Byla 2-1749-528/2012
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Dainai Cikanavičienei, parengiamajame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „ACTUAL CITY MEDIA“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Insolvensa“, ieškinį atsakovui AB „OGMIOS CENTRAS“, trečiajam asmeniui UAB „Domus centras“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, skolos ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti 2011 03 23 UAB „ACTUAL CITY MEDIA“ ir AB „OGMIOS CENTRAS“ tarpusavio reikalavimų įskaitymo sutarties 3.1. p. negaliojančiu ab initio ir taikyti restituciją, grąžinant sandorio šalis į padėtį, buvusią prieš susitarimo sudarymą, priteisiant ieškovui iš atsakovo 12169,80 Lt skolos ir 6% metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b.l.3-8).

3Šalys ir tretysis asmuo parengiamajame teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta teismo pranešimais, neatvykimo priežastys nežinomos (CPK 133 str. 1d., b.l.150-154,159-164).

42012 03 14 teisme gauta 2012 03 14 šalių sudaryta taikos sutartis civilinėje byloje Nr.2-1749-528/2012 ir prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo (b.l.168-171). Šalys ir tretysis asmuo nurodo, kad šalys ginčą išsprendė taikos sutartimi ir prašo teismo patvirtinti šią sutartį, o civilinę bylą nutraukti (b.l.168,169).

5Šalių prašymas dėl bylos užbaigimo taikiai ir taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas, kadangi imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja (CPK 2 str., 42 str. 1,2d., 140 str. 3d.). Šalys ginčą išsprendė taikiai, pretenzijų neliko, todėl taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla Nr.2-1749-528/2012 nutrauktina (CPK 293 str. 5p.). Bylos nutraukimo pasekmės – tai, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama – šalims žinomos (CPK 294 str. 2d., b.l.170,171).

6Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei sudaro 67,07 Lt, o šalys susitarė, jog šias išlaidas apmokės atsakovas AB „OGMIOS CENTRAS“, todėl iš atsakovo valstybei priteistina po 67,07Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1d. 3p., 94 str. 2d., 96 str., b.l.2).

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3d., 290-295 str.

Nutarė

8Patvirtinti ieškovo BUAB „ACTUAL CITY MEDIA“ (įmonės kodas 125768891, buveinė Kaune, Taikos pr.88A, a.s. Nr.( - ), AB Ūkio bankas, banko kodas 70104), atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Insolvensa“ (įmonės kodas 302315617, buveinė Vilniuje, Konstitucijos pr.12-322), atsakovo AB „OGMIOS CENTRAS“ (įmonės kodas 121943578, buveinė Vilniuje, Verkių g.29, a.s. Nr.( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100) ir trečiojo asmens UAB „Domus centras“ (įmonės kodas 126074425, buveinė Vilniuje, Verkių g.29, a.s.Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440) 2012 03 14 taikos sutartį, pagal kurią šalys susitarė:

 1. Šia taikos sutartimi ieškovas BUAB „ACTUAL CITY MEDIA“ (įmonės kodas 125768891) atsisako civilinės bylos Nr.2-1749-528/2012 ieškinyje pareikšto reikalavimo dėl 2011 03 23 UAB „ACTUAL CITY MEDIA“ ir AB „OGMIOS CENTRAS“ tarpusavio reikalavimų įskaitymo sutarties 3.1 punkto pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, šalių grąžinimo į padėtį, buvusią prieš susitarimo sudarymą, 12169,80 Lt skolos ir 6% metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo ieškovo naudai iš atsakovo.
 2. Šalys tarpusavio nuolaidomis susitaria, kad atsakovas AB „OGMIOS CENTRAS“ (įmonės kodas 121943578) per 14 dienų nuo teismo nutarties, kuria teismas patvirtina šią taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos sumoka ieškovui BUAB „ACTUAL CITY MEDIA“ (įmonės kodas 125768891) 2000,-Lt (dviejų tūkstančių litų) dydžio pinigų sumą, kuri laikoma ieškovo išlaidomis ieškiniui pareikšti. Šalys susitaria, kad atsakovui AB „OGMIOS CENTRAS“ (įmonės kodas 121943578) sumokėjus ieškovui BUAB „ACTUAL CITY MEDIA“ (įmonės kodas 125768891) šiame punkte nurodytą pinigų sumą ieškovas laikys, jog atsakovas atlygino ieškovui visas jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.
 3. Šios sutarties 2 punkte nurodytą pinigų sumą atsakovas AB „OGMIOS CENTRAS“ (įmonės kodas 121943578) sumoka ieškovui BUAB „ACTUAL CITY MEDIA“ (įmonės kodas 125768891) bankiniu mokėjimo pavedimu, mokamą pinigų sumą pervedant į ieškovo banko sąskaitą, bankroto administratoriaus atidarytą lėšoms bankroto proceso metu kaupti, a.s. Nr.( - ), esančią AB Ūkio banke, banko kodas 70104.
 4. Ieškovas BUAB „ACTUAL CITY MEDIA“ (įmonės kodas 125768891) pareiškia, kad, šalims pasirašius taikos sutartį, ieškovas nebeturės ir ateityje atsakovui AB „OGMIOS CENTRAS“ (įmonės kodas 121943578) nebereikš pretenzijų dėl ieškinio, pareikšto civilinėje byloje Nr.2-1749-528/2012, dalyko.
 5. Šalys pareiškia, kad šia taikos sutartimi yra visiškai ir galutinai išsprendžiamas tarp jų kilęs ginčas, nagrinėjamas civilinėje byloje Nr.2-1749-528/2012.
 6. Atsakovas AB „OGMIOS CENTRAS“ (įmonės kodas 121943578) pareiškia, kad išlaidas advokato pagalbai už atsiliepimus į ieškinį apmokėti atsakovas pasilieka sau.
 7. Tretysis asmuo UAB „Domus centras“ (įmonės kodas 126074425) pareiškia, kad išlaidas advokato pagalbai už atsiliepimus į ieškinį apmokėti tretysis asmuo pasilieka sau.
 8. Patvirtinus teisme šią taikos sutartį, šalys teismo prašo nutraukti civilinę bylą Nr.2-1749-528/2012, o ieškovui ir atsakovui yra žinomos, išaiškintos ir suprastos šios taikos sutarties sudarymo, jos vykdymo ir netinkamo vykdymo, o taip pat civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 293, 294 str. (bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalima). Šalys taip pat žino ir supranta, kad patvirtinta taikos sutartis šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas.
 9. Šią taikos sutartį pasirašantys asmenys pareiškia, kad ši sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, jog nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią sutartį neteisėta, taip pat pareiškia ir garantuoja, kad nė vienai iš šalių nėra pateikta jokių kitų trečiųjų asmenų reikalavimų, kurie galėtų turėti įtakos šiai sutarčiai. Sutartį pasirašantys asmenys turi reikiamus įgaliojimus ir gali pasirašyti šią sutartį. Šalys pareiškia, kad sutartį sudaro vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais.
 10. Šalys prašo Kauno miesto apylinkės teismą rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą Nr.2-1749-528/2012 nutraukti.
 11. Ši sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, iš kurių vienas lieka teisme, sprendžiančiame šalių ginčą civilinėje byloje Nr. 2-1749-528/2012, po vieną egzempliorių tenka šalims.

9Priteisti iš atsakovo AB „OGMIOS CENTRAS“ (įmonės kodas 121943578, buveinė Vilniuje, Verkių g.29, a.s. Nr.( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100) 67,07Lt (šešiasdešimt septynių litų 7ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.LT247300010112394300, AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

10Civilinę bylą Nr.2-1749-528/2012 nutraukti.

11Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai