Byla 2-615-845/2012
Dėl netesybų priteisimo

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,

2sekretoriaujant Dmitrijui Latušinskiui,

3dalyvaujant ieškovo atstovams V. A. ir adv. padėjėjui V. L.,

4atsakovo UAB „Verantas“ atstovui adv. Laimonui Šileriui,

5atsakovo A. P. atstovui adv. padėjėjui A. L.,

6atsakovams T. Š. ir M. Č.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Balticdecor“ ieškinį atsakovams BUAB „Balsių vystymo grupė“, UAB „Verantas“, A. P., M. Č., T. Š. dėl netesybų priteisimo.

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9ieškovas UAB „Balticdecor“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Balsių vystymo grupė“, UAB „Verantas“, T. Š., M. Č. ir A. P. dėl netesybų priteisimo, prašydamas iš atsakovų solidariai priteisti 100.000,00 Lt netesybų ir 5 proc. metinių palūkanų. Nurodė, kad 2008-04-28 tarp ieškovo ir atsakovų buvo sudaryta Sutartis, kuria ieškovas įsipareigojo duoti sutikimą gretimai esančių patalpų ir kiemo statinių, esančių Švitrigailos g. 40a, Vilniuje, unikalus Nr. 1095-3014-6011:0007, būsimam ar esamam savininkui savo nuožiūra valdyti ir naudoti jam nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis bei jam priklausančia dalimi kiemo statinių, įskaitant bet neapsiribojant, teisę atlikti minėtų ir kiemo statinių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ir statybos darbus, o UAB „Verantas“ ir UAB „Balsių vystymo grupė“ įsipareigojo suprojektuoti dalį inžinierinių tinklų, gauti leidimus ir įrengti vandentiekio tinklų įvadą prie ieškovui priklausančių patalpų (unikalus Nr. 10/953-0146-01-1:0005 ir Nr. 10/953-0146-02-2), ir suteikti neatšaukiamą nemokamą galimybę naudotis nuotekų įvadu, jei to reikalaus techninės sąlygos, atlikti architektūrinę-konstruktyvinę ieškovui priklausančių patalpų II aukšto dalį ir atlikti visus derinimo darbus, įskaitant gauti leidimą statybai. Pažymėjo, jog atsakovai UAB „Verantas“ ir UAB „Balsių vystymo grupė“ pagal Sutarties 2.4 ir 2.5 p., įsipareigojo architektūrinio-konstruktyvinio projekto parengimo darbus atlikti ir pateikti ieškovui iki 2008-06-31, o leidimą statybai gauti iki 2009-01-15. Pasak ieškovo, jis atliko visus veiksmus, kuriuos privalėjo pagal Sutartį atlikti, o atsakovai savo įsipareigojimų neįvykdė. Todėl ieškovas 2008-04-20 kreipėsi į atsakovus dėl Sutarties vykdymo. Kadangi pastarieji nereagavo, ieškovas pakartotinai 2009-04-28 su pretenzija kreipėsi į atsakovus, reikalaudamas sumokėti Sutarties 5.4 p. numatytą 100.000,00 Lt baudą. Pažymėjo, jog atsakovai T. Š., M. Č. ir A. P. laidavo už UAB „Verantas“ ir UAB „Balsių vystymo grupė“ prievolių tinkamą įvykdymą, todėl jie atsako kaip solidarūs bendraskoliai (b.l. 2-6).

10Atsakovas UAB „Verantas“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti (b.l. 55-56). Nurodė, kad atsakovai UAB „Verantas“ ir UAB „Balsių vystymo grupė“ neturėjo nuosavybės žemės sklype, Švitrigailos g. 40a, Vilniuje. UAB „Verantas“ tik ruošėsi įsigyti statinius iš UAB „LNTV“, todėl su šiuo įsigijimu atsakovas siejo tolimesnį dalyvavimą vystant veiklą nurodytame žemės sklype. Pažymėjo, kad viena iš sąlygų statiniams įsigyti žemės sklype buvo parengti detalųjį planą bei atidalinti žemės sklypą. Tačiau ieškovas vilkino atidalijimo procesą. Pasak atsakovo, siekiant įgyvendinti 2008-04-28 Sutartį, jis sudarė projektavimo sutartį su UAB „Archidata“. Ši bendrovė parengė priešprojektinius pasiūlymus, tačiau ieškovas nedavė jiems sutikimo. Be to, ieškovas nedavė sutikimo ir žemės sklypo atidalijimui. Pažymėjo, jog neatidalijus sklypo, nebuvo galima gauti projektavimo sąlygų sąvado ir pradėti projektavimo darbų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei CK 6.4 str., 6.158 str. 1 d., 6.200 str. 2 d., prašė ieškinį atmesti.

11Atsakovas T. Š. su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 69-70). Nurodė, kad ieškovas neįvykdė 2008-04-28 Sutartimi nustatytos pareigos, t.y. nedavė sutikimo gretimai esančių patalpų ir kiemo statinių, esančių Švitrigailos g. 40a, Vilniuje, unikalus Nr. 1095-3014-6011:0007, būsimam ar esamam savininkui savo nuožiūra valdyti ir naudoti jam nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis bei jam priklausančia dalimi kiemo statinių, įskaitant bet neapsiribojant, teisę atlikti minėtų ir kiemo statinių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ir statybos darbus. Dėl nurodytos aplinkybės Sutartis negalėjo būti įvykdyta.

12Atsakovas Bankrutuojanti UAB „Balsių vystymo grupė“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 156-159). Nurodė, kad 2011-08-30 Šiaulių apygardos teismas iškėlė atsakovui UAB „Balsių vystymo grupė“ bankroto bylą. Pasak atsakovo, ieškovas praleido ieškinio senatį, nes 2009-01-15 pasibaigė prievolių pagal 2008-04-28 Sutartį įvykdymo terminas ir prasidėjo ieškinio senaties terminas. Pažymėjo, kad sutrumpintas 6 mėnesių terminas dėl netesybų išieškojimo pasibaigė 2009-07-15, o ieškovas į teismą kreipėsi tik 2010-10-28. Dėl nurodytų aplinkybių prašė ieškinį atmesti. Be to, ieškinys atmestinas ir dėl jo nepagrįstumo, kadangi ieškovas neįvykdė Sutarties 1.1 p., t.y. nedavė sutikimo.

13Teismo posėdyje ieškovo atstovai ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti, be to, prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą.

14Atsakovo UAB „Verantas“ atstovas teismo posėdyje su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, be to, prašė taikyti ieškinio senatį.

15Atsakovo A. P. atstovas teismo posėdyje su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

16Atsakovai M. Č. ir T. Š. teismo posėdyje su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

17Atsakovo BUAB „Balsių vystymo grupė“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuotas tinkamai, iki posėdžio pradžios prašymų gauta nebuvo, neatvykimo priežastys teismui nėra žinomos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas CPK 246 str. 2 d. pagrindu išnagrinėjo civilinę bylą atsakovo atstovui nedalyvaujant.

18Ieškinys atmestinas.

19Bylos duomenimis ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2008 m. balandžio 28 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, kuria ieškovas įsipareigojo duoti sutikimą gretimai esančių patalpų ir kiemo statinių, esančių Švitrigailos g. 40a, Vilniuje, unikalus Nr. 1095-3014-6011:0007, būsimam ar esamam savininkui savo nuožiūra valdyti ir naudoti jam nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis bei jam priklausančia dalimi kiemo statinių, įskaitant bet neapsiribojant, teisę atlikti minėtų ir kiemo statinių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ir statybos darbus (Sutarties 1.1 p.), o atsakovai UAB „Balsių vystymo grupė“ ir UAB „Verantas“ (kartu vadinami Vystymo grupė) įsipareigojo suprojektuoti dalį inžinierinių tinklų, gauti leidimus ir įrengti vandentiekio tinklų įvadą prie ieškovui priklausančių patalpų (unikalus Nr. 10/953-0146-01-1:0005 ir Nr. 10/953-0146-02-2), bei suteikti neatšaukiamą nemokamą galimybę naudotis nuotekų įvadu, jei to reikalaus techninės sąlygos, atlikti architektūrinę-konstruktyvinę ieškovui priklausančių patalpų II aukšto dalį ir atlikti visus derinimo darbus, įskaitant gauti leidimą statybai (Sutarties 1.2 p.) (b.l. 8-11). Atsakovai UAB „Balsių vystymo grupė“ ir UAB „Verantas“ (kartu vadinami Vystymo grupė) Sutarties 2.4 p. įsipareigojo ieškovui architektūrinio-konstruktyvinio projekto parengimo ir pateikimo darbus atlikti iki 2008-06-31, o Sutarties 2.5 p. - įsipareigojo gauti leidimą statybai iki 2009-01-15. Šalys Sutarties 6.2 punktu sulygo, jog už Vystymo grupė visas iš šios Sutarties kylančias pareigas ar iš jos pagrindu galinčias atsirasti prievoles (atsakomybę) solidariai atsako tiek Balsių vystymo grupė, tiek UAB „Verantas“ bei Laiduotojai – atsakovai T. Š., M. Č. ir A. P.. Šalys Sutarties 4.1 punkte nurodė, jog ieškovo duotas sutikimas įvertinamas 100 000.00 Lt, ir Vystymo grupė (UAB „Balsių vystymo grupė“ ir UAB „Verantas“) visi įsipareigojimai įvertinami 100.000.00 Lt. Sutarties 5.4 punktu šalys nustatė, jog atsižvelgiant į tai, kad ieškovas sutarties pasirašymo metu duoda Vystymo grupei sutikimą, tai Vystymo grupė neatlikusi savo įsipareigojimų privalo sumokėti Sutarties 4.1 p. numatytą pinigų sumą ieškovui. Šią pinigų sumą Vystymo grupė privalo sumokėti per 10 kalendorinių dienų nuo ieškovo pareikalavimo ar/ir ne vėliau kaip iki Sutarties 2 str. nurodyto termino.

20Taip pat bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas 2008-06-20 kreipėsi į atsakovus su pretenzija dėl 2008-04-28 Sutarties vykdymo (b.l. 12), prašydamas informuoti, ar yra vykdomi Sutarties 2.1 ir 2.2 punktais prisiimti įsipareigojimai, kokia jų įvykdymo apimtis ir, ar jie bus įvykdyti Sutarties 2.4 punkte nurodytu terminu. 2009-04-28 ieškovas pakartotinai kreipėsi su pretenzija į atsakovus dėl 2008-04-28 Sutarties vykdymo, nurodydamas už įsipareigojimų neįvykdymą pagal Sutartį sumokėti 100 000 Lt per 10 kalendorinių dienų nuo UAB „Balticdecor“ pareikalavimo (b.l. 14-15).

21Taip pat byloje nustatyta, jog Šiaulių apygardos teismas 2011-08-30 iškėlė UAB „Balsių vystymo grupė“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Tytus“ (b.l. 148-149).

22Nagrinėjamojoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl 2008-04-28 Sutarties vykdymo. Pasak ieškovo, atsakovai neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Sutarties 2 ir 3 straipsnius, todėl remiantis Sutarties 4.1 ir 5.4 punktais, jie privalo sumokėti ieškovui 100 000 Lt dydžio netesybas. Tuo tarpu atsakovai teigė, jog ieškovas nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, dėl ko jie negalėjo tinkamai ir laiku įvykdyti Sutarties. Be to, atsakovai prašė taikyti ieškinio senatį, kadangi sutrumpintas šešių mėnesių terminas dėl netesybų išieškojimo jau yra pasibaigęs.

23Byloje nustatyta, jog šalys 2008-04-28 Sutartimi įtvirtino atsakovų prievolę atlikti architektūrinio-konstruktyvinio projekto parengimo ir pateikimo darbus iki 2008-06-31 bei gauti leidimą statybai iki 2009-01-15 (Sutarties 2.4 ir 2.5 p.). Už nurodytos prievolės pažeidimą Sutarties 5.4 p., 6.2 p. nustatė atsakovams pareigą mokėti 100 000 Lt baudą. Šią pinigų sumą atsakovai privalėjo sumokėti per 10 kalendorinių dienų nuo ieškovo pareikalavimo ar/ir ne vėliau kaip iki Sutarties 2 str. nurodyto termino. Taigi šalys Sutartimi nustatė prievolės sumokėti baudą įvykdymo terminą. Ieškovas 2009-04-28 kreipėsi su pretenzija į atsakovus dėl Sutarties vykdymo, reikalaudamas sumokėti 100 000 Lt per 10 kalendorinių dienų nuo UAB „Balticdecor“ pareikalavimo už įsipareigojimų neįvykdymą pagal Sutartį (b.l. 14-15), nurodant, kad priešingu atveju bus kreiptasi į teismą.

24Pažymėtina, kad šalys Sutarties 5.4 punktu sulygo dėl baudinių netesybų (CK 6.71 str. 1 d.). Bauda, kaip netesybos, tai iš anksto įstatymu arba sutartimi nustatyta konkreti pinigų suma arba atitinkama procentinė užtikrinamosios prievolės sumos išraiška (CK 6.71 str. 2 d.). Esminiai baudos skirtumai nuo kitos netesybų rūšies – delspinigių – yra tai, kad ji gali būti nustatoma ne tik už sutarties įvykdymo termino praleidimą, bet ir už kitaip išreikštą sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, yra vienkartinė (neturi tęstinio pobūdžio), nėra skaičiuojama už kiekvieną prievolės įvykdymo termino praleidimo laiko tarpą (pavyzdžiui, už kiekvieną praleistą dieną, savaitę ir pan.) (LAT 2010-02-17 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-87/2010). Kadangi šalys Sutarties 5.4 p. sulygo dėl baudinių netesybų, tai remiantis CK 1.125 str. 5 d. 1 p., taikytinas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas.

25Pagal bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo taisyklę, įtvirtintą CK 1.127 straipsnio 1 dalyje, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. CK 1.127 straipsnio 2-5 dalyse nurodytais atvejais ieškinio senaties terminų eigos pradžia tam tikriems reikalavimams pareikšti nustatoma remiantis objektyviais kriterijais. Tai yra CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos bendrosios taisyklės išimtys. Tuo atveju, kai įstatymai numato kitokį nei CK 1.127 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą ieškinio senaties termino eigos pradžios momentą, pagal jį ir turi būti nustatoma ieškinio senaties termino eigos pradžia. Šios bylos kontekste yra aktuali CK 1.127 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad tuo atveju, kai prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Pažymėtina, kad ši teisės norma įtvirtina CK 1.127 straipsnio 1 dalyje suformuluotos bendrosios ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo taisyklės išimtį. Ieškovas nagrinėjamojoje byloje reiškia reikalavimą dėl prievolės sumokėti netesybas (baudą) įvykdymo, kuriai šalių sutartimi buvo nustatytas įvykdymo terminas – 10 kalendorinių dienų nuo ieškovo pareikalavimo. Taigi šiam reikalavimui ieškinio senaties termino eigos pradžia turi būti nustatoma pagal CK 1.127 straipsnio 2 dalį. Sprendžiant dėl ieškinio senaties termino pradžios, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šalys Sutarties 5.4 punkte nustatė terminą prievolei įvykdyti, o būtent – sumokėti 100 000 Lt baudą per 10 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo. Remiantis šia Sutarties nuostata, ieškovas 2009-04-29 išsiuntė atsakovams 2009-04-28 pretenziją dėl netesybų sumokėjimo (b.l. 14-15). Atsakovams neįvykdžius įsipareigojimo per 10 kalendorinių dienų, ieškovui 2009 m. gegužės 10 d. atsirado teisė kreiptis į teismą ir reikalauti priteisti netesybas. Taigi nuo nurodyto momento (2009-05-10) prasidėjo ieškinio senaties terminas, kuris 2009 m. lapkričio 10 d. baigėsi (CK 1.118 str. 1 d., 1.127 str. 2 d.). Tuo tarpu ieškovas į teismą su ieškiniu kreipėsi tik 2010-10-29, t.y. praleidęs ieškinio senaties terminą daugiau kaip vienerius metus.

26Ieškovas teismo posėdyje prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą, nurodydamas, jog terminą praleido dėl svarbių priežasčių. Pasak ieškovo, pasibaigus sutarties vykdymo terminui, jis ėmėsi priemonių atsakovų atžvilgiu, tačiau pastarieji slapstėsi, o tai apsunkino kreipimąsi į teismą. Klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys yra svarbios ir sudaro pagrindą jį atnaujinti (CK 1.131 str. 2 d.), teismas sprendžia vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į ieškinio senaties termino trukmę (bendrasis ar sutrumpintas), ginčo esmę, šalių elgesį, ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį (CK 1.5 str. 3 ir 4 d., 2002 m. CPK 3 str. 6 d.) bei į kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Pažymėtina, kad praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas negali būti sprendžiamas atsižvelgiant išimtinai tik į ieškovo interesus, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti ieškoma protingos interesų užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą ir garantuoti teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą pusiausvyros. Svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis, sudarančiomis pagrindą praleistą ieškinio senaties terminą atnaujinti, gali būti pripažįstamos tik ieškinio senaties termino eigos metu egzistavusios aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą ginti savo pažeistas teises ir kurios nepriklausė nuo šio asmens valios. Tuo tarpu byloje esantys faktiniai duomenys liudija, jog ieškovas po 2009-04-28 pretenzijos išsiuntimo atsakovams, nesiėmė jokių priemonių laiku ir efektyviai ginti savo pažeistas teises, o tik praėjus daugiau kaip vieneriems metams po ieškinio senaties termino pasibaigimo pareiškė ieškinį. CPK 178 straipsnis įtvirtina bendrą taisyklę, kad įrodinėja tas, kas tvirtina. Jeigu asmuo nurodo tam tikrą aplinkybę, jis privalo ją patvirtinti faktiniais duomenimis. Tuo tarpu ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovai slapstėsi, taip pat nenurodė aplinkybių, kurios kliudė ieškovui tinkamai ir laiku kreiptis į teismą ar būtų apsunkinę šią teisę. Įvertintina ir tai, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kad būtų ėmęsis kokių nors aktyvių veiksmų po 2009-04-28 pretenzijos išsiuntimo atsakovų atžvilgiu. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovas apie savo pažeistą teisę suprato išsiųsdamas 2009-04-28 pretenziją atsakovams dėl netesybų sumokėjimo, juolab, kad ši pretenzija jau buvo surašyta pasibaigus Sutarties vykdymo terminui, nustatytam 2.5 punkte (2009-01-15). Taigi akivaizdu, jog ieškovas per visą ieškinio senaties laiką nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kuriais būtų siekęs apginti savo pažeistas teises. Tokio pobūdžio aplinkybės liudija, kad ieškovas, būdamas verslininku, turintis aukštąjį išsilavinimą, nesirūpino ir nesidomėjo jam priklausančių teisių tinkamu įgyvendinimu. CK 1.5 str. įtvirtintas protingumo principas reikalauja, kad kiekvienas asmuo rūpintųsi savo teisėmis ir interesais. Ieškovas, būdamas verslininku, turėjo aktyviai veikti, nutraukti, jų nuomone, nesąžiningus veiksmus kreipdamasis į teismą. Kadangi ieškovas nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas, jam kyla neigiami jo paties veiksmų padariniai – prarandama teisė ginti savo pažeistą teisę per įstatymo nustatytą terminą.

27Teismo manymu, bylos duomenys nesudaro pagrindo pripažinti, kad ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl netesybų (baudos) priteisimo buvo praleistas dėl svarbios priežasties, dėl ko nėra pagrindo ieškinio senaties terminui atnaujinti. Pažymėtina, kad ieškinio senaties institutas nustatytas abiejų šalių (ieškovo ir atsakovo) interesais. Šio instituto tikslas – užtikrinti civilinių santykių stabilumą, nepaneigiant realios galimybės asmenims apginti pažeistas savo teises, tačiau skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę.

28Pagal CK 1.131 str. 1 d., ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo, kai ginčo šalis ieškinio senatį reikalauja taikyti, yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti. Juolab, kad ir kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog ieškinio senaties termino pasibaigimas yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinio reikalavimus. Tai reiškia, jog tuo atveju, kai ieškovas praleidžia įstatymo nustatytą terminą, per kurį jis gali apginti pažeistas teises teismine tvarka, ir teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių bei jo neatnaujina, ieškinys atmetamas nepaisant ieškinio reikalavimų pagrįstumo (LAT 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, civ. byloje Nr. 3K-3-317/2008).

29Remiantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., iš ieškovo UAB „Balticdecor“ į valstybės biudžetą priteistinos 105,10 Lt dydžio pašto išlaidos.

30Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, remiantis CPK 150 str. 2 d., naikintinos Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 150 str. 2 d., 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

32ieškovo UAB „Balticdecor“ ieškinį atsakovams BUAB „Balsių vystymo grupė“, UAB „Verantas“, A. P., M. Č., T. Š. dėl netesybų priteisimo atmesti.

33Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

34Priteisti iš ieškovo UAB „Balticdecor“ į valstybės biudžetą 105,10 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,... 2. sekretoriaujant Dmitrijui Latušinskiui,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams V. A. ir adv. padėjėjui V. L.,... 4. atsakovo UAB „Verantas“ atstovui adv. Laimonui Šileriui,... 5. atsakovo A. P. atstovui adv. padėjėjui A. L.,... 6. atsakovams T. Š. ir M. Č.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. ieškovas UAB „Balticdecor“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams... 10. Atsakovas UAB „Verantas“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 11. Atsakovas T. Š. su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 12. Atsakovas Bankrutuojanti UAB „Balsių vystymo grupė“ su pareikštu... 13. Teismo posėdyje ieškovo atstovai ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti,... 14. Atsakovo UAB „Verantas“ atstovas teismo posėdyje su pareikštu ieškiniu... 15. Atsakovo A. P. atstovas teismo posėdyje su pareikštu ieškiniu nesutiko,... 16. Atsakovai M. Č. ir T. Š. teismo posėdyje su pareikštu ieškiniu nesutiko ir... 17. Atsakovo BUAB „Balsių vystymo grupė“ atstovas į teismo posėdį... 18. Ieškinys atmestinas.... 19. Bylos duomenimis ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2008 m. balandžio 28... 20. Taip pat bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas 2008-06-20 kreipėsi į... 21. Taip pat byloje nustatyta, jog Šiaulių apygardos teismas 2011-08-30 iškėlė... 22. Nagrinėjamojoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl 2008-04-28 Sutarties... 23. Byloje nustatyta, jog šalys 2008-04-28 Sutartimi įtvirtino atsakovų... 24. Pažymėtina, kad šalys Sutarties 5.4 punktu sulygo dėl baudinių netesybų... 25. Pagal bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo... 26. Ieškovas teismo posėdyje prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą,... 27. Teismo manymu, bylos duomenys nesudaro pagrindo pripažinti, kad ieškinio... 28. Pagal CK 1.131 str. 1 d., ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio... 29. Remiantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., iš ieškovo UAB... 30. Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, remiantis CPK 150 str. 2 d., naikintinos... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 150 str.... 32. ieškovo UAB „Balticdecor“ ieškinį atsakovams BUAB „Balsių vystymo... 33. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Vilniaus m. 3 apylinkės teismo... 34. Priteisti iš ieškovo UAB „Balticdecor“ į valstybės biudžetą 105,10 Lt... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...