Byla 2-13912-779/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant Vasarei Žilinskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. M. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu priteisti iš atsakovo 1510 Lt skolą, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2010-01-14 šalys sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 750 Lt paskolą 30 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti skolą ir 75 Lt palūkanas už naudojimąsi paskola (komisinį mokestį) iki 2010-02-13, tačiau atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų. Atsakovas prasitęsė paskolos grąžinimo terminą iki 2010-03-22, tačiau paskolos negrąžino. Atsakovo skolą ieškovui sudaro 750 Lt negrąžinta paskola, 75 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis, 685 Lt delspinigių.

3Ieškovas rašytiniuose paaiškinimuose papildomai nurodė, kad atsakovas 2010.07.16 įmokėjo 400 Lt, 2011.01.07 – 200 Lt, 2011.05.02 – 100 Lt ir 2011.07.13 dar 100 Lt. Ieškovas, vadovaudamasis CK 6.54 str., gautas iš atsakovo įmokas pirmiausia paskyrė atlyginti ieškovo turėtoms išlaidoms, t.y. pirmiausia užskaitė įmokas kaip netesybas (b.l. 27-29).

4Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, kadangi kreditoriui jau yra sumokėjęs 600 Lt kaip dalinį paskolos grąžinimą. Atsakovas nurodė, kad sutartyje numatyti delspinigiai yra aiškiai per dideli, neatitinkantys rinkos standartų ir prašė juos mažinti iki protingo dydžio (b.l. 24).

5Ieškovui apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b.l. 31), ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas nagrinėti civilinę bylą nedalyvaujant ieškovui pagal pateiktus į bylą rašytinius įrodymus (b.l. 26), byla nagrinėjama ieškovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d.).

6Atsakovui apie teismo posėdį pranešta tinkamai (b.l. 32), ieškovas į teismo posėdį neatvyko, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta, byla išnagrinėta iš esmės atsakovui nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2010-01-14 buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 750 Lt paskolą iki 2010-02-13, o atsakovas įsipareigojo grąžinti paimtą paskolą ir sumokėti 75 Lt palūkanų (komisinį mokestį) (b.l. 4-8). Iš ieškovo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros Nr. 8146702 nustatyta, kad paskolos grąžinimo terminas atsakovui nustatytas iki 2010-03-22, mokėtina suma 825 Lt (b.l. 10). Atsakovas nurodė, jog sumokėjo ieškovui 600 Lt paskolos, pateikdamas į bylą sąskaitos išrašus (b.l. 25), ieškovas rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad atsakovas jam yra sumokėjęs 800 Lt (b.l. 28), todėl teismas vertina, joj atsakovas yra sumokėjęs ieškovui ieškovo nurodytą 800 Lt dydžio sumą ir liko skolingas 25 Lt.

9Šalių sudaryta paskolos sutartis yra vartojimo sutartis (LR CK 1.39 str. 1 d., 6.886 str.). Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. Pažymėtina, kad sąžiningumo reikalavimas vykdant prievoles taikomas ne tik paskolos gavėjui, bet ir paskolos davėjui. Vadovaujantis CK 6.873 str. 1 d. paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

10Atsakovo įsipareigojimai pagal sudarytą paskolos sutartį sudarė 825 Lt paskolos suma ir palūkanos (komisinis mokestis), mokėtina iki 2010-03-22, kuriuos atsakovas iš dalies sumokėjo ieškovui 2010-07-16. Ieškovas užskaitė šią sumą kaip delspinigius, vadovaudamasis sutarties 7.9 p. nustatyta vienašališka teise nustatyti mokėjimų eiliškumą bei LR CK 6.54 str. Iš minėto paskolos sutarties 7.9 p. matyti, kad sutartyje nurodomas pavyzdinis paskolos gavėjo įmokų skirstymo eiliškumas – paskola, paskolos suteikimo komisinis mokestis, pratęsimo komisinis mokestis, sutarties nevykdymo baudos ir kiti mokėjimai. Esant šalių susitarimui dėl įmokų paskirstymo, netaikytinas CK 6.54 str., nes jis nustato įmokų paskirstymo tvarką, nesant šalių susitarimo (CK 6.54 str. 1 d.). Teismas, vykdydamas pareigą ex officio patikrinti vartojimo sutarčių sąlygų atitikimą sąžiningumo kriterijams, konstatuoja, kad sutarties 7.9 p. nuostata, kuria ieškovui suteikiama vienašališka teisė keisti įmokų paskirstymo eiliškumą, ypač atsižvelgiant į tai, kad šiame punkte nurodomas pavyzdinis eiliškumas, kuris iš esmės skiriasi nuo ieškovo taikomo praktikoje, yra nesąžininga pagal LR CK 6.188 str. 2 d. 10 p., taigi niekinė ir per se negaliojanti (LR CK 1.80 str. 1 d.). Atsakovas kaip vartotojas, mokėdamas dalį jam siųstoje PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytos sumos ir vadovaudamasis sudarytoje sutartyje numatytu paskolos grąžinimo eiliškumu pagrįstai tikėjosi, jog jo sumokėta suma bus įskaityta pirmiausia kaip paskolos grąžinimas. Dėl nurodytų motyvų teismas vertina, kad atsakovo sumokėta 800 Lt suma yra padengiamas jo įsiskolinimas pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 8146702. Atsakovo prievolė iš dalies įvykdyta praleidus terminą 116 dienas. Paminėtina, kad atsakovas neneigia pareigos sumokėti ieškovui delspinigius už pradelstą atsiskaityti laikotarpį.

11Šalių sudarytos paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 punkte nustatyta, kad paskolos gavėjui (atsakovui) uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, jis moka paskolos davėjui (ieškovui) 1 procento dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas buvo paskaičiavęs ieškovui 685 Lt delspinigių už padelstas atsiskaityti 180 dienas (b.l. 2).

12Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006). Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis būtų patyręs nuostolių dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12 str., 178 str.).

13Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 10.2 p.) 1 proc. delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Remiantis išdėstytu bei atsižvelgiant į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,2 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo ieškovui priteistina 191,40 Lt delspinigių už 116 pradelstas atsiskaityti dienas (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

14Pagal CK 6.37 str. ir 6.210 str. 1 d. ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 216,40 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-07-31, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Vadovaujantis LR CPK 93 str. 2 d. bei atsižvelgiant į šalių procesinį elgesį (CPK 93 str. 4 d.), bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismo sprendimu patenkinama 14,33 proc. ieškinio reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovo priteisiama 10,17 Lt žyminio mokesčio.

16Teisėja, vadovaudamasis LR CPK 260 str., 270 str., 279 str.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovui UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, iš atsakovo V. M., a.k. ( - ) 25 Lt skolos, 191,40 Lt delspinigių ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 191,40 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-07-31, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Priteisti iš atsakovo V. M., a.k. ( - ) 10,17 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, naudai.

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu priteisti iš atsakovo 1510 Lt... 3. Ieškovas rašytiniuose paaiškinimuose papildomai nurodė, kad atsakovas... 4. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, kadangi... 5. Ieškovui apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b.l. 31),... 6. Atsakovui apie teismo posėdį pranešta tinkamai (b.l. 32), ieškovas į... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 8. Nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2010-01-14 buvo sudaryta paskolos... 9. Šalių sudaryta paskolos sutartis yra vartojimo sutartis (LR CK 1.39 str. 1... 10. Atsakovo įsipareigojimai pagal sudarytą paskolos sutartį sudarė 825 Lt... 11. Šalių sudarytos paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 punkte nustatyta,... 12. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 13. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių... 14. Pagal CK 6.37 str. ir 6.210 str. 1 d. ieškovui iš atsakovo priteistinos 5... 15. Vadovaujantis LR CPK 93 str. 2 d. bei atsižvelgiant į šalių procesinį... 16. Teisėja, vadovaudamasis LR CPK 260 str., 270 str., 279 str.,... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovui UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, iš atsakovo V. M.,... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Priteisti iš atsakovo V. M., a.k. ( - ) 10,17 Lt bylinėjimosi išlaidų... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...