Byla 2-16601-752/2011
Dėl neišmokėto darbo užmokesčio, neturtinės žalos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Jolitai Kazlauskaitei, nedalyvaujant ieškovei R. M., dalyvaujant ieškovės atstovo Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkui Kęstučiui Jukniui, pirmininko pavaduotojai Danutei Bareikienei, atsakovo AB „Lituanica“ atstovėms advokatei Danguolei Kemežytei ir Dainai Viščiūtei, žodinio proceso tvarka, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. M. ieškinį atsakovui AB „Lituanica“ dėl neišmokėto darbo užmokesčio, neturtinės žalos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 4407,96 Lt neišmokėto darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2011-02-01 iki 2011-10-01, 220,40 Lt palūkanų už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2011-02-01 iki 2011-10-01, 3000 Lt neturtinės žalos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 96-98).

3Ieškovės atstovas Kęstutis Juknys prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad ieškovė dirba pas atsakovą nuo 1980 metų avalynės gaminių formuotoja. Dėl neišmokėto darbo užmokesčio ieškovė kreipėsi į darbdavį dėl darbo ginčų komisiją sudarymo. Ji per nustatytą terminą nesudaryta, sprendimas nežinomas, todėl ieškovė kreipėsi į teismą. Atsakovas 2011-10-28 pervedė ieškovei 113,03 Lt darbo užmokesčio už 2011 m. sausio mėn., 2011-11-04 – 100 Lt, 2011-11-10 – 54,52 Lt ir 2011-11-16 – 77,23 Lt už 2011 m. vasario mėn. Ieškovė prašo priteisti neišmokėtą darbo užmokestį – 4407,96 Lt, 5 proc. metines palūkanas, nes buvo naudotais jos pinigais, 3000 Lt neturtinės žalos. Ieškovė išsiskyrusi, prižiūri ligotą motiną, dėl nemokėto darbo užmokesčio privalėjo skolintis pinigų.

4Atsakovo atstovės prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ieškovė kreipėsi į darbdavį dėl Darbo ginčų komisijos sudarymo. Darbo ginčų komisija buvo sušaukta praleidus terminus, tačiau dėl objektyvių priežasčių, nes darbuotojai atostogavo. Darbuotojams grįžus buvo suorganizuotas susirinkimas, išrinkti atstovai, sušauktas Darbo ginčų komisijos posėdis. Darbo ginčų komisija dėl neišmokėto darbo užmokesčio priėmė sprendimą, kuris yra vykdomas. Šiuo metu mokamas darbo užmokestis už 2011 m. vasario mėn. Byla neteisminga teismui. Pažeidimo pripažinimas yra pakankamas atlyginimas ieškovei už patirtą skriaudą. Neturtinės žalos atsiradimas neįrodytas. Palūkanos nepriteistinos, nes darbo santykiai nenutrūkę.

5 Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Nustatyta, kad ieškovė nuo 1980 m. dirba atsakovo įmonėje avalynės gaminių formuotoja. Šalys 2004-02-17 yra sudariusios neterminuotą darbo sutartį Nr. 506, pagal kurią ieškovei nustatyta vienetinė darbo apmokėjimo sistema taikant nustatytus atliekamos technologinės operacijos įkainius, bet ne mažiau nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta mėnesio minimali alga (b.l. 6-8). Ieškovė darbo drausmės nuobaudų neturi, priekaištų dėl jos darbo nėra pareikšta, pravaikštų nėra nustatyta, tačiau atsakovas su ieškove neatsiskaito pagal Darbo sutartyje nustatytas sąlygas. Tarp šalių nėra ginčo, kad 2011-07-14 ieškovė kreipėsi į atsakovą dėl darbo ginčų komisijos sudarymo išnagrinėti jos reikalavimą dėl darbo užmokesčio išmokėjimo (b.l. 11). Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 291 str. 1 d. nustatyta, kad darbo ginčų komisijos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo prašymo padavimo dienos. Prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo padavimo dienos. Įstatymas nenumato jokių aplinkybių ar išlygų, kurioms esant terminai sudaryti darbo ginčų komisiją ir išspręsti ginčą joje, būtų pratęsiami. DK 293 str. numato, kad tais atvejais, kai darbo ginčų komisija nebuvo sudaryta nustatytu septynių dienų terminu, ir klausimas nebuvo išspręstas per 14 dienų, darbuotojas turi teisę kreiptis į teismą.

7Ieškovės prašymas sudaryti darbo ginčų komisiją ir išspręsti jos ginčą su darbdaviu dėl darbo užmokesčio nemokėjimo, nebuvo išspręstas per 14 dienų, t.y. iki 2011-07-28.

8Iš atsakovo atstovės paaiškinimų ir pateiktų įrodymų matyti, kad 2011-07-20 atsakovo Įsakymu Nr. 25 buvo sudaryta darbo ginčų komisijos dalis, t.y. paskirtas raštvedys ir darbdavio atstovas (b.l. 30). 2011-08-11 atsakovas organizavo darbuotojų susirinkimą, kurio metu buvo išrinkti darbo ginčų komisijos nariai- darbuotojų atstovai (b.l. 51-52).

9Darbo ginčų komisija 2011-08-16 išnagrinėjo darbuotojų, tame skaičiuje ir ieškovės R. M., prašymą dėl neišmokėto atlyginimo ir priėmė sprendimą kiekvieną mėnesį išmokėti ne mažiau kaip 1,3 priskaičiuoto ir neišmokėto darbo užmokesčio ir nustatyti mokėjimo terminą nuo einamojo mėnesio 10 d. iki 17 d. imtinai ( b.l. 34-35).

10Darbuotojas, nepatenkintas darbo ginčų komisijos sprendimu, per keturiolika dienų gali kreiptis su ieškiniu į teismą (DK 293 str. 1 d.). Ieškovė kreipėsi su ieškiniu 2011-08-19 (b.l. 3), konstatuotina, kad termino, nustatyto DK 293 str., nepraleido ir ikiteisminė šio ginčo sprendimo tvarka yra išnaudota.

11Iš šalių paaiškinimų ir rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas 2011-10-28 pervedė ieškovei 113,03 Lt darbo užmokesčio už 2011 m. sausio mėn., 2011-11-04 – 100 Lt, 2011-11-10 – 52,52 Lt ir 2011-11-16 – 77,23 Lt už 2011 m. vasario mėn. (b.l. 109). Atsakovas yra skolingas ieškovei 4407,96 Lt (išmokėtina suma) darbo užmokesčio nuo 2011-02-01 iki 2011-10-01 (b.l. 54-55).

12Todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 4407,96 Lt (išmokėtina suma) darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2011-02-01 iki 2011-10-01.

13Kadangi ieškovę ir atsakovą vis dar sieja darbo santykiai, už uždelstą atsikaityti laiką ieškovei iš atsakovo priteistini DK 207 str. 1 d. numatyti delspinigiai. Delspinigių dydis nuo 2009-02-01 sudaro 0,07 proc. nuo priklausančios išmokėti sumos (2000-09-15 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1105, 2001-01-09 LR SADM įsakymas Nr. 9 ir 2009-01-27 LR SADM Įsakymas Nr. Al-32 ). Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną. Pažymėtina, jog delspinigiai pradedami skaičiuoti po 7 dienų nuo dienos, kurią turėjo būti išmokėtas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos. Atsižvelgtina, jog darbo sutartyje buvo numatyta mokėti darbuotojui darbo užmokestį vėliausiai sekančio mėnesio 17 dieną. Reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikomas šešių mėnesių sutrumpintas ieškinio senaties terminas, todėl jie pradėtini skaičiuoti už laikotarpį, kuris prasideda prieš šešis mėnesius iki ieškinio įteikimo teismui dienos, t.y. už neišmokėtą darbo užmokestį už 2011 m. sausio – birželio mėn. Nustatyta, kad ieškovei priklauso 97,79 Lt delspinigių už neišmokėtą darbo užmokestį už 2011 m. sausio mėn., 38,87 Lt už vasario mėn., 50,25 Lt už kovo mėn., 33,67 Lt už balandžio mėn., 25,79 Lt už gegužės mėn., 10,83 Lt už birželio mėn., t.y. iš viso 257,20 Lt delspinigių. Ieškovei iš atsakovo priteistina 257,20 Lt (išmokėtina suma) delspinigių (DK 207 str. 1 d.).

14Ieškovė prašė priteisti jai neturtinės žalos atlyginimą – 3000 Lt. Nurodė, kad negavusi darbo užmokesčio negalėjo net minimaliai tenkinti ne tik savo, bet ir šeimos narių būtiniausių poreikių tenkinimą, dėl to patyrė nuolatinius išgyvenimus, visą laikotarpį jautė pažeminimą, nepatogumus. Dėl negaunamo darbo užmokesčio sumažėjo jos bendravimo galimybės su artimaisiais, draugais.

15Darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę žalą (DK 250 str.). Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 str.). Vertinant ieškovės santykius su darbdaviu matyti, kad ieškovė negavo darbo užmokesčio ilgiau nei 9 mėnesius. Visą tą laiką ji turėjo išgyventi negaudama jai priklausančio atlyginimo. Teismas pripažįsta, kad neteisėti darbdavio veiksmai sukėlė ieškovei emocinius pergyvenimus, pablogino jos gyvenimo ir darbo kokybę, privertė pasijausti apgauta, sukėlė nepasitikėjimo jausmą. Reikalavimas priteisti neturtinę žalą tenkintinas iš dalies. Atsižvelgtina, kad ieškovei yra priteisiami delspinigiai už uždelstą atsiskaityti laiką, kurie iš dalies kompensuoja ieškovės patirtą neturtinę žalą. Ieškovei priteistina iš atsakovo 800 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

16Reikalavimas priteisti 220,40 Lt palūkanų už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2011-02-01 iki 2011-10-01 netenkintinas, nes darbuotojui už uždelstą atsiskaityti laiką yra priteisiama Darbo kodekse specialiai nustatyta kompensacija – delspinigiai, kurie yra pakankama sankcija, užtikrinanti galimus ieškovės nuostolius dėl nuvertėjimo.

17Ieškovės minimalių nuostolių dėl negautos sumos atlyginimui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.)

18Ieškovė turėjo 200 Lt būtinų ir pagrįstų bylinėjimosi išlaidų, nes tiek kainavo būtinosios vykdymo išlaidos antstolio Valdo Zubino kontoroje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b.l. 49-50) (CPK 93 str. 1 d.). Šios išlaidos priteistinos ieškovei iš atsakovo.

19Ieškinį patenkinus iš esmės iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kuriąs sudaro 164 Lt žyminio mokesčio ir 12,74 Lt procesinių dokumentų įteikimo paštu išlaidų (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

20Sprendimas dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio – 822,06 Lt (priskaityta suma) priteisimo iš atsakovo ieškovei vykdytinas skubiai (b.l. 59) (CPK 282 str. 2 d.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., 294 str. str. teismas

Nutarė

22Ieškinį patenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo AB „Lituanica“, į. k. 133237239, buveinės adresas Jovarų g. 2A, Kaunas, ieškovei R. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 4407,96 Lt (keturis tūkstančius keturis šimtus septynis litus 96 ct, išmokėtina suma) darbo užmokesčio, 257,20 Lt (du šimtus penkiasdešimt septynis litus 20 ct, išmokėtina suma) delspinigių, 800 Lt (aštuonis šimtus litų) neturtinės žalos atlyginimo, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (5465,16 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 200 Lt (du šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Priteisti iš atsakovo AB „Lituanica“, į. k. 133237239, buveinės adresas Jovarų g. 2A, Kaunas valstybei 164 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio ir 12,74 Lt (dvylika litų 74 ct) pašto išlaidų sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas už pašto išlaidas – 5660.

26Sprendimą dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio 822,06 Lt (priskaityta suma) priteisimo ieškovei iš atsakovo vykdyti skubiai.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš... 3. Ieškovės atstovas Kęstutis Juknys prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino,... 4. Atsakovo atstovės prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ieškovė... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 6. Nustatyta, kad ieškovė nuo 1980 m. dirba atsakovo įmonėje avalynės... 7. Ieškovės prašymas sudaryti darbo ginčų komisiją ir išspręsti jos... 8. Iš atsakovo atstovės paaiškinimų ir pateiktų įrodymų matyti, kad... 9. Darbo ginčų komisija 2011-08-16 išnagrinėjo darbuotojų, tame skaičiuje ir... 10. Darbuotojas, nepatenkintas darbo ginčų komisijos sprendimu, per keturiolika... 11. Iš šalių paaiškinimų ir rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas... 12. Todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 4407,96 Lt (išmokėtina suma) darbo... 13. Kadangi ieškovę ir atsakovą vis dar sieja darbo santykiai, už uždelstą... 14. Ieškovė prašė priteisti jai neturtinės žalos atlyginimą – 3000 Lt.... 15. Darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę... 16. Reikalavimas priteisti 220,40 Lt palūkanų už uždelstą atsiskaityti laiką... 17. Ieškovės minimalių nuostolių dėl negautos sumos atlyginimui priteistinos 5... 18. Ieškovė turėjo 200 Lt būtinų ir pagrįstų bylinėjimosi išlaidų, nes... 19. Ieškinį patenkinus iš esmės iš atsakovo valstybei priteistinos... 20. Sprendimas dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio – 822,06... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270... 22. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo AB „Lituanica“, į. k. 133237239, buveinės adresas... 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš atsakovo AB „Lituanica“, į. k. 133237239, buveinės adresas... 26. Sprendimą dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio 822,06 Lt... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...