Byla 2-1262-713/2011
Dėl nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš patalpų bei skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovams E. G., A. G. dėl nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš patalpų bei skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Kauno miesto savivaldybė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovų E. G., A. G. 1522,97 Lt nesumokėto nuomos mokesčio, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nutraukti su atsakovu E. G. savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, iškeldinti atsakovus iš gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (b.l. 3-5). Be to, ieškovas prašo priteisti 173,51 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu (b.l. 33).

3Atsakovui A. G. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti tinkamai įstatymų nustatyta tvarka darbdavio administracijai 2010-12-23 (CPK 123 str. 3 d.) (b.l. 28). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovui E. G. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti tinkamai įstatymų nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu 2011-01-19 (CPK 130 str.1 d.) (b.l. 35, 37). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

5Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

6Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

7Ieškinys tenkintinas.

8Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą ieškovas grindžia pateikta medžiaga: 2010-11-03 Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus raštu dėl iškeldinimo (b.l. 6), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (b.l. 7), 2004-04-19 savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi (b.l. 8-9), 2010-11-02 pažyma apie asmenis deklaravusius gyvenamąją vietą (b.l. 10), 2010-10-19 raštu dėl įsiskolinimo už nuomos mokestį (b.l. 11), 2010-10-07 gyvenamųjų patalpų apžiūros aktu (b.l. 12), 2010-09-03, 2009-05-25 priminimais dėl įsiskolinimo (b.l. 13, 14), 2009-03-18, 2010-07-12 įspėjimais (b.l. 15, 16).

9Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą.

10Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.583 str., 6.584 str.).

11Atsakovui E. G. kaip pagrindiniam nuomininkui buvo išnuomotos gyvenamosios patalpos, esančios ( - ). Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti mokesčius už buto nuomą ir teikiamas komunalines paslaugas, daryti remontą bei laikytis kitų nuomos sutarties nuomininko įsipareigojimų. CK 6.589 str. 1 d. nustato, jog gyvenamosios patalpos nuomininko šeimos nariai turi tokias pat teises ir pareigas, atsirandančias iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, kaip ir nuomininkas. Kartu gyvenantys nuomininko tėvai yra nuomininko šeimos nariai (CPK 6.588 str. 1 d.). A. G., kaip pagrindinio nuomininko tėvas, turi ne tik tokias pat kaip nuomininko teises, atsirandančias iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, ir pareigas, tačiau nuo 2009-10-01 iki 2010-09-01 atsakovai savo prievolės nevykdė ir liko skolingi ieškovui 1522,97 Lt. Todėl ieškovo reikalavimai dėl skolos laikytini pagrįstais ir tenkintini (CK 6.1 str., 6.2 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.576 str., 6.583 str. 1 d., 2 d.).

12CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Prievolė tinkamai neįvykdyta, terminas įvykdyti piniginę prievolę praleistas, todėl iš atsakovų priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str.).

14CPK 6.611 str. nustato, jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas, nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

15Atsakovas E. G. pažeidė savo, kaip buto nuomininko, prievolę mokėti buto nuomos mokestį ir įsiskolino ieškovui, nemokėdamas šio mokesčio ilgiau kaip 3 mėnesius, todėl nuomos sutartis nutrauktina ir atsakovas bei jo šeimos narys (tėvas) A. G. iškeldintini iš nuomojamos patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (CK 6.583 str., 6.610 str., 6.611 str., gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 2.3 p.).

16Kadangi ieškinys tenkinamas, solidariai iš atsakovų valstybei priteistina 200,00 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas, bei 14,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, (CPK 83 str., 88 str., 96 str. 1 d.), o ieškovui priteistina 173,51 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu, (CPK 88 str.).

17Teismas, vadovaudamasis Civilinio procesinio kodekso CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti.

19Priteisti ieškovui Kauno miesto savivaldybei, į.k. 111106319, buveinės adresas Laisvės al. 96, Kaune, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB DnB NORD banke, solidariai iš atsakovų E. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir A. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1522,97 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus dvidešimt du litus 97 ct) nesumokėto nuomos mokesčio, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo 2010-12-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 173,51 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt tris litus 51 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu.

20Nutraukti su E. G., a.k. ( - ) Savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, sudarytą 2004-04-19, dėl gyvenamosios patalpos ( - ).

21Iškeldinti E. G., a.k. ( - ) ir A. G., a.k. ( - ) iš gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), su visa jiems priklausančia manta, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

22Priteisti valstybei solidariai iš atsakovų E. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir A. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 200,00 Lt (du šimtus litų) žyminio mokesčio bei 14,00 Lt (keturiolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į.k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

23Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. ir 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, rašytinio... 2. Ieškovas Kauno miesto savivaldybė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti... 3. Atsakovui A. G. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai, teismo pranešimas,... 4. Atsakovui E. G. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai, teismo pranešimas,... 5. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 6. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, nagrinėjant... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą ieškovas... 9. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad... 10. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.38 str.,... 11. Atsakovui E. G. kaip pagrindiniam nuomininkui buvo išnuomotos gyvenamosios... 12. CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo... 13. Prievolė tinkamai neįvykdyta, terminas įvykdyti piniginę prievolę... 14. CPK 6.611 str. nustato, jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius)... 15. Atsakovas E. G. pažeidė savo, kaip buto nuomininko, prievolę mokėti buto... 16. Kadangi ieškinys tenkinamas, solidariai iš atsakovų valstybei priteistina... 17. Teismas, vadovaudamasis Civilinio procesinio kodekso CPK 142 str. 4 d., 153... 18. Ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti ieškovui Kauno miesto savivaldybei, į.k. 111106319, buveinės... 20. Nutraukti su E. G., a.k. ( - ) Savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos... 21. Iškeldinti E. G., a.k. ( - ) ir A. G., a.k. ( - ) iš gyvenamosios patalpos,... 22. Priteisti valstybei solidariai iš atsakovų E. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir... 23. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 24. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...