Byla 2-14621-918/2012
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė, dalyvaujant pareiškėjams E. A., V. A., jos atstovei advokato padėjėjai Astai Vėbraitei,

2uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų V. A., E. A. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, ir

Nustatė

3Pareiškėjai pareiškimu prašo nutraukti santuoką, įregistruotą 1994-07-21 Kauno miesto civilinės metrikacijos biure (akto įrašo Nr. 1578) bei patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pareiškėjai nurodo, kad jų šeima ir santuoka yra iširusi, jie negyvena kartu, neveda bendro ūkio, nepalaiko santuokinių ryšių. Prašo neskirti termino susitaikymui.

4Posėdžio metu pareiškėjai E. A., V. A., jos atstovė advokato padėjėja Asta Vėbraitė, pareiškimą palaikė, prašė nutraukti pareiškėjų santuoką bei patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Nurodė, kad susitaikyti galimybės nėra.

5Byla dėl santuokos nutraukimo pirmosios instancijos teisme buvo pradėta pagal CK trečiosios knygos II dalies IV skyriaus ketvirtąjį skirsnį – pareiškus ieškinį, akcentuojant atsakovo kaltę ir nesant sutuoktinių susitarimo dėl santuokos nutraukimo pasekmių (CK 3.60 straipsnis). Bylos pirmosios instancijos teisme nagrinėjimo metu šalys pasiekė susitarimą - sudarė sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, taigi būtent pačių šalių valia buvo sukurtos prielaidos santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimą baigti CK trečiosios knygos II dalies IV skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka ir sąlygomis - esant abiejų sutuoktinių bendram sutikimui (CK 3.51 straipsnis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-07-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1040/2002, kategorija 69.3, 69.7).

6Pareiškimas tenkintinas. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjai susituokė 1994-07-21 Kauno miesto civilinės metrikacijos biure (akto įrašo Nr. 1578) (b.l. 13). Pareiškėjai augina sūnų D. A., gim. ( - ) (b.l. 14). Pareiškėjų tvirtinimu, kreditorių nėra. Pareiškėjai nebegyvena kaip šeima, nei vienas jų susitaikyti nepageidauja, abu prašo bylą nagrinėti iš esmės, todėl teismas daro išvadą, kad sutuoktiniams toliau kartu gyventi ir išsaugoti šeimą nėra galimybės (CK 3.53 str.2 d.). Imtis priemonių sutuoktiniams sutaikyti netikslinga, nes nebegalima tikėtis, kad jie vėl pradės gyventi kartu (CK 3.54 str. 1, 4 d.).

7Nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu yra visos sąlygos, numatytos CK 3.51 str.: nuo santuokos sudarymo praėję daugiau nei vieneri metai, abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs, sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių sudaryta ir jos turinys atitinka CK 3.53 str. 3 d. reikalavimus.

8Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad pareiškėjų santuokos nutraukimo pasekmių sutartis įstatymui neprieštarauja nei vieno iš sutuoktinių, jų nepilnamečio vaiko, trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų nepažeidžia, todėl patvirtintina, o pareiškėjų santuoka nutrauktina.

9Patenkinus pareiškimą iš pareiškėjų lygiomis dalimis valstybės naudai priteistina 24 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). CPK 87 str. 1 d. 1 p. ir 83 str. 1 d. 12 p. pagrindu pareiškėjai turėtų būti grąžinamas jos sumokėtas 143 Lt žyminis mokestis. Remiantis CPK 7 str. įtvirtintu proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principu, pareiškėjai grąžintinas žyminis mokestis mažintinas pareiškėjai tenkančia procesinių dokumentų siuntimo išlaidų dalimi, todėl jai grąžintina 131 Lt žyminio mokesčio. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikintinos byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 149 str. 1 d., 150 str.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 541 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 92 straipsniu,

Nutarė

11Pareiškimą tenkinti.

12Nutraukti V. A., a.k. ( - ) ir E. A., a.k. ( - ) santuoką, įregistruotą 1994 m. liepos 21 d. Kauno miesto civilinės metrikacijos biure (akto įrašo Nr. 1578), abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

13Po santuokos nutraukimo pareiškėjai V. A. palikti santuokinę pavardę – A., pareiškėjui E. A. palikti pavardę – A..

14Patvirtinti pareiškėjų sudarytos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygas:

152. Nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta:

162.1. Sūnaus D. A., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma su jo motina V. A., asmens kodas ( - ) iki to momento, kai vaikas sulauks pilnametystės.

172.2. Pasikeitus motinos nuolatinei gyvenamajai vietai, atitinkamai pasikeičia nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta.

182.3. Pasikeitus šalies nuolatinei gyvenamajai vietai, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų ji privalo pranešti kitai šaliai apie gyvenamosios vietos pasikeitimą.

193. Nuo Teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos E. A., asmens kodas ( - ) nepilnamečio sūnaus D. A., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), išlaikymui skirs kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300 Lt (tris šimtus litų) iki sūnaus D. A., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), pilnametystės. Išlaikymo uzufrukto teise tvarkytoja paskiriama įstatyminė nepilnamečio sūnaus D. A. atstovė – motina V. A., asmens kodas ( - )

204. Dalyvavimas bendraujant su vaiku ir jį auklėjant:

214.1. V. A., asmens kodas ( - ) privalo leisti E. A., asmens kodas ( - ) bendrauti su nepilnamečiu sūnumi D. A., asmens kodas ( - ) gimusiu ( - ), ir dalyvauti jį auklėjant.

224.2. E. A., asmens kodas ( - ) gali lankyti sūnų D. A., asmens kodas ( - ) laisvai su juo matytis ir kartu praleisti laiką nenustatant konkrečių dienų, bet apie tai pranešant jo motinai, V. A., asmens kodas ( - )

234.3. Šalys privalo bendradarbiauti ir pranešti viena kitai apie galimas bendravimo su nepilnamečiu vaiku kliūtis (liga, išvykos ir kt.).

245. Šalių turtinės teisės:

255.1. Santuokos metu V. A., asmens kodas ( - ) ir E. A., asmens kodas ( - ) bendrojon jungtinėn sutuoktinių nuosavybėn įgijo šį registruotiną kilnojamąjį turtą:

265.1.1. transporto priemonę VW VENTO, v/n ( - ) (vertė – 200 Lt),

275.1.2. transporto priemonę GAZ 24, v/n ( - ) (vertė – 200 Lt),

285.1.3. transporto priemonę AUDI 80, v/n ( - ) (vertė – 500 Lt).

29Po santuokos nutraukimo šis registruotinas kilnojamasis turtas asmeninės nuosavybės teise atitenka E. A., asmens kodas ( - ) V. A., asmens kodas ( - ) pasirašydama sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, patvirtina, kad pretenzijų dėl transporto priemonių neturi ir ateityje neturės.

305.2. Santuokos metu V. A., asmens kodas ( - ) ir E. A., asmens kodas ( - ) bendrojon jungtinėn sutuoktinių nuosavybėn nekilnojamojo turto neįgijo.

315.3. Šalys susitaria, kad kiekvienos šalies asmeninėse banko sąskaitose esančios piniginės lėšos yra asmeninė kiekvienos šalies nuosavybė ir nutraukiant santuoką nedalintinos.

325.4. Šalys patvirtina, kad santuokos metu įgyti namų apstatymo ir apyvokos daiktai pasidalinti prieš pasirašant sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

335.5. Šalys jokių kitų šioje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių nenurodytų kreditorinių įsipareigojimų neturi. Po Teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paaiškėjus, kad šalys turi kitų skolinių įsipareigojimų, nenurodytų Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių, minėti skoliniai įsipareigojimai pripažįstami kiekvienos šalies asmenine prievole ir šalys vykdo minėtas prievoles iš savo asmeninio turto.

345.6. Po santuokos nutraukimo V. A., asmens kodas ( - ) ir E. A., asmens kodas ( - ) dėl turto padalijimo vienas kitam pretenzijų neturi.

35Po santuokos nutraukimo V. A. paliekama santuokinė – A. – pavardė, E. A. paliekama A. pavardė.

36Priteisti iš pareiškėjo E. A., a.k. ( - ) 12 Lt (dvylika Lt) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

37Grąžinti pareiškėjai V. A., a.k. ( - ) sumokėtą 131 Lt (šimtas trisdešimt vienas Lt) žyminį mokestį pagal 2012-08-07 mokėjimo pavedimą AB „Lietuvos pašte“, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

38Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2012-08-09 teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - priteistą laikiną išlaikymą iš atsakovo E. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), nepilnamečiam vaikui D. A., a.k. ( - ) gim. ( - ), po 300 Lt (trys šimtai Lt) kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo 2012-08-08 iki sprendimo priėmimo civilinėje byloje Nr. 2-14621-918/2012.

39Sprendimui įsiteisėjus, jo patvirtintą kopiją per tris darbo dienas išsiųsti Kauno m. CMB santuokos nutraukimo faktui įregistruoti, Vedybų sutarčių registrui turto pasidalijimo faktui įregistruoti, VĮ „Regitra“ nuosavybės teisės į transporto priemones pasikeitimo faktui įregistruoti.

40Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė, dalyvaujant... 2. uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Pareiškėjai pareiškimu prašo nutraukti santuoką, įregistruotą 1994-07-21... 4. Posėdžio metu pareiškėjai E. A., V. A., jos atstovė advokato padėjėja... 5. Byla dėl santuokos nutraukimo pirmosios instancijos teisme buvo pradėta pagal... 6. Pareiškimas tenkintinas. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta,... 7. Nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu yra visos sąlygos,... 8. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad pareiškėjų... 9. Patenkinus pareiškimą iš pareiškėjų lygiomis dalimis valstybės naudai... 10. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 11. Pareiškimą tenkinti.... 12. Nutraukti V. A., a.k. ( - ) ir E. A., a.k. ( - ) santuoką, įregistruotą 1994... 13. Po santuokos nutraukimo pareiškėjai V. A. palikti santuokinę pavardę –... 14. Patvirtinti pareiškėjų sudarytos sutarties dėl santuokos nutraukimo... 15. 2. Nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta:... 16. 2.1. Sūnaus D. A., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), gyvenamoji vieta... 17. 2.2. Pasikeitus motinos nuolatinei gyvenamajai vietai, atitinkamai pasikeičia... 18. 2.3. Pasikeitus šalies nuolatinei gyvenamajai vietai, ne vėliau kaip per 15... 19. 3. Nuo Teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos E. A., asmens kodas ( - )... 20. 4. Dalyvavimas bendraujant su vaiku ir jį auklėjant:... 21. 4.1. V. A., asmens kodas ( - ) privalo leisti E. A., asmens kodas ( - )... 22. 4.2. E. A., asmens kodas ( - ) gali lankyti sūnų D. A., asmens kodas ( - )... 23. 4.3. Šalys privalo bendradarbiauti ir pranešti viena kitai apie galimas... 24. 5. Šalių turtinės teisės:... 25. 5.1. Santuokos metu V. A., asmens kodas ( - ) ir E. A., asmens kodas ( - )... 26. 5.1.1. transporto priemonę VW VENTO, v/n ( - ) (vertė – 200 Lt),... 27. 5.1.2. transporto priemonę GAZ 24, v/n ( - ) (vertė – 200 Lt),... 28. 5.1.3. transporto priemonę AUDI 80, v/n ( - ) (vertė – 500 Lt).... 29. Po santuokos nutraukimo šis registruotinas kilnojamasis turtas asmeninės... 30. 5.2. Santuokos metu V. A., asmens kodas ( - ) ir E. A., asmens kodas ( - )... 31. 5.3. Šalys susitaria, kad kiekvienos šalies asmeninėse banko sąskaitose... 32. 5.4. Šalys patvirtina, kad santuokos metu įgyti namų apstatymo ir apyvokos... 33. 5.5. Šalys jokių kitų šioje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių... 34. 5.6. Po santuokos nutraukimo V. A., asmens kodas ( - ) ir E. A., asmens kodas (... 35. Po santuokos nutraukimo V. A. paliekama santuokinė – A. – pavardė, E. A.... 36. Priteisti iš pareiškėjo E. A., a.k. ( - ) 12 Lt (dvylika Lt) procesinių... 37. Grąžinti pareiškėjai V. A., a.k. ( - ) sumokėtą 131 Lt (šimtas... 38. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2012-08-09 teismo nutartimi taikytas... 39. Sprendimui įsiteisėjus, jo patvirtintą kopiją per tris darbo dienas... 40. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos...