Byla e2-1552-985/2020
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovams A. G. ir D. G. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis” prašo priteisti solidariai iš atsakovų 337,77 Eur skolą, 22,93 Eur delspinigių, 15 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro sumokėtas 15 Eur žyminis mokestis 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2020 m. vasario 26 d. įstatymų nustatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti jos darbovietei 2020 m. kovo 18 d. įstatymų nustatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis). Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

6Atsakovams, be svarbių priežasčių, nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkinamas visiškai.

9Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė teikia daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas. Minėtu adresu esančiame daugiabučiame name atsakovai nuosavybės teise turi butus Nr. ( - ). Ieškovė, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. DV-2089 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pagrindu, suteikė daugiabučio namo, kuriame atsakovams nuosavybės teise priklauso butai, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, tačiau atsakovai savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti nevykdo. Už ieškovės suteiktą daugiabučio namo, kuriame atsakovai nuosavybės teise turi butus, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), teritorijos priežiūrą, šilumos sistemų aptarnavimą, mokestį laikotarpiu 2017 m. gruodžio 19 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. susidarė 337,77 Eur įsiskolinimas. Duomenų, kad skola būtų sumokėta byloje nėra.

11Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

12Atsakovai, kaip butų savininkai, prievolę proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti, nustato CK 4.82 straipsnio 3 dalis; atsakovai, kaip butų savininkai, prievolę apmokėti administravimo išlaidas proporcingai jos daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje nustato CK 4.84 straipsnio 4 dalis. Atsakovai sąskaitas už ieškovės suteiktą daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), teritorijos priežiūrą, techninę priežiūrą, šilumos sistemų aptarnavimą, žemės nuomos mokestį privalo apmokėti iki sąskaitos pateikimo mėnesio paskutinės dienos. Tačiau atsakovai šios savo pareigos nustatytu terminu nevykdė, todėl ieškovė prašo priteisti 24,50 Eur delspinigių, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 19 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d., delspinigių norma - 0,02 % nuo priklausančios mokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 straipsnį.

13Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos priedai: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, mokėjimo nurodymas, mokėtino žyminio mokesčio dydžių sąrašas, butų apyvartos žiniaraštis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovų solidariai priteistina 360,70 Eur skola, kurią sudaro 337,77 Eur skola ir 22,93 Eur delspinigių.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovo prašymu iš atsakovų solidariai priteistina įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2020 m. balandžio 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškovė taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų 15 Eur bylinėjimosi išlaidas. CPK normos, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nenumato galimybės šias išlaidas priteisti iš kelių asmenų solidariai (CK 6.6 straipsnio 1 dalis), todėl jos priteisiamos ne solidariai, o iš kiekvieno asmens atitinkama išlaidų dalimi, išreikšta konkrečia pinigų suma. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovės prašymą priteisti iš atsakovų solidariai 15 Eur bylinėjimosi išlaidas tenkinti iš dalies ir priteisti bylinėjimosi išlaidas iš kiekvieno atsakovo lygiomis dalimis po 7,50 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

17Šioje byloje susidarė 7,16 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 5 eurai, šioje byloje susidariusias išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, padalinus atsakovams lygiomis dalimis nustatyta, jog jos nesiekia nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl iš atsakovų valstybei nepriteistinos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti solidariai iš atsakovų A. G., gimusio ( - ), ir D. G., gimusios ( - ), 337,77 Eur (tris šimtus trisdešimt septynis eurus 77 ct) skolos, 22,93 Eur (dvidešimt du eurus 93 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. vasario 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas: Kauno g. 13B, Marijampolė, atsiskaitomoji sąskaita ( - ), AB Luminor bankas.

21Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 1-4 dalių, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

22Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis” prašo... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2020 m. vasario 26 d. įstatymų... 6. Atsakovams, be svarbių priežasčių, nepateikus atsiliepimo į ieškinį,... 7. Teismas... 8. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 9. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė teikia daugiabučio namo, esančio... 11. Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei... 12. Atsakovai, kaip butų savininkai, prievolę proporcingai savo daliai apmokėti... 13. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos... 14. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovų solidariai priteistina 360,70 Eur... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 16. Ieškovė taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų 15 Eur... 17. Šioje byloje susidarė 7,16 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti solidariai iš atsakovų A. G., gimusio ( - ), ir D. G., gimusios ( -... 21. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...