Byla T-463-369/2011

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Ovidijus Ramanauskas, sekretoriaujant Jurgai Dringelytei, dalyvaujant prokurorei Danutei Mekionienei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui Valentinui Liniovui, Nuteistajam D. K. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistajai D. K., gim. ( - ), skirtos laisvės atėmimo bausmės suderinimo su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normomis ir pataisos įstaigos nustatymo,

Nustatė

2D. K., gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenamąją vietą Lietuvoje nurodęs adresu ( - ). Lietuvoje anksčiau teistas. Nuteistas 2007-07-03 Ausburgo žemės teismo pagal Vokietijos Narkotinių medžiagų įstatymo 1 str. 1 pastr., 3 str. 1 pastr., 30 str. 1 pastr. 4 Nr., BK 53 str. (dėl neteisėtos prekybos narkotinėmis medžiagomis nemažais kiekiais grupiniu būdu), 8 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, bausmę atliekant bendrojo režimo pataisos kolonijoje. Nuosprendis įsiteisėjo 2007-07-03. Bausmės pradžia laikoma nuo 2007-07-03, pabaiga – 2015-03-27 (įskaitant kardomajame kalinime išbūtą laiką 278 d.).

3Pagal 1983 m. Europos Konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo D. K. buvo perduotas iš Vokietijos Federacinės Respublikos atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Nuteistasis nuo 2011-09-14 atlieka bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime.

4V. E. konvencijos „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“ 10 str. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija prašo nustatyti D. K. laisvės atėmimo bausmės laiką pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) atitinkamus straipsnius bei sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – LR BPK) 362 str., 365 str., nustatyti pataisos įstaigos rūšį.

5Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teikimas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos Seimas 1995-05-09 nutarimu Nr. I-885 ratifikavo 1983 metų Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvenciją (toliau tekste-Konvencija). Šis tarptautinės teisės aktas reglamentuoja procedūrines nuostatas, pagal kurias vienos valstybės teritorijoje nuteistas asmuo gali būti perduotas kitai valstybei, kad ten atliktų jam paskirtą bausmę.

7Pagal Konvenciją, kurios pagrindu D. K. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę, paskirtą Vokietijos Federacinės Respublikos Ausburgo žemės teismo, bausmės atlikimą nustato valstybės, kurioje atliekama bausmė įstatymai (Konvencijos 9 str. 3 d.). Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 365 str. D. K. atžvilgiu taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bei bausmių vykdymo kodekso nuostatos, o tai pat Konvencijos, pagal kurią nuteistasis perduotas Lietuvai reikalavimai.

8Konvencijos 9 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuojami valstybės, kurioje atliekama bausmė, kompetentingų valdžios instancijų veiksmai bausmės vykdymo atvejais, t. y. arba jos pačios gali tęsti bausmės atlikimą, remdamosi teisminiais arba administraciniais sprendimais pagal 10 straipsnyje numatytas sąlygas, arba teisminiu ar administraciniu sprendimu pakeisti bausmę, pakeičiant nuteistosios valstybės paskirtas sankcijas į valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose už tokį patį nusikaltimą numatytomis sankcijomis pagal 11 straipsnyje išdėstytas sąlygas (bausmės konversija).

9Konvencijos 10 ir 11 str. įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata, teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje bus atliekama bausmė, suderinus su vykdančios valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmę ar priemonę, kurios savo esme kiek įmanoma turi atitikti nuteisimo metu paskirtąją bausmę. Konvencijos normos draudžia pabloginti nuteistojo teisinę padėtį, atitiktinai nesusieti bausmės minimalia sankcija, numatyta valstybės už padarytą ar padarytus nusikaltimus. Tai pat neleidžiama nei pasunkinti, nei pailginti bausmės trukmės ir negali viršyti valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose numatyto maksimumo. Analogiškos teisės normos yra įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos BK 3 str. 8 str. 1 d.

10Tokiu atveju vadovaujantis Vokietijos Federacinės Respublikos Ausburgo žemės teismo nuosprendžiu nustatytomis aplinkybėmis, konstatuojama, kad D. K. padaryta nusikalstama veika, už kurią jis nuteistas užsienio valstybėje – pagal Vokietijos Narkotinių medžiagų įstatymo 1 str. 1 pastr., 3 str. 1 pastr., 30 str. 1 pastr. 4 Nr., BK 53 str. (dėl neteisėtos prekybos narkotinėmis medžiagomis nemažais kiekiais grupiniu būdu), atitinkamai yra baudžiama pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 260 str. 3 d.

11Vokietijos Federacinės Respublikos Ausburgo žemės teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės dydis (8 metai 6 mėnesiai laisvės atėmimo) nekeistinas. Nors ši bausmė yra mažesnė nei LR BK 260 str. 3 d. sankcijoje numatyta minimali bausmė, tačiau negalint sunkinti nuteistojo padėties, nuteistajam D. K. pagal LR BK 260 str. 3 d. paliktina 8 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vokietijos Federacinės Respublikos Ausburgo žemės teismas priimdamas D. K. atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį įvertino jo padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį, jo asmenybę ir išsprendė kitus klausimus susijusius su bausmės skyrimu.

12Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kardomasis kalinimas (suėmimas) turi būti įskaitytas į paskirtą bausmę. Atsižvelgiant į tai, D. K., į bausmės laiką įskaitytinas laikotarpis išbūtas kardomajame kalinime.

13Pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 50 str. 3 d., teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, parenka laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą – atvirąją koloniją, pataisos namus ar kalėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus, nuteistajam D. K. nustato pataisos įstaigos rūšį – pataisos namus.

14Pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 50 str. 3 d., teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, parenka laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą – atvirąją koloniją, pataisos namus ar kalėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus, nuteistajam D. K. nustato pataisos įstaigos rūšį – pataisos namus.

15KONVENCIJOS 13 str. nustatyta, kad tik nuteisusioji valstybė turi teisę nuspręsti, ar reikia peržiūrėti nuosprendį.

16Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR BPK 362 str., 365 str. teismas,-

Nutarė

17D. K., gim. ( - ), Vokietijos Federacinės Respublikos Ausburgo žemės teismo 2007-07-03 nuosprendžiu pagal Vokietijos Narkotinių medžiagų įstatymo 1 str. 1 pastr., 3 str. 1 pastr., 30 str. 1 pastr. 4 Nr., BK 53 str. (dėl neteisėtos prekybos narkotinėmis medžiagomis nemažais kiekiais grupiniu būdu), paskirtą 8 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę suderinti su Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 260 str. 3 d., ir palikti tą pačią 8 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, atliekant ją pataisos namuose.

18Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2007-07-03. Į bausmės laiką įskaityti kardomajame kalinime išbūtą laiką – 278 dienas.

19Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Ovidijus... 2. D. K., gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenamąją vietą Lietuvoje... 3. Pagal 1983 m. Europos Konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo D. K.... 4. V. E. konvencijos „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“ 10 str. Lukiškių... 5. Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teikimas tenkintinas.... 6. Lietuvos Respublikos Seimas 1995-05-09 nutarimu Nr. I-885 ratifikavo 1983 metų... 7. Pagal Konvenciją, kurios pagrindu D. K. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę,... 8. Konvencijos 9 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuojami valstybės, kurioje... 9. Konvencijos 10 ir 11 str. įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata,... 10. Tokiu atveju vadovaujantis Vokietijos Federacinės Respublikos Ausburgo žemės... 11. Vokietijos Federacinės Respublikos Ausburgo žemės teismo nuosprendžiu... 12. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog... 13. Pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 50 str. 3 d., teismas,... 14. Pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 50 str. 3 d., teismas,... 15. KONVENCIJOS 13 str. nustatyta, kad tik nuteisusioji valstybė turi teisę... 16. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR BPK 362 str., 365 str. teismas,-... 17. D. K., gim. ( - ), Vokietijos Federacinės Respublikos Ausburgo žemės teismo... 18. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2007-07-03. Į bausmės laiką įskaityti... 19. Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą...