Byla 2-9734-600/2012
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo solidariai, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovams E. S. ir V. K. dėl skolos ir delspinigių priteisimo solidariai, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008-04-24 tarp AB SEB banko ir atsakovų buvo sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. 1550818031016-96, pagal kurią bankas atsakovams suteikė 81296,10 EUR būsto kreditą. 2010-11-16 sudarytas papildomas susitarimas Nr. 1 dėl būsto kredito sutarties sąlygų keitimo. Galutinis būsto kredito pagal būsto kreditavimo sutartį grąžinimo terminas 2048-04-23. Tarp ieškovo ir atsakovų 2008-08-19 buvo sudaryta būsto kredito draudimo sutartis (draudimo liudijimo serija Nr. BPD 0444666), 2010-11-23 sudarytas papildomas susitarimas. Galutinis draudimo sutarties terminas – 2032-04-24. 2009-07-19 ieškovas ir atsakovai sudarė Mokėjimų draudimo susitarimą, pagal kurį ieškovas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui vykdydamas būsto kreditavimo sutartimi atsakovų prisiimtus įsipareigojimus bankui grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, todėl padengė susitarimo dienai susidariusią skolą bankui. Susitarimu atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visas jo išmokėtas draudimo išmokas susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka. 2009-09-01 ieškovas, vadovaudamasis susitarimo 9 ir 10 punktais, atsižvelgdamas į banko pateiktą kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką, sudarė Priedą Nr.1 prie 2009-07-17 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 044466-1/284, kuriuo pakeitė susitarimo 8 punktą ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką. 2010-07-27 ieškovas sudarė grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2009-07-17 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 044466-1/0284, pagal kurį atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visą bankui sumokėtą skolos ir kredito įmokų sumą, t.y. 5837,29 EUR ir sumokėti 145,93 EUR draudimo įmokos dalį, iš viso 5983,22 EUR draudimo išmoką kas mėnesį nuo 2010-08-24 iki 2020-07-24. Atsakovai nuo 2010-08-24 nevykdė pagal susitarimą prisiimtų įsipareigojimų, įmokų nemokėjo, po siųstų raginimų susitarimo pažeidimų nepašalino, todėl ieškovas vienašališkai nutraukė susitarimą nuo 2012-04-23. Ieškovas atsakovams paskaičiavo 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos, kas sudaro 17,02 EUR. Teismo prašo priteisti iš atsakovo 5544,97 EUR skolos, 17,02 EUR delspinigių, 5 procentus dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo.

3Ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovams įteikti LR CPK 130 str. nustatyta tvarka, tačiau atsakovai per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ieškovui prašant priimamas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-04-24 tarp AB SEB banko ir atsakovų buvo sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. 1550818031016-96, pagal kurią bankas atsakovams suteikė 81296,10 EUR (280000 Lt) kreditą pirkti būstui 40 metų laikotarpiui, kredito grąžinimo data 2048-04-23 (b.l. 5-7). 2010-11-16 sudarytas papildomas susitarimas Nr. 1 dėl būsto kredito sutarties sąlygų keitimo, atsižvelgiant į tai, kad mirė viena iš kredito gavėjų (8-9). Tarp ieškovo ir atsakovų 2008-08-19 buvo sudaryta būsto kredito draudimo sutartis (draudimo liudijimo serija Nr. BPD 0444666), 2010-11-23 sudarytas papildomas susitarimas (b.l. 14-19). Galutinis draudimo sutarties terminas – 2032-04-24. Atsakovų prašymu 2009-07-19 ieškovas ir atsakovai sudarė Mokėjimų draudimo susitarimą, pagal kurį ieškovas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui vykdydamas būsto kreditavimo sutartimi atsakovų prisiimtus įsipareigojimus bankui grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka (b.l. 20-33). Susitarimu atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visas jo išmokėtas draudimo išmokas susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka. 2009-09-01 ieškovas, vadovaudamasis susitarimo 9 ir 10 punktais, atsižvelgdamas į banko pateiktą kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką, sudarė Priedą Nr.1 prie 2009-07-17 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 044466-1/284, kuriuo pakeitė susitarimo 8 punktą ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką (b.l. 34). 2010-07-27 ieškovas sudarė grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2009-07-17 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 044466-1/0284, pagal kurį atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visą bankui sumokėtą skolos ir kredito įmokų sumą, t.y. 5837,29 EUR ir sumokėti 145,93 EUR draudimo įmokos dalį, iš viso 5983,22 EUR draudimo išmoką kas mėnesį mokant po 49,87 EUR nuo 2010-08-24 iki 2020-07-24 (b.l. 35-38). Atsakovai nevykdė pagal susitarimą prisiimtų įsipareigojimų, įmokų nemokėjo, po siųstų raginimų susitarimo pažeidimų nepašalino, todėl ieškovas vienašališkai nutraukė susitarimą nuo 2012-04-23 (b.l. 39-67). Nustatyta, kad ieškovas išmokėjo AB SEB bankui 20154,99 Lt draudimo išmokų sumą (b.l. 68). Iš byloje esančios ieškovo 2012-05-02 pažymos nustatyta, kad atsakovų įsiskolinimas susitarimo nutraukimo dieną (2012-04-23) buvo 559,15 EUR skolos ir 17,02 EUR delspinigių (b.l. 69).

7Ieškovas savo 5544,97 EUR reikalavimą kildina iš su atsakovais 2009-07-17 sudaryto Mokėjimų draudimo susitarimo ir 2010-07-27 grąžinimo grafiko Nr. 1 prie šio susitarimo, pagal kurį atsakovai turėjo ieškovo išmokėtas bankui sumas grąžinti per 10 metų, ir kurį ieškovas vienašališkai nutraukė 2012-04-23. Teismas, įvertinęs Mokėjimų draudimo susitarimo šalis bei susitarimo dalyką, konstatuoja, kad šis susitarimas yra vartojimo sutartis (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 14 dalis, LR CK 1.39 str. 1 d.). Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje I. A. Valionienė v. SP UAB „Karoliniškių būstas“, bylos Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje A. Kavaliauskas v. UAB ,,Ribenos prekyba“, bylos Nr. 3K-3-536/2008). Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje V. Sirgėdienė ir N. Sirgėdas v. UAB „Abuva“, bylos Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje 791-oji daugiabučio namo savininkų bendrija ir Č. Kuklis v. AB „Grigiškės“, bylos Nr. 3K-3-211/2008).

8Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai nepriklausomai nuo to, kokioje teisminėje procedūroje teisėjas priima su tokių sąlygų vertinimu susijusius procesinius sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011).

9Vadovaudamasis nurodyta kasacinio teismo praktika, taip pat ir priimdamas sprendimą už akių, teismas šioje byloje ex officio privalo įvertinti, ar sutarčių sąlygos, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas priteisti visą draudimo išmokų sumą, šiuo konkrečiu atveju – sutarties nutraukimo pagrindus ir tvarką nustatančios sąlygos, yra sąžiningos (CK 6.188 straipsnis).

10Ieškinyje ieškovas nurodo, kad Mokėjimų draudimo susitarimą vienašališkai prieš terminą nutraukė, nes atsakovai nemokėjo įmokų pagal grafiką, sutarties pažeidimų nepašalino po raginimų, pagal susitarimo 20.2, 20.6, 20.9, 20.10, 23.4, 23.6 bei 23.7 punktus. Nurodytuose susitarimo 20 punkto papunkčiuose yra aptariami atsakovų įsipareigojimai ieškovui, o 23 punkto papunkčiuose ieškovo teisės, tačiau nei viename iš šitų punktų nėra nurodyta ieškovo (draudiko) teisė vienašališkai prieš terminą nutraukti Mokėjimų draudimo susitarimą. Ieškovo teisė nutraukti susitarimą, atsakovams nemokant ar vėluojant mokėti įmokas pagal nustatytą grafiką, expressis verbis nenumatyta ir kitose šio susitarimo nuostatose. Susitarimo 23.4 p. numatyta ieškovo teisė nutraukti šį susitarimą anksčiau laiko esant susitarimo 23.3 p. numatytiems pagrindams – jeigu paaiškėja aplinkybės, sudarančios pagrindą nutraukti šį susitarimą, arba įvyksta kitos aplinkybės, kurios turi neigiamą įtaką tinkamam galimų draudėjų įsipareigojimų pagal šį susitarimą vykdymui. Atsižvelgiant į tai, jog sudarytas susitarimas yra ilgalaikis, galutinis įmokų grąžinimo terminas yra dešimt metų, draudimo išmokos turi būti grąžinamos nedidelėmis dalimis (po 49,87 EUR) kas mėnesį, konstatuotina, kad Mokėjimų draudimo susitarimo 23.4 punkte įtvirtintos sutarties nutraukimą reglamentuojančios sąlygos, ypač atsižvelgiant į jų neaiškumą ir neapibrėžtumą, ta apimtimi, kuria jos suteikia ieškovui teisę nutraukti susitarimą prieš terminą, esant neesminiams susitarimo pažeidimams, prieštarauja bendriesiems sąžiningumo reikalavimams ir iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo (draudėjo) nenaudai (CK 6.188 straipsnio 1 ir 2 dalys), todėl teismas pripažįsta nurodytas sutarties sąlygas negaliojančiomis ab initio (CK 6.188 straipsnio 7 dalis).

11Nagrinėjamoje byloje konstatavus, kad minėtos susitarimo sąlygos yra nesąžiningos vartotojo atžvilgiu, todėl negalioja (CK 6.188 straipsnis), taikytinos įstatymo normos, reglamentuojančios sutarties nutraukimą. Pagal LR CK 6.217 str. 1 d. šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.

12Pažymėtina, kad sutarties, pagal kurią sumos mokamos per ilgą laiko tarpą periodinėmis įmokomis, esmė nulemia tai, kad visos atsakovų mokėtinos sumos reikalavimas prieš terminą negali būti reiškiamas ieškovo pareiškimą dėl nutraukimo vertinant kaip sutarties nutraukimą dėl esminio sutarties pažeidimo (CK 6.217 straipsnio 1 ir 2 dalys). Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai sutartis pažeidžiama praleidžiant įvykdymo terminą, ir tai nėra esminis sutarties pažeidimas, kreditorius gali sutartį nutraukti, jeigu kita šalis jos neįvykdo per papildomai nustatytą protingą terminą (CK 6.209 straipsnis, 6.217 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad tais atvejais, kai kreditavimo sutartis nutraukiama prieš terminą ne sutartyje, o įstatyme nustatyta tvarka, šalys privalo laikytis CK 6.217 straipsnyje ir 6.209 straipsnyje įtvirtintų taisyklių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011).

13Įstatyme nustatyta, jog tuo atveju, jeigu termino praleidimas nėra esminis sutarties pažeidimas ir nukentėjusi šalis nustatė protingą papildomą terminą, tai neįvykdžius sutarties per šį terminą, ji gali sutartį nutraukti. Nukentėjusi šalis savo pranešime dėl papildomo termino gali nurodyti, kad sutartis bus vienašališkai nutraukta, jeigu kita šalis jos neįvykdys per nustatytą papildomą terminą (CK 6.209 straipsnio 3 dalis). Tačiau šios įstatyminės nuostatos netaikomos, jeigu neįvykdyta prievolė sudaro nedidelę sutarties neįvykdžiusios šalies sutartinių prievolių dalį (CK 6.209 straipsnio 4 dalis).

14Byloje nustatyta, kad 2012-04-23, kai ieškovas vienašališkai nutraukė susitarimą, atsakovų solidarus įsiskolinimas buvo 559,15 EUR, t.y. apie 10 proc. visos atsakovų per 10 metų mokėtinos sumos. Ieškovas atsakovams siuntė raginimus sumokėti įsiskolinimus, kurie buvo ir mažesni nei nurodyta, nustatydamas jiems terminus, su įspėjimu apie susitarimo galimą nutraukimą. Pagal susitarimo 26 p. visi pranešimai laikytini atsakovams įteiktais. Byloje nustatyta ir tai, kad atsakovai savo prievolę, nors ir netinkamai, bet vykdė, t.y. 2010-12-21 buvo likvidavę susidariusį įsiskolinimą, 2011-05-05 sumokėjo 173,77 EUR sumą, 2012-01-24 sumokėjo 65 EUR sumą, iš viso atsakovai sumokėjo 438,25 EUR, t.y. beveik pusę sumos, kurią jie turėjo mokėti iki 2012-04-23 pagal ieškovo sudarytą grafiką (b.l. 35-38, 69). Vertinant tai, kad ieškovas UAB „Būsto paskolų draudimas“ yra profesionalus draudimo rinkos dalyvis, užsiimantis šia veikla kaip pagrindine, prisiimantis su šia veikla susijusią riziką ir atsakomybę, taip pat vertinant kokią sutartinių prievolių dalį sudaro neįvykdyta prievolė, negalima teigti, jog toks atsakovų įsiskolinimas (apie 10 proc.) yra didelis ir esmingai pažeidžia ieškovo kaip kreditoriaus teises, todėl teismas konstatuoja, kad šis atsakovų sutarties pažeidimas nėra esminis, sudaro nedidelę sutartinių prievolių dalį, todėl 6.209 str. 3 d. netaikoma, taigi ieškovas neteisėtai nutraukė 2009-07-17 mokėjimų draudimo sutartį prieš terminą. Todėl ieškovas neįgijo teisės reikalauti visos atsakovų mokėjimų sumos.

15Teismas vertina byloje ieškovo pateiktus rašytinius dokumentus ir šioje byloje priteisia atsakovų įsiskolinimą, susidariusį iki 2012-04-23 pagal 2012-05-02 pažymą, t.y. 559,15 EUR (b.l. 69). Susitarimo 6 punkte numatyta, kad jei draudėjai yra du ar daugiau asmenų, visų draudėjų prievolės bendrovei yra solidarios, todėl nurodyta skolos suma priteistina iš abiejų atsakovų solidariai (CK 6.6 str. 3 d., 6.38 str. 1 d.).

16Pagal susitarimo 20.8 punkto nuostatas, atsakovams nevykdant draudimo išmokų grąžinimo ieškovui draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais ir dydžiais, atsakovai įsipareigojo mokėti ieškovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, todėl iš atsakovų solidariai priteistina 17,02 EUR ieškovo paskaičiuotų delspinigių (b.l. 69) (CK 6.71 str.).

17LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovų solidariai priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 576,17 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-05-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

18Vadovaujantis LR CPK 93 str. 2 d., bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismo sprendimu patenkinama 10,36 proc. ieškinio reikalavimų. Dėl nurodyto ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 59,67 Lt (576 Lt * 10,36 proc.) žyminio mokesčio.

19Teisėjas, remiantis LR CPK 285-286 str.,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovui UAB „Būsto paskolų draudimas“, j.a.k. 110076079, iš atsakovų E. S., a.k. ( - ) ir V. K., a.k. ( - ) solidariai 559,15 EUR skolos, 17,02 EUR delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 576,17 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-05-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir lygiomis dalimis 59,67 LTL žyminio mokesčio.

22Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

23Atsakovai negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

24Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

25Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio... 2. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008-04-24 tarp AB SEB banko ir atsakovų... 3. Ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-04-24 tarp AB... 7. Ieškovas savo 5544,97 EUR reikalavimą kildina iš su atsakovais 2009-07-17... 8. Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo... 9. Vadovaudamasis nurodyta kasacinio teismo praktika, taip pat ir priimdamas... 10. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad Mokėjimų draudimo susitarimą... 11. Nagrinėjamoje byloje konstatavus, kad minėtos susitarimo sąlygos yra... 12. Pažymėtina, kad sutarties, pagal kurią sumos mokamos per ilgą laiko tarpą... 13. Įstatyme nustatyta, jog tuo atveju, jeigu termino praleidimas nėra esminis... 14. Byloje nustatyta, kad 2012-04-23, kai ieškovas vienašališkai nutraukė... 15. Teismas vertina byloje ieškovo pateiktus rašytinius dokumentus ir šioje... 16. Pagal susitarimo 20.8 punkto nuostatas, atsakovams nevykdant draudimo išmokų... 17. LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 18. Vadovaujantis LR CPK 93 str. 2 d., bylinėjimosi išlaidos tarp šalių... 19. Teisėjas, remiantis LR CPK 285-286 str.,... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovui UAB „Būsto paskolų draudimas“, j.a.k. 110076079, iš... 22. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Atsakovai negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 24. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo... 25. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...