Byla e2-5529-570/2017
Dėl nepilnamečiui vaikui priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, sekretoriaujant Rimai Gucaitienei, dalyvaujant ieškovei A. V., jos atstovui advokatui Ričardui Lilui, atsakovui R. G., trečiajam asmeniui A. G., institucijoms, teikiančioms išvadą byloje - Kalvarijos savivaldybės administracijos VTAS ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos VTAS, nedalyvaujant

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. V. ieškinį atsakovui R. G., trečiajam asmeniui A. G., institucijoms, teikiančioms išvadą byloje - Kalvarijos savivaldybės administracijos VTAS ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos VTAS dėl nepilnamečiui vaikui priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo,

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama padidinti 2005 m. sausio 25 d. Marijampolės apylinkės teismo sprendimu iš atsakovo R. G. nepilnametei dukra, A. G., gim. 2003 m. vasario 1 d., priteisto materialinio išlaikymo dydį, jį padidinant iki 200 Eur kiekvieną mėnesį periodinėmis išmokomis iki dukros pilnametystės, bei priteisti iš atsakovo ieškovės turėtas visas bylinėjimosi išlaidas.

5Teismo posėdžio metu šalys sudarė taikos sutartį, kuria susitarė pakeisti minėtą teismo sprendimą, nustatant, kad atsakovas nuo ieškinio padavimo į teismą dienos teiks dukrai A. G., gim. 2003 m. vasario 1 d. išlaikymą po 110 Eur periodinėmis išmokomis kiekvieną mėnesį. Prašo priimti jų pasirašytą taikos sutartį, ją patvirtinti ir bylą nutraukti. Šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės.

6Prašymas tenkintinas.

7Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 140 straipsnio 3 dalis). Šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartimi yra išreikšta abiejų sutarties šalių valia, taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitokių aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama. Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.983 straipsnio 1 dalis). Vienas iš Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 2 straipsnyje įtvirtintų civilinio proceso tikslų yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, todėl taikos sutartis tvirtintina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis).

8Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis).

9Išaiškintina šalims, atsižvelgiant į tai, kad šeimos santykiai dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams nustatymo bei priteisimo yra tęstiniai, pasikeitus esamai situacijai, tėvai turi teisę bet kada kreiptis į teismą iš naujo bendra tvarka.

10Išaiškintina šalims, kad jei nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Šis prašymas nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims.

11Dėl bylinėjimosi išlaidų

12Byloje yra pateiktas Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2017 m. liepos 4 d. sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo Nr. 2.1.(NTP-2)-17-T-3212-13345, kurio pagrindu ieškovei buvo teikta antrinė teisinė pagalba, atleidžiant ieškovę 50 procentų nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų valstybei atlyginimo. Pagal CPK 99 straipsnio 2 dalį valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas teismas priteisia savo iniciatyva, gavus valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimą. Teismui pateikta 2017 m. gruodžio 19 d. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažyma dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, pagal kurią teikiant valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą A. V. valstybės patirtas išlaidas sudaro – 362,38 Eur. Kadangi ieškinio reikalavimas taikos sutartimi patenkintas iš dalies, (patenkinta 55 proc. reikalavimo, 45 proc. atmesta), o ieškovė atleista 50 procentų nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, iš ieškovės valstybei priteistina 82 Eur (1/2 x 362,38 Eur x 45 proc.) išlaidų už suteiktą teisinę pagalbą, o iš atsakovo 199 Eur (362,38 x 55 proc.) valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Iš atsakovo valstybei taip pat priteistina 6 Eur žyminio mokesčio (110 Eur - 46 Eur x 12 mėn. x 3 proc. x 75 proc. x 25 proc.) (CPK 85 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 80 str. 7 d.). Šioje byloje susidariusios 7,90 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos sekančiai – iš ieškovės 1,77 Eur, o iš atsakovo 4, 35 Eur.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsniu, 140 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teismas

Nutarė

14patvirtinti ieškovės A. V., asmens kodas ( - ) ir R. G., asmens kodas ( - ) 2017 m. gruodžio 21 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

  1. Nepilnametės šalių dukters A. G., a/k ( - ) išlaikymo dydis pakeičiamas iki 110 Eur (vieno šimto dešimt eurų) periodinėmis išmokomis per mėnesį nuo keipimosi į teismą dienos, t.y. 2017-08-28 iki jos pilnametystės.
  2. Nepilnametės A. G., a/k ( - ) išlaikymo lėšų tvarkytoją uzufrukto teise skiriama A. V., a/k ( - )
  3. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės numatytos LR CPK 293 str., 294 str.
  4. Šalys pareiškia, kad Taikos sutartis atitinka šalių interesus, sudaryta gera valia.

15Civilinę bylą nutraukti.

16Priteisti valstybei iš ieškovės A. V., a.k. ( - ), 1,77 Eur (vienas euras 77 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, vieną iš sąskaitų, įmokos kodas 5660 ir 82 Eur (aštuoniasdešimt du eurus) valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

17Priteisti valstybei iš atsakovo R. G., asmens kodas ( - ) 4,35 Eur (keturis eurus 35 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, 6 Eur (šešis eurus) žyminio mokesčio ir 199 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt devynis eurus) valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos išlaidų už ieškovei suteiktą teisinę pagalbą, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, vieną iš sąskaitų, įmokos kodas 5630.

18Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties paskelbimo dienos, atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai