Byla 2-18886-887/2011
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovei V. A., trečiasis asmuo – Kauno miesto savivaldybė

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Agnė Petkevičienė, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovei V. A., trečiasis asmuo – Kauno miesto savivaldybė, ir

Nustatė

2kad ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 6502,13 Lt įsiskolinimą už patiektą šilumos energiją, 391,84 Lt delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-5).

3Ieškinyje nurodyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Ieškovas AB „Kauno energija“ tiekia šilumos energiją minėtam butui. Minėtame bute atsakovė gyvena pagrindinio nuomininko teisėmis. Su atsakove 1994-12-29 sudaryta Atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį sutartis 45,38 kv.m. buto plotui. 2002-06-06 atsakovė pasirašė Savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutartį visam butui. Už patiektą šilumą atsakovė turi atsiskaityti vadovaudamasi pasirašyta sutartimi, bei pagal pateikiamas mokėjimo sąskaitas (mokėtojo kodas 24686164). Už patiektą šilumos energiją atsakovė turi mokėti sąskaitoje nustatytais terminais, o už nesavalaikį atsiskaitymą mokėti delspinigius. Atsakovė šilumą vartoja, tačiau už ją nemoka. Atsakovės skola susidarė: už patiektą šilumos energiją patalpų šildymui nuo 2010-10-01 iki 2011-08-01 – 4207,12 Lt, už šilumos energiją karštam vandeniui ruošti nuo 2010-09-01 iki 2011-08-01 – 2295,01 Lt. Iš viso už šilumą atsakovė yra skolinga – 6502,13 Lt. Kadangi atsakovė laiku neatsiskaitė už patiektą šilumą, todėl už laikotarpį nuo 2011-03-01 iki 2011-09-01 ieškovas paskaičiavo 391,84 Lt delspinigių. Atsakovė gera valia mokesčio įsiskolinimo nepadengė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą.

4Atsakovei V. A. ieškovo ieškinys su priedais ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.), kadangi teismas neturėjo galimybių procesinius dokumentus įteikti atsakovei tiesiogiai, nes atsakovės gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos. Atsakovė atsiliepimo į jai pareikštą ieškinį, atitinkančio CPK 111-114 straipsniuose numatytus procesinių dokumentų formai ir turiniui keliamus bendruosius reikalavimus nepateikė. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str.).

5Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu sutinka ir nurodo, kad butas, esantis adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Su atsakove Kauno miesto savivaldybė sudarė gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį pagal kurią atsakovei yra išnuomotas visas 9 butas. Minėtame bute atsakovė yra deklaravusi gyvenamąją vietą. Atsakovei nevykdant įsipareigojimų, ieškinys pagrįstas ir turi būti tenkinamas, todėl prašo tenkinti ieškinį (b.l. 36-37).

6Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia: 2011-09-16 mokėjimo nurodymu Nr. 3745 (b.l. 6); 1994-12-29 Atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį sutartimi Nr. 468616-4 (b.l. 7-8); 2010-12-07 teismo sprendimu (b.l. 9-10); Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (b.l. 11-12); Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išrašu apie asmenį (b.l. 13); Buto apyvartos žiniaraščio duomenimis (b.l. 14-17); 2002-06-06 Savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi Nr. 222 (b.l. 18-20); 2007-05-17 asmens duomenų teikimo sutartimi Nr. 172 (b.l. 22-25); 2005-08-05 Atlyginimo dydžiais už nekilnojamojo turto registro duomenų teikimą internetu (b.l. 21).

7Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą darytina išvada, kad, pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovė per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, toks sprendimas priimtinas.

8Ieškinys tenkintinas visiškai

9Pagal CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Pagal CK 6.388 str. 2 d. atsiskaitymo už tiekiamą energiją tvarką nustato šalių susitarimas, jeigu teisės aktai nenustato ko kita. Atsiskaitymo terminai ir pareiga atsiskaityti už patiektą šilumą nustatyta Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse, patvirtintose LR ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258, LR ūkio ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297. Atsakovė, žinodama apie savo pareigą mokėti už tiekiamą šilumos energiją, šios pareigos nevykdė. Todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistinas 4207,12 Lt įsiskolinimas už šilumą patalpų šildymui nuo 2010-10-01 iki 2011-08-01, 2295,01 Lt įsiskolinimas už šilumą karštam vandeniui ruošti nuo 2010-09-01 iki 2011-08-01, viso 6502,13 Lt ir 391,84 Lt delspinigių nuo 2011-03-01 iki 2011-09-01 (CK 1.71 str., 1.136 str., 6.2 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.383 str., 6.388 str., LR įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 str. 1 d. ).

10CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 str.) numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-10-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.).

11Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos - žyminis mokestis, bei mokestis už duomenų gavimą (CPK 79 str., 80 str., 93 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 92 str., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės V. A., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovui AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, buveinė – Raudondvario pl. 84, Kaune, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, 4207,12 Lt (keturių tūkstančių dviejų šimtų septynių litų 12 ct) įsiskolinimą už šilumą patalpų šildymui nuo 2010-10-01 iki 2011-08-01, 2295,01 Lt (dviejų tūkstančių dviejų šimtų devyniasdešimt penkių litų 01 ct) įsiskolinimą už šilumą karštam vandeniui ruošti nuo 2010-09-01 iki 2011-08-01, 391,84 Lt (tris šimtus devyniasdešimt vieną litą 84 ct) delspinigius nuo 2010-03-01 iki 2011-09-01, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą 6893,97 Lt (šešis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt tris litus 97 ct) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-10-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 207 Lt (du šimtus septynis litus) žyminį mokestį bei 5,90 Lt (penkis Lt 90 ct) už duomenų gavimą.

15Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. ir 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 d. skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai