Byla 2-251-862/2012
Dėl asmens pripažinimo mirusiu, suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra, Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, sekretoriaujant Daliai Lučinskei, dalyvaujant vertėjai I. P., pareiškėjui J. Z., suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities Vyriausiasiojo policijos komisariato atstovui Vladislav Travkin, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo J. Z. pareiškimą dėl asmens pripažinimo mirusiu, suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra, Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas paskelbti J. K. mirusiu. Nurodė, kad jo ikisantuokinė pavardė K. ir jis yra J. K. sūnus. Apie savo tėvą neturi jokių žinių jau penkerius metus. 2006 metų rugpjūčio mėnesį kelis kartus nuėjęs aplankyti savo tėvą, gyvenusį adresu ( - ), namuose jo nerado. Kreipėsi į tėvą pažinojusius asmenis, norėdamas išsiaiškinti tėvo buvimo vietą, tačiau niekas tokios informacijos suteikti negalėjo. Kreipėsi į Vilniaus miesto vyriausiąjį policijos komisariatą dėl J. K. dingimo be žinios. Buvo pradėta paieška, tačiau jokių duomenų apie tėvą nėra. J. K. yra gimęs ( - ). Paskutinė žinoma J. K. gyvenamoji vieta buvo adresu ( - ). Pareiškėjui svarbu, kad būtų nustatytas šis juridinę reikšmę turintis faktas, tam, kad paveldėti savo tėvo palikimą. J. K. nuosavybės teise priklauso ½ dalis buto, esančio ( - ), 1/2 dalis žemės sklypo, esančio ( - ). J. K. kitų vaikų neturi, yra našlys. Duomenų, kad tėvas J. K. buvo patekęs į aplinkybes, kurios sudarytų jam mirties grėsmę arba duomenų, kad jis buvo patekęs į nelaimingą atsitikimą, nėra.

3Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas su pareikštu reikalavimu sutinka. Nurodė, kad J. K. paieška buvo paskelbta 2006-08-01, tai yra pradėjus ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ) dėl J. K. dingimo be žinios. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorui priėmus nutarimą sustabdyti ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ), Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Asmenų paieškos skyriui buvo pavesta tęsti dingusio be žinios paiešką, todėl 2010-12-28 buvo pradėta paieškos byla Nr. ( - ). Atliekant paieškos veiksmus nustatyta, kad paieškomas asmuo 2006 metų liepos mėnesio vidury neaiškiomis aplinkybėmis dingo iš savo gyvenamosios vietos. Pirminiai paieškos veiksmai buvo nerezultatyvūs. Atlikus tolimesnius paieškos veiksmus, skirtus nustatyti dingimo aplinkybes ir dingusio asmens ryšius, duomenų apie jo buvimo vietą ar jo atžvilgiu padarytą nusikaltimą nenustatyta. Paieškos metu buvo atliktas biologinis tyrimas J. K. biologinio sūnaus DNR genotipui nustatyti, kuris yra įtrauktas į Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro DNR įskaitą, kurioje įtraukiant Lietuvos Respublikoje rastų neatpažintų lavonų DNR genotipus vyksta automatinis genotipų analičių palyginimas, siekiant giminystės ryšiams nustatyti. Nustačius giminystės ryšį, apie tai informuojami duomenis pateikę subjektai, tolimesnių tyrimų pagalba nustatoma neatpažinto lavono tapatybė. Pranešimų apie giminystės ryšio su J. K. biologinio sūnaus genotipu nustatymą iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro gauta nebuvo. Dingusio be žinios duomenys yra periodiškai tikrinami LR VRM bei kitų valstybinių ir viešųjų įstaigų duomenų registruose, siekiant nustatyti dingusio buvimo vietą ar ieškomo asmens duomenų panaudojimo faktams, tačiau šios priemonės rezultatų nedavė. Šiai dienai J. K. buvimo vieta nežinoma.

4Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra nurodė, kad 2006-07-31 Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 3 PK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. ( - )dėl J. K. dingimo be žinios. 2010-12-10 Vilniaus miesto apylinkės prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas dėl J. K. dingimo be žinios buvo sustabdytas, pavedant Vilniaus apskrities VPK Asmenų paieškos skyriui tęsti dingusio be žinios paiešką. Iki šios dienos dingusysis neatsirado, taip pat nesama žinių apie jo buvimo vietą.

5Prijungta baudžiamoji byla Nr. ( - )

6Byloje apklaustos liudytojos L. S., D. J., S. S..

7Pareiškimas tenkintinas.

8Iš pareiškėjo paaiškinimų, byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad J. K., gimęs ( - ), yra pareiškėjo, gimusio ( - ), tėvas (b.l. 4-7). J. K. sutuoktinė mirė ( - ) (b.l. 20). Pareiškėjas yra vienintelis J. K. sūnus (b.l. 21-22).

9Iš baudžiamojoje byloje Nr. 14-1-02633-06 esančios medžiagos matyti, kad J. K. į gyvenamąją vietą ( - ), negrįžo 2006-07-26. Vilniaus miesto VPK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. ( - ) J. K. dingimo aplinkybėms nustatyti (b.l. 23-24). Tačiau ikiteisminio tyrimo metu papildomų duomenų apie J. K. buvimo vietą nepaaiškėjo (baudžiamosios bylos Nr. ( - )). Gyventojų registro tarnybos pažyma patvirtina, kad J. K. 1961-08-03 gyvenamąją vietą deklaravo adresu ( - ) (b.l. 21). Iš VĮ „Registrų centras“ išrašų matyti, kad J. K. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso nekilnojamas turtas: ½ dalis buto, esančio ( - ), bei ½ dalis žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ). Iš pareiškėjo paaiškinimų ir ikiteisminio tyrimo medžiagos nustatyta, kad J. K. turėjo jam priklausančių piniginių lėšų. Apie bylos dėl J. K. paskelbimo mirusiu iškėlimą ir nagrinėjimą paskelbta leidinyje „Respublika“ (b.l. 47). Per teismo nustatytą terminą nuo minėtų skelbimų išspausdinimo dienos jokių duomenų teisme apie J. K. negauta. Byloje apklaustos liudytojos L. S., D. J. patvirtino, kad J. K. nėra matę nuo 2006 metų. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad nuo 2006 metų liepos mėnesio K.gyvenamojoje vietoje ( - ), t.y. daugiau kaip trejus metus, nėra. Laikotarpiu nuo J. K. dingimo dienos nėra jokių duomenų apie jo buvimo vietą, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.31 straipsnio 1 dalimi yra pagrindas paskelbti J. K. mirusiu.

10Paskelbto mirusiu asmens mirties data laikytina ta diena, kuria įsiteisės teismo sprendimas paskelbti asmenį mirusiu. Asmens paskelbimas mirusiu šio asmens civilinių teisių ir pareigų atžvilgiu prilygsta mirčiai. Paskelbto mirusiu asmens mirties vieta laikytina paskutinė žinoma jo buvimo vieta - ( - ) (CK 2.31 str. 4 d., 5 d.).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 92 straipsnio, 443 straipsnio 6 dalimi, iš pareiškėjo valstybės naudai priteisiamos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

12Vadovaudamasis CPK 259 - 260 straipsniais, 264 – 265 straipsniais, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 453 straipsniu, teismas

Nutarė

13pareiškimą tenkinti.

14Paskelbti J. K., a.k. ( - ) gimusį ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ), mirusiu ( - ), nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

15Priteisti iš J. Z., a.k. ( - ) valstybės naudai 21,20 Lt (dvidešimt vieną litą ir dvidešimt centų) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

16Įsiteisėjusio teismo sprendimo nuorašą išsiusti civilinės metrikacijos įstaigai.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai