Byla 2YT-1859-1021/2019
Dėl pilnametės M. Ž. pripažinimo neveiksnia tam tikrose srityse, ir globos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, suinteresuoti asmenys – asmuo, kurį prašoma pripažinti neveiksniu tam tikrose srityse, M. Ž., bei P. Ž., institucija teikianti išvadą - Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius, rašytinio proceso tvarka

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Jonas Abraitis

2civilinėje byloje Nr. 2YT-1859-1021/2019 pagal pareiškėjos J. A. pareiškimą dėl pilnametės M. Ž. pripažinimo neveiksnia tam tikrose srityse, ir globos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, suinteresuoti asmenys – asmuo, kurį prašoma pripažinti neveiksniu tam tikrose srityse, M. Ž., bei P. Ž., institucija teikianti išvadą - Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

3Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmuose buvo priimtas pareiškėjos J. A. pareiškimas dėl pilnametės M. Ž. pripažinimo neveiksnia tam tikrose srityse, ir globos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, suinteresuoti asmenys – asmuo, kurį prašoma pripažinti neveiksniu tam tikrose srityse, M. Ž., bei P. Ž., institucija teikianti išvadą - Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius, pagal šį pareiškimą iškelta civilinė byla Nr. 2YT-1859-1021/2019.

42019 m. gegužės 22 d. teismo nutartimi šioje civilinėje byloje buvo paskirta ambulatorinė teismo psichiatrijos ekspertizė, siekiant M. Ž., gimusios ( - )., psichinei būsenai nustatyti. Dėl sunkios sveikatos būklės bei didelio amžiaus M. Ž. psichiatrinę ekspertizę Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Kauno 2-ojo teismo psichiatrijos skyriaus (Maironio g. 48-3, Kaunas) ekspertai atliks M. Ž. gyvenamojoje vietoje 2019 m. rugsėjo mėn. Minėta nutartimi civilinės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas, iki bus gautas teismo psichiatrijos ekspertizės aktas.

52019 m. rugsėjo 16 d. teisme gauta M. Ž. medicininio mirties liudijimo kopija, patvirtinanti, kad M. Ž. ( - ) mirė.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 293 straipsnio 7 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu mirus fiziniam asmeniui, kuris buvo viena iš bylos šalių, atsižvelgiant į ginčo teisinius santykius, neleidžiamas teisių perėmimas. Nagrinėjamu atveju procesinis teisių perėmimas nėra galimas, byla toliau negali būti nagrinėjama.

7Todėl 2019 m. rugsėjo 20 d. teismo nutartimi Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Kauno teismo psichiatrijos skyriaus ekspertams nebeatlikti ambulatorinės teismo psichiatrijos ekspertizės, paskirtos civilinėje byloje Nr. 2YT-1859-1021/2019 M. Ž. psichinei būsenai nustatyti ir nedelsiant grąžinti teismui civilinę bylą. 2019 m. spalio 1 d. byla grąžinta teismui.

8Esant tokioms aplinkybėms, civilinės bylos nagrinėjimas atnaujintinas (CPK 443 straipsnio 1 dalis, 167 straipsnio 1 dalis) ir civilinė byla nutrauktina (CPK 443 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 7 punktas).

9Pažymėtina, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 167 straipsnio 1 dalimi, 293 straipsnio 7 punktu, 443 straipsnio 1 dalimi, 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

11Atnaujinti civilinės bylos Nr. 2YT-1859-1021/2019 pagal pareiškėjo J. A. pareiškimą dėl pilnametės M. Ž. pripažinimo neveiksnia tam tikrose srityse, ir globos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo.

12Civilinę bylą Nr. 2YT-1859-1021/2019 pagal pareiškėjo J. A. pareiškimą dėl pilnametės M. Ž. pripažinimo neveiksnia tam tikrose srityse, ir globos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo nutraukti.

13Išaiškinti, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

14Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti gydymo įstaigoms M. Ž. medicininius dokumentus.

15Įteikti nutarties kopijas pareiškėjai, suinteresuoto asmens M. Ž. atstovui advokatui A. S., suinteresuotam asmeniui P. Ž..

16Ši nutartis dalyje dėl bylos nutraukimo dalyvaujančių byloje asmenų per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.

Proceso dalyviai