Byla T-365-817/2012
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam R. S., a.k. (duomenys neskelbtini) patvirtinimo klausimą

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Ieva Gavelytė-Kalytienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau tekste – Komisija) nutarimo dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam R. S., a.k. ( - ) patvirtinimo klausimą,

Nustatė

2R. S. Trakų rajono apylinkės teismo 2010-05-06 nuosprendžiu pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 150 str. 2 d. ir nuteistas laisvės atėmimu 3 (trims) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams. Bausmę atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžia 2010-12-01, bausmės pabaiga 2014-05-01. Anksčiau teistas du kartus. 2012-09-13 nutarimu komisija nutarė nuteistajam R. S. taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Bausmių vykdymo kodekso 157 str. 2 d. 2 p., siūlyti teismui nuteistajam nustatyti baudžiamojo poveikio priemones: pradėti dirbti arba mokytis, tęsti darbą ar mokslą iki 2013-02-01, auklėti ir prižiūrėti savo nepilnamečius vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos iki 2014-05-01.

3Komisija, įvertino nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu bei nusikalstamo elgesio riziką, atliktą pagal OASys metodiką, nustatė, kad R. S. dėl įvykdyto nusikaltimo savo kaltę pripažįsta, įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, per bausmės atlikimo laiką nebaustas, skatintas, palaiko socialinius ryšius su artimaisiais, paleistas į laisvę planuoja gyventi pas motiną.

4Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroras pateikdamas atsiliepimą siūlo atsisakyti patvirtinti Komisijos 2012-09-13 nutarimą taikyti nuteistajam R. S. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, kadangi, nors jis ir atitinka formalųjį lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagrindą, R. S. bausmę atlieka tik nuo 2010-12-01, per šį laiką sunku įvertinti nuteistojo asmenybę ir pagrindą manyti, kad nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals. Prokuroras nurodė, kad nuteistasis išvadų iš ankstesnių teistumų nepadarė, nusikaltimai sunkėja, socialinio tyrimo išvadoje nurodoma, kad nuteistajam būdingi tokie krimininogeniniai veiksniai kaip pasekmių suvokimo stoka ir smurtinis elgesys, susijęs su alkoholio vartojimu. Prokuroro teigimu, šiuo metu dar nėra pasiekti BK 41 str. įtvirtinti bausmės tikslai.

5Komisijos 2012-09-13 nutarimas taikyti nuteistajam R. S. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos netvirtintinas.

6Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. 1 d., laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. Sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą svarbu įvertinti visas teisiškai reikšmingas aplinkybes – nusikaltimo, už kurį asmuo nuteistas pavojingumą, elgesį laisvės atėmimo metu, galimybes adaptuotis laisvėje, šeiminius ryšius ir kt. Teismas turi prieiti išvados, kad bausmės tikslai nuteistojo atžvilgiu gali būti pasiekti toliau jį taisant prižiūrimą, tačiau neizoliuotą nuo visuomenės.

7Kaip matyti iš nuteistojo asmens bylos, R. S. yra atlikęs pusę paskirtos bausmės, laisvės atėmimo laikotarpiu laikėsi nustatytos dienotvarkės, režimo reikalavimų, buvo skatintas keturis kartus, sėkmingai baigė adaptacijos, teisinio ir socialinio švietimo programas, dalyvauja resocializacijos, integracijos į visuomenę, kriminalinės subkultūros apraiškų prevencijos programose, palaiko artimus socialinius ryšius su šeimos nariais, pagal OASys sistemą pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra žema. Tačiau R. S. laisvės atėmimo bausmę atlieka už sunkaus tyčinio nusikaltimo žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei padarymą, šį nusikaltimą R. S. padarė būdamas neblaivus, kas, nuosprendį priėmusio teismo vertinimu, turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Be to, R. S. minėtą nusikaltimą padarė turėdamas neišnykusį ir nepanaikintą teistumą. Laisvės atėmimo bausmę R. S. atlieka nuo 2010-12-01, šiuo metu iki jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės pabaigos liko daugiau nei 1 metai ir 6 mėnesiai. 2012-09-05 Socialinio tyrimo išvadoje nurodoma, kad nuteistajam yra būdingi tokie kriminogeniniai veiksniai kaip pasekmių suvokimo stoka, smurtinis elgesys, susijęs su alkoholio vartojimu.

8Teismo vertinimu, nusikaltimo, už kurį R. S. atlieka bausmę, pavojingumas, aplinkybė, jog nusikalstamą veiką jis padarė turėdamas neišnykusį ir nepanaikintą teistumą, Socialinio tyrimo išvadoje nurodyti jam būdingi kriminogeniniai veiksniai, dar esant neatliktai daugiau kaip 1 metų ir 6 mėnesių bausmės daliai, neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, kad jis laikysis įstatymų ir nenusikals bei rodo, kad šiuo metu nėra pasiekti LR BK 41 str. numatyti bausmės tikslai ir nėra galimybės nuteistąjį R. S. taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 164 str. 3 d. ir Baudžiamojo proceso kodekso 360 str. 5 d. 2 p., teismas

Nutarė

10Atsisakyti patvirtinti 2012-09-13 Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą Nr. 89-20 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam R. S., a.k. ( - )

11Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai