Byla 2-14343-909/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Justa Raciūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovams I. J., O. J., A. J., B. J., A. J., J. J., S. J., O. J. ir J. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 387,44 Lt skolos už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, 28,21 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 100,10 Lt bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-4).

3Ieškovas nurodė, kad jis tiekė geriamąjį vandenį ir tvarkė nuotekas patalpoms, adresu ( - ), kurios nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Atsakovai už paslaugas, suteiktas jiems nuo 2009-02-01 iki 2010-05-11, yra skolingi 387,44 Lt. Atsakovų suvartoto geriamojo vandens kiekis nustatytas pagal bute įrengto apskaitos prietaiso rodmenis. Atsakovai yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau jų gyvenimą minėtose patalpose patvirtina savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ raštas.

4Minėto buto geriamojo vandens naudojimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai prijungti prie ieškovo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, todėl laikytina, kad ieškovas žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais sudarė su atsakovais neterminuotą pirkimo – pardavimo sutartį pagal Vyriausybės nustatytas viešosios vandens tiekimo sutarties standartines sąlygas. Atsakovai už geriamąjį vandenį ir nuotekų šalinimą nemokėjo, nors geriamasis vanduo buvo tiekiamas, o nuotekos šalinamos pastoviai, todėl už laikotarpį nuo 2009-02-01 iki 2010-05-11 liko neapmokėta 387,44 Lt suma. Atsakovams už pavėluotą atsiskaitymą apskaičiuota 28,21 Lt delspinigių.

5Atsakovėms I. J., O. J. ir J. J. ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti 2012-08-23 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka per darbovietės administraciją (b.l. 74-76), o atsakovams O. J., A. J., B. J., A. J., J. J. ir S. J. – 2012-08-29 CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu (b.l. 77-78, 79). Kadangi atsakovai nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas tiekė geriamąjį vandenį ir vykdė nuotekų tvarkymą patalpoms, adresu ( - ), kurios nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei (b.l. 22, 25-27). SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pažymoje nurodyta, kad minėtame bute gyvena atsakovai (b.l. 24). Nors pirkimo-pardavimo santykiai nebuvo įforminti rašytine sutartimi, vadovaujantis CK 6.384 str. 1 d., sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, laikytina, kad ieškovas žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais sudarė su atsakovais neterminuotą geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sutartį. Atsakovai už tiekiamą geriamąjį vandenį ir šalinamas nuotekas nemokėjo, nors geriamasis vanduo buvo tiekiamas, o nuotekos šalinamos pastoviai, todėl už laikotarpį 2009-02-01 iki 2010-05-11 liko neapmokėta 387,44 Lt suma (b.l. 12). Atsakovai atsiliepimo teismui nepateikė, įrodymų, patvirtinančių, kad skola sumokėta, nepateikė, ieškovo reikalavimo neginčijo (CPK 178 str.).

10Kadangi atsakovai nevykdo prievolės atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovų solidariai priteistinas 387,44 Lt dydžio įsiskolinimas už geriamąjį vandenį ir šalinamas nuotekas (CK 4.86 str. 1 d., 6.38 str. 1 d., 6.383 str. 1 d. str.).

11Pagal LR įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“, nuostatas atsakovai privalo mokėti 0,04 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Vadovaujantis minėtu įstatymu ir ieškovo pateikta delspinigių skaičiavimo lentele, iš atsakovų solidariai priteistina 28,21 Lt delspinigių (b.l. 11).

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovų solidariai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (415,65 Lt) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis CPK 93 straipsniu, iš atsakovų ieškovo naudai lygiomis dalimis priteistina 100,10 Lt bylinėjimosi išlaidų – 71,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 5), 26,10 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašą ir 3,00 Lt už Nekilnojamojo turto registro išrašą (b.l. 28-30).

14Teismo turėtos pašto išlaidos sudaro 25 Lt, todėl vadovaujantis CPK 92 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, šios išlaidos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis valstybės naudai.

15Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti solidariai iš atsakovų I. J., gim. ( - ), O. J., gim. ( - ), A. J., gim. ( - ), B. J., gim. ( - ), A. J., gim. ( - ), J. J., gim. ( - ), S. J., gim. ( - ), O. J., gim. ( - ) ir J. J., gim. ( - ), gyvenančių ( - ), ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“, j.a.k. 120545849, buveinė – Domininkonų g. 11, Vilnius, naudai 387,44 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt septynis Lt 44 ct) skolos, 28,21 Lt (dvidešimt aštuonis Lt 21 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (415,65 Lt) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei lygiomis dalimis 100,10 Lt (vieną šimtą Lt 10 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų I. J., gim. ( - ), O. J., gim. ( - ), A. J., gim. ( - ), B. J., gim. ( - ), A. J., gim. ( - ), J. J., gim. ( - ), S. J., gim. ( - ), O. J., gim. ( - ) ir J. J., gim. ( - ), gyvenančių ( - ), 25 (dvidešimt penkis Lt) pašto išlaidų valstybės naudai, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“, mokesčio kodas 5660. Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui.

19Atsakovai negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų apeliaciniu skundu apskųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Justa Raciūtė, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai... 3. Ieškovas nurodė, kad jis tiekė geriamąjį vandenį ir tvarkė nuotekas... 4. Minėto buto geriamojo vandens naudojimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai... 5. Atsakovėms I. J., O. J. ir J. J. ieškinio ir teismo pranešimo kopijos... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas tiekė... 10. Kadangi atsakovai nevykdo prievolės atsiskaityti su ieškovu už suteiktas... 11. Pagal LR įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius... 12. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies... 13. Vadovaujantis CPK 93 straipsniu, iš atsakovų ieškovo naudai lygiomis dalimis... 14. Teismo turėtos pašto išlaidos sudaro 25 Lt, todėl vadovaujantis CPK 92... 15. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti solidariai iš atsakovų I. J., gim. ( - ), O. J., gim. ( - ), A. J.,... 18. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų I. J., gim. ( - ), O. J., gim. ( - ),... 19. Atsakovai negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apeliaciniu skundu apskųsti sprendimą už...