Byla T-116-754/2012
Dėl nuteistojo Vytauto Veršnicko, a.k. 34205221130, gim. 1942-05-22, lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Alberta Baltušytė, sekretoriaujant Ramintai Martinkaitei, dalyvaujant prokurorei Eglei Grigaitytei, Vilniaus pataisos namų atstovui Andžejui Golubev, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Vilniaus pataisos namų teikimą dėl nuteistojo Vytauto Veršnicko, a.k. 34205221130, gim. 1942-05-22, lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos,

Nustatė

2Vytautas Veršnickas buvo nuteistas Kėdainių rajono apylinkės teismo 2008-08-01 nuosprendžiu pagal LR BK 140 str. 1 d., 180 str. 1 d., 63 str. 1 d., 4 d. 3 metams 3 mėnesiams laisvės atėmimo. Panevėžio apygardos teismo 2008-11-18 nuosprendžiu 2008-08-01 nuosprendis buvo pakeistas: V.Veršnickas pripažintas kaltu pagal LR BK 284 str. 1 d., 22 str. 1d. 149 str. 1 d., 150 str. 1 d., 63 str. 1 d., 4 d., 5 d. 2 p., 6 d. pagrindu bausmės subendrintos ir sudėtos su 2008-08-01 nuosprendžiu už LR BK 180 str. 1 d. numatytą nusikaltimą paskirta bausme ir paskirta galutinė 5 metų laisvės atėmimo bausmė. Nuteistasis anksčiau teistas dešimt kartų už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams, nusikaltimą žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei, anksčiau lygtinis paleidimas taikytas du kartus (1959-10-13 ir 1994-10-21.).

3Bausmės pradžia: 2007-12-16.

4Bausmės pabaiga: 2012-12-16.

5Nuteistasis atliko 1/2 bausmės 2010-06-16. Likusi bausmės dalis –8 mėnesiai ir 27 dienos.

6Nuteistasis Vytautas Veršnickas atvyko į pataisos namus 2011-08-05 iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, nuo 2009-09-18 buvo paskirtas į lengvąją grupę. Bausmės atlikimo laikotarpiu nustatyto režimo reikalavimus pažeidė 3 kartus (buvo be skiriamojo ženklo, turėjo draudžiamų daiktų, vidaus tvarkos taisyklių pažeidimas), baustas nebuvo, skatintas 6 kartus. Atlikdamas bausmę dirbo ūkio aptarnavimo brigadoje tvarkiniu, jam buvo suteikta teisė dirbti be sargybos ar palydos už pataisos įstaigos ribų, motyvacija dirbti atlikus bausmę, išlikusi. Socialinio teisinio švietimo užsiėmimuose dalyvauja pasirinktinai. Šiuo metu dalyvauja asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų lygtinai, programoje. Palaiko glaudžius socialinius ryšius su žmona ir seserimi. Nuteistasis yra atviro būdo, kalbus, konfliktuoti nelinkęs. Kaltę dėl nusikaltimo pripažįsta, tačiau savo vaidmenį linkęs racionalizuoti. Pataisos namų administracija, atsižvelgdama į nuteistojo asmenines savybes, elgesį bausmės atlikimo metu, nepriekaištingai atliekamą darbą, tarpininkauja jo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos.

7Prokurorė, atsižvelgdama į tai, kad nuteistasis yra atlikęs daugiau kaip 2/3 bausmės, skatintas, drausminių nuobaudų neturi, prašo tenkinti Vilniaus pataisos namų teikimą dėl V. Veršnicko lygtinio paleidimo.

8Teikimas tenkintinas.

9LR BVK 157 str. 1 d. nurodyta, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys asmenys, kuriuos įmanoma toliau taisyti neizoliuotai nuo visuomenės, bet prižiūrimus, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos. Teismas turi įvertinti ir nuspręsti, ar gali būti nuteistasis toliau taisomas neizoliuojant jo nuo visuomenės. Kriterijai, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas nėra reglamentuoti, tai paliekama teismo nuožiūrai. Todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl nuteistojo lygtinio paleidimo, vertina ne tik nuteistojo charakteristiką ir elgesį pataisos įstaigoje, bet ir jo asmenybę, padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumo laipsnį bei kitas aplinkybes.

10Nuteistasis Vytautas Veršnickas atitinka formalųjį lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagrindą – atliko 1/2 paskirtos bausmės lengvojoje grupėje, įsipareigojo doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad pasitaisys.

11Pataisos namų administracijos Vytautas Veršnickas charakterizuojamas teigiamai –pataisos įstaigoje dirbo, tris kartus pažeidė jam nustatyto režimo reikalavimus, bet baustas nebuvo, buvo skatintas 6 kartus, bausmės atlikimo laikotarpiu jam buvo suteikta teisė dirbti be sargybos už pataisos įstaigos ribų, nuteistasis palaiko glaudžius ryšius su žmona ir seserimi. Psichologinėje išvadoje nurodyta, kad nuteistasis yra ramus, mandagus, paslaugus, komunikabilus, emocinė būsena stabili, mąstymas logiškas, nuoseklus, jam būdingas pakankamas pasitikėjimas savimi, veiklumas, noras save realizuoti, jis nelinkęs inicijuoti konfliktų, atlikus pakartotinio smurtinio elgesio rizikos vertinimą, nustatyta, kad smurto rizika tyra tarp žemos ir vidutinės. Nuteistojo elgesys laisvės atėmimo vietoje, jo charakteristika rodo jo motyvaciją tinkamai koreguoti savo elgesį, todėl manytina, kad bausmės tikslai, numatyti LR BK 41 str. 2 d., gali būti pasiekti paleidus nuteistąjį Vytautą Veršnicką lygtinai iš pataisos įstaigos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas laiko, kad Vytautas Veršnickas gali būti toliau taisomas neizoliuotas nuo visuomenės, bet prižiūrimas. Vilniaus pataisos namų teikimas tenkintinas.

12Vadovaudamasis LR BVK 157 str., 164 str., LR BPK 360 str. 2 d., 362 str., teismas

Nutarė

13tenkinti Vilniaus pataisos namų teikimą ir paleisti Vytautą Veršnicką, a.k. 34205221130, lygtinai iš laisvės atėmimo vietos, jam neatlikus 8 mėnesių 27 dienų paskirtos laisvės atėmimo bausmės.

14Įpareigoti Vytautą Veršnicką lygtinio paleidimo laikotarpiu 4 (keturis) kartus per mėnesį registruotis pataisos inspekcijoje, nuo 22.00 val. iki 6.00 val. būti namuose, jei tai nesusiję su darbu, neišvykti ilgiau kaip 7 (septynioms) paroms už gyvenamosios vietos rajono ribų.

15Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai