Byla 2-480-773/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Renatai Paliokaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „ELT valdymas“ atstovui advokatui Deimintui Radzevičiui, atsakovo UAB „Šebsta“ atstovui direktoriui A. R., advokatui Simonui Baltrušaičiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „ELT valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Šebsta“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „ELT valdymas“, į.k. 302452975 (toliau – ieškovas), pareiškė teisme ieškinį atsakovui UAB „Šebsta“, į.k. 259968070 (toliau – atsakovas), dėl 122497,73 Lt skolos, 11147,29 Lt delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškovas prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, nes visi jo reikalavimai pagrįsti rašytiniais įrodymais (T.1, b.l. 3-7).

3Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino, priteisė iš atsakovo UAB „Šebsta“ ieškovo UAB „ELT valdymas“ naudai 122497,73 Lt skolos, 11147,29 Lt delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2012 m. rugsėjo 13 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1836 Lt bylinėjimosi išlaidų (T.2, b.l. 10-12).

4Kauno miesto apylinkės teisme 2012 m. spalio 4 d. gauti atsakovo UAB „Šebsta“ prieštaravimai dėl preliminaraus sprendimo (T.2, b.l. 56-60), kuriais prašoma 2012 m. rugsėjo 17 d. preliminarų sprendimą panaikinti, ieškinį atmesti, paskirti ieškovui UAB „ELT valdymas“ 20000 Lt baudą bei priteisti iš ieškovo atsakovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad su ieškovu 2011 m. birželio 8 d. sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. 11/06/08 (toliau – Sutartis) vykdymo metu šalys ne kartą sudarė papildomus susitarimus dėl Sutarties sąlygų ir tarpusavio atsiskaitymų, ieškovas už atliktus darbus išrašė visą eilę PVM sąskaitų faktūrų, kurias atsakovas apmokėdavo, be to, tarpusavio susitarimais buvo atliekami ir priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymai. Atsakovas nurodė ir tai, kad aktualiausias ieškovo nurodytą skolą pagrindžiantis dokumentas yra 2012 m. vasario 24 d. pareiškimas Nr. 2, kuriuo atsakovas dalinai įskaitė šalių pagal sutartį turimus priešpriešinius vienarūšius reikalavimus – iš pagal sutartį ieškovui mokėtinos 163471 Lt sumos už atliktus darbus atsakovas įskaitė 40973,27 Lt delspinigių, ko pasėkoje atsakovo skola ieškovui liko 122497,73 Lt sumoje. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad nuo 2012 m. vasario 24 d. papildomai buvo atlikti dar du vienarūšių reikalavimų įskaitymai, kurių pagrindu atsakovo skola buvo padengta: 1) 2012 m. vasario 25 d. vienašaliu pareiškimu UAB „Šebsta“ dalinai įskaitė šalių turimus priešpriešinius vienarūšius reikalavimus - iš pagal sutartį ieškovui mokėtinos 122497,73 Lt sumos už atliktus darbus atsakovas įskaitė 65026,73 Lt, ko pasėkoje ieškovo skola už atliktus darbus 2012 m. vasario 25 d. sudarė 57471 Lt; 2) atsakovui grubiai pažeidus sutartimi ir papildomais susitarimais nustatytą galutinį darbų atlikimo ir pridavimo terminą (darbų pridavimas vėlavo 156 kalendorines dienas) 2012 m. liepos 26 d. pranešimu atsakovas paskyrė ieškovui 78000 Lt baudą ir ją taip pat įskaitė į atsakovui mokėtiną sumą už atliktus darbus. Atsakovas pabrėžė, kad pastaruoju pranešimu buvo atliktas paskutinis tarpusavio reikalavimų įskaitymas, atsakovas ieškovui tapo neskolingas, o būtent ieškovas tapo skolingas atsakovui 20529 Lt (57471 Lt – 78000 Lt) sumą. Atsakovo teigimu, remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad ieškovas reiškia visiškai nepagrįstus reikalavimus dėl skolos, kuri teisės aktų nustatyta tvarka jau yra padengta, priteisimo. Atsakovas taip pat nurodė, kad atmetus ieškovo reikalavimą dėl pagrindinės skolos priteisimo, taip pat atmestinas ir išvestinis reikalavimas dėl delspinigių priteisimo. Kaip pabrėžė atsakovas, konstatuotinas ieškovo nesąžiningas elgesys, nes jis reiškia reikalavimus dėl skolos priteisimo, nors yra akivaizdžių duomenų apie tai, kad skola padengta tarpusavio priešpriešinių reikalavimų įskaitymu, be to, tos pačios tariamos skolos pagrindu inicijavo du teisminius procesus. Atsakovo teigimu, nurodyti ieškovo veiksmai yra nesąžiningi, ko pasėkoje už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis prašoma skirti ieškovui 20000 Lt baudą, iš šios sumos 50 procentų priteisiant atsakovui.

5Ieškovas UAB „ELT valdymas“ atsiliepimu į prieštaravimus (T.2, b.l. 116-118) prašė Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, o iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad jis įvykdė sutartimi ir papildomais susitarimais prisiimtus įsipareigojimus, atliko numatytus statybos rangos darbus, tačiau atsakovas už atliktus darbus neatsiskaitė. Ieškovas pažymėjo, kad jis dėl statybos darbų atlikimo pažeidimo pripažino ir sutiko su atsakovo paskaičiuotais 40973,27 Lt dydžio delspinigiais, kuriuos geranoriškai sutiko išskaičiuoti iš pareiškimo dieną atsakovo pagal statybos rangos sutartį už atliktus darbus mokėtinos 163471 Lt sumos, tuo tarpu kitų atsakovo prieštaravimuose nurodomų reikalavimų įskaitymų nepripažino ir su jais nesutinka. Ieškovas pažymėjo, kad statybos objekte darbus vykdė ne vien jis, bet ir pats atsakovas bei kiti jo samdyti rangovai, todėl įvertinus ieškovo atliekamų darbų apimtis objekte, su atsakovu buvo susitarta, jog ieškovas prisiima iš bendros užsakovo UAB „Adampolis-NT“ pretenzijos sumos 40793,27 Lt. Be to, ieškovo teigimu, atsakovas nepateikė objektyvių duomenų, kad dėl UAB „ELT valdymas“ kaltės būtų realiai patyręs didesnius nuostolius nei šalių sulygta 40793,27 Lt delspinigių suma. Ieškovas pažymėjo, kad, jo nuomone, tiek 2012 m. vasario 25 d. vienašaliame pareiškime, tiek 2012 m. liepos 26 d. pranešime dėl paskirtos baudos atsakovas nurodo, jog šios sumos yra netesybos už tą patį dalyką, t.y. už darbų atlikimo termino pažeidimą. Ieškovo nuomone, jo pripažinti 40973,27 Lt delspinigiai kaip minimalūs neįrodinėtini atsakovo patirti nuostoliai yra pakankami, tuo tarpu atsakovo vienašaliais 2012 m. vasario 25 d. ir 2012 m. liepos 26 d. įskaitymais nurodytų netesybų sumos yra perteklinės. Ieškovas pabrėžė ir tai, kad jis nesutinka su atsakovo deklaruojamu ieškovo nesąžiningumu, kadangi atsakovui neatsiskaičius su ieškovu už atliktus darbus bei nereaguojant į įspėjimus, jam kilo pagrįstas įtarimas, jog neatsiskaitymas už atliktus statybos rangos darbus gali būti susijęs su atsakovo nemokumu, todėl ir kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo. Be to, ieškovo nurodymu, pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo ir ieškinys dėl įsiskolinimo priteisimo nėra kreipimasis į teismą dėl to paties dalyko ir jie negali būti tapatinami, o atsakovo dėstomos aplinkybės dėl baudos už nesąžiningą naudojimąsi procesinėmis teisėmis yra visiškai nepagrįstos.

6Preliminarus sprendimas pakeistinas, ieškinys tenkintinas iš dalies

7Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Šebsta“ (generalinis rangovas) 2011 m. birželio 8 d. su ieškovu UAB „ELT valdymas“ (rangovas) sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 11/06/08 (T.1, b.l. 18-25), kuria generalinis rangovas pavedė rangovui atlikti UAB „Adampolis-NT“ elektros tinklų, ryšių gaisrinės signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistemos, šildymo, vėdinimo, oro vėsinimo, vandentiekio, nuotekų, suspausto oro, katilinės montavimo ir įrengimo darbus (sutarties 2.1 punktas). Rangovas įsipareigojo sutartus darbus atlikti pagal darbų atlikimo terminus, numatytus kalendoriniame darbų vykdymo grafike, nustačius visų darbų atlikimo terminą iki 2011 m. rugpjūčio 22 d. (sutarties 3.1 punktas, T. 1, b. l. 18). Šalys susitarė, kad rangovui pavestų atlikti darbų kaina viso yra 1 149 421,96 Lt su 21 proc. PVM (sutarties 4.3 punktas, T. 1, b. l. 18), rangovas įsipareigojo nustatytu laiku ir kokybiškai atlikti sutartus darbus, prisiimti visišką atsakomybę už atliktų darbų kokybę (sutarties 5.4.1 punktas, T. 1, b. l. 19), o generalinis rangovas - už atliktus darbus sumokėti sutartyje nustatytą kainą, kai rangovas pateiks atsakovui PVM sąskaitas – faktūras ir darbų priėmimo – perdavimo aktus (sutarties 4.4.1 punktas) sutartyje nustatyta tvarka. Teismas taip pat nustatė, kad šalys Papildomu susitarimu Nr. 1 prie 2011 m. birželio 8 d. sutarties Nr. 11/06/08 sutarė, jog Generalinis rangovas suteikia papildomą terminą Rangos sutartyje numatytų darbų atlikimui iki 2011 m. rugsėjo 26 d. (T. 1, b. l. 26). Ieškovas UAB „ELT valdymas“ ieškinyje nurodė, kad įvykdė sutartimi ir papildomais susitarimais prisiimtus įsipareigojimus, atliko numatytus statybos rangos darbus, už kuriuos pateikė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras bendrai 1 132 220,02 Lt sumai, tačiau atsakovas už atliktus darbus neatsiskaitė ir įskaitant sudarytus šalių tarpusavio susitarimus dėl užskaitymų yra skolingas už atliktus statybos rangos darbus 122 497,73 Lt (T.1, b.l. 3-7). Tuo tarpu atsakovas UAB „Šebsta“ savo nesutikimą su ieškiniu iš esmės grindė tuo, kad prašomą priteisti sumą jis įskaitė kaip ieškovo priešpriešinę skolą ir šiuo metu nėra skolingas (T.2, b.l. 56-60). Teismas iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatė, kad iš pagal statybos rangos sutartį mokėtinos sumos atsakovas UAB „Šebsta“ priešpriešiniais vienarūšiais reikalavimais įskaitė: 2012 m. vasario 24 d. - 40973,27 Lt (T.1, b.l. 107), 2012 m. vasario 25 d. - 65026,73 Lt (T.2, b.l. 79) ir 2012 m. liepos 26 d. - 78000 Lt (T.2, b.l. 85).

8Teismas, spręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimą, įvertinęs atsakovo UAB „Šebsta“ prieštaravimuose preliminariam teismo sprendimui nurodytus atsikirtimus dėl prievolės pasibaigimo įskaitymu, atsižvelgia į kasacinio teismo išaiškinimus, kad tuo atveju, kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl iki bylos iškėlimo įvykusio įskaitymo, teismas turi patikrinti tokio atsikirtimo pagrįstumą, t.y. ar įskaitymas įvyko ir ar jis pagrįstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2009; 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2008; 2010 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2010, ir kt.). Atsižvelgiant į šiuos proceso šalių nurodytus ieškinio ir atsikirtimų į ieškinį faktinius pagrindus bei Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, teismas šioje civilinėje byloje tiria ir teisiškai vertina, ar atsakovo UAB „Šebsta“ atlikti priešpriešiniai vienarūšiai reikalavimų įskaitymai yra teisėti bei pagrįsti, atitinkantys įstatymo nustatytą prievolės pasibaigimo įskaitymu tvarką ir sąlygas (CK 6.130, 6.131, 6.134 straipsniai).

9CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. CK 6.131 straipsnio 1-2 dalyse nustatyta, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo; įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai. Teismas, aiškindamas ir taikydamas CK teisės normas, reglamentuojančias prievolės pasibaigimo įskaitymu klausimą, atsižvelgia į vieningus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės taikymo išaiškinimus, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007, 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009 ir kt.). Tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios išreiškimo – pareiškimo apie įskaitymą. Įskaitymo teisiniai padariniai (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai, t.y. pareiškimą apie įskaitymą turi gauti kita šalis (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010). Tinkamas pranešimas apie įskaitymą yra viena iš įskaitymo teisėtumo sąlygų, nes kitai šaliai nepranešus apie įskaitymą ir jos atžvilgiu neįvykdžius prievolės, ši šalis turi pagrįstai reikalauti turimos prievolės savalaikio ir tinkamo įvykdymo. Teismas, šios civilinės bylos aplinkybėmis spręsdamas atsakovo UAB „Šebsta“ atliktų įskaitymų teisėtumo klausimą ir nustatęs, kad pateikti įrodymai patvirtina, jog pranešimus dėl įskaitymo atsakovas ieškovui UAB „ELT valdymas“ siuntė registruotais laiškais (T.2, b.l. 71-72, 79-80, 84-85), o ieškovas aplinkybės, kad apie įskaitymus jis buvo informuotas neginčijo, laiko, jog nagrinėjamojoje byloje ginčo dėl tinkamo pranešimo apie įskaitymus nėra (CK 6.131 straipsnio 2 dalis).

10Teismas, aiškindamas ir taikydamas CK teisės normas, reglamentuojančias prievolės pasibaigimo įskaitymu teisėtumo klausimą, taip pat atsižvelgia į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymų leidėjas nustato ir tam tikras sąlygas: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t.y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t.y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t.y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat, pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors, minėta, įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007, 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2011, ir kt.).

11Teismui šios civilinės bylos aplinkybėmis sprendžiant atsakovo UAB „Šebsta“ atliktų įskaitymų teisėtumo/pagrįstumo klausimą ir atsižvelgiant į tai, kad ieškovo UAB „ELT valdymas“ nurodymu jis pripažino ir sutiko tik su 2012 m. vasario 24 d. įskaitymu paskaičiuota 40 973,27 Lt suma, tuo tarpu su 2012 m. vasario 25 d. ir 2012 m. liepos 26 d. įskaitymais nesutinka, yra svarbu tinkamai nustatyti, ar šalys turėjo abipusių teisių ir pareigų, nes tai pagal aptartą teisinį reglamentavimą turi teisinės reikšmės vertinant įskaitymo teisėtumą ir pagrįstumą (CK 6.130 straipsnio 1 dalis).

12Teismas nustatė, kad šalys procesiniuose dokumentuose patvirtina, jog pagal 2011 m. birželio 8 d. sutartį ieškovas UAB „ELT valdymas“ atsakovui iki 2012 m. vasario 24 d. įskaitymo turėjo sumokėti 163471 Lt už atliktus darbus, tuo tarpu po 2012 m. vasario 24 d. įskaitymo – 122497,73 Lt (T.1, b.l. 4-5; T.2, b.l. 56-57), kas įrodo, kad ieškovas UAB „ELT valdymas“ atsakovo UAB „Šebsta“ atžvilgiu galiojančią reikalavimo teisę turėjo. Atsižvelgus į šias aplinkybes teismas tiria, ar galiojančią reikalavimo teisę ir kokios apimties reikalavimo teisę ieškovo atžvilgiu turėjo atsakovas. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012 m. vasario 24 d. ir 2012 m. vasario 25 d. pranešimais atsakovas įskaitė bendroje sumoje 106000 Lt (T.1, b.l. 107; T.2, b.l. 79), o 2012 m. liepos 26 d. pranešimu – 78000 Lt (T.2, b.l. 85). Teismas tiria, ar minėti savarankiškai atlikti įskaitymai yra teisėti ir pagrįsti, ar šias sumas atsakovui UAB „Šebsta“ turėjo pareigą padengti būtent ieškovas UAB „ELT valdymas“.

13Dėl atsakovo UAB „Šebsta“ 2012 m. vasario 24 d. įskaitymo, kuriuo buvo įskaityta 40973,27 Lt (T.1, b.l. 107)

14Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Šebsta“ pagal buhalterinę pažymą apskaičiavo ieškovui UAB „ELT valdymas“ 40 973,27 Lt delspinigių sumą už pavėluotai 88 dienomis atliktus darbus nuo 2011 m. rugsėjo 26 d. iki 2011 m. gruodžio 23 d. (T. 1, b. l. 105), ir 2012 m. sausio 12 d. išrašė sąskaitą Serija SE Nr. 2012/01 (T. 1, b. l. 106). Atsakovas UAB „Šebsta“ 2012 m. vasario 24 d. pareiškimu dėl priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymo Nr.2 informavo ieškovą UAB „ELT valdymas“ , kad įskaito šią 40 973,27 Lt delspinigių sumą į vienarūšio reikalavimo apmokėti 163471 Lt sumą už atliktus statybos darbus (T.1, b.l. 107). Kaip minėta, ieškovas UAB „ELT valdymas“ atsiliepimu į atsakovo UAB „Šebsta“ prieštaravimus (T. 2. B. l. 116-118) ir ieškovo atstovas advokatas D. Radzevičius su šiuo 40 973,27 Lt įskaitymu visiškai sutiko, todėl teismas laiko jį teisėtu ir pagrįstu (CPK 13 straipsnis).

15Dėl atsakovo UAB „Šebsta“ 2012 m. vasario 25 d. įskaitymo, kuriuo buvo įskaityta 65 026,73 Lt (T.2, b.l. 79)

16Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Šebsta“ 2012 m. vasario 25 d. pareiškimu dėl priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymo Nr. 3 informavo ieškovą UAB „ELT valdymas“ , kad įskaito 65 026,73 Lt nuostolių atlyginimo dalį į vienarūšio reikalavimo apmokėti likusią 122 497 Lt sumą už atliktus statybos darbus (T.1, b.l. 79). Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Šebsta“ ieškovui UAB „ELT valdymas“ 2012 m. vasario 24 d. pretenzija dėl nuostolių atlyginimo pagal statybos rangos sutartį Nr. 11/06/08 reikalavo kaip nuostolius, padarytus dėl ieškovo kaltės, atlyginti 65 026,73 Lt. Šią ieškovo UAB „ELT valdymas“ mokėtiną sumą atsakovas UAB „Šebsta“ grindė tuo, kad dėl ieškovo kaltės vėluojant atlikti sutartus statybos darbus UAB „Šebsta“ negalėjo tinkamai laiku šių darbų perduoti užsakovui UAB „Adampolis-NT“, kuris UAB „Šebsta“ paskyrė 106 000 Lt baudą, ir kuri buvo 2012 m. sausio 20 d. šalių susitarimu išskaičiuota iš už perduodamus darbus mokėtinos sumos. Atsakovas UAB „Šebsta“ ieškovui UAB „ELT valdymas“ pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovas buvo paskaičiavęs ir įskaitymu vienašališkai užskaitęs 40 973,27 Lt dydžio delspinigius, dėl to šia suma sumažinus visus patirtus nuostolius, galutinė nuostolių ieškovo UAB „ELT valdymas“ privaloma sumokėti suma sudaro 65 026,73 Lt (T.2, b.l. 73). Tai, kad atsakovui UAB „Šebsta“ , kaip generaliniam rangovui, užsakovas UAB „Adampolis-NT“ paskyrė 106 000 Lt baudą, patvirtina byloje pateikta 2012 m. sausio 12 d. sąskaita Nr. P1202/003, iš kurios matyti, kad atsakovui UAB „Šebsta“ paskirta bauda už šildymo-vėdinimo, elektros ir silpnų srovių montavimo objekte, esančiame Švapelių km. Klaipėdos raj. atliktų darbų vėlavimą (T.2, b.l. 76). Šios baudos atsakovui UAB „Šebsta“ paskyrimo realumą taip pat patvirtina ir UAB „Šebsta“, kaip generalinio rangovo, bei UAB „Adampolis-NT“, kaip užsakovo, 2012 m. sausio 20 d. susitarimas prie 2011 m. gegužės 2 d. Generalinės statybos rangos sutarties Nr. 2011/05/02-01 dėl tarpusavio sutartinių prievolių vykdymo, kurio 4 punktu šalys susitarė ir sutiko, kad generalinis rangovas (atsakovas UAB „Šebsta“) už subrangovo šildymo, vėdinimo, elektros ir silpnų srovių montavimo objekte atliktų darbų vėlavimą užsakovui yra skolingas 106 000 Lt dydžio netesybas, dėl to bendru šalių susitarimu šia netesybų suma mažinama mokėtina bendra suma generaliniam rangovui atsakovui UAB „Šebsta“ (T.2, b.l. 75).

17Teismas konstatuoja, kad ieškovas UAB „ELT valdymas“, atstovaujamas advokato D. Radzevičiaus, teismo posėdžio metu nesutiko, jog paskirta 106 000 Lt bauda, kurią gavo atsakovas UAB „Šebsta“, turi būti išieškota vien tik iš ieškovo, nes buvo vėluojama atlikti ir kitus darbus, todėl turėjo būti dalinama tarp visų subrangovų (T. 3, b. l. 98, 99). Ieškovo UAB „ELT valdymas“ atstovas advokatas D. Radzevičius teismo posėdžių metu ir atsiliepime į prieštaravimus nurodė, kad ieškovas UAB „ELT valdymas“ prisiėmė atlyginti tik 40 973,27 Lt delspinigius (T. 2, b. l. 117, 118, T. 3, b. l. 98). Teismas, tirdamas faktines aplinkybes, ar tarp ieškovo UAB „ELT valdymas“ ir atsakovo UAB „Šebsta“ buvo susitarimas, kad ieškovas sumokės atsakovui už pavėluotai atliktus darbus tik nurodomą 40 973,27 Lt delspinigių sumą, apklausė atsakovo UAB „Šebsta“ direktorių A. R., kuris nurodė, kad pasirašant susitarimą su UAB „Adampolis-NT“ sausio mėnesį nebuvo svarstoma, kad iš 106 000 Lt baudos tik 40 000 Lt turės apmokėti ieškovas UAB „ELT valdymas“, dėl 106 000 Lt baudos buvo kalbėta su R. L., kuris rangos sutarties 5.5 punkte buvo įvardintas kaip ieškovo atstovas (T. 3, b. l. 100, 101). Teismui liudytoju apklausus buvusį ieškovo UAB „ELT valdymas“ direktorių A. Ž. pastarasis taip pat nepatirtino aplinkybių, kad šalys buvo susitariusios dėl 40 000 Lt netesybų ribos, nurodė, kad šią sumą už visą vėlavimo laikotarpį UAB „ELT valdymas“ pripažino, tačiau kitų sumų nepripažino, su 106 000 Lt bauda nesutinka, nes ji buvo skirta už visą objektą (T. 2, b. l. 102, 103). Liudytoju apklaustas užsakovo UAB „Adampolis-NT“ direktorius L. K. nurodė, kad labiausiai trukdė eksploatuoti patalpas elektros ir santechnikos darbai, už ką ir buvo paskirta 106 000 Lt bauda (T. 3, b. l. 103, 104). Teismui liudytoju apklaustas subrangovo UAB „Rimvisa“ direktorius R. V. parodė, kad apie 41 000 Lt baudą sužinojo iš UAB „ELT valdymas“, iš jų sumokėjo 24 000 Lt, ir jam buvo žinoma, kad sumokėjus šią baudą daugiau baudų nebus, tačiau tarp ieškovo UAB „ELT valdymas“ ir atsakovo UAB „Šebsta“ vykstančiuose susitarimuose nedalyvavo ir jų turinio nežino (T. 3, b. l. 105). Teismas, vertindamas liudytojų parodymus, atsižvelgia į tai, kad nei vienas iš jų nenurodė faktinių aplinkybių, kad tarp ieškovo UAB „ELT valdymas“ ir atsakovo UAB „Šebsta“ buvo susitarimas, ribojantis ieškovo UAB „ELT valdymas“ sutartinę atsakomybę už darbų vėlavimą. Pažymėtina, kad pagal tarp ieškovo UAB „ELT valdymas“ ir atsakovo UAB „Šebsta“ 2011 m. birželio 8 d. sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 11/06/08, ieškovas, kaip atsakovo rangovas, įsipareigojo atlikti elektros tinklų, ryšių gaisrinės signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistemos, šildymo, vėdinimo, oro vėsinimo, vandentiekio, nuotekų, suspausto oro, katilinės montavimo ir įrengimo darbus (sutarties 2.1 punktas, T. 1, b. l. 18), tuo tarpu atsakovui UAB „Šebsta“ bauda buvo paskirta būtent už šių darbų pavėluotą atlikimą, ką patvirtina aukščiau aptarti liudytojų parodymai ir rašytiniai įrodymai: 2012 m. sausio 12 d. sąskaita Nr. P1202/003 (T.2, b.l. 76), UAB „Šebsta“ ir UAB „Adampolis-NT“ 2012 m. sausio 20 d. susitarimo prie 2011 m. gegužės 2 d. Generalinės statybos rangos sutarties Nr. 2011/05/02-01 dėl tarpusavio sutartinių prievolių vykdymo, kurio 4 punktas (T.2, b.l. 75). Teismas pažymi, kad ieškovo UAB „ELT valdymas“ ir atsakovo UAB „Šebsta“ 2011 m. birželio 8 d. sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. 11/06/08 4.5 punktas numato, jog generalinis rangovas turi teisę į rangovui pagal šią sutartį mokėtinas sumas įskaityti rangovo projekto valdytojui mokėtinas sumas pagal sutartį, susijusias su rangovui pateikiamiems reikalavimams dėl sutarties sąlygų pažeidimų, o pagal šios sutarties 7.2 punktą rangovui nesilaikant įstatymų reikalavimų ir dėl jo kaltės atsiradus generaliniam rangovui nuostolių, rangovas juos privalo atlyginti. Atsižvelgiant į šias šalių sutarties sąlygas, ieškovui UAB „ELT valdymas“ neįrodžius faktinių aplinkybių, kurios panaikintų ar apribotų jo civilinę sutartinę atsakomybę netinkamai vykdžius su atsakovu UAB „Šebsta“ 2011 m. birželio 8 d. sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 11/06/08, dėl ko atsakovas iš užsakovo gavo 106 000 Lt baudą, ieškovui atsirado prievolė atlyginti atsakovo UAB „Šebsta“ patirtus nuostolius (CK 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis). Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Šebsta“ direktorius A. R. iš esmės paaiškino, kad 65 026,73 Lt nuostolių suma susidarė atsakovui UAB „Šebsta“ iš patirtų 106 000 Lt nuostolių atėmus prieš tai paskirtas ir įskaitytas netesybas – 40 973,27 Lt delspinigius (T. 3, b. l. 101). Tai, kad atsakovas UAB „Šebsta“ 65 026,73 Lt nuostolių sumą apskaičiavo nurodytu būdu patvirtina matematinis skaičiavimas, pagal kurį iš 106 000 Lt nuostolių atėmus 40 973,27 Lt delspinigių gaunama 65 026,73 Lt neatlygintų nuostolių suma. Teismas pažymi, kad tokie atsakovo UAB „Šebsta“ veiksmai apskaičiuojant nuostolius atitinka ir sutartinės atsakomybės civilinį teisinį reglamentavimą, pagal kurį pareiškus reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius (CK 6.258 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas teisines išvadas teismas laiko, kad atsakovas UAB „Šebsta“ 2012 m. vasario 25 d. turėjo priešpriešinį vienarūšį galiojantį vykdytiną reikalavimą apibrėžtai 65 026,73 Lt nuostolių atlyginimo sumai ieškovo UAB „ELT valdymas“ atžvilgiu, kurį įskaitė ir apie tai pranešė kitai prievolės šaliai (CK 6.131 straipsnio 2 dalis). Teismas nustatė, kad atsakovui UAB „Šebsta“ 2012 m. vasario 25 d. teisėtai atlikus ištirtą įskaitymą, jis liko skolingas ieškovui UAB „ELT valdymas“ 57 471 Lt (122 497,73 Lt – 65 026,73 Lt) sumą.

18Dėl atsakovo UAB „Šebsta“ 2012 m. liepos 26 d. įskaitymo, kuriuo buvo įskaityta 78 000 Lt (T.2, b. l. 85)

19Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Šebsta“ 2012 m. liepos 26 d. pranešimu dėl paskirtos baudos ir vienarūšio reikalavimo įskaitymo informavo ieškovą UAB „ELT valdymas“, kad į mokėtiną 57 471 Lt sumą už atliktus statybos darbus įskaito 78 000 Lt baudą, kuri paskirta dėl to, kad ieškovas pavėlavo priduoti darbus 156 kalendorines dienas, nes turėjo priduoti darbus 2011 m. rugsėjo 26 d., tačiau užbaigtų darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašė 2012 m. vasario 29 d. (T. 2, b. l. 85). Atsakovo UAB „Šebsta“ atstovas advokatas S. Baltrušaitis teismo posėdyje baigiamųjų kalbų metu nurodė, kad 106 000 Lt yra UAB „Šebsta“ tiesioginiai nuostoliai, tuo tarpu 78 000 Lt bauda yra vienintelė atsakovo UAB „Šebsta“ ieškovui UAB „ELT valdymas“ paskirta bauda, kaip netesybos, atitinkančios ieškovo UAB „ELT valdymas“ ir atsakovo UAB „Šebsta“ 2011 m. birželio 8 d. sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. 11/06/08 nuostatas.

20Teismas, spręsdamas dėl atsakovo UAB „Šebsta“ ieškovui UAB „ELT valdymas“ paskirtos 78 000 Lt baudos ir jos įskaitymo pagrįstumo, atsižvelgia į tai, jog šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Šalims sutartyje susitarus dėl netesybų dydžio, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jų ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Bendroji taisyklė dėl netesybų mažinimo yra ta, kad šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas, tačiau jeigu netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, jos gali būti sumažintos iki protingos sumos. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156, 6.189 straipsniai) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: mažinamos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) netesybos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, CK 6.258 straipsnio 3 dalis) arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Mažindamas netesybas teismas taiko esminį kriterijų – netesybų santykį su nuostoliais, nes tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta. Bendroji taisyklė, kad apie pernelyg dideles netesybas teismas sprendžia tirdamas netesybų sumos ir nuostolių santykį, kyla iš netesybų instituto paskirties – užtikrinti kreditoriaus teisę gauti iš anksto sutartų nuostolių dalį neįrodinėjant jų dydžio. Nustatant, ar netesybos, palyginus su nuostoliais, nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis. Teismas, mažindamas netesybas, pirmiausia atsižvelgia į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojai ar ne, ar šalys yra komerciniai subjektai ar viešieji juridiniai asmenys, vykdantys visuomenines funkcijas, taip pat į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, CK 6.251 straipsnyje įtvirtintą visišką nuostolių atlyginimo principą.

21Teismas šioje byloje spręsdamas dėl atsakovo UAB „Šebsta“ ieškovui UAB „ELT valdymas“ 2012 m. liepos 26 d. paskirtos 78 000 Lt baudos, kaip netesybų dydžio pagrįstumo klausimą, visų pirma įvertina tai, kad atsakovas UAB „Šebsta“ dėl ieškovo UAB „ELT valdymas“ pavėluotų darbų atlikimo patirtus 106 000 Lt nuostolius įskaitymo būdu kompensavo iš paties ieškovo UAB „ELT valdymas“. Teismas aukščiau nurodytais motyvais pripažino, kad atsakovo UAB „Šebsta“ atlikti du įskaitymai: 2012 m. vasario 24 d. – 40973,27 Lt įskaitymas ir 2012 m. vasario 25 d. – 65 026,73 Lt įskaitymas iš ieškovo UAB „ELT valdymas“ mokėtinų sumų yra pagrįsti, nes tokiu būdu atsakovas pagrįstai gauna visų nuostolių atlyginimą iš sutartį netinkamai įvykdžiusio asmens – ieškovo UAB „ELT valdymas“. Teismas įvertina ir tai, kad ieškovas UAB „ELT valdymas“, nors ir pavėluotai, tačiau šalių 2011 m. birželio 8 d. sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 11/06/08 visiškai įvykdė 2012 m. vasario 29 d. Teismas taip pat įvertina ir tai, kad kaip teismo posėdžio metu nurodė atsakovo UAB „Šebsta“ direktorius A. R., ši 78 000 Lt suma kaip delspinigiai buvo paskirti už laikotarpį nuo 2012 m. vasario 29 d. atbuline tvarka (T. 3, b. l. 101), tačiau kaip matyti iš atsakovo UAB „Šebsta“ 2012 m. liepos 26 d. pranešimo dėl paskirtos baudos ir vienarūšio reikalavimo įskaitymo, į ieškovui UAB „ELT valdymas“ mokėtiną 57 471 Lt sumą už atliktus statybos darbus yra įskaitoma 78 000 Lt bauda, kuri paskirta dėl to, kad ieškovas pavėlavo priduoti darbus 156 kalendorines dienas, nes turėjo priduoti darbus 2011 m. rugsėjo 26 d., tačiau užbaigtų darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašė 2012 m. vasario 29 d. (T. 2, b. l. 85). Taigi, atsakovas UAB „Šebsta“ 78 000 Lt paskyrė kaip baudą, kuri numatyta šalių 2011 m. birželio 8 d. sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. 11/06/08 7.3 punkte po 500 Lt per dieną (500 Lt X 156 d. = 78 000 Lt), tuo tarpu bauda pagal šiame sutarties punkte esančias sąlygas galėjo būti paskirta rangovui kas mėnesį statybos metu už atsilikimus nuo grafiko nevykdant suderintų darbų ir nurodymų, o už rangovo laiku nebaigtus darbus galėjo būti paskaičiuoti delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. nuo neatliktų darbų vertės, bet ne daugiau 10 proc. sutarties sumos. Dar daugiau, kaip teismas nustatė aukščiau, atsakovas UAB „Šebsta“ dalį ieškovui UAB „ELT valdymas“ paskaičiuotų 40 973,27 Lt delspinigių sumą už pavėluotai atliktus darbus 88 dienas nuo 2011 m. rugsėjo 26 d. iki 2011 m. gruodžio 23 d. įskaitė į patirtus 106 000 Lt nuostolius, kuriuos kompensavo priešpriešiniu vienarūšio reikalavimo įskaitymu iš ieškovo UAB „ELT valdymas“, todėl toks 78 000 Lt netesybų skyrimas yra pakartotinis už tą patį nesavalaikį prievolės įvykdymo laikotarpį. Teismas, atsižvelgęs į aukščiau nurodytas faktines aplinkybes ir padarytas teisines išvadas sprendžia, kad atsakovo UAB „Šebsta“ ieškovui UAB „ELT valdymas“ 2012 m. liepos 26 d. paskirta 78 000 Lt bauda yra nepagrįsta, neatitinka CK 1.5 straipsnyje įtvirtinto teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų, sutarties šalių interesų pusiausvyros, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principo, nes visi atsakovo UAB „Šebsta“ patirti ir byloje įrodyti nuostoliai 106 000 Lt dėl ieškovo UAB „ELT valdymas“ nesavalaikės prievolės įvykdymo buvo atlyginti. Teismui padarius išvadą, kad atsakovo UAB „Šebsta“ ieškovui UAB „ELT valdymas“ 2012 m. liepos 26 d. paskirta 78 000 Lt bauda yra paskirta nepagrįsta, konstatuotina, kad atsakovas UAB „Šebsta“ 2012 m. liepos 26 d. pranešimu dėl paskirtos baudos ir vienarūšio reikalavimo įskaitymo nepagrįstai į ieškovui UAB „ELT valdymas“ mokėtiną 57 471 Lt sumą už atliktus statybos darbus įskaitė 78 000 Lt baudą, todėl liko skolingas ieškovui 57 471 Lt už atliktus statybos darbus.

22Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. preliminariu sprendimu šioje civilinėje byloje priteisė iš atsakovo UAB „Šebsta“ ieškovo UAB „ELT valdymas“ naudai 122 497,73 Lt skolos atlyginimo, todėl teismui nustačius, kad atsakovas UAB „Šebsta“ ieškovui UAB „ELT valdymas“ liko skolingas 57 471 Lt, teismas sprendžia preliminarų sprendimą pakeisti (CPK 430 straipsnio 6 dalies 3 punktas).

23Teismui nustačius, kad atsakovas UAB „Šebsta“ ieškovui UAB „ELT valdymas“ yra uždelsęs atsiskaityti ne 122 497,73 Lt, o 57 471 Lt už ieškovo atliktus ir atsakovo priimtus statybos darbus, sumažina iš atsakovo ieškovui pagal šalių 2011 m. birželio 8 d. sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. 11/06/08 7.5 punktą priteistiną delspinigių sumą nuo 11 147,29 Lt iki 522,97 Lt (57 471 Lt X 0,05 proc. X 182 d.; CK 6.71 straipsnio 2, 3 dalys, 6.258 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

24Teismui nustačius, kad atsakovas UAB „Šebsta“ praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę ieškovui UAB „ELT valdymas“ ir teismui priėmus dėl to galutinį teismo sprendimą, atsakovui kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovui įstatyme numatytas 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. rugsėjo 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

25Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

26Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismas, įvertinęs tai, kad ieškovo UAB „ELT valdymas“ ieškinio reikalavimo atsakovo UAB „Šebsta“ atžvilgiu patenkino 43,39 proc. (57993,97 Lt x 100 proc./133645,02 Lt), atitinkamai paskirsto bylinėjimosi išlaidas.

27Ieškovas UAB „ELT valdymas“ valstybės naudai viso sumokėjo 1936 Lt žyminio mokesčio (T.1, b.l. 8, T.2, b.l. 9, T. 3, b. l. 57), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 840,03 Lt (1936 Lt X 43,39 proc. / 100 proc.) bylinėjimosi išlaidų už žyminio mokesčio sumokėjimą. Atsakovas UAB „Šebsta“ patyrė 2000 Lt išlaidų apmokant advokatui už teisinę pagalbą (T.2, b.l. 87-88) ir 100 Lt žyminio mokesčio už atskirąjį skundą (T. 2, b. l. 40), todėl teismui atmetus 56,61 proc. ieškinio dalį, iš ieškovo atsakovui priteistina 1188,81 Lt bylinėjimosi išlaidų dalis (2100 Lt X 56,61 proc. / 100 proc.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui UAB „ELT valdymas“ iš atsakovo UAB „Šebsta“ priteistina 840,03 Lt bylinėjimosi išlaidų, o iš ieškovo atsakovui priteistina 1188,81 Lt bylinėjimosi išlaidų, todėl vadovaujantis ekonomiškumu ir protingumu galutinai iš ieškovo atsakovui priteistina 348,78 Lt bylinėjimosi išlaidų (1188,81 Lt – 840,03 Lt = 348,78 Lt; CPK 3 straipsnio 1 dalis, 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 2 dalis).

28Valstybė patyrė 76,12 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, todėl valstybei iš ieškovo UAB „ELT valdymas“ priteistina 43,09 Lt (76,12 X 56,61 proc. / 100 proc.), o iš atsakovo UAB „Šebsta“ 33,03 Lt (76,12 X 43,39 proc. / 100 proc.) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 96 straipsnis).

29Dėl atsakovo prašymo skirti ieškovui UAB „ELT valdymas“ baudą

30CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki dvidešimt tūkstančių litų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis). Teismas, aiškindamas ir taikydamas CPK teisės normas, reglamentuojančias piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes, atsižvelgia į teismų praktikoje esančius teisės taikymo išaiškinimus (teisminius precedentus). Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos (conditio sine qua non) reikalavimui dėl nuostolių piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atveju pareikšti: šalies nesąžiningumą ir ieškinio (skundo) nepagrįstumą jį pateikiant teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005). Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad bauda pagal CPK 95 straipsnio 2 dalį skiriama ne vien už nepagrįsto ieškinio pareiškimą (ieškinio pagrįstumą galutinai įvertina teismas išnagrinėjęs bylą, ieškovas tik subjektyviai sprendžia apie ieškinio pagrįstumą), tačiau už nesąžiningai pareikštą nepagrįstą ieškinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-99/2012).

31Teismui šios civilinės bylos aplinkybėmis sprendžiant atsakovo UAB „Šebsta“ prašymo dėl baudos ieškovui UAB „ELT valdymas“ skyrimo klausimą yra svarbu nustatyti, ar ieškovo veiksmuose yra abi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti. Iš byloje esančių įrodymų teismas nustatė, kad ieškovas UAB „ELT valdymas“ kreipdamasis į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Šebsta“ dėl skolos priteisimo savo reikalavimą grindė 2011 m. birželio 8 d. tarp šalių sudaryta statybos rangos sutartimi (T.1, b.l. 3-7; 18-25), nurodė ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus, kad atliko statybos rangos darbus, tačiau atsakovas su juo neatsiskaitė, todėl toks ieškovo elgesys negali būti laikomas piktnaudžiavimu procesine teise kreiptis į teismą. Dar daugiau, teismas šioje byloje galutiniu teismo sprendimu dalį ieškovo UAB „ELT valdymas“ ieškinio atsakovui UAB „Šebsta“ patenkino, todėl nėra ir antros sąlygos baudai pagal CPK 95 straipsnio 2 dalį skirti (CPK 95 straipsnis).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 95, 96 straipsniais, 263–270 straipsniais, 307 straipsniu, 430 straipsnio 6 dalies 3 punktu, 8 dalimi,

Nutarė

33Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. preliminarų sprendimą.

34Ieškinį tenkinti iš dalies.

35Priteisti iš atsakovo UAB „Šebsta“, į.k. 259968070, buveinė Garliavoje, Kauno raj., M. Valančiaus g. 16, ieškovo UAB „ELT valdymas“, į.k. 302452975, adresas Ugniagesių g. 3-3, Alytuje, naudai 57 471 Lt (penkiasdešimt septynis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt vieną litą) skolos, 522,97 Lt (penkis šimtus dvidešimt du litus devyniasdešimt septynis centus) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2012 m. rugsėjo 13 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

36Priteisti iš ieškovo UAB „ELT valdymas“, į.k. 302452975, adresas Ugniagesių g. 3-3, Alytuje, atsakovo UAB „Šebsta“, į.k. 259968070, buveinė M.Valančiaus g. 16, Garliava, Kauno r.sav., adresas Draugystės g. 17, Kaune, naudai 348,78 Lt (tris šimtus keturiasdešimt aštuonis litus septyniasdešimt aštuonis centus) bylinėjimosi išlaidų.

37Priteisti iš ieškovo UAB „ELT valdymas“, į.k. 302452975, adresas Ugniagesių g. 3-3, Alytuje, 43,09 Lt (keturiasdešimt tris litus devynis centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), AB Swedbank, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

38Priteisti iš atsakovo UAB „Šebsta“, į.k. 259968070, buveinė Garliavoje, Kauno raj., M. Valančiaus g. 16, 33,03 Lt (trisdešimt tris litus tris centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), AB Swedbank, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

39Atmesti atsakovo UAB „Šebsta“ prašymą dėl baudos ieškovui UAB „ELT valdymas“ skyrimo.

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Renatai... 2. Ieškovas UAB „ELT valdymas“, į.k. 302452975 (toliau – ieškovas),... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. preliminariu sprendimu... 4. Kauno miesto apylinkės teisme 2012 m. spalio 4 d. gauti atsakovo UAB... 5. Ieškovas UAB „ELT valdymas“ atsiliepimu į prieštaravimus (T.2, b.l.... 6. Preliminarus sprendimas pakeistinas, ieškinys tenkintinas iš dalies... 7. Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Šebsta“ (generalinis rangovas) 2011... 8. Teismas, spręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimą, įvertinęs atsakovo UAB... 9. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 10. Teismas, aiškindamas ir taikydamas CK teisės normas, reglamentuojančias... 11. Teismui šios civilinės bylos aplinkybėmis sprendžiant atsakovo UAB... 12. Teismas nustatė, kad šalys procesiniuose dokumentuose patvirtina, jog pagal... 13. Dėl atsakovo UAB „Šebsta“ 2012 m. vasario 24 d. įskaitymo, kuriuo buvo... 14. Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Šebsta“ pagal buhalterinę pažymą... 15. Dėl atsakovo UAB „Šebsta“ 2012 m. vasario 25 d. įskaitymo, kuriuo buvo... 16. Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Šebsta“ 2012 m. vasario 25 d.... 17. Teismas konstatuoja, kad ieškovas UAB „ELT valdymas“, atstovaujamas... 18. Dėl atsakovo UAB „Šebsta“ 2012 m. liepos 26 d. įskaitymo, kuriuo buvo... 19. Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Šebsta“ 2012 m. liepos 26 d.... 20. Teismas, spręsdamas dėl atsakovo UAB „Šebsta“ ieškovui UAB „ELT... 21. Teismas šioje byloje spręsdamas dėl atsakovo UAB „Šebsta“ ieškovui UAB... 22. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. preliminariu sprendimu... 23. Teismui nustačius, kad atsakovas UAB „Šebsta“ ieškovui UAB „ELT... 24. Teismui nustačius, kad atsakovas UAB „Šebsta“ praleido terminą įvykdyti... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 26. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 27. Ieškovas UAB „ELT valdymas“ valstybės naudai viso sumokėjo 1936 Lt... 28. Valstybė patyrė 76,12 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusios su procesinių... 29. Dėl atsakovo prašymo skirti ieškovui UAB „ELT valdymas“ baudą... 30. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 31. Teismui šios civilinės bylos aplinkybėmis sprendžiant atsakovo UAB... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 95, 96... 33. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. preliminarų... 34. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 35. Priteisti iš atsakovo UAB „Šebsta“, į.k. 259968070, buveinė Garliavoje,... 36. Priteisti iš ieškovo UAB „ELT valdymas“, į.k. 302452975, adresas... 37. Priteisti iš ieškovo UAB „ELT valdymas“, į.k. 302452975, adresas... 38. Priteisti iš atsakovo UAB „Šebsta“, į.k. 259968070, buveinė Garliavoje,... 39. Atmesti atsakovo UAB „Šebsta“ prašymą dėl baudos ieškovui UAB „ELT... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...