Byla 2-1032-430/2012
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, atstovui advokato padėjėjui Kazimierui Karpickiui,

4atsakovei V. S.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovei V. S., dalyvaujant išvadą duodančiai institucijai Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl skolos, palūkanų, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

6ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Dnske Bank A/S Lietuvos filialą, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei V. S. dėl įsiskolinimo priteisimo, kuriame nurodyta, kad ieškovas (buvęs AB SAMPO bankas) ir atsakovė 2007-06-21 sudarė Vartojimo kredito sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 6000,00 Lt vartojimo kreditą. Atsakovė įsipareigojo kreditą grąžinti lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį pagal sudarytą mokėjimo grafiką. Atsakovė savo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, t.y. negrąžino 2928,54 Lt kredito dalies. Atsakovė nėra sumokėjusi sutarties 3 punkte nurodytų 9,5 proc. metinių palūkanų, kurios sudaro 180,41 Lt. Ieškovas atsakovei paskaičiavo 0,15 proc. dydžio delspinigius, kas sudaro 2780,00 Lt. 2011-11-08 patikslintu ieškiniu ieškovas patikslino delspinigių dydį ir procesines palūkanas. Teismo prašo priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 2928,54 Lt skolą, 180,41 Lt palūkanų, 839,42 Lt delspinigių, 11 %. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų.

72011-10-06 gautas atsakovės atsiliepimas į ieškinį. 2011-11-28 atsakovė pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį. Su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad atsakovė sutinka, kad yra skolinga ieškovui 2928,54 Lt negrąžinto kredito, tačiau nesutinka su ieškovo priskaičiuotomis palūkanomis ir delspinigiais. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kaip ir už kokį laikotarpį skaičiavo atsakovei palūkanas bei netesybas. Sutarties 25 p. draudžia skaičiuoti palūkanas nuo sumų, kurioms skaičiuojami delspinigiai, o delspinigiai skaičiuojami tik iki to momento, kai ieškovas kreipiasi į teismą dėl skolos priteisimo. Sutarties 25 p. nustatytos 0,15 %. netesybos už vieną dieną yra neprotingai didelės. Sumažinus sutarties 25 p. nustatytas neprotingai dideles netesybas iki 0,05 %. dydžio, netesybos atsakovei sudarytų 790,71 Lt. Atsakovė turi tris mažamečius vaikus bei yra motinystės atostogose, visas atsakovės pajamas sudaro tik 761,53 Lt per mėnesį socialinio draudimo išmoka. Sutartyje numatytos 11 %. palūkanos yra mažintinos iki 5 %. Teismo prašo sumažinti prašomas priteisti netesybas iki 0,05 %. už vieną dieną nuo negrąžintos sumos, o atitinkamą ieškovo ieškinio dalį, kuria prašoma priteisti didesnes netesybas, atmesti, atmesti ieškovo reikalavimo dalį priteisti palūkanas už laikotarpį, kai buvo skaičiuojamos netesybos bei reikalavimo dalį priteisti delspinigius nuo šių palūkanų, t.y. sumažinti ieškovo reikalaujamas netesybų ir palūkanų sumas iki bendros 263,57 Lt sumos, atmesti ieškovo reikalavimą priteisti 180,41 Lt palūkanų, sumažinti ieškovo prašomas priteisti palūkanas nuo 11 % iki 5 %, teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti, numatant, kad atsakovė priteistą sumą ieškovui turi sumokėti per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, kas mėnesį mokant lygiomis dalimis, teismo nuožiūra sumažinti ieškovo prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas, priteisti iš ieškovo atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

82011-11-30 teisme gautas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas dėl išvados civilinėje byloje Nr. 2-17559-430/2011 patvirtinimo ir teikimo. Minėtame nutarime pateikta išvada, kad sutarties 21.1, 30, 32, 33, 41 punktų nuostatos atitinka CK 6.188 str. 2 d. bendrąjį sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojų teises ir interesus. Sutarties 38.5 punkto nuostatos atitinka CK 6.188 str. 2 d. 2 p. sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. panaikina arba apriboja vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėju ar kita šalimi tuo atveju, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus. Sutarties 17, 23, 25 bei 35 punktų nuostatos atitinka CK 6.188 str. 2 d. 5 p. sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą (b.l. 98-105).

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas patikslintą ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad atsakovė neginčija skolos ir palūkanų, tik delspinigių dydį, teismų praktikoje buvo priteisiami ir didesni delspinigiai nei prašo ieškovas. Atsakovė bylinėjimosi laikotarpiu nėra grąžinusi jokios dalies skolos. Prašo patikslintą ieškinį tenkinti visiškai (b.l. 127- 128 ).

10Teismo posėdyje atsakovė su ieškiniu sutiko iš dalies, palaikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį jame nurodytais motyvais ir nurodė, kad sutinka su skola, su 180,41 Lt palūkanomis ir su 11 % procesinėmis palūkanomis. Su 839,42 Lt delspinigiais sutinka iš dalies, delspinigiai turėtų būti skaičiuojami po 0,05%. Nesutinka su atstovavimo išlaidų dydžiu. Pasirašant sutartį atsakovė negalėjo keisti jos sąlygų, sąlygos su atsakove derinamos nebuvo (b.l. 127-128).

11Į teismo posėdį Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovas neatvyko. Apie teismo posėdį informuotas tinkamai (b.l. 119), pateikė prašymą bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, savo poziciją išdėstė išvadoje (b.l. 116). Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 str.).

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2007-06-21 tarp šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr.( - ) (toliau Sutartis) (b.l. 4-7). Pagal Įmokų mokėjimo grafiką galutinis skolos grąžinimo terminas 2010-06-15 (b.l.8). Atsakovei laiku nevykdant sutartinių įsipareigojimų už laikotarpį nuo 2009-03-16 iki 2011-07-29 susidarė įsiskolinimas (b.l. 9).

14Byloje kilo ginčas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo bei netesybų dydžio pagrįstumo.

15Civilinio kodekso (toliau -CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Ieškinio dalį dėl 2928,54 Lt skolos atsakovė neginčija, ją pripažįsta, duomenų apie skolos grąžinimą byloje nėra, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 2928,54 Lt.

16Kadangi sprendžiamas ginčas, kilęs iš vartojimo sutarties sutartinės atsakomybės, teismas ex officio patikrins, ar sutarties sąlygos dėl atsakomybės taikymo atitinka sąžiningumo kriterijus pagal CK 6.188 straipsnio nuostatas. Sutarties 25 p. numatyta, kad šalys susitarė dėl 0,15 % už kiekvieną kalendorinę dieną dydžio netesybų, kredito gavėjui nesumokėjus bankui bet kokių mokėtinų sumų. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) teismas, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Ieškovo reikalavimą dėl 839,42 Lt delspinigių (0,15 %) priteisimo, vadovaujantis minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, LR Vartojimo kredito įstatymo (2010-12-23 Nr. XI-1253, skelbta 2011-01-04, „Valstybės Žinios“) 11 str. 8 d. nustatytais leistino dydžio delspinigiais (0,05 % už kiekvieną praleistą dieną) bei atsižvelgiant į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą, teismas tenkina iš dalies ir priteistinus delspinigius mažina iki 279,80 Lt (3108,95 Lt x 0,05 % x 180 d. =279,80 Lt).

17CK 6.210 str. 1 d. numatyta, kad piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 % palūkanas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Sutarties 35 p. šalys susitarė dėl 11 % palūkanų prievolės nevykdymo atveju, nuo pareiškimo padavimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Sutarties šalių numatytas 11 proc. dydžio metines palūkanas pagal vartojimo kreditą teismas vertina kaip iš esmės atitinkančias tokio pobūdžio kreditavo sąlygas Lietuvoje, todėl nemažina.

18Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, ieškovui iš atsakovės priteistina 180,41 Lt palūkanų, 279,80 Lt delspinigių, 11 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19LR CPK 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Tačiau naudojimasis šia teise negali pažeisti nei vienos iš šalių turtinių teisių ar interesų. Tai reiškia, kad nei vienai iš šalių civilinio proceso kodeksas nesuteikia daugiau teisių, todėl, nagrinėjant pateiktą prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, būtina patikrinti, ar besikreipianti šalis ne tik pateikė motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą, bet ir sąžiningai naudojasi jai suteiktomis civilinėmis procesinėmis teisėmis (LR CPK 42 str. 5 d.). Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra ne kartą nurodęs, kad sprendimo vykdymo išdėstymas yra galimas, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių sunku įvykdyti teismo sprendimą, bei pažymėjo, kad sunkią skolininko turtinę padėtį teismas turi konstatuoti, įvertinęs byloje esančius įrodymus.

20Įvertinęs byloje esančius įrodymus teismas konstatuoja, jog yra pagrindas pripažinti atsakovės turtinę padėtį sunkia, kadangi atsakovės šeima augina tris nepilnamečius vaikus (b.l.58-61 ), šiuo metu atsakovė yra vaiko priežiūros atostogose, šeima turi kreditorinių įsipareigojimų, iš kurių vienas – būsto kreditas. Nors atsakovės sutuoktinio pajamos laikytinos didesnėmis nei vidutinėmis, tačiau įvertinus kreditorinius įsipareigojimus, menkas atsakovės pajamas bei išlaikytinių skaičių, teismas konstatuoja, kad yra susidariusios nepalankios aplinkybės, dėl kurių atsakovei būtų sunku iš karto įvykdyti teismo sprendimą. Pažymėtina ir tai, kad sprendimo įsiteisėjimo dienai atsakovė neturi realių galimybių skolai grąžinti. Įsiteisėjus teismo sprendimui ir neišdėsčius teismo sprendimo, ieškovui pradėjus priverstinį skolos išieškojimą, skola dar padidėtų dėl vykdymo išlaidų. Ieškovas yra bankas ir skolą atgaus laipsniškai per ilgesnį laikotarpį, vien tik ilgesnis skolos grąžinimo laikotarpis nepažeis ieškovo teisėtų lūkesčių, kadangi teismo sprendimu yra priteistos sutartinės palūkanos, t.y. ieškovui tokiu būdu kompensuojama už naudojimąsi pinigais. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teismas konstatuoja, kad sprendimo vykdymo išdėstymas 6 mėn. laikotarpiui nė vienai iš šalių nebus aiškiai nenaudingas ir nepažeis lygiateisiškumo pricipo.

21Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 177,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 14, 15 ) ir 1700,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b.l. 41).

22Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų (toliau - rekomendacijos) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio dydį atsižvelgiama į bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, nei registruota advokato darbo vieta, pinigų sumų dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, teisinių klausimų naujumą. Rekomendacijų 8 punkte nustatyti maksimalūs mokesčio dydžiai už tam tikras advokato teikiamas teisines paslaugas: už atsiliepimo į ieškinį surašymą – 3 koeficientas, už vieną atstovavimo valandą teisme – 0,15 koeficientas, taip pat, rekomendacijų 9 p. nustatyta, jog atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamos ir jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Šioje byloje bendra posėdžių, kuriuose dalyvavo ieškovo atstovai (advokato padėjėjai), trukmė – 1 valanda. Ieškovo advokatų kontora yra tame pačiame mieste, kur nagrinėjama byla, byla neišsiskyrė nei specifiškumu, nei teisinių klausimų naujumu, nei reikalingomis specialiomis žiniomis. Be to, ta pati advokatų kontora atstovauja ieškovą ir kitose analogiškose bylose. Įvertinus minėtas aplinkybes bei parengtų procesinių dokumentų kiekį (pažymėtina, kad ieškinys patikslintas ieškovui sutikus su atsakovės argumentais, išdėstytais atsiliepime į ieškinį), pačios bylos apimtį (1 tomas), bylinėjimosi išlaidos mažintinos. Teismas, vadovaujantis realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, išlaidas ieškovo advokato pagalbai apmokėti mažina iki 600,00 Lt.

23LR CPK 93 str. 2 d. nustatyta, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimo daliai.

24Atsižvelgiant į ieškovo patenkintų reikalavimų dalį (85,82 %), iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 616,18 Lt (718,00 Lt x 85,82 %) ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio ir išlaidų už advokato suteiktą teisinę pagalbą). Iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos atsakovė įrodymų, pagrindžiančių bylinėjimosi išlaidas nepateikė (CPK 98 str. 1 d.).

25Kadangi patikslinus ieškinio reikalavimus ieškinio suma sumažėjo, ieškovui grąžintina permokėta žyminio mokesčio suma - 59,00 Lt, išaiškinant, kad žyminį mokestį šios nutarties pagrindu grąžina valstybinė mokesčių inspekcija (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

26Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš ieškovo, atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį, valstybės naudai priteisiama 16,56 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

27Pažymėtina, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteisiamos dėl to, kad yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma.

28Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 259 str., 268- 270 str.

Nutarė

29Ieškinį tenkinti iš dalies.

30Priteisti ieškovui Danske bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, j.a.k. 301694694, buveinė Saltoniškių g. 2, Vilniuje, iš atsakovės V. S., a.k. ( - ) 2928,54 Lt (du tūkstančius devynis šimtus dvidešimt aštuonis Lt 54 ct) skolos, 180,41 Lt palūkanų (šimtas aštuoniasdešimt Lt 41 ct), 279,80 Lt (du šimtai septyniasdešimt devyni Lt 80 ct) delspinigių, 11 % metinių palūkanų nuo skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-09-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 616,18 Lt (šeši šimtai šešiolika Lt 18 ct) bylinėjimosi išlaidų.

31Išdėstyti 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui sprendimu priteistos skolos mokėjimą, mokant po 670,00 Lt kas mėnesį, kiekvieną mokėjimą sumokant iki mėnesio 30 dienos, pradedant mokėti pirmą mėnesį po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Šeštą mėnesį sumokama likusi skolos dalis ir priskaičiuotos palūkanos.

32Grąžinti ieškovui Danske bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, j.a.k. 301694694, buveinė Saltoniškių g. 2, Vilniuje, 59,00 Lt (penkiasdešimt devyni Lt) žyminio mokesčio, išaiškinant, kad žyminį mokestį šios nutarties pagrindu grąžina valstybinė mokesčių inspekcija.

33Priteisti iš ieškovo Danske bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, j.a.k. 301694694, buveinė Saltoniškių g. 2, Vilniuje, valstybės naudai 16,56 Lt (šešiolika Lt 56 cnt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

34Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos... 4. atsakovei V. S.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Danske Bank A/S,... 6. ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Dnske Bank A/S Lietuvos filialą,... 7. 2011-10-06 gautas atsakovės atsiliepimas į ieškinį. 2011-11-28 atsakovė... 8. 2011-11-30 teisme gautas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas patikslintą ieškinį palaikė jame... 10. Teismo posėdyje atsakovė su ieškiniu sutiko iš dalies, palaikė... 11. Į teismo posėdį Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovas... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2007-06-21 tarp... 14. Byloje kilo ginčas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo bei netesybų... 15. Civilinio kodekso (toliau -CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 16. Kadangi sprendžiamas ginčas, kilęs iš vartojimo sutarties sutartinės... 17. CK 6.210 str. 1 d. numatyta, kad piniginę prievolę praleidęs skolininkas... 18. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, ieškovui iš atsakovės priteistina... 19. LR CPK 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 20. Įvertinęs byloje esančius įrodymus teismas konstatuoja, jog yra pagrindas... 21. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas,... 22. Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos... 23. LR CPK 93 str. 2 d. nustatyta, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 24. Atsižvelgiant į ieškovo patenkintų reikalavimų dalį (85,82 %), iš... 25. Kadangi patikslinus ieškinio reikalavimus ieškinio suma sumažėjo, ieškovui... 26. Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš ieškovo, atsižvelgiant į patenkintų... 27. Pažymėtina, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 28. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 259 str., 268-... 29. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Priteisti ieškovui Danske bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos... 31. Išdėstyti 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui sprendimu priteistos skolos... 32. Grąžinti ieškovui Danske bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos... 33. Priteisti iš ieškovo Danske bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...