Byla 2-5142-129/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Bronislava Todesienė, sekretoriaujant Kristinai Pečiukaitienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Vilniaus vandenys“ atstovui M. K., atsakovui V. J., atsakovų J. S., M. S., R. S., S. S., A. J., S. J., V. J. ir R. J. atstovui advokato padėjėjui V. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovams J. S., M. S., R. S., S. S., A. B., A. J., S. J., V. J. ir R. J. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovės atstovas palaikė ieškinį, ieškinyje ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2008-11-21 UAB „Vilniaus vandenys“ abonentų tarnybos vyresniajai inspektorei atlikus nuotekų tinklų patikrinimą, buvo konstatuotas gyvenamųjų namų, esančių ( - ), priklausančių atsakovams, savavališkas prisijungimas prie nuotekų tinklų be ieškovės leidimo. Atsakovams buvo įteikti arba palikti pašto dėžutėse įspėjimai dėl nustatytos tvarkos pažeidimo ir prašymai iki 2008-12-03 atvykti į ieškovės buveinę ir nustatyta tvarka įteisinti naudojimąsi nuotekų tinklais. Taip pat nurodyta, jog nustatyta tvarka neįteisinus naudojimosi nuotekų tinklais, nuotekų šalinimas bus nutrauktas be atskiro įspėjimo, o nuotekų šalinimas bus atnaujintas tik sumokėjus atjungimo-pajungimo mokestį. Iki nurodytos datos nei vienam iš atsakovų neatvykus ir nesudarius sutarties dėl nuotekų išleidimo, ieškovė 2008-12-05 išrašė kiekvienam atsakovui išankstinę 5470,08 Lt sąskaitą, kuri buvo apskaičiuota pagal prijungto vandentiekio įvado skersmenį, tai yra skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 20 mm skersmens vamzdžiu 30 parų 3 m/s greičiu 24 valandas per parą ir tai sudaro 2442 m3, skaičiuojant po 2,24 Lt/m3. 2009-09-03 pagal atsakovų prašymą nustačius, kad vandens patekimo ir išliejimo skersmuo yra 15 mm, baudos dydis perskaičiuotas ir 2009-09-15 sudaryta nauja 3160,00 Lt sąskaita. Pagal 2009-06-09 tarnybinį pranešimą Nr. 22-468 (6.8-15), minėtiems namams buvo nutrauktas nuotekų priėmimas, užkemšant nuotekų vamzdį mediniu kamščiu, tačiau 2009-07-17 vamzdis rastas atkimštas. Pagal 2010-02-08 tarnybinį pranešimą Nr. 22-218(6.8-15), dalyvaujant antstoliui V. M., nuotekų priėmimas vėl buvo nutrauktas, tačiau 2010-02-22 vamzdis vėl rastas atkimštas. 2010-03-23 pakartotinai dalyvaujant antstoliui V. M., nuotekų priėmimas buvo nutrauktas ketvirtą kartą. 2010-04-07, dalyvaujant antstoliui V. M. ir Šnipiškių policijos nuovados atstovei V. K., nustatyta, kad nuotekų vamzdis yra atkimštas, nuotekos ir toliau leidžiamos į miesto tinklus, tačiau už jų tvarkymą nemokama. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1996-11-22 įsakymu Nr. 172 patvirtintų Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 6.2 punktu, savavališku prisijungimu prie nuotekų tinklų laikomas objekto prijungimas prie tiekėjų tinklų, nustatyta tvarka negavus tiekiejo pažymos bei nesudarius sutarties dėl nuotekų išleidimo. Pagal Taisyklių 9.17 punktą, nustačius savavališką prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklo, suvartoto vandens ir pašalintų nuotekų kiekis skaičiuojamas atsižvelgiant į prijungto vandentiekio įvado skersmenį, skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 3 m/s greičiu 24 valandas per parą. Todėl baudos dydis, atsižvelgiant į prijungto vandentiekio 15 mm įvado skersmenį, apskaičiuotas 3160,20 Lt (skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 15 mm skersmens vamzdžiu 30 parų 3 m/s greičiu 24 valandas per parą, kas sudaro 1374 m3). Pagal Taisyklių 12.4 punktą ieškovė turi teisę nustatyta tvarka išduoti atsakovams pažymą ir sudaryti nuotekų šalinimo ir valymo sutartis tik apmokėjus 2009-09-15 pateiktas išankstines sąskaitas. Be to, ieškovė turi teisę nuotekas priimti tik įvykdžius techninių sąlygų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus, likvidavus išaiškintus defektus, gavus iš tiekėjo pažymą apie šių reikalavimų įvykdymą ir nustatyta tvarka įforminus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį. Šiuo atveju pažyma išduodama vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-05-14 įsakymu Nr. 242, 1.7 punkto 10.3 papunkčio nuostatomis. Taigi ieškovė turi teisę nustatyta tvarka išduoti pažymą ir sudaryti nuotekų šalinimo bei valymo sutartį tuomet, kai atsakovai įvykdys savo prievolę ir apmokės paskirtą baudą už savavališką prisijungimą prie miesto nuotekų tinklų. Jeigu nėra sutarties, dar nereiškia, kad tarp šalių nėra sutartinių santykių, jei yra savavališkas prisijungimas. Atsakovai dėl įteisinimo kreipėsi jau po neteisėto prisijungimo užfiksavimo. Šiuo metu prisijungimas neįteisinamas, nes yra skola. Atsakovai nėra tiesiogiai prisijungę prie ieškovės nuotekų vamzdyno, jie prisijungę prie J. J. tinklo, bet naudojasi ieškovės paslaugomis, nes J. J. yra tik tinklų savininkė. Pagal savivaldos įstatymą nuotekų valymo paslaugas gali teikti tik vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, tai yra ieškovė. Vanduo yra iš sodų bendrijos gręžinių, ieškovė sudarytų tik nuotekų šalinimo sutartį. Pagal 1995-01-26 įstatymą Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo asmenims“ atsakovai turi mokėti ieškovei 0,04 % delspinigius nuo 2010-07-01 iki 2010-12-31. Prašo priteisti ieškovei iš atsakovų J. S. ir M. S. solidariai 3160,20 Lt skolos už nuotekų valymą, 232,59 Lt delspinigių, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, iš atsakovų R. S. ir S. S. solidariai 3160,20 Lt skolos už nuotekų valymą, 232,59 Lt delspinigių, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, iš atsakovės A. B. 3160,20 Lt skolos už nuotekų valymą, 232,59 Lt delspinigių, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo iš atsakovų A. J. ir S. J. solidariai 3160,20 Lt skolos už nuotekų valymą, 232,59 Lt delspinigių, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, iš atsakovų V. J. ir R. J. solidariai 3160,20 Lt skolos už nuotekų valymą, 232,59 Lt delspinigių, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo. Taip pat priteisti iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovų atstovas nesutiko su ieškiniu atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovų nėra susiklostę sutartiniai santykiai, tai yra nuotekų šalinimo sutartys nėra sudarytos, todėl ieškovė negali remtis 1996-11-22 Statybos ir urbanistikos ministro įsakymu Nr. 172 patvirtintomis Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis. Normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka atsakovai ieškovei buvo pateikę paraišką ir gavę technines sąlygas, kurių pagrindu buvo parengtas projektas ir pateiktas derinti savivaldybės kompleksinio projektų derinimo komisijai. Projektas buvo suderintas su ieškove ir įvykdytos techninės sąlygos bei projektinės dokumentacijos reikalavimai. 2008 m. spalio-lapkričio mėnesiais ieškovei pateikti visi reikiami ir būtini dokumentai nuotekų šalinimo sutarčių sudarymui, tačiau ieškovė jų nesudarė ir atsisako sudaryti. 2008-12-03 atsakovai buvo pateikę prašymus sudaryti su ieškove vandens nuotekų šalinimo sutartis bei užplombuoti jau pastatytus šalto vandens skaitiklius. Skaitiklių apžiūra ir jų plombavimas buvo paskirtas 2008-12-18, tačiau ieškovės atstovai iki šiol neatvyko jų užplombuoti. Todėl atsakovai neturi galimybės sudaryti vandens nuotekų šalinimo sutarčių. Atsakovai nėra savavališkai prisijungę prie miesto nuotekų tinklų. Atsakovai yra prisijungę prie nuotekų tinklų, esančių žemės sklype Noragiškių g. 12, Vilnius, kurių savininkė J. J., kuri 2003-04-09 yra davusi 2003-04-10 Techninėse sąlygose Nr. 03/258 reikalaujamą sutikimą prisijungti prie nuotekų tinklų. Ieškinyje nėra pateiktas išsamus baudos skaičiavimas. Net jei ieškovės ir atsakovų santykius reguliuotų Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės, baudos dydis turėtų būti skaičiuojamas pagal taisyklių 9.17 punktą, kai nėra vandentiekio, o abonentas naudoja vandenį iš kitų šaltinių, šalinamų nuotekų kiekis skaičiuojamas atsižvelgiant į išleistuvo skersmenį, skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 1,5 m/s greičiu 24 valandas per parą, esant 0,8 vamzdžio skersmens užpildymui. Kadangi atsakovai naudoja vandenį iš kitų šaltinių, tai yra iš SB „Aušra“, todėl ieškovės baudos dydžio apskaičiavimai yra netikslūs ir nepagrįsti. Prašo ieškinį atmesti.

4Atsakovas V. J. nesutiko su ieškiniu, paaiškino, kad jis buvo už visus gyventojus nuėjęs pas ieškovės atstovus, bandė draugiškai susitarti. Tai buvo po tos baudos. Buvo susitarta, perskaičiuota į F15, perrašyti prašymai. Prašo ieškinį atmesti.

5Atsakovei A. B. apie teismo posėdį buvo pranešta viešo paskelbimo būdu, tačiau atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, neatvyko į posėdį, neprašė bylos nagrinėti jai nedalyvaujant, todėl teismas, šalims prašant nagrinėja bylą iš esmės.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatyta, kad atsakovams J. S. ir M. S. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), atsakovams R. S. ir S. S. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), atsakovei A. B. priklauso butas, esantis ( - ), atsakovams A. J. (Bielskienei) ir S. J. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), atsakovams V. J. ir R. J. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas, esantis ( - ) (b.l. 9-18). Ieškovė 2008-11-21, nustačiusi, kad atsakovai yra savavališkai prisijungę prie nuotekų tinklų, nes nėra pateikę pažymos dėl naudojimosi nuotekų tinklais ir nesudarę nuotekų šalinimo bei valymo sutarčių, raštu nurodė atsakovams atvykti iki 2008-12-03 ir įteisinti naudojimąsi nuotekų tinklais, priešingu atveju nuotekų šalinimas bus nutrauktas be atskiro įspėjimo (b.l. 33-37). Taip pat 2008-12-05 išrašė 5470,08 Lt išankstinę sąskaitą Nr. 1/12PR už neteisėtą naudojimąsi nuotekų tinklais (b.l. 38-42) ir raštu informavo atsakovus, kad tik sumokėjus minėtą sumą, pateikus nuotekų tinklų įteisinimui reikalingus dokumentus ir užplombavus vandens skaitiklį gręžinio vandens apskaitai, bus sprendžiama dėl sutarties nuotekų tvarkymui sudarymo (b.l. 43-47). Pagal atsakovų 2009-09-03 prašymus, kuriuose buvo nurodytas vandens patekimo ir išsiliejimo skersmuo – 15 mm (b.l. 50-54), ieškovė perskaičiavo baudos už neteisėtą nuotekų tvarkymą dydį ir 2009-09-15 parengė 3160,20 Lt sąskaitą Nr. 2/9PR (b.l. 55-59) ir nurodė atsakovams apmokėti sąskaitą iki 2010-01-29 (b.l. 60-64). Atsakovai nesumokėjo ieškovei nurodytos sumos ir iki 2010-03-23 toliau savavališkai naudojosi nuotekų šalinimu (b.l. 82-87). Ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovų po 3160,20 Lt skolos ir 232,59 Lt delspinigių.

8Atsakovai su ieškovės reikalavimais nesutinka, nurodo, jog nėra savavališkai prisijungę prie ieškovės nuotekų tinklų, kadangi pagal ieškovės 2003-04-10 pateiktas technines sąlygas Nr. 03/258 (b.l. 109-110) yra gavę žemės sklypo, esančio ( - ), savininkės J. J. sutikimą prisijungti prie jos sklype esančios fekalinės kanalizacijos ir SB „Aušra“ valdybos pirmininko sutikimą prisijungti prie bendrijos nuolatinio vandentiekio linijos (b.l. 111; 112; 135). Taip pat nurodo, jog jei ieškovės ir atsakovų santykius reguliuotų Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės, baudos dydis turėtų būti skaičiuojamas pagal Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 9.17 punktą, kai nėra vandentiekio, o abonentas naudoja vandenį iš kitų šaltinių, šalinamų nuotekų kiekis skaičiuojamas atsižvelgiant į išleistuvo skersmenį, skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 1,5 m/s greičiu 24 valandas per parą, esant 0,8 vamzdžio skersmens užpildymui

9Ieškovės ir atsakovų teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos CK, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996-11-22 įsakymu Nr. 172 patvirtintos Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-629 patvirtintos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės.

10Iki ieškinio pateikimo teismui dienos – 2011-02-07, pasikeitė nurodytų įstatymų normos, tame tarpe ir reglamentuojančios neteisėtą naudojimąsi nuotekų tinklais, todėl teismas pasisako dėl įstatymų taikymo. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2011-01-21 įsakymu Nr. D1-48 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 172 „Dėl Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių“ pakeitimo“ pripažino netekusiu galios minėtų taisyklių 9.17 punktą, numatantį atsakomybę už savavališką prisijungimą prie nuotekų tinklo. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-01-05 įsakymu Nr. D1-19 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nurodytos taisyklės buvo papildytos 173 punktu, pagal kurį vandens tiekėjas patikrinimo metu nustatęs, kad fizinis arba juridinis asmuo savavališkai prijungė savo nuotekų šalinimo įrenginius prie vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomos ir (ar) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir šalino nuotekas, surašo vandens tiekėjo nustatytos formos aktą ir informuoja savivaldybių vykdomąsias institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kurie turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2591 straipsnį. Fizinio ar juridinio asmens pašalintų nuotekų kiekis nustatomas skaičiuojant, kad nuotekos tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu dvidešimt keturias valandas per parą, esant 0,65 (šešiasdešimt penkių šimtųjų) nuotekų tinklų skersmens užpildymui, laikotarpiu nuo savavališko prijungimo dienos iki savavališko prijungimo pašalinimo dienos. Jei savavališko prijungimo datos neįmanoma nustatyti, fizinio ar juridinio asmens pašalintų nuotekų kiekis skaičiuojamas nurodytu būdu, tačiau per ne ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį.

11Sprendžiant klausimą, koks teisės aktas turi būti taikomas šioje byloje, atsižvelgtina į tai, kad teisės aktai, kaip taisyklė, neturi grįžtamosios galios (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad įstatymų pagrindu atsirandančių teisių ir pareigų pobūdį lemia jų atsiradimo metu galiojančios teisės normos. Laikui bėgant teisės normos keičiasi ir naujai priimta teisės norma paprastai neturi grįžtamosios galios, t. y. negalioja atgaline tvarka. Tačiau teisės normų kaita negali turėti įtakos toms teisėms ir pareigoms, kurios atsirado iki šių aktų įsigaliojimo. Teisės normos, panaikinančios ankstesniąją, įsigaliojimas reiškia, kad panaikinta norma nebegalioja į ateitį, tačiau nereiškia, kad išnyksta civilinės teisės ir pareigos, įgytos ankstesnės normos pagrindu ir joje nustatytomis sąlygomis. Teismai privalo šias teises pripažinti teisių atsiradimo metu galiojusių teisės normų pagrindu, jeigu vėliau priimtame teisės akte nėra specialiai nurodyta, kad minėtos anksčiau įgytos civilinės teisės ir pareigos išnyksta nuo naujojo teisės akto įsigaliojimo. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė atsakovų neteisėtą prisijungimą prie jos nuotekų tinklų užfiksavo 2008-11-21 ir už neteisėtą nuotekų šalinimą 3160,00 Lt sąskaitą atsakovams pateikė 2009-09-15. Konstatuotina, kad šioje byloje taikytina iki 2011-01-26 galiojusi Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklių) redakcija.

12Iš ieškovės ir atsakovų paaiškinimų, jų pateiktų įrodymų bei liudytojos V. D. parodymų matyti, jog atsakovai iki 2008-11-21 buvo prisijungę prie ieškovės tinklų ir faktiškai naudojosi ieškovės teikiamomis nuotekų valymo paslaugomis, tačiau nebuvo sudarę sutarties su ieškove bei nemokėjo už faktišką nuotekų šalinimą. Pagal pažeidimo nustatymo metu galiojusį Taisyklių 2.5 punktą Abonento nuotekos pradedamos priimti tik įvykdžius techninių sąlygų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus, gavus iš tiekėjo pažymą apie šių reikalavimų įvykdymą ir nustatyta tvarka įforminus nuotekų šalinimo sutartį. Pažeidimo nustatymo metu atsakovai nebuvo įvykdę visų minėtų sąlygų, todėl konstatuotina, kad prie iškovės tinklų buvo prisijungta savavališkai. Todėl ieškovė turi teisę reikalauti atlyginti jai už faktiškai suteiktas paslaugas, jų kainą apskaičiuojant pagal Taisyklių 9.17 p.

13Taisyklių 9.17. punkte nustatyta, kad Kai TIEKĖJAS nustato savavališką prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklo, suvartoto vandens ir pašalintų nuotekų kiekis skaičiuojamas atsižvelgiant į prijungto vandentiekio įvado skersmenį, skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 3 metrų per sekundę greičiu 24 val. per parą. Savavališkai prijungus objektą prie nuotekų tinklo, kai nėra vandentiekio, o ABONENTAS naudoja vandenį iš kitų šaltinių, šalinamų nuotekų kiekis skaičiuojamas atsižvelgiant į išleistuvo skersmenį, skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 1,5 metro per sekundę greičiu 24 val. per parą, esant 0,8 vamzdžio skersmens užpildymui. Jeigu neįmanoma nustatyti tikslios savavališko prijungimo datos, vandens ir nuotekų kiekis taip skaičiuojamas visą mėnesį.

14Ieškovė 2009-09-15 3160,00 Lt sąskaitą sudarė pagal Taisyklių 9.17 punkto pirmoje pastraipoje nurodytas taisykles. Tačiau iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, jog atsakovai vandenį naudoja iš kitų šaltinių, tai yra SB „Aušra“ gręžinių, todėl šalinamų nuotekų kiekis apskaičiuotinas pagal Taisyklių 9.17 punkto antrosios pastraipos taisykles, vadovaujantis ieškovės pateikta Vandentiekio vamzdžių pralaidumo hidraulinių skaičiavimų lentele ir pateikta skaičiavimų formule (b.l. 146). Skaičiuojant, kad nuotekos tekėjo 0,015 m diametro skersmeniu 1,5 metro per sekundę greičiu 24 val. per parą, nustatytas 22,89 m3 per parą kiekis, tai yra 686,70 m3 kiekis per 30 dienų. Kadangi galutinis nuotekų kiekis nustatomas esant 0,8 vamzdžio skersmens užpildymui, tai 686,70 X 0,8 = 549,36 m3 nuotekų per mėnesį.

15Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 str. 9 d. nustatyta, kad nuotekų tvarkymo paslaugų kainas skelbia Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, pagal kurios 2006-12-21 nutarimą Nr. O3-92 suderinta ir apskaičiuota UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų tvarkymo kaina vartotojams (gyventojams) yra 1,93 Lt/m3. Todėl iš atsakovų priteistina po 1060,26 Lt iš kiekvieno vartotojo.

16Ieškovė taip pat reikalavo iš atsakovų priteisti po 0,04 % delspinigių nuo 2010-07-01 iki 2010-12-31, tai yra po 232,59 Lt.

17Pagal CK 6.71 str. netesybos gali būti nustatytos įstatymų, sutarties ar teismo. Tačiau CK 6.72 str. įsakmiai nurodo, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Ieškovė, reikalaudama delspinigių, remiasi 1995-01-26 įstatymu Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“, kurio 1 str. nustato, kad šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos bei valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių delspinigius. Ieškovė nėra savivaldybės įmonė, be to nėra sudariusi su atsakovais sutarčių dėl nuotekų šalinimo paslaugų teikimo, todėl atsakovų atsakomybė šiuo atvejų yra ne sutartinė, o deliktinė. Pagal Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 9.17 punktą apskaičiuota suma už nuotekų šalinimą savo esme yra bauda už savavališką prisijungimą prie nuotekų tinklų ir jų neteisėtą naudojimą, todėl jai netaikytinos CK normos, reglametuojančios prievolių įvykdymo užtikrinimą, tame tarpe ir netesybas. Todėl ieškovės reikalavimas dėl 232,59 Lt delspinigių atmestinas.

18CPK 93 str. 2 d. nustato, kad bylinėjimosi išlaidos šalims priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovė sumokėjo 509,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 7). Teismas iš dalies patenkino ieškovės reikalavimus, todėl jai priteistina tik 159,00 Lt žyminio mokesčio.

19Pagal CPK 92 straipsnio 1 dalį iš atsakovų į valstybės biudžetą priteistina 27,02 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnis).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 str., Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.71-6.75 str., Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996-11-22 įsakymu Nr. 172 patvirtintomis Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-629 patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovų J. S., asmens kodas ( - ) ir M. S., asmens kodas ( - ) gyvenančių ( - ), solidariai 1060,26 Lt (vieną tūkstantį šešiasdešimt litų 26 ct) skolos už nuotekų valymą, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo 2011-02-22 iki teismo sprendimo įvykdymo ir lygiomis dalimis 31,80 Lt (trisdešimt vieną litą 80 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Vilniaus vandenys“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ).

23Priteisti iš atsakovų R. S., asmens kodas ( - ) ir S. S., asmens kodas ( - ) gyvenančių ( - ), solidariai 1060,26 Lt (vieną tūkstantį šešiasdešimt litų 26 ct) skolos už nuotekų valymą, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo 2011-02-22 iki teismo sprendimo įvykdymo ir lygiomis dalimis 31,80 Lt (trisdešimt vieną litą 80 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Vilniaus vandenys“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ).

24Priteisti iš atsakovės A. B., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 1060,26 Lt (vieną tūkstantį šešiasdešimt litų 26 ct) skolos už nuotekų valymą, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo 2011-02-22 iki teismo sprendimo įvykdymo ir 31,80 Lt (trisdešimt vieną litą 80 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Vilniaus vandenys“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ).

25Priteisti iš atsakovų A. J., asmens kodas ( - ) ir S. J., asmens kodas ( - ) gyvenančių ( - ), solidariai 1060,26 Lt (vieną tūkstantį šešiasdešimt litų 26 ct) skolos už nuotekų valymą, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo 2011-02-22 iki teismo sprendimo įvykdymo ir lygiomis dalimis 31,80 Lt (trisdešimt vieną litą 80 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Vilniaus vandenys“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ).

26Priteisti iš atsakovų V. J., asmens kodas ( - ) ir R. J., asmens kodas ( - ) gyvenančių ( - ), solidariai 1060,26 Lt (vieną tūkstantį šešiasdešimt litų 26 ct) skolos už nuotekų valymą, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo 2011-02-22 iki teismo sprendimo įvykdymo ir lygiomis dalimis 31,80 Lt (trisdešimt vieną litą 80 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Vilniaus vandenys“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ).

27Ieškinio dalį dėl 232,59 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovų atmesti.

28Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų J. S., M. S., R. S., S. S., A. B., A. J., S. J., V. J. ir R. J. 27,02 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą, įmokos kodas 5660.

29Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Bronislava... 2. ieškovės atstovas palaikė ieškinį, ieškinyje ir teismo posėdžio metu... 3. Atsakovų atstovas nesutiko su ieškiniu atsiliepime į ieškinį ir teismo... 4. Atsakovas V. J. nesutiko su ieškiniu, paaiškino, kad jis buvo už visus... 5. Atsakovei A. B. apie teismo posėdį buvo pranešta viešo paskelbimo būdu,... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje nustatyta, kad atsakovams J. S. ir M. S. bendrosios jungtinės... 8. Atsakovai su ieškovės reikalavimais nesutinka, nurodo, jog nėra... 9. Ieškovės ir atsakovų teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 10. Iki ieškinio pateikimo teismui dienos – 2011-02-07, pasikeitė nurodytų... 11. Sprendžiant klausimą, koks teisės aktas turi būti taikomas šioje byloje,... 12. Iš ieškovės ir atsakovų paaiškinimų, jų pateiktų įrodymų bei... 13. Taisyklių 9.17. punkte nustatyta, kad Kai TIEKĖJAS nustato savavališką... 14. Ieškovė 2009-09-15 3160,00 Lt sąskaitą sudarė pagal Taisyklių 9.17 punkto... 15. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 str. 9 d.... 16. Ieškovė taip pat reikalavo iš atsakovų priteisti po 0,04 % delspinigių nuo... 17. Pagal CK 6.71 str. netesybos gali būti nustatytos įstatymų, sutarties ar... 18. CPK 93 str. 2 d. nustato, kad bylinėjimosi išlaidos šalims priteisiamos... 19. Pagal CPK 92 straipsnio 1 dalį iš atsakovų į valstybės biudžetą... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 str., Lietuvos Respublikos CK 6.37... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovų J. S., asmens kodas ( - ) ir M. S., asmens kodas ( - )... 23. Priteisti iš atsakovų R. S., asmens kodas ( - ) ir S. S., asmens kodas ( - )... 24. Priteisti iš atsakovės A. B., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 1060,26... 25. Priteisti iš atsakovų A. J., asmens kodas ( - ) ir S. J., asmens kodas ( - )... 26. Priteisti iš atsakovų V. J., asmens kodas ( - ) ir R. J., asmens kodas ( - )... 27. Ieškinio dalį dėl 232,59 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovų atmesti.... 28. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų J. S., M. S., R. S., S. S., A. B., A.... 29. Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...