Byla T-396-369/2012
Dėl nuteistajai D. M., gim. (duomenys neskelbtini), skirtos laisvės atėmimo bausmės suderinimo su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normomis ir pataisos įstaigos nustatymo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Ovidijus Ramanauskas, sekretoriaujant Laurai Vaicekauskaitei, dalyvaujant prokurorei Danutei Mekionienei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui Vitui Autukevičiui, nuteistajai D. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistajai D. M., gim. ( - ), skirtos laisvės atėmimo bausmės suderinimo su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normomis ir pataisos įstaigos nustatymo,

Nustatė

2D. M., gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, gyvenamąją vietą Lietuvoje nurodžiusi adresu ( - ). Lietuvoje anksčiau neteista. Nuteista Halden pirmos instancijos teismo 2010-11-19 nuosprendžiu pagal Norvegijos baudžiamojo kodekso 162 str. 1 d. žr. 3 d. 1 p. žr. 5 d. – 12 metų laisvės atėmimo bausme. Borgarting apeliacinio teismo 2011-03-28 nuosprendžiu pakeistas Halden pirmos instancijos teismo 2010-11-19 nuosprendis paskiriant 11 metų laisvės atėmimo bausmę. Nuosprendis įsiteisėjo 2011-03-28 ir šiuo metu vykdomas. Bausmė pradėta vykdyti 2011-07-06, bausmės pabaiga laikoma 2020-08-18 (įsk. 687 kardomojo kalinimo dienos).

3Pagal 1983 m Europos Konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo D. M. buvo perduotas iš Norvegijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Nuteistoji nuo 2012-09-18 atlieka bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime.

4Vadovaujantis Europos konvencijos „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“ 10 str. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija prašo nustatyti nuteistajai D. M. laisvės atėmimo bausmės laiką pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) atitinkamus straipsnius bei sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – LR BPK) 362 str., 365 str., nustatyti pataisos įstaigos rūšį.

5Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teikimas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos Seimas 1995-05-09 nutarimu Nr. I-885 ratifikavo 1983 metų Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvenciją (toliau tekste-Konvencija). Šis tarptautinės teisės aktas reglamentuoja procedūrines nuostatas, pagal kurias vienos valstybės teritorijoje nuteistas asmuo gali būti perduotas kitai valstybei, kad ten atliktų jam paskirtą bausmę.

7Pagal Konvenciją, kurios pagrindu D. M. perduota į Lietuvą vykdyti bausmę, paskirtą Norvegijos Karalystės Halden pirmos instancijos teismo 2010-11-19 nuosprendžiu, kuris pakeistas Borgarting apeliacinio teismo 2011-03-28 nuosprendžiu (sušvelninat paskirtą bausmę) bausmės atlikimą nustato valstybės, kurioje atliekama bausmė įstatymai (Konvencijos 9 str. 3 d.). Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 365 str. D. M. atžvilgiu taikytinos LR BK bei Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (tolai – LR BVK) nuostatos, o tai pat Konvencijos, pagal kurią nuteistoji perduotas Lietuvai reikalavimai.

8Konvencijos 9 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuojami valstybės, kurioje atliekama bausmė, kompetentingų valdžios instancijų veiksmai bausmės vykdymo atvejais, t. y. arba jos pačios gali tęsti bausmės atlikimą, remdamosi teisminiais arba administraciniais sprendimais pagal 10 straipsnyje numatytas sąlygas, arba teisminiu ar administraciniu sprendimu pakeisti bausmę, pakeičiant nuteistosios valstybės paskirtas sankcijas į valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose už tokį patį nusikaltimą numatytomis sankcijomis pagal 11 straipsnyje išdėstytas sąlygas (bausmės konversija).

9Konvencijos 10 ir 11 str. įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata, teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje bus atliekama bausmė, suderinus su vykdančios valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmę ar priemonę, kurios savo esme kiek įmanoma turi atitikti nuteisimo metu paskirtąją bausmę. Konvencijos normos draudžia pabloginti nuteistojo teisinę padėtį, atitiktinai nesusieti bausmės minimalia sankcija, numatyta valstybės už padarytą ar padarytus nusikaltimus. Tai pat neleidžiama nei pasunkinti, nei pailginti bausmės trukmės ir negali viršyti valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose numatyto maksimumo. Analogiškos teisės normos yra įtvirtintos ir LR BK 3 str. 8 str. 1 d.

10Tokiu atveju vadovaujantis Norvegijos Karalystės Halden pirmos instancijos teismo 2010-11-19 nuosprendžiu, kuris pakeistas Borgarting apeliacinio teismo 2011-03-28 nuosprendžiu (sušvelninat paskirtą bausmę), nustatytomis aplinkybėmis, konstatuojama, kad D. M. padaryta nusikalstama veika, už kurią ji nuteista užsienio valstybėje – pagal Norvegijos baudžiamojo kodekso 162 str. 1 d. žr. 3 d. 1 p. žr. 5 d., atitinkamai yra baudžiama pagal LR BK 199 str. 2 d.

11Norvegijos Karalystės Halden pirmos instancijos teismo 2010-11-19 nuosprendžiu, kuris pakeistas Borgarting apeliacinio teismo 2011-03-28 nuosprendžiu (sušvelninat paskirtą bausmę) paskirtos bausmės dydis yra 11 metų laisvės atėmimo. Pagal LR BK 199 str. 2 d. sankciją, maksimali laisvės atėmimo bausmės trukmė už šio straipsnio dalyje numatyto nusikaltimo padarymą yra numatyta 10 metų laisvės atėmimo. Kadangi Norvegijos Karalystės Halden pirmos instancijos teismo 2010-11-19 nuosprendžiu, kuris pakeistas Borgarting apeliacinio teismo 2011-03-28 nuosprendžiu pakeistas sušvelninat laisvės atėmimo bausmę paskirta bausmė yra didesnė nei LR BK minėto straipsnio sankcijoje numatyta maksimali laisvės atėmimo bausmės riba, ji sumažinama iki įstatyme numatyto bausmės maksimumo, tai yra iki 10 metų laisvės atėmimo.

12LR BK 66 str. 1 d. nustatyta, jog kardomasis kalinimas (suėmimas) turi būti įskaitytas į paskirtą bausmę. Atsižvelgiant į tai, D. M., į bausmės laiką įskaitytinas laikotarpis išbūtas kardomajame kalinime. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo Norvegijos Karalystės apeliacinio teismo 2011-03-28 nuosprendžio, kuriuo pirmosios instancijos teismo nuosprendis pakeistas, vykdymo pradėjimo dienos (2011-07-06).

13Pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 50 str. 3 d., teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, parenka laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą – atvirąją koloniją, pataisos namus ar kalėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus, nuteistajai D. M. nustato pataisos įstaigos rūšį – pataisos namus.

14Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR BPK 362 str., 365 str. teismas,-

Nutarė

15D. M., gim. ( - ), Halden pirmos instancijos teismo 2010-11-19 nuosprendžiu, kuris pakeistas Borgarting apeliacinio teismo 2011-03-28 nuosprendžiu pagal Norvegijos baudžiamojo kodekso 162 str. 1 d. žr. 3 d. 1 p. žr. 5 d., paskirtą 11 metų laisvės atėmimo bausmę suderinti su Lietuvos Respublikos BK 199 str. 2 d., ir nustatyti 10 metų laisvės atėmimo bausmę, atliekant ją pataisos namuose.

16Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2011-07-06. Į bausmės laiką įskaityti kardomajame kalinime išbūtą laiką, t. y. 687 dienas.

17Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai