Byla 2-419-599/2012
Dėl arbitražinių išlygų pripažinimo negaliojančiomis bei netinkamos kokybės daiktų pirkimo kainos sumažinimo, tretieji asmenys Lietuvos Kariuomenė bei Prancūzijos įmonė SILLINGER S.A

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė sekretoriaujant Giedrei Vasiliauskaitei dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui D. P. atsakovo atstovei advokatei D. F. trečiųjų asmenų atstovams A. Ž. bei advokatei J. S.

2uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ieškinį atsakovui Prancūzijos įmonei SOFEMA S.A. dėl arbitražinių išlygų pripažinimo negaliojančiomis bei netinkamos kokybės daiktų pirkimo kainos sumažinimo, tretieji asmenys Lietuvos Kariuomenė bei Prancūzijos įmonė SILLINGER S.A.,

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas LR Ginklų fondas prie LR Vyriausybės kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2006-09-06 d. su atsakovu sudarė Sutartį Nr. 37, kurios pagrindu atsakovas pardavė ieškovui SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black valtį, o ieškovas už minėtą prekę sumokėjo 120 143,00 EUR sumą, be to, 2007-01-26 d. ieškovas su atsakovu sudarė Sutartį Nr. 1, kurios pagrindu atsakovas pardavė ieškovui SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black valtį, o ieškovas už minėtą prekę sumokėjo 136 964,00 EUR sumą, tačiau ieškovas iš trečiojo asmens Lietuvos Kariuomenės atstovų sulaukė pretenzijų dėl esminių perduotų valčių trūkumų (t. y. defektų) ir valties SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black (įsigytos 2006-09-06 d.) buvo nurodyti tokie esminiai trūkumai : blizgančios valties dalys, silpna kėbulo konstrukcija, pilnutinai neužsipildantis degalų bakas, nėra variklių apsaugos lanko, neveikianti navigacijos sistema, elektroniniai žemėlapiai nesuderinti su navigacinės sistemos programine įranga, nesumontuota variklio kontrolės sistema „S. V.“, denio įskilimai, sulūžusi valties dugno plokštė ; valties SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black (įsigytos 2007-01-26 d.) buvo nurodyti tokie esminiai trūkumai : nesureguliuotas valties valdymo mechanizmas, blizgančios valties dalys, pilnutinai neužsipildantis degalų bakas, nesureguliuotas variklių pakėlimo kampas, netinkama naudojimui radaro antenos rėmo konstrukcija, nesumontuotos posvyrio kampo reguliavimo svirtys, vienas iš valties variklių sukasi priešinga kryptimi, trūksta nerūdijančio plieno juodos spalvos rėmo su navigacinėmis šviesomis ir antenomis bei nerūdijančio plieno radarą laikančio rėmo. Ieškovas taip pat nurodė, jog kreipėsi į atsakovą, prašydamas pašalinti minėtus valčių trūkumus (t. y. defektus), todėl 2007-11-15 d. atsakovo atstovas atvyko į Lietuvą ir pašalino dalį defektų, be to, dalis defektų buvo pašalinta ir trečiojo asmens Lietuvos Kariuomenės iniciatyva, be to, atsakovo bei trečiojo asmens Prancūzijos įmonės Sillinger S. A. atstovai 2008-03-13 dienos vizito metu buvo išsamiai supažinti su likusiais nepašalintais defektais, ko pasėkoje iš šių atstovų buvo gautas pažadas juos pašalinti, tačiau jokių konkrečių veiksmų nebuvo imtasi. Ieškovas nurodė, kad 2008-05-06 d. pakartotinai atsakovo atstovams buvo nurodyti valčių defektai, o 2008-08-18 d. atsakovui dar ir raštu buvo pateiktas defektų sąrašas, tačiau nepaisant nuolatinių ieškovo bei trečiojo asmens Lietuvos Kariuomenės atstovų pastangų, iki šiol iš atsakovo pusės nebuvo imtasi kokių nors konkrečių veiksmų šiems trūkumams (t. y. defektams) pašalinti, todėl iki šiol liko nepašalinti šie SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black valties trūkumai (t. y. defektai) (įsigytos 2006-09-06 d.) : (a) blizgančios valties dalys; (b) pilnutinai neužsipildantis degalų bakas; (c) nėra variklių apsaugos lanko ; nepašalinti ir šie SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black valties trūkumai (įsigytos 2007-01-26 d.) : (a) blizgančios valties dalys; (b) pilnutinai neužsipildantis degalų bakas; (c) nesureguliuotos valties valdymo svirtys; (d) nesureguliuotas variklių pakėlimo kampas; (e) netinkama naudojimui radaro antenos rėmo konstrukcija. Ieškovas taip pat nurodė, jog kreipėsi į laivų remonto bendrovę „Garant“, kurios specialistai atlikę valčių apžiūrą pateikė 2009-03-19 d. valčių remonto darbų atlikimo sąmatas, t. y. SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black valties (įsigytos 2006-09-06 d.) trūkumų (t. y. defektų) pašalinimo kaina sudaro 15 095,15 Lt su PVM (12 685,00 Lt be PVM), o SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black valties (įsigytos 2007-01-26 d.) trūkumų (t. y. defektų) pašalinimo kaina sudaro 30 603,23 Lt su PVM (25 717,00 Lt be PVM), o bendra valčių trūkumų (defektų) pašalinimo kaina sudaro - 45 698,38 Lt (su PVM). Ieškovas taip pat nurodė, kad jis nesutiko su atsakovo pozicija dėl bylos teismingumo, kadangi LR Komercinio arbitražo įstatymo 11 str. 2 d. nuostatose yra imperatyviai nustatyta, jog arbitražui negali būti perduoti ginčai, jeigu viena iš šalių yra valstybės ar savivaldybės įmonė, taip pat valstybės ar savivaldybės įstaiga ar organizacija, išskyrus Lietuvos banką, jeigu tokiam susitarimui nebuvo gautas išankstinis šios įmonės, įstaigos ar organizacijos steigėjo sutikimas, o šiuo atveju ieškovui nebuvo duotas išankstinis steigėjo sutikimas spręsti tarp šalių kilusius ginčus arbitraže pagal ginčo sandorius, todėl atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju arbitražinis susitarimas yra negaliojantis, tai tarp šalių kilęs ginčas yra nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (LAT 2007-03-05 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3-K3-62/2007 m.). Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovas nepagrįstai prašo teismo taikyti ieškinio senatį, vadovaujantis LR CK 1.125 str. 5 d. 2 p. nuostatomis, kadangi ši materialinė teisės norma taikoma tik ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų, o ne dėl daiktų pirkimo kainos sumažinimo, be to, LR CK 1.125 str. 8 d. nuostatose yra numatyta, jog sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas yra taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, tarp jų ir reikalavimams atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produkcijos, todėl akivaizdu, kad ieškovas ieškinio senaties termino nepraleido, nes ieškinį teismui pateikė 2009-08-06 dieną, t. y. netgi nepraėjus trims metams po pirmosios ginčo sutarties sudarymo., be to, LR CK 6.335 str. 3 d. nuostatose yra numatyta, kad jeigu pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol pardavėjas tas kliūtis pašalina, o kadangi šiai dienai atsakovas nėra pašalinęs visų trūkumų (t. y. defektų), tai garantinis terminas yra neskaičiuojamas ir tai vėlgi suponuoja išvadą, kad ir ieškinio senaties terminas nėra ir šiuo atveju negali būti praleistas, be to, vadovaujantis LR CK 1.130 str. 2, 3 d. d. nuostatomis, ieškinys buvo pateiktas nepraleidus ieškinio senaties termino, kadangi atsakovas savo veiksmais pripažino prievolę bei per visą laikotarpį neišnyko aplinkybės, kurios buvo pagrindu ieškinio senaties terminą nutraukti. Ieškovas ieškiniu bei patikslintu ieškiniu prašė teismo pripažinti 2006-09-06 d. Sutarties Nr. 37, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo, 22 punkte nurodytą arbitražinę sąlygą negaliojančia ; pripažinti 2007-01-26 d. Sutarties Nr. 1, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo, 22 punkte nurodytą arbitražinę sąlygą negaliojančia ; sumažinti 2006-09-06 d. Sutarties Nr. 37 bei 2007-01-26 d. Sutarties Nr. 1 pagrindu ieškovo iš atsakovo įsigytų 2 SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black valčių pirkimo kainą 45 698,38 Lt (su PVM) suma, įpareigojant atsakovą pervesti ieškovui šią sumą (ar atitinkamą jos ekvivalentą eurais (EUR) pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir euro kursą) į ieškinyje nurodytą ieškovo atsiskaitomąją banko sąskaitą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo (galutinio) teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos bei išieškoti visas bylinėjimosi išlaidas (b.t. I, b.l. 1-5, 11-12, 170-173 ; b.t. II, b.l. 188-196). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas patikslintą ieškinį palaikė pilnai ir prašė teismo jį tenkinti pilnutinai (b.t. II, b.l. 219-221).

5A. P. įmonė SOFEMA S.A. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo pareikštais ieškininiais reikalavimais nesutiko ir nurodė, kad ieškovo ir atsakovo sudaryti sutartiniai arbitražiniai susitarimai nelaikytini prieštaraujančiais viešajai tvarkai ar imperatyviosioms įstatymų nuostatoms, be to, nors ieškovas ir nurodė, jog sudarydamas arbitražinį susitarimą, jis nebuvo gavęs išankstinio savo steigėjo (t. y. LR Vyriausybės) sutikimo, kaip to reikalauja LR KAĮ 11 str. 2 d. nuostatos, tačiau ši aplinkybė nėra akivaizdi, be to, paties ieškovo nerūpestingumas bei neveiklumas, absoliutus LR įstatymų reikalavimų ignoravimas ir nedėjimas jokių pastangų gauti sutikimą negali būti teisėtu pagrindu pripažinti arbitražinius susitarimus negaliojančiais ir tokiu būdu ieškovas negali turėti naudos iš to, jog patsai elgėsi nesąžiningai ir nerūpestingai, nes nebuvo gavęs LR Vyriausybės sutikimo. Atsakovas taip pat nurodė, kad jeigu ieškovas buvo toks nerūpestingas ir negavo LR Vyriausybės sutikimo, kaip to reikalauja LR KAĮ 11 str. 2 d. nuostatos, tai arbitražiniai susitarimai negali būti pripažinti niekiniais, be to, iš byloje esančių įrodymų yra aišku, jog ginčijamos sutartys šalių buvo ne tik pasirašytos, bet ir vykdomos ir ieškovo steigėjo atstovas niekada nereiškė dėl to jokio prieštaravimo, todėl darytina išvada, kad davė sutikimą savo konkliudentiniais veiksmais (LAT 2007-03-05 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007 m. ; LAT 2009-02-10 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-42/2009 m.). Be to, atsakovas prašė teismo taikyti sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senatį, vadovaujantis LR CK 1.125 str. 5 d. 2 p. nuostatomis, kadangi tuo atveju, jeigu daiktų trūkumai išaiškėja per garantinį terminą, tai pirkėjas turi teisę per šešių mėnesių ieškinio senaties terminą nuo daiktų trūkumų išaiškėjimo kreiptis su ieškiniu į teismą, o ieškovas yra nurodęs, jog tariami valčių trūkumai išaiškėjo jau netrukus po abiejų valčių perdavimo, todėl ieškovas turėjo kreiptis į teismą su ieškiniu dėl daiktų trūkumų pašalinimo per šešių mėnesių ieškinio senaties terminą, išaiškėjus šiems trūkumams, be to, ieškovas neturi teisės nei garantinio laikotarpio metu, nei pasibaigus šiam garantiniam laikotarpiui, reikalauti iš atsakovo pakeisti tas valčių detales, kurios atitinka ieškovo užsakyme numatytas valčių specifikacijas. Atsakovas taip pat nurodė, kad vykdydamas garantinį aptarnavimą, jis neprivalo šalinti tuos valčių defektus, kurie atsirado dėl netinkamos valčių eksploatacijos, be to, atsakovas nesutiko su ieškovo nurodytais defektais, nurodytais valtyje (įsigytoje 2006-09-06 d.), t. y. 1) blizgančios valties dalys - kadangi atsakovas ieškovui pateikė standartinę valties komplektaciją, atitinkančią rašytinės sutarties sąlygas ; 2) silpna kėbulo konstrukcija - kadangi tretysis asmuo (t. y. valčių gamintojas Sillinger) atliko stiprinimo darbus (t. y. valties denio, tranco bei koncolės sutvirtinimai) ir po darbų atlikimo nebuvo pateikta jokių pretenzijų ; 3) reikalavimas suremontuoti valties degalų baką, sutvarkyti valties įrengimą taip, kad valties degalų bakas pilnai užsipildytų - nepagrįstas, kadangi valties bakas gali būti užpildytas, esant valčiai pilnai (100 procentų) ant vandens bei kai valtyje sėdi 4 žmonės ; 4) reikalavimas pateikti trečiajam asmeniui Lietuvos Kariuomenei ir sumontuoti valties variklių apsaugos lanką (vienas lankas) - nepagrįstas, nes nebuvo nurodytas specifikacijoje ir nebuvo užsakytas ir tik antrajai valčiai buvo specialiai nurodyta užsakyme, todėl tik antroji valtis ir buvo pateikta su apsaugos lanku ; defektais, nurodytais valtyje (įsigytoje 2007-01-26 d.), t. y. 1) dėl valties valdymo mechanizmo sureguliavimo taip, kad valdymo mechanizme tinkamai junginėtųsi pavaros - kadangi droselis (sklendė) buvo atsiųsti ; 2) blizgančios valties dalys - kadangi atsakovas pateikė standartinę valties komplektaciją pagal sutarties sąlygas ir nebuvo užsakytos juodos ar maskuojančios spalvos dalys ; 3) reikalavimas suremontuoti valties degalų baką, sutvarkyti valties įrengimą taip, kad valties degalų bakas pilnai užsipildytų nepagrįstas - kadangi valties bakas gali būti pilnai užpildytas, esant valčiai pilnai (100 procentų) ir ant vandens bei sėdint 4 žmonėms ; 4) reikalavimas sureguliuoti valties variklių pakėlimo kampą (t. y. turi būti apribojimas, kad keliant variklius jie nesiremtų į valtininko ir navigatoriaus stovimas atramas, nes priešingu atveju gali skilti variklių dangčiai) - kadangi kampas gali būti sureguliuotas rankiniu būdu, tą gali padaryti valtį vairuojantis asmuo, tačiau jau yra pasibaigę garantiniai terminai ; 5) reikalavimas pateikti trečiajam asmeniui Lietuvos Kariuomenei ir sumontuoti valties nerūdijančio plieno juodos spalvos vamzdinį karkasą (rėmą) su navigaciniais žibintais, antenomis, o taip pat pateikti trečiajam asmeniui Lietuvos Kariuomenei ir sumontuoti valtyje nerūdijančio plieno radarą laikantį rėmą - yra nepagrįstas, nes toks buvo specialus ieškovo užsakymas, suderintas su galutiniu vartotoju. Atsakovas taip pat nurodė, jog abi valtys buvo pateiktos pagal ieškovo pasirinktą specifikaciją, todėl atsakovas negali būti atsakingas, jeigu ieškovas pasirinko būtent tokią valčių komplektaciją bei specifikaciją, neatitinkančią Lietuvos Kariuomenės specialiųjų poreikių, be to, atsakovas taip pat nesutiko ir su ieškovo pateikta sąmata, kadangi nurodytos kainos yra per didelės bei nepagrįstos objektyviais įrodymais, t. y. valties Nr. 2 papildomo apsauginio variklio lanko kaina specifikacijoje yra nurodyta 432 EUR, o valtyje Nr. l turėjęs būti variklio lankas jau turėtų kainuoti 1709 EUR (5900,00 Lt), todėl toks kainų skirtumas yra absoliučiai nepagrįstas, be to, atsakovas prašė teismo pripažinti, jog ieškovo ieškinys yra neteismingas bendrosios kompetencijos teismui ir prašė šiuo pagrindu ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtu pagal LR ( - ) str. 1 d. 9 p. nuostatas, o nustačius tą aplinkybę, kad visgi ieškovo ieškinys yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui, tai prašė taikyti sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ir šiuo pagrindu ieškinį atmesti, o netaikius ieškinio senaties termino, prašė šį ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei išieškoti visas bylinėjimosi išlaidas (b.t. I, b.l. 95-102, 180-188, b.t.II, b.l. 197-206). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė teismo pripažinti, jog ieškovo ieškinys yra neteismingas bendrosios kompetencijos teismui ir ieškovo ieškinį šiuo pagrindu palikti nenagrinėtą pagal LR ( - ) str. 1 d. 9 p. nuostatas, o nustačius, kad ieškovo ieškinys visgi yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui, prašė taikyti sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ir šiuo pagrindu ieškinį atmesti, o netaikius ieškinio senaties termino, prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei išieškoti visas bylinėjimosi išlaidas (b.t. II, b.l. 219-221).

6Tretysis asmuo Lietuvos Kariuomenė pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo pareikštais ieškiniais reikalavimais sutiko pilnai ir prašė teismo ieškovo ieškinį tenkinti pilnutinai, be to, tretysis asmuo nurodė, jog dėl minėtų valčių kokybės trūkumų (t. y. defektų) nuo pat šių ginčo valčių įsigijimo momento iki šiol nebuvo galima ir šiuo metu dar vis nėra galima tinkamai ir pagal paskirtį šių valčių naudoti, t. y. su šiomis valtimis negalima atlikti jokių konkrečių karinių užduočių ar pratybų veiksmų (b.t.I, b.l. 83-84). Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė su ieškiniu sutiko pilnai ir prašė teismo jį tenkinti pilnutinai (b.t. II, b.l. 219-221).

7Tretysis asmuo Sillinger S.A. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo pareikštais ieškiniais reikalavimais nesutiko ir prašė teismo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, be to, ieškovui parduotos prekės, t. y. dvi valtys, atitiko visus tokio tipo valtims keliamus reikalavimus bei specifikacijas, todėl ieškovas neįrodė aplinkybių apie tai, jog defektų atsiradimą sąlygojo aukščiau nurodytų specifikacijų nesilaikymas, o ieškovo įvardijami kaip defektai trūkumai iš viso nėra laikytini trūkumai (b.t.II, b.l. 87-90). Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė su ieškiniu nesutiko ir prašė teismo jį atmesti kaip nepagrįstą (b.t. II, b.l. 219-221).

8Ieškinys tenkintinas pilnutinai.

9Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio, šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų nustatyta, kad 2006-09-06 d. ieškovas su atsakovu sudarė Sutartį Nr. 37, kurios pagrindu atsakovas pardavė ieškovui SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black valtį, o ieškovas už minėtą prekę sumokėjo 120 143,00 EUR, be to, 2007-01-26 d. ieškovas su atsakovu sudarė Sutartį Nr. 1, kurios pagrindu atsakovas pardavė ieškovui SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black valtį, o ieškovas už minėtą prekę sumokėjo 136 964,00 EUR (b.t. I, b.l. 20-39). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, jog 2008-05-30 d. tretysis asmuo Lietuvos Kariuomenė raštu informavo ieškovą apie minėtų valčių defektus bei pateikė ieškovui trūkumų sąrašą, kuriame buvo nurodyti valties (t. y. įsigytos 2006 metais) trūkumai : blizgančios valties dalys ; į kuro baką po krosnele galima įpilti tik 70 % kuro ; nėra variklių apsauginio lanko ir valties (t. y. įsigytos 2007 metais) buvo nurodyti šie trūkumai : blizgančios valties dalys ; į kuro baką po krosnele galima įpilti tik 70 % kuro ; nesureguliuotos valdymo svirtys ; pakeista radaro antenos rėmo konstrukcija ; nesureguliuotas variklių pakėlimo kampas (b.t. I, b.l. 47-54). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio taip pat nustatyta, kad 2008-08-18 d. ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą dėl nustatytų valčių trūkumų ir prašė juos kuo greičiau pašalinti (b.t. I, b.l. 40-46). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, jog laivų remonto bendrovė „Garant“ 2009-03-19 d. parengė darbų atlikimo sąmatas valčių defektų pašalinimui, kuriose nurodė, kad valties (t. y. įsigytos 2006 metais) trūkumų (t. y. defektų) pašalinimas kainuoja 12685,00 Lt sumą be PVM, o valties (t. y. įsigytos 2007 metais) trūkumų (t. y. defektų) pašalinimas kainuoja - 27717,00 Lt sumą be PVM (b.t. I, b.l. 55-56). Iš elektroninių laiškų turinio nustatyta, jog laikotarpyje nuo 2008-03-03 d. ieškovas bendravo su atsakovu dėl valčių defektų pašalinimo (b.t. I, b.l. 103-119). Iš 2008-09-29 d. atsakovo atsakymo į ieškovo 2008-08-18 d. pretenziją dėl valčių kokybės turinio nustatyta, jog ieškovui buvo pristatyta klijavimo juosta „Rubson“ blizgančios dalims uždengti, o su papildomu reikalavimu atsakovas nesutiko, kadangi jis neatitiko ieškovo užsakymo, be to, tikėtina, kad degalų matuokliai nėra tinkamai sureguliuoti, nes kuro bako talpa yra 195 litrai, be to, atsakovas atsisakė tenkinti ieškovo reikalavimą dėl variklio apsaugos lanko, kadangi šis specialus reikalavimas nebuvo nurodytas sutarties specifikacijose, be to, atsakovas nurodė, jog pristatė 2,5 m ilgio stiebą pagal sutarties specifikacijas, o variklio pakėlimo kampą gali sureguliuoti (b.t. I, b.l. 120-122). Iš 2003-10-17 d. bei 2005 m. lapkričio mėn. Sutarčių turinio nustatyta, kad buvo sutarta, jog tarp šalių kilę ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (b.t. II, b.l. 10-30). Iš 2011-12-06 d. Valčių apžiūros akto turinio nustatyta, jog liko nepašalinti šie SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black valties įsigytos 2006-09-06 d. trūkumai (t. y. defektai) : 1) blizgančios valties dalys ; 2) pilnutinai neužsipildantis degalų bakas ; 3) nėra variklių apsaugos lanko ir liko nepašalinti SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black valties trūkumai, įsigytos 2007-01-26 d., trūkumai, t. y. : 1) blizgančios valties dalys ; 2) pilnutinai neužsipildantis degalų bakas ; 3) nesureguliuotos valties valdymo svirtys ; 4) nesureguliuotas variklių pakėlimo kampas ; 5) netinkama naudojimui radaro antenos rėmo konstrukcija (b.t. II, b.l. 110-128). Liudytojas V. L. parodė, kad dirba Lietuvos Kariuomenėje su minėtomis valtimis, be to, dėl valčių defektų (t. y. blizgių dalių, vienas kuro bakas užsipildo tik 70 % kuro, nėra apsauginio variklio lanko) nėra galimybės jų naudoti pagal paskirtį, be to, iki šiol neeksploatuojant 2007 metais įsigytos valties yra daroma reali žala, kadangi genda variklio guminės dalys, be to, negalima išnaudoti pilnai karinių pajėgumų bei vykdyti užduotis, o lipni juosta, kurią atsakovas pristatė uždengti blizgioms detalėms, yra visiškai netinkama, kadangi nuo sūraus vandens ji nukrenta ir pleišėja (b.t. II, b.l. 150-155). Liudytojas L. P. parodė, kad dirba Lietuvos Kariuomenėje, be to, jis asmeniškai dalyvavo 2011-12-06 d. nustatant valčių defektus, t. y. 2006 m. įsigytos valties defektai buvo nustatyti šie : blizgios detalės, pilnai neužsipildantis kuro bakas, nėra variklio apsaugos rėmo, o 2007 m. įsigyta valtis šiuo metu yra net neeksploatuojama, kadangi visiškai neatitinka saugumo reikalavimų dėl esančio radaro rėmo (b.t. II, b.l. 150-155). Liudytojas Š. K. parodė, jog dirba pas ieškovą prie užsakymų ir užsakydamas minėtas valtis jis būtent atsakovui akcentavo tą aplinkybę, kad neturi būti jokių blizgių ir šviesą atspindinčių dalių, kadangi tai karinės valtys, be to, radarą laiko dvi konstrukcijos, kurios buvo užsakytos, tačiau jų nėra, be to, šiomis valtimis naudotis negalima ir jos stovi garaže, be to, jis bendravo su atsakovo atstovais dėl minėtų valčių trūkumų ir jie žadėjo juos ištaisyti, tačiau atsakovas siūlė pirkti dar vieną valtį ir tik tada ištaisyti pirminės valties trūkumus (b.t. II, b.l. 180-182).

10Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus ir liudytojų parodymus, teismas daro išvadą, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas, kadangi iš visos šios civilinės bylos medžiagos matyti, kad 2006-09-06 d. ieškovas su atsakovu sudarė Sutartį Nr. 37, kurios pagrindu atsakovas pardavė ieškovui SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black valtį, o ieškovas už minėtą prekę sumokėjo 120 143,00 EUR, be to, 2007-01-26 d. ieškovas su atsakovu sudarė Sutartį Nr. 1, kurios pagrindu atsakovas pardavė ieškovui SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black valtį, o ieškovas už minėtą prekę sumokėjo 136 964,00 EUR ir minėtų sutarčių 22 p. nuostatose buvo numatyta arbitražinė sąlyga, t. y. kad visi tarp šalių kilę ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Vilniaus arbitraže. Teismas daro išvadą, kad atsižvelgiant į visus ieškovo šioje civilinėje byloje nurodytus argumentus dėl arbitražinių išlygų pripažinimo negaliojančiomis yra teisinis pagrindas pripažinti minėtose sutartyse nurodytas arbitražines sąlygas negaliojančiomis, kadangi LR Komercinio arbitražo įstatymo 11 str. 2 d. nuostatose yra imperatyviai nustatyta, jog arbitražui negali būti perduoti ginčai, jeigu viena iš šalių yra valstybės ar savivaldybės įmonė, taip pat valstybės ar savivaldybės įstaiga ar organizacija, išskyrus Lietuvos banką, jeigu tokiam susitarimui nebuvo gautas išankstinis šios įmonės, įstaigos ar organizacijos steigėjo sutikimas, o šiuo atveju darytina išvada, kad ieškovui nebuvo duotas išankstinis steigėjo (t. y. LR Vyriausybės) sutikimas spręsti tarp šalių kilusius ginčus arbitraže pagal ginčo sandorius, todėl atsižvelgiant į tai yra teisinis pagrindas tarp šalių sudarytus arbitražinius susitarimus pripažinti negaliojančiais, o atsakovo argumentai šioje dalyje atmestini kaip nepagrįsti (LAT 2007-03-05 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3-K3-62/2007 m.). Teismas taip pat daro išvadą, kad ieškovas šioje civilinėje byloje pilnai įrodė visas aplinkybes dėl ieškinio dydžio, t. y. dėl ginčo valčių trūkumų (t. y. defektų) realaus egzistavimo bei jų pašalinimo kainos (t. y. kaštų) ir tai įrodo šioje civilinėje byloje esantys įrodymai (t. y. raštai, PVM sąskaitos-faktūros, šalių paaiškinimai, liudytojų parodymai ir kt.), todėl atsakovo argumentai ir šioje dalyje atmestini kaip nepagrįsti (LR CPK 176 str. – 179 str.). Be to, teismas daro išvadą, jog ieškovas taip pat šioje civilinėje byloje pilnai įrodė visas aplinkybes apie tai, kad šie ginčo valčių trūkumai (t. y. defektai) yra kilę ir sąlygoti būtent tik iš atsakovo neteisėtų veiksmų, t. y. netinkamų ginčo sutarčių sąlygų įvykdymo ir tai pilnai įrodo šioje civilinėje byloje esantys įrodymai (t. y. raštai, PVM sąskaitos-faktūros, šalių paaiškinimai, liudytojų parodymai ir kt.), todėl atsakovo argumentai šioje dalyje atmestini kaip nepagrįsti (LR CPK 176 str. – 179 str.). Atsakovas šioje civilinėje byloje prašė taikyti sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ir šiuo pagrindu ieškinį atmesti, o ieškovas nurodė, jog atsakovas nepagrįstai prašo teismo taikyti ieškinio senatį, vadovaujantis LR CK 1.125 str. 5 d. 2 p. nuostatomis, kadangi ši materialinė teisės norma yra taikoma tik ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų, o ne dėl daiktų pirkimo kainos sumažinimo, be to, LR CK 1.125 str. 8 d. nuostatose yra numatyta, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas yra taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, tarp jų ir reikalavimams atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produkcijos, todėl akivaizdu, jog ieškovas ieškinio senaties termino nepraleido, nes ieškinį teismui pateikė 2009-08-06 dieną, t. y. nepraėjus trims metams po pirmosios ginčo sutarties sudarymo, be to, LR CK 6.335 str. 3 d. nuostatose yra numatyta, kad jeigu pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol pardavėjas tas kliūtis pašalina, o kadangi šiai dienai atsakovas nėra pašalinęs visų trūkumų (t. y. defektų), tai garantinis terminas yra neskaičiuojamas ir tai vėlgi suponuoja išvadą, kad ir ieškinio senaties terminas nėra ir šiuo atveju negali būti praleistas, be to, vadovaujantis LR CK 1.130 str. 2, 3 d. d. nuostatomis, ieškinys buvo pateiktas nepraleidus ieškinio senaties termino, kadangi atsakovas savo veiksmais pripažino prievolę bei per visą laikotarpį neišnyko aplinkybės, kurios buvo pagrindu ieškinio senaties terminą nutraukti. Teismas daro išvadą, jog šiuo atveju visgi ieškovo argumentai dėl ieškinio senaties terminų skaičiavimo yra pilnai pagrįsti ir todėl yra laikytina, kad ieškovas šiuo atveju ieškininės senaties termino nepraleido, todėl atsakovo argumentai ir šioje dalyje taip pat atmestini kaip nepagrįsti (LR CPK 176 str. – 179 str.).

11Sutinkamai su LR CK 6.333 str. 1 d., 6.334 str. 1 d. 2 p. nuostatomis, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo. Jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti, kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina.

12Teismas daro išvadą, kad atsakovo ieškovui parduotos ginčo valtys neatitiko kokybei keliamų reikalavimų, be to, atsakovas su ieškovu ankščiau nebuvo aptarę ginčo valčių trūkumų, todėl ieškovas šiuo atveju turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti, kad būtų atitinkamai sumažinta ginčo valčių Sutartyse nurodyta pirkimo kaina ir tokiu būdu ieškovas, įsigijęs ginčo valtis, teisėtai ir pagrįstai pasirinko šį jam naudingiausią savo pažeistos teisės dėl netinkamos kokybės daikto pardavimo gynimo būdą (LR CK 6.333 str. 1 d., 6.334 str. 1 d. 2 p.).

13Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas pilnutinai ir pripažintina 2006-09-06 d. Sutarties Nr. 37, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo, 22 punkte nurodyta arbitražinė sąlyga negaliojančia ; pripažintina 2007-01-26 d. Sutarties Nr. 1, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo, 22 punkte nurodyta arbitražinė sąlyga negaliojančia ; sumažintina 2006-09-06 d. Sutarties Nr. 37 bei 2007-01-26 d. Sutarties Nr. 1 pagrindu ieškovo iš atsakovo įsigytų 2 SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black valčių pirkimo kainą 45 698,38 Lt (su PVM) suma, įpareigojant atsakovą pervesti ieškovui šią sumą (ar atitinkamą jos ekvivalentą eurais (EUR) pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir euro kursą) į atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. ( - ) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo (galutinio) teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos.

14Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. nuostatomis bei LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis „Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nuostatomis ir atsižvelgiant į šios konkrečios civilinės bylos sudėtingumą, apimtį bei į advokato laiko sąnaudas, iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinos 5687,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b.t. I, b.l. 213-216 ; b.t. II, b.l. 7-9).

15Sutinkamai su LR CPK 92 str., 96 str. nuostatomis, iš atsakovo valstybės naudai išieškotinas 1633,00 Lt žyminis mokestis bei 36,67 Lt pašto išlaidos.

16Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

17Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str., teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti pilnutinai.

19Pripažinti 2006-09-06 d. Sutarties Nr. 37, sudarytos tarp ieškovo LR Ginklų fondo prie LR Vyriausybės, į/k ( - ), buveinė ( - ), ir atsakovo Prancūzijos įmonės SOFEMA S.A., į/k ( - ), buveinė ( - ), 22 punkte nurodytą arbitražinę sąlygą negaliojančia.

20Pripažinti 2007-01-26 d. Sutarties Nr. 1, sudarytos tarp ieškovo LR Ginklų fondo prie LR Vyriausybės, į/k ( - ), buveinė ( - ), ir atsakovo Prancūzijos įmonės SOFEMA S.A., į/k ( - ), buveinė ( - ), 22 punkte nurodytą arbitražinę sąlygą negaliojančia.

21Sumažinti 2006-09-06 d. Sutarties Nr. 37 bei 2007-01-26 d. Sutarties Nr. 1 pagrindu ieškovo LR Ginklų fondo prie LR Vyriausybės, į/k ( - ), buveinė ( - ), iš atsakovo Prancūzijos įmonės SOFEMA S.A., į/k ( - ), buveinė ( - ), įsigytų 2 SILLINGER RIB 7M 65 – GRP Hull black valčių pirkimo kainą 45 698,38 Lt (su PVM) suma, įpareigojant atsakovą Prancūzijos įmonę SOFEMA S.A., į/k ( - ), buveinė ( - ), pervesti ieškovui LR Ginklų fondo prie LR Vyriausybės, į/k ( - ), buveinė ( - ), šią sumą (ar atitinkamą jos ekvivalentą eurais (EUR) pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir euro kursą) į atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. ( - ) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo (galutinio) teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos.

22Išieškoti iš atsakovo Prancūzijos įmonės SOFEMA S.A., į/k ( - ), buveinė ( - ), ieškovo LR Ginklų fondo prie LR Vyriausybės, į/k ( - ), buveinė ( - ), naudai 5687,00 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

23Išieškoti iš atsakovo Prancūzijos įmonės SOFEMA S.A., į/k ( - ), buveinė ( - ), valstybės naudai 1633,00 Lt žyminį mokestį bei 36,67 Lt pašto išlaidas.

24Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė sekretoriaujant... 2. uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. ieškovas LR Ginklų fondas prie LR Vyriausybės kreipėsi į teismą ir... 5. A. P. įmonė SOFEMA S.A. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo... 6. Tretysis asmuo Lietuvos Kariuomenė pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su... 7. Tretysis asmuo Sillinger S.A. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo... 8. Ieškinys tenkintinas pilnutinai.... 9. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio, šalių... 10. Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių... 11. Sutinkamai su LR CK 6.333 str. 1 d., 6.334 str. 1 d. 2 p. nuostatomis,... 12. Teismas daro išvadą, kad atsakovo ieškovui parduotos ginčo valtys neatitiko... 13. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas... 14. Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. nuostatomis bei LR Teisingumo... 15. Sutinkamai su LR CPK 92 str., 96 str. nuostatomis, iš atsakovo valstybės... 16. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 17. Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str., teismas... 18. ieškinį tenkinti pilnutinai.... 19. Pripažinti 2006-09-06 d. Sutarties Nr. 37, sudarytos tarp ieškovo LR Ginklų... 20. Pripažinti 2007-01-26 d. Sutarties Nr. 1, sudarytos tarp ieškovo LR Ginklų... 21. Sumažinti 2006-09-06 d. Sutarties Nr. 37 bei 2007-01-26 d. Sutarties Nr. 1... 22. Išieškoti iš atsakovo Prancūzijos įmonės SOFEMA S.A., į/k ( - ),... 23. Išieškoti iš atsakovo Prancūzijos įmonės SOFEMA S.A., į/k ( - ),... 24. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus...