Byla eI-7554-257/2019
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėja Laisvutė Kartanaitė,

2sekretoriaujant Vilmai Šarauskienei,

3nedalyvaujant pareiškėjos Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atstovui,

4nedalyvaujant atsakovei R. K.,

5rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Pakruojo rajono savivaldybės administracijos prašymą atsakovei R. K. dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos priteisimo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Pareiškėja Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau tekste – pareiškėja), kreipėsi į teismą su prašymu, prašydama priteisti iš atsakovės R. K. 615,36 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2015-01-01 iki 2018-12-31.

8Pareiškėja teismui pateiktame prašyme nurodė, kad Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą (Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 12 straipsnio 1- 2

9punktai, 16 straipsnio 2 dalis). Vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, todėl pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2210-2011, 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2403/2012).

10Pakruojo rajono savivaldybėje, vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2015 m. sausio 1 d. vykdo Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos (toliau - Taryba) 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. T-359 „Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijai vykdyti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimą“. Ginčo laikotarpiu (nuo 2015-01-01 iki 2018-12-31), Pakruojo rajono savivaldybėje vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, vykdoma vadovaujantis Tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T-220, patvirtintais Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą naujos redakcijos nuostatais, galiojusiais iki 2017 m. balandžio 6 d., Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-l02, patvirtintais Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (toliau - Nuostatai) ir Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika, 2016 m. vasario 22 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-158 patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo tvarkos aprašu.

11Nuostatai apibrėžia, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą - tai Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti Nuostatuose nustatyta tvarka. Rinkliava turi būti mokama ne vėliau kaip iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o rinkliavos lėšomis tvarkomos komunalinės atliekos, kur ir kiek jų bebūtų. Nesumokėta vietinė rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimai, kuriais patvirtinti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai bei dydžiai, laikotarpiu už kurį prašoma priteisti įsiskolinimą už nesumokėtą vietinę rinkliavą, nebuvo panaikinti ar ginčijami, todėl prašo priteisti iš atsakovės 615,36 Eur nesumokėtą vietinę rinkliavą už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2018-12-31.

13Atsakovė R. K. į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, teismo šaukimu.

14Pareiškėjos prašymas tenkintinas.

15Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

16Pakruojo rajono savivaldybėje, vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2015 m. sausio 1 d. vykdo Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos (toliau - Taryba) 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. T-359 „Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijai vykdyti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimą“. Ginčo laikotarpiu (nuo 2015-01-01 iki 2018-12-31), Pakruojo rajono savivaldybėje vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, vykdoma vadovaujantis Tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T-220, patvirtintais Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą naujos redakcijos nuostatais, galiojusiais iki 2017 m. balandžio 6 d., Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-l02, patvirtintais Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (toliau - Nuostatai) ir Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika, 2016 m. vasario 22 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-158 patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo tvarkos aprašu.

17Atsakovės įsiskolinimas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2015-01-01 iki 2018-12-31 yra 615,36 Eur. Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį, vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovei vietinės rinkliavos mokėjimas yra prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti atsakovei draudžiama (LR CK 6.59 str.). Atsakovė netinkamai vykdė savo prievolę mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl iš jos priteistina įsiskolinimo suma pareiškėjui (LR CK 6.38 str.).

18Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

19Pareiškėjos prašymą tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovės R. K. Pakruojo rajono savivaldybės administracijai 615,36 Eur (šeši šimtai penkiolika Eur 36 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2015-01-01 iki 2018-12-31.

20Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai