-14). 2005-05-03 Vilniaus apskrities viršininko administracija ir A. Bražiūnaitės komanditinė ūkinė bendrija sudarė valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N01/2005-492 dėl šio žemės sklypo nuomos (b. l. 9-10). Pagal nuomos sutarties 10 punktą nuomininkė įsipareigojo laiku mokėti žemės nuomos mokestį. Žemės nuomos mokesčio dydis nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka. Žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminai ir sąlygos nustatomi teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis 2006-03-01 susitarimu Nr. K01/2006-242 dėl 2005-05-03 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2005-492 dalinio pakeitimo bei Vilniaus apskrities viršininko 2006-02-10 įsakymu Nr. 2.3-1066-01, nuomos sutartis buvo iš dalies pakeista – nuomos sutarties preambulėje vietoj A. Bražiūnaitės komanditinės ūkinės bendrijos buvo įrašytas atsakovas UAB „Aversitus“.

8Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.545 straipsnio 1 dalimi, pagal žemės nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja perduoti už užmokestį kitai šaliai (nuomininkui) sutartyje nurodytą žemės sklypą laikinai valdyti ir naudotis pagal sutartyje numatytą paskirtį ir naudojimo sąlygas, o nuomininkas įsipareigoja mokėti sutartyje nustatytą žemės nuomos mokestį. Pagal CK 6.487 straipsnį nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. Pagal CK 6.552 straipsnio 2 dalį valstybinės žemės, nuomojamos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka.

9Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punktu bei Vietos savivaldos įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Valstybinės žemės nuomininkai nuomos mokestį privalo mokėti į savivaldybės, kurios teritorijoje yra valstybinė žemė, biudžetą. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-03 sprendimu Nr. 1-1048 patvirtintomis Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), atsakovas iki kiekvienų metų lapkričio 1 dienos privalėjo deklaruoti ir iki lapkričio 15 dienos privalėjo sumokėti atitinkamo mokestinio laikotarpio žemės nuomos mokestį (b. l. 17-23). Šios pareigos atsakovas nevykdė, todėl už 2009 ir 2010 metus iš viso susidarė 37 248,75 Lt skola už žemės nuomą (žemės nuomos mokesčio paskaičiavimo lentelė, b. l. 29). Atsakovas ieškovo nurodytų aplinkybių dėl ieškinio pagrįstumo, skolos dydžio nenuginčijo, byloje nėra duomenų, kad skola būtų sumokėta. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 37 248,75 Lt skola už žemės nuomą.

10CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-03 sprendimu Nr. 1-1048 patvirtintų Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių 20 punktas numato, kad už laiku nesumokėtą mokestį arba jo dalį skaičiuojami delspinigiai už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną nuo nesumokėtos mokesčio sumos. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigėsi mokesčio sumokėjimo terminas. Delspinigių dydis yra 0,02 proc. Remiantis tuo, ieškovui iš atsakovo priteistini 1 340,96 Lt delspinigiai (delspinigių paskaičiavimas, b. l. 29).

11CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-06-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis).

12Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktą, bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiamas prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys, kai ieškinys pareiškiamas arba pareiškimas paduodamas siekiant apginti viešąjį, valstybės arba savivaldybės interesus. Remiantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi ieškovas yra Vilniaus miesto savivaldybė, kuri gina savivaldybės interesą, iš atsakovo valstybei priteistinas 1 158 Lt žyminis mokestis ir 5,79 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92 straipsniu, 96 straipsnio 1 dalimi, 142, 285-288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovui Vilniaus miesto savivaldybei, kodas 111109233, iš atsakovo UAB „Aversitus“, juridinio asmens kodas 300145625, 37 248,75 Lt (trisdešimt septynis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt aštuonis Lt septyniasdešimt penkis ct) skolą, 1 340,96 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus keturiasdešimt Lt devyniasdešimt šešis ct) delspinigius ir 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-06-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Aversitus“, juridinio asmens kodas 300145625, 1158 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą penkiasdešimt aštuonis Lt) žyminį mokestį ir 5,79 Lt (penkis Lt septyniasdešimt devynis ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į sąskaitą Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos (sumokėti iki sprendimo už akių įsiteisėjimo ir pateikti teismui sumokėjimą pagrindžiančius įrodymus).

17Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

18Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai