Byla 2-789-615/2012
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „LESTO” pareikštą patikslintą ieškinį atsakovams A. T., T. N. (buv. T.), tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, UAB „Būsto administravimo agentūra“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė patikslintą ieškinį teisme dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovų. Nurodė, kad ieškovas tiekė elektros energiją į bendrabučio tipo daugiabučiame name esančias patalpas adresu ( - ), kurios nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Laikotarpiu nuo 2000 metų nebuvo visiškai mokama už adresu ( - ) ir daugiabučio namo bendroms reikmėms patiektą elektros energiją, todėl iki 2009-05-26 susidarė 3.803,80 Lt įsiskolinimas. Ieškovas, siekiant patikslinti asmenis, skolos susidarymo laikotarpiu vartojusius elektros energiją, kreipėsi 2011-08-17 d. raštu Nr. 53-2-943 į Kauno miesto savivaldybę su prašymu nurodyti patalpų nuomininkus. Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento Gyvenamojo fondo administravimo skyrius informavo, kad butas, esantis adresu ( - ) 1994 m. buvo suteiktas T. T., pateikė 1994-07-07 d. su ja sudarytą Kauno miesto savivaldybės bendrabučio nuomos sutartį bei nurodė, kad ji yra išvykusi iš šalies, o bute faktiškai gyvena jos sūnus A. T., gim. ( - ), kuris traukiamas byloje bendraatskovu. Kauno miesto savivaldybės bendrabučio nuomos sutarties 2.2 punktu T. T. įsipareigojo kiekvieną mėnesį sumokėti mokesčius už komunalinius patarnavimus, tame tarpe už elektros energiją. 2000-09-11 d. atsakovė sudarė su elektros tiekėju Elektros energijos pardavimo-pirkimo sutartį Nr.2000/6983850 dėl elektros energijos tiekimo adresu ( - ), kurios 3 dalimi prisiėmė įsipareigojimus apmokėti už elektros energiją kiekvieną mėnesį nustatyta tvarka. Laikotarpiui nuo 2000 iki 2004 m. kovo mėn. elektros tiekėjas kiekvieną mėnesį apskaičiuodavo mokėtinas už elektros energija sumas vadovaudamasis LR Vyriausybės nustatytos ir 2001 m. liepos 11d. nutarimu Nr. 876 patvirtintos Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos nuostatomis, o nuo 2003-10-03 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-412 buvo patvirtinta įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodika. Nurodytos tvarkos 15 punkto pagrindu patalpų nuomininkė T. T. turėjo galimybę pareikšti pretenzijas skaičiuojančiai organizacijai dėl apskaičiuoto mokesčio dydžio. Elektros tiekėjui nebuvo pareikšta jokių pretenzijų iš T. T., todėl laikytina, jog ji su mokesčiais už elektros energiją ir jų dydžiu sutiko. 2004-03-09 d. ieškovas sudarė Mokesčio už elektros energijos paskirstymą sutartį Nr. 2004-220-1/235 su UAB „Būsto administravimo agentūra“, kuri vykdė mokėtinų už elektros energiją, daugiabučio gyvenamojo namo gyventojams sumų paskirstymo ir sąskaitų pateikimo funkciją. UAB „Būsto administravimo agentūra“ traukiama byloje trečiuoji asmeniu, kadangi A. T. ginčija ieškovui šios bendrovės pateiktus skaičiavimus. 3.803,80 Lt skolos iki 2009-05-26 susidarymą (kiekvieną mėnesį atsakovų mokėtinas sumas) atspindi su pradiniu ieškiniu bei su dubliku pateikti skolos rejestrai. Kauno miesto savivaldybės bendrabučio nuomos sutarties 4 punkte nurodyta, kad patalpų nuomininko, šiuo atveju T. T. šeimos nariai, gyvenantys kartu su ja, naudojasi tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir nuomininkas ir vykdo visus įsipareigojimus, numatytus nuomos sutartyje. Tokiu būdu, atsakovui A. T., sulaukus pilnametystės, deklaravus išnuomotose patalpose savo gyvenamąją vietą, faktiškai jose gyvenant ir vartojant elektros energiją, kyla pareiga atsiskaityti už suvartotą jos kiekį bei namo bendrosioms reikmėms priskaičiuotą elektros energiją. Atsakovai sutartimis prisiimtų įsipareigojimų sumokėti už elektros energiją nevykdė visiškai ir ilgą laiką, todėl susidarė 3.803,80 Lt skolą. LR CK 6.6 str. 3 d., nustatyta, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, o 4 dalyje reglamentuota, jog jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek abu skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Vadovaujantis šiomis CK normomis, atsakovų prievolė laikotarpiu nuo A. T. pilnametystės-yra solidari, todėl iš atsakovės T. T. priteistina viso 3453,48 Lt skola, susidariusi iki atsakovo A. T. pilnametystės, t.y. iki 2008 m. lapkričio mėnesio; iš atsakovo A. T., remiantis CK 6.6 str. 4 d. bei 1994-07-07 d. Kauno miesto savivaldybės bendrabučio nuomos sutarties 4 punktu, priteistina skola už suvartotą elektros energiją laikotarpiu nuo 2008 m. lapkričio mėn. iki 2009 gegužės mėn., viso 350,32 Lt. Be to, ieškovas atsisako savo pradinio ieškinio reikalavimo dalyje dėl 46,05 Lt skolos priteisimo.

3Ieškovas pateikė tai patvirtinančius rašytinius įrodymus – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, skolos rejestro duomenis, vartotojo skolos, apmokėjimų ir priskaitymų istoriją, Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus raštą, priminimą dėl skolos, apmokėjimų sąrašą, elektros energijos pardavimo – pirkimo sutartį, kitus dokumentus. Prašo priteisti iš atsakovų skolą, palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

4Tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašo ieškinį tenkinti.

5Tretysis asmuo UAB „Būsto administravimo agentūra“ nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Atsakovui A. T. patikslinto ieškinio ir jo priedų nuorašai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo į ieškinį pateikimo įteikti nepažeidžiant LR CPK 123 str. 1 d. reikalavimų – asmeniškai pasirašytinai. Atsakovei T. N. (T.) patikslinto ieškinio ir jo priedų nuorašai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo į ieškinį pateikimo įteikti nepažeidžiant LR CPK 130 str. reikalavimų – viešo paskelbimo būdu. Atsakovai per teismo nustatytą terminą nustatytos formos atsiliepimo į patikslintą ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, nepateikė. Kadangi atsakovai per nustatytą terminą teismui nepateikė Civilinio proceso kodekse nustatytos formos atsiliepimo į patikslintą ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d. ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. balandžio 02 d. konsultaciją “Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso normų taikymo”, teismo sprendimas už akių priimtinas neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir byloje pateiktų rašytinių įrodymų – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, skolos rejestro duomenų, vartotojo skolos, apmokėjimų ir priskaitymų istorijos, Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus rašto, priminimo dėl skolos, apmokėjimų sąrašo, elektros energijos pardavimo – pirkimo sutarties, Kauno miesto savivaldybės bendrabučio nuomos sutarties, pažymos apie asmenis deklaravusius gyvenamąją vietą vienu adresu, kitų dokumentų matyti, jog ieškovas tiekė elektros energiją į bendrabučio tipo daugiabučiame name esančias patalpas adresu ( - ), kurios nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Laikotarpiu nuo 2000 metų nebuvo visiškai mokama už adresu ( - ) ir daugiabučio namo bendroms reikmėms patiektą elektros energiją, todėl iki 2009-05-26 susidarė 3.803,80 Lt įsiskolinimas. Ieškovas, siekiant patikslinti asmenis, skolos susidarymo laikotarpiu vartojusius elektros energiją, kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę su prašymu nurodyti patalpų nuomininkus. Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento Gyvenamojo fondo administravimo skyrius informavo, kad butas, esantis adresu ( - ) 1994 m. buvo suteiktas T. T., pateikė 1994-07-07 d. su ja sudarytą Kauno miesto savivaldybės bendrabučio nuomos sutartį bei nurodė, kad ji yra išvykusi iš šalies, o bute faktiškai gyvena jos sūnus A. T., gim. ( - ). Kauno miesto savivaldybės bendrabučio nuomos sutarties 2.2 punktu T. T. įsipareigojo kiekvieną mėnesį sumokėti mokesčius už komunalinius patarnavimus, tame tarpe už elektros energiją. 2000-09-11 d. atsakovė sudarė su elektros tiekėju Elektros energijos pardavimo-pirkimo sutartį Nr.2000/6983850 dėl elektros energijos tiekimo adresu ( - ), kurios 3 dalimi prisiėmė įsipareigojimus apmokėti už elektros energiją kiekvieną mėnesį nustatyta tvarka. Kauno miesto savivaldybės bendrabučio nuomos sutarties 4 punkte nurodyta, kad patalpų nuomininko, šiuo atveju T. N. (T.) šeimos nariai, gyvenantys kartu su ja, naudojasi tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir nuomininkas ir vykdo visus įsipareigojimus, numatytus nuomos sutartyje. Tokiu būdu, atsakovui A. T., sulaukus pilnametystės, deklaravus išnuomotose patalpose savo gyvenamąją vietą, faktiškai jose gyvenant ir vartojant elektros energiją, kyla pareiga atsiskaityti už suvartotą jos kiekį bei namo bendrosioms reikmėms priskaičiuotą elektros energiją. Atsakovai sutartimis prisiimtų įsipareigojimų sumokėti už elektros energiją nevykdė visiškai ir ilgą laiką, todėl susidarė 3803,80 Lt skola, kurią ieškovas prašo priteisti tokiomis dalimis: iš atsakovės T. N. (T.) priteistina viso 3453,48 Lt skola, susidariusi iki atsakovo A. T. pilnametystės, t.y. iki 2008 m. lapkričio mėnesio; iš atsakovo A. T. priteistina skola už suvartotą elektros energiją laikotarpiu nuo 2008 m. lapkričio mėn. iki 2009 gegužės mėn., viso 350,32 Lt. Kadangi atsakovai už suvartotą elektros energiją nemokėjo, todėl ieškovo reikalavimai dėl skolos ir palūkanų priteisimo iš atsakovų laikytini pagrįstais ir tenkintini (Civilinio kodekso 1.71 str., 6.1 str., 6.6 str., 6.37 str., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.63 str., 6.210 str., 6.383 str., 6.384 str., 6.388 str., 6.391 str., Nuomos sutarties 2.2 p., 4 p., Elektros energijos pardavimo – pirkimo sutarties 3.1 p.).

9Ieškovas patikslintu ieškiniu pareiškė, kad atsisako pradinio ieškinio reikalavimų dalyje dėl 46,05 Lt skolos priteisimo iš atsakovų ir prašo teismo grąžinti permokėtą žyminio mokesčio dalį. Kadangi ieškovo ieškinio dalies atsisakymas viešajam interesui neprieštarauja, kitų asmenų teisių nepažeidžia, todėl priimtinas. Civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (Civilinio proceso kodekso 293 str. 4 p.). Šalims išaiškintina, kad bylą dalyje dėl 46,05 Lt skolos priteisimo nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Civilinio proceso kodekso 294 str. 2 d.).

10Ieškovas taip pat prašo grąžinti jam permokėtą žyminį mokestį, kadangi dalies ieškinio reikalavimų atsisakė. Atsisakius ieškinio reikalavimų dalyje dėl 46,05 Lt, nustatytina, kad atsakovas permokėjo 1,38 Lt žyminio mokesčio. Tačiau vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, jam grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio sumos, todėl ieškovui grąžintina ne 1,38 Lt, o 1,04 Lt žyminio mokesčio. Žyminį mokestį gražinti privalo Valstybinė mokesčių inspekcija, suinteresuotam asmeniui pateikus įsiteisėjusią teismo nutartį ir žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą (Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 3 dalis).

11Iš atsakovų priteistinas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis (Civilinio proceso kodekso 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

12Iš atsakovės T. N. (T.) priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.). Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš atsakovo A. T. šioje civilinėje byloje nesiekia 10,00 Lt, todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalimi, bei 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, minėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo A. T. nepriteistinos.

13Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 286 str., 271 str. 1 d.,

Nutarė

14Priimti ieškovo AB „LESTO” ieškinio atsisakymą dalyje dėl 46,05 Lt skolos priteisimo iš atsakovų ir civilinę bylą Nr. 2-789-615/2012 šioje dalyje nutraukti.

15Likusioje dalyje ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovo A. T., a.k. ( - ) oficialiai deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ( - ), 350,32 Lt skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-10-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 10,50 Lt žyminio mokesčio, ieškovo AB „LESTO”, į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, b.k. 70440, naudai.

17Priteisti iš atsakovo T. N. (T.), a.k. ( - ) paskutinės žinomos gyvenamosios vietos adresas ( - ), 3453,48 Lt skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-10-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 103,46 Lt žyminio mokesčio, ieškovo AB „LESTO”, į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, b.k. 70440, naudai.

18Grąžinti ieškovui AB „LESTO”, į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, b.k. 70440, - 1,04 Lt (vieną litą 4 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2011 m. spalio 13 d. mokėjimo nurodymu Nr. 000014218 AB banke Swedbank.

19Priteisti iš atsakovo T. N. (T.), a.k. ( - ) paskutinės žinomos gyvenamosios vietos adresas ( - ), teismo turėtas išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 28,10 Lt valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660.

20Atsakovai sprendimo apeliacine tvarka skųsti negali, tačiau jie turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (nurodant aplinkybes, liudijančias nepateikimo per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį ir teismo neinformavimo apie tai priežasčių svarbumą, įrodymus pagrindžiančius šias aplinkybes).

21Ieškovas turi teisę per 30 d. sprendimą apskųsti apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, neinformuojant... 2. Ieškovas pareiškė patikslintą ieškinį teisme dėl skolos, palūkanų ir... 3. Ieškovas pateikė tai patvirtinančius rašytinius įrodymus – Nekilnojamojo... 4. Tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į patikslintą... 5. Tretysis asmuo UAB „Būsto administravimo agentūra“ nustatytu terminu... 6. Atsakovui A. T. patikslinto ieškinio ir jo priedų nuorašai, teismo... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir byloje pateiktų rašytinių... 9. Ieškovas patikslintu ieškiniu pareiškė, kad atsisako pradinio ieškinio... 10. Ieškovas taip pat prašo grąžinti jam permokėtą žyminį mokestį, kadangi... 11. Iš atsakovų priteistinas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis (Civilinio... 12. Iš atsakovės T. N. (T.) priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su... 13. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 286 str., 271... 14. Priimti ieškovo AB „LESTO” ieškinio atsisakymą dalyje dėl 46,05 Lt... 15. Likusioje dalyje ieškinį patenkinti.... 16. Priteisti iš atsakovo A. T., a.k. ( - ) oficialiai deklaruotos gyvenamosios... 17. Priteisti iš atsakovo T. N. (T.), a.k. ( - ) paskutinės žinomos gyvenamosios... 18. Grąžinti ieškovui AB „LESTO”, į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s. Nr. ( -... 19. Priteisti iš atsakovo T. N. (T.), a.k. ( - ) paskutinės žinomos gyvenamosios... 20. Atsakovai sprendimo apeliacine tvarka skųsti negali, tačiau jie turi teisę... 21. Ieškovas turi teisę per 30 d. sprendimą apskųsti apeliacine tvarka Kauno...