Byla 2-5372-155/2012
Dėl antstolio veiksmų pareikštą suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskr. Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybai ir antstolei B. P., perduotą antstolės patvarkymu

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą Nr. 2-5372-155/12 pagal pareiškėjo I. N. skundą dėl antstolio veiksmų pareikštą suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskr. Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybai ir antstolei B. P., perduotą antstolės patvarkymu,

Nustatė

2Pareiškėjas pateiktu skundu prašo panaikinti 2012-07-26 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. B-70300 ir nutraukti 279 Lt vykdymo išlaidų išieškojimą. Reikalavimus grindžia tuo, kad antstolės pranešimą dėl baudos sumokėjimo pagal nutarimą administracinės teisės pažeidimo byloje gavo 2012-07-09. Šis pranešimas laikytinas raginimu susimokėti skolą. Pareiškėjas skolą sumokėjo 2012-07-12, t. y. per pranešime nurodytą 5 dienų terminą, todėl pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 str. iš jo neturi būti išieškomos vykdymo išlaidos, susijusios su skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimu. Atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas. Todėl pareiškėjas nesumokėjo 279 Lt vykdymo išlaidų, kurias sudaro užklausa vieningame antstolių sąvade, užklausimas Gyventojų registro tarnybai, indeksavimo suma, ir indeksuotas antstolio atlyginimas.

3Suinteresuotas asmuo antstolė B. P. patvarkyme dėl atsisakymo tenkinti skolininko skundą dėl antstolio veiksmų nurodė, kad pranešimas dėl skolos ir vykdymo išlaidų sumokėjimo nagrinėjamu atveju nelaikytinas raginimu. Pagal formuojamą teismų praktiką tais atvejais, kai skolininkui raginimas neturi būti siunčiamas, skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos, tarp jų ir atlyginimas antstoliui.

4Skundas atmetamas dėl žemiau išdėstytų aplinkybių:

5Skundo dalykas yra antstolės B. P. 2012 m. liepos 26 d. patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. B-70300 (v. b. l. 12). Pagrindas priimti skundžiamą patvarkymą yra.

6Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0040/08/02678, kurioje išieškotojas yra Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdyba, skolininkas – I. N., nustatyta, kad antstolė B. P. vykdo 2012 m. balandžio 18 d. Vilniaus apskr.. VPK Kelių policijos valdybos nutarimą, kuriuo skolininkui I. N. paskirta 200 Lt bauda pagal ATPK 124(1) str. 2 d. (v. b. l. 1).

7CPK 611 str. 1 d. nustato, kad jeigu įstatymuose ar vykdomajame dokumente nurodyti įvykdymo terminai, raginimas įvykdyti sprendimą nesiunčiamas, ir antstolis, pasibaigus nurodytam sprendimo įvykdymo terminui, iš karto pradeda vykdymo veiksmus. Pagal CPK 587 str. 6 p. pareigūnų nutarimas administracinės teisės pažeidimo byloje tiek, kiek jis susijęs su turtinio pobūdžio išieškojimu yra vykdomasis dokumentas. Pažymėtina, kad 2012 m. balandžio 18 d. nutarime pateikta nuoroda į ATPK 313 str., 314 str., kuriuose nurodyti baudos sumokėjimo terminai ir tvarka, bei priverstinio nutarimo skirti baudą vykdymo tvarka. Pagal ATPK 313 str. bauda administracinės teisės pažeidimo byloje turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos. Atsižvelgiant į tai, kad nutarime nurodyta, kad asmuo, traukiamas administracinėn atsakomybėn, dalyvavo nagrinėjant bylą, darytina išvada, kad pareiškėjas 2012 m. balandžio 18 d. nutarimą gavo jo priėmimo dieną, t. y. 2012-04-18. Pareiškėjas baudą sumokėjo 2012-07-12 (v. b. l. 9, 10), t. y. praėjus 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo pareiškėjui. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, pareiškėjo argumentas, kad antstolės B. P. pranešimas dėl baudos sumokėjimo turi būti laikomas raginimu pagal CPK 655 str. atmetamas, konstatuojama, kad antstolės raginimas dėl baudos sumokėjimo neturėjo būti siunčiamas pareiškėjui.

8Pareiškėjas prašo nutraukti 279 Lt vykdymo išlaidų išieškojimą, nurodydamas kas pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatas, kai skolininkas įvykdo sprendimą per raginime įvykdyti sprendimą ar siūlyme sumokėti skolą nustatytą terminą, iš skolininko neišieškomos vykdymo išlaidos, susijusios su skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimu ir atlygis antstoliui. Šis pareiškėjo argumentas yra atmetamas, kadangi teismas konstatavo, kad šiuo atveju raginimas neturėjo būti siunčiamas. Tuo atveju, kai raginimas neturėjo būti siunčiamas, ir skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos, tarp jų ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą, nepaisant to, kad skolą išieškotojui sumoka ar kitaip su juo atsiskaito pats skolininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007).

9Vadovaudamasi LR CPK 443 str. 6 d., 513 str.

10n u t a r i u:

11Atmesti pareiškėjo I. N. skundą dėl antstolio veiksmų pareikštą suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskr. Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybai ir antstolei B. P..

12Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

13Teisėja

14Rima Krušnienė

Proceso dalyviai
Ryšiai