Byla e2-3598-985/2018
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, priėmimo klausimą

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė, rašytinio proceso tvarka sprendė ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinio atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Marijampolės savivaldybė, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė, Kalvarijos savivaldybė dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, priėmimo klausimą.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydama įpareigoti UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ vykdyti 2017 m. gruodžio 18 d. susitarimą; taikyti laikinąsias apsaugos priemones; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinį atsisakytina priimti (CPK 27 str. 3 d., 137 str. 2 d. 2 p.).

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau asmens konstitucinės teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas įmanomas tik tais atvejais, kai į teismą kreipiamasi įstatymo nustatyta tvarka.

6Teismingumas yra numatytas kaip viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurios buvimą ar nebuvimą teismas privalo aiškintis ex officio ieškinio priėmimo metu.

7Ieškovas prašo įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ vykdyti 2017 m. gruodžio 18 d. susitarimą (protokolą). Tačiau iš ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių sekos matyti, kad ieškovo ieškinyje nurodytas susitarimas (protokolas) ir jo turinys yra kildinamas iš 2013 m. spalio 9 d. Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos rangos sutarties Nr. 2013/4-41, sudarytos civilinių viešo konkurso teisinių santykių būdu, vykdymo, dėl kurios tarp šalių yra kilęs ginčas ir kaip matyti iš LITEKO sistemos tarp šalių dėl minėtos sutarties vykdymo bylos nagrinėjamos Kauno apygardos teisme.

8CPK 27 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, jog apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nors sudarius viešojo pirkimo sutartį, pirkimas pasibaigia, tačiau perkančiosios organizacijos ir tiekėjo viešojo pirkimo teisiniai santykiai nesibaigia. Tokiems viešojo pirkimo sutarties vykdymo santykiams taikytinas Viešųjų pirkimų įstatymas, kiek jis juos reguliuoja: pvz., viešojo pirkimo sutarties keitimas, papildomų darbų pirkimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2011). Taigi, sprendžiant, ar civilinė byla yra dėl viešo konkurso teisinių santykių, būtina įvertinti, ar byloje reiškiami reikalavimai, susiję su viešojo pirkimo procedūrų vykdymu, ir šiuos reikalavimus reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Pažymėtina, jog viešųjų pirkimų metu sudarytos sutarties vykdymas yra reglamentuojamas Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.

9Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog ieškovės ginčas priskirtinas prie ginčų dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių, todėl vadovaujantis CPK 137 str. 2 d. 2 p., ieškinį atsisakytina priimti kaip neteismingą Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams, išaiškinant ieškovei, jog su ieškiniu ji turi kreiptis į Kauno apygardos teismą.

10Kadangi ieškinys teismingas apygardos teismui, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas nesprendžiamas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 290–292 straipsniais, teismas

Nutarė

12atsisakyti priimti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų agentūra, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, Lietuvos Respublikos ministerija, Marijampolės savivaldybė, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė, Kalvarijos savivaldybė dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, kaip neteismingą Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams.

13Išaiškintina ieškovei, kad ji su ieškiniu turėtų kreiptis į Kauno apygardos teismą, esantį A. Mickevičiaus g. 18, Kaunas.

14Nutarties patvirtintą kopiją siųsti ieškovės atstovams.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai