Byla eI-5759-283/2018
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teisėja Dalytė Zlatkuvienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Danei Gvildienei,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovei B. R. (C.), trečiajam suinteresuotam asmeniui Pakruojo rajono savivaldybės administracijai dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir pareiškėja, ir Šiaulių RATC) kreipėsi į teismą prašymu iš atsakovės B. R. (C.) (toliau – ir atsakovė, ir B. R. (C.)) priteisti 161,45 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava), apskaičiuotos nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. (toliau – ginčo laikotarpis) bei 18,60 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pareiškėja nurodė, kad atsakovė nuo 2001 m. spalio 23 d. nuosavybės teise gyvenamąjį namą, esantį Pakruojo r. sav., Linkuvos mstl., ( - ). Dėl šios priežasties B. R. (C.) turėjo pareigą mokėti norminių aktų nustatytą vietinę rinkliavą. Atsakovė per ginčo laikotarpį vietinės rinkliavos nemokėjo, todėl ji išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5Atsakovė ir trečiasis suinteresuotas asmuo iki teismo posėdžio atsiliepimų į pareiškėjos prašymą nepateikė.

6Prašymas tenkinamas.

7Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (toliau – ir Rinkliavų įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Ginčo laikotarpiu galiojo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T-245 patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai). Nuo 2013 m. rugpjūčio 23 d. įsigaliojo Tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T-220 patvirtinta Nuostatų nauja redakcija, galiojusi iki 2017 m. balandžio 6 d. Vietinės rinkliavos mokėtojų kategorijos išvardintos Nuostatų 4 punkte. Pagal Nuostatų 10 punktą, ginčo laikotarpiu vietinės rinkliavos administravimas buvo pavestas Šiaulių RATC.

8Nuo 2015 m. sausio 1 d. vietinę rinkliavą administruoja Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-359 pavedimu. Trečiasis suinteresuotas asmuo prieštaravimų dėl Šiaulių RATC pareikšto prašymo nepateikė.

9Byloje esantys duomenys patvirtina, kad B. R. (C.) pagal 2001 m. spalio 23 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 5481 nuosavybės teise valdo gyvenamąjį namą, esantį Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad ginčo laikotarpiu atsakovė, kaip gyvenamosios paskirties patalpų savininkė, remiantis Nuostatų 4.1.1 punktu, privalėjo mokėti vietinę rinkliavą, apskaičiuotą priklausomai nuo gyventojų, kurių gyvenamoji vieta, pagal vietinės rinkliavos administratoriaus turimus duomenis, nustatyta jo gyvenamojoje patalpoje, skaičiaus. Pareiškėjos pateiktos 2018 m. gegužės 31 d. pažymos apie vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolą duomenimis, atsakovė ginčo laikotarpiu nesumokėjo 161,45 Eur vietinės rinkliavos. Pareiškėja apie susidariusią vietinės rinkliavos skolą atsakovą informavo įspėjimu.

10Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą (Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 12 straipsnio 1-2 punktai, 16 straipsnio 2 dalis). Vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, todėl pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2210-2011, 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2403/2012).

11Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį vietinės rinkliavos reglamentavimą bei įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, daroma išvada, kad Šiaulių RATC prašymas priteisti iš atsakovės per ginčo laikotarpį susidariusį vietinės rinkliavos įsiskolinimą yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkinamas.

12Tenkinamas Šiaulių RATC prašymas priteisti iš atsakovės 18,60 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kadangi proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalis). Išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis yra pagrįstas ir įrodytas byloje pateiktais dokumentais.

13Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40, 41, 84, 86 ir 87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

14prašymą tenkinti.

15Viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui priteisti iš B. R. (C.) 161,45 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt vieną eurą 45 euro centus) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, apskaičiuotos nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., ir 18,60 Eur (aštuoniolika eurų 60 euro centų) turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

16Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai