Byla T-66-870/2012
Dėl nuteistojo J. S., a.k. (duomenys neskelbtini) lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Virginija Liudvinavičienė, sekretoriaujant Laurai Rimšaitei, dalyvaujant prokurorei Eglei Grigaitytei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracijos atstovui Ernestui Tylertui, nuteistajam J. S., jo gynėjui advokatui Stasiui Karveliui, Lukiškių TI-K vyresniajam prižiūrėtojui Marijanui Stankevičiui, vertėjaujant Audronei Adomavičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistojo J. S., a.k. ( - ) lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos,

Nustatė

2J. S. 2009 m. birželio 12 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 180 straipsnio 1 dalį, 284 straipsnio 1 dalį, 135 straipsnio 2 dalies 8 punktą, bei vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis ir 5 dalies 1 ir 2 punktais nuteistas 4 metams laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose. Pagal 2009 m. birželio 12 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendį priteista iš nuteistojo 10135,76 Lt H. D. gydymo išlaidoms padengti, 15000 Lt nukentėjusiojo neturtinei žalai atlyginti. 2009 m. gruodžio 18 d. Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi sumažino iš nuteistojo nukentėjusiajam H. D. priteistą neturtinės žalos atlyginimą iki 12000 Lt.

3Bausmės pradžia skaičiuojama nuo 2010 m. sausio 20 d., bausmės pabaiga – 2014 m. sausio 20 d.

4Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracija pateikė teikimą dėl J. S. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – LR BVK) 157 straipsnio 3 dalies 2 punktu.

5Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo atstovas Ernestas Tylertas teismo posėdžio metu nurodė, kad Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracija tarpininkauja dėl nuteistojo J. S. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos.

6Nuteistasis J. S. prašė teikimą tenkinti. Nurodė, kad jis labai gailisi dėl savo padaryto nusikaltimo, tvirtina, kad daugiau taip nepasikartos, išėjęs į laisvę dirbs ir atlygins padarytą žalą.

7Nuteistojo gynėjas advokatas Stasys Karvelis prašė teikimą tenkinti, kadangi nuteistojo santykiai su žmona yra geri, jis turės kur gyventi, grįžęs į laisvę dirbs, greičiau atlygins žalą, pagal psichologų išduotą pažymą J. S. tolimesnis bausmės atlikimas įkalinimo įstaigoje nėra tikslingas.

8Lukiškių TI-K vyresnysis prižiūrėtojas Marijanas Stankevičius, kuris kartu su nuteistuoju dirba pastoviai apibūdina jį labai teigiamai, nurodo, kad nuteistasis pakeitė požiūrį į gyvenimą, jis yra pasitaisęs.

9Prokurorė prašė teikimą tenkinti ir paleisti J. S. iš laisvės atėmimo vietos lygtinai,

10Teikimas tenkintinas.

11Išklausius proceso dalyvių argumentus bei susipažinus su teismui pateikta medžiaga nustatyta, kad nuteistasis J. S. 2009 m. birželio 12 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu skirtą 4 metų laisvės atėmimo bausmę atlieka Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime, kur nuo 2010 m. vasario 24 paliktas įstaigoje atlikti ūkio darbus. Bausmę atlieka lengvojoje grupėje. Šiuo metu yra atlikęs daugiau nei pusę jam skirtos laisvės atėmimo bausmės (bausmės pradžia yra 2010 m. sausio 20 d., bausmės pabaiga yra 2014 m. sausio 20 d., tad nutarties priėmimo dienai likęs neatliktos bausmės laikas yra 1 metai 11 mėnesių ir 3 dienos). Yra įsipareigojęs doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad pasitaisys. LR BVK 158 straipsnyje reglamentuotų aplinkybių, kurioms esant lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietos netaikomas, nenustatyta. Taigi, visos formaliai būtinos BVK 157 straipsnio 3 dalies 2 punkto taikymo sąlygos yra. Sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą svarbu įvertinti visas kitas teisiškai reikšmingai aplinkybes – nusikaltimų, už kuriuos asmuo nuteistas pavojingumą, elgesį po nusikalstamos veikos padarymo, nuteistojo požiūrį į padarytas nusikalstamas veikas, už kurių padarymą jis atlieka laisvės atėmimo bausmę, galimybes adaptuotis laisvėje, socialinius ryšius ir kt. Tik įvertinus visumą šių aplinkybių galima spręsti, ar nuteistąjį įmanoma toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą (LR BVK 157 straipsnio 1 dalis), ar taip bus įgyvendinta bausmės paskirtis (LR BK 41 straipsnio 2 dalis).

12Dauguma šių teisiškai reikšmingų aplinkybių yra nuteistajam palankios – iš nuteistojo asmens byloje esančių duomenų matyti, kad jis padarė išvadas apie padarytą nusikaltimą, aktyviai dalyvauja socialinės reabilitacijos programose. J. S. nuteistas už smurtinio nusikaltimo padarymą, todėl teismas, spręsdamas nuteistojo lygtinio paleidimo klausimą, ypatingai atsižvelgia į Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo psichologinės tarnybos 2012-12-12 d. išvadą, kurioje nurodyta, kad tolimesnis bausmės atlikimas įkalinimo įstaigoje nėra tikslingas. Teismas neturi pagrindo abejoti nuteistojo socialinių ryšių tikrumu.

13J. S. laisvės atėmimo bausmę atlieka pirmą kartą. Praeityje neteistas. Jam skirta laisvės atėmimo bausmė už vieną tyčinį sunkų, vieną tyčinį apysunkį ir vieną tyčinį nesunkų nusikaltimus. Dėl padarytų veikų nuteistasis gailisi, ką patvirtina ir teismui pateikta J. S. psichologinė išvada, kurioje nurodoma, kad J. S. neigiamų aplinkos faktorių linkęs vengti, įkalinimo įstaigoje išmoko labiau atpažinti ir įvertinti klaidingą elgesį. Pasak, savo elgesio trūkumus suvokė ne bausmės dėka, o paties nusikalstamo įvykio dėka. Geba išreikšti savo individualumą, gyvena be pretenzijų, ateitimi. Laisvės atėmimo vietoje nuteistasis charakterizuojamas teigiamai. Per paskirtos laisvės atėmimo bausmės laikotarpį skatintas 3 kartus: 2010-12-16 už nepriekaištingą elgesį bei stropų darbą paskatintas pareiškiant padėką; 2011-03-21 už nepriekaištingą elgesį, stropų darbą ir aktyvų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose perkeltas iš paprastosios grupės į lengvąją grupę; 2011-12-19, už nepriekaištingą elgesį, stropų darbą ir aktyvų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose bei atsižvelgus į Ūkio skyriaus vyresniojo specialisto S. V. tarnybinį prašymą paskatintas suteikiant vieną trumpalaikį pasimatymą. Drausmine tvarka nebaustas. Laisvės atėmimo vietos administracijos teigimu aktyviai dalyvauja socialinės reabilitacijos programose, lanko bendruosius nuteistųjų susirinkimus, teisinio ir socialinio švietimo bei integracijos į darbo rinką užsiėmimus. Dalyvavo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vykdomame projekte „Mano kelias 2“. Mokosi Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų konsultacinio bendrojo lavinimo centro 11 klasėje. Buityje ir darbo vietoje tvarkingas. Su administracijos darbuotojais mandagus, pokalbiuose pakankamai atviras. Nuteistasis socialinius ryšius palaiko su žmona ir kitais asmenimis skambindamas telefonu, susirašydamas laiškais. Pasimatymų metu lankomas žmonos.

14J. S. gyventų pas žmoną ir sūnų, adresu ( - ). Tiek jis, tiek jo gynėjas patikino, kad tarp nuteistojo ir jo žmonos santykiai yra geri ir esant J. S. įkalinimo įstaigoje jie bendrauja. Nuteistasis turi du nepilnamečius vaikus. Buvimas laisvėje sudarytų nuteistajam palankesnes sąlygas dirbant teikti vaikams išlaikymą bei atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą, kuri šiai dienai yra neatlyginta (didelė jos dalis). Neatliktos bausmės dalis yra 1 metai 11 mėnesių ir 3 dienos. Remiantis šiomis nustatytomis aplinkybėmis, kurios vertintinos nuteistojo naudai, spręstina, jog J. S. įmanoma toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą, todėl teikimas tenkintinas, nustatant LR BVK 157 straipsnio 5 dalies 3 ir 4 punktuose numatytas pareigas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 360 straipsnio 2 dalimi, 362 straipsnio 2 dalimi, 364 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

16Nuteistąjį J. S., a.k. ( - ) paleisti iš laisvės atėmimo vietos, tai yra Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo, lygtinai prieš 1 metus 11 mėnesių ir 3 dienas terminą.

17Nustatyti šias pareigas:

181) įpareigoti jį registruotis du kartus per mėnesį gyvenamosios vietos pataisos inspekcijoje;

  1. uždrausti išvykti ilgiau kaip septynioms paroms už nurodytos gyvenamosios vietos rajono ribų be leidimo.

19Nutartis per 5 dienas nuo jos priėmimo dienos (suimtam nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo nutarties nuorašo įteikimo jam dienos) gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai