Byla e2YT-3372-570/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio palikimo priėmimo fakto nustatymo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2sekretoriaujant Rimai Gucaitienei,

3dalyvaujant pareiškėjai L. R.,

4suinteresuotam asmeniui V. M.,

5suinteresuotiems asmenims L. M., I. K., R. U., A. U., R. M., Valstybės įmonei Turto bankui nedalyvaujant,

6žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. M., V. M., I. K., R. U., A. U., R. M., Valstybės įmonei Turto bankas, dėl juridinę reikšmę turinčio palikimo priėmimo fakto nustatymo

7Teismas

Nustatė

8Pareiškėja turto paveldėjimo tikslu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė palikimą po tetos (motinos sesers) J. M. (mirusios 2014 m. spalio 25 d.) mirties, faktiškai pradėdama valdyti turtą. Nurodė, kad J. M. buvo jos motinos A. M. sesuo. Ji mirė 2014 m. spalio mėnesio 25 d. Karagandos mieste. Teta buvo ištekėjusi už pareiškėjos tėvo, t.y. savo sesers vyro A. M., kuris yra miręs 1995 metais, t.y. už ją žymiai anksčiau. Teta vaikų ir kito sutuoktinio neturėjo, mirė būdama našle. Po jos mirties liko turtas - dalis gyvenamojo namo, esančio Ožkasvilių k., Marijampolės sav. Šią dalį namelio ji buvo paveldėjusi po savo sutuoktinio A. M. mirties. Mirus tetai, pareiškėja iš karto persikėlė gyventi į tetos (mamos sesers) namo dalį, šį turtą prižiūrėjo ir valdė kaip savo, mokėjo mokesčius. Duomenų apie tetos testamentą ji neturėjo, tačiau jos žiniomis ji testamento nebuvo palikusi. Jokie kiti įpėdiniai palikimo nepriėmė, jokių pretenzijų dėl to nereiškė, į notarų biurą per įstatymo nustatytą terminą nesikreipė. Kitų įpėdinių, priėmusių palikimą nėra. Į notarų biurą dėl paveldėjimo laiku nesikreipė, nes nežinojo, kad būtina. Todėl laiko, kad ji priėmė palikimą po motinos sesers mirties, pradėdama jį faktiškai valdyti.

9Suinteresuotas asmuo V. M., kuris yra pareiškėjos sūnus, su pareiškimu sutinka visiškai, prašo jį tenkinti. Nurodė, kad jo motina visada gyveno name, kurio dalis priklauso mirusiai tetai J. M.. Teta savo vaikų neturėjo, mirė našle.

10Suinteresuotieji asmenys L. M., V. M., I. K., R. U., A. U., R. M., Valstybės įmonė Turto bankas, būdami tinkamai informuoti apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į jį neatvyko, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą ar prieštaravimų dėl pareiškimo nepateikė, todėl pareiškėjos sutikimu, byla nagrinėtina iš esmės be neatvykusių suinteresuotų asmenų dalyvavimo (LR CPK 247 str.)

11Liudytojas V. P. patvirtino, jog jis yra pareiškėjos kaimynas, visą gyvenimą gyvena tame pačiame kaime. Pareiškėja po savo tėvo antros žmonos ir savo motinos sesers mirties gyveno jai priklausančioje namo dalyje, pilnai viskuo rūpinosi ir namo dalį prižiūrėjo. Mirusioji J. M. gyveno kažkur Kazachstane, ten ir mirė, bet į Lietuvą, į savo namus sugrįždavo.

12Pareiškimas tenkintinas visiškai.

13Pareiškėjos, suinteresuoto asmens V. M., liudytojo V. P. paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais - pažymomis iš istorijos archyvo apie A. S. ir J. S. gimimą, Alfonso ir A. M. santuokos sudarymo įrašu, L. B. ir G. B. bei H. R. ir L. R. ištuokos liudijimais, J. M. mirties liudijimu su vertimu, L. M. santuokos liudijimu su A. M., L. M. gimimo liudijimu, A. M. mirties liudijimu, A. M. mirties liudijimu, A. M. mirties liudijimu, notaro liudijimu dėl nesikreipimo priimti palikimą, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, paveldėjimo liudijimu J. M., J. S. pažyma apie santuokos sudarymą, L. M. ir G. B. santuokos liudijimu, H. R. ir L. B. santuokos sudarymo įrašu, J. M. santuokos sudarymo įrašu, kita bylos medžiaga nustatyta, kad palikėja J. M. a.k. ( - ), mirusi 2014-10-25 yra pareiškėjos teta (motinos sesuo) ir buvo ištekėjusi už pareiškėjos tėvo A. M., mirusio 1995 metais. Duomenų apie palikėjos J. M. vaikus ar kitus įpėdinius byloje nėra. Po jos mirties liko nekilnojamasis turtas – dalis gyvenamojo namo ir statinių, esančių Marijampolės sav. Ožkasvilių k. Pareiškėja teigia, kad ji priėmė palikimą po tetos mirties, jį pradėjusi faktiškai valdyti.

14Lietuvos Respublikos CK 5.50 straipsnio 2 dalis nustato, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arbai kai padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą.

15Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai.

16Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, tai yra faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-06 nutartis byloje Nr. 3K-3-177/2006).

17Nagrinėjamu atveju pareiškėja įrodė faktą, kad būtent ji po tetos J. M. mirties priėmė jos palikimą – dalį gyvenamojo namo Marijampolės sav. Ožkasvilių k. faktiškai pradėdama valdyti ir rūpintis šiuo daiktu kaip nuosavu. Ginčų tarp kitų įpėdinių nėra kilę, į notaro biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo niekas nėra kreipęsis. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, jog kitų įstatyminių įpėdinių nėra, suinteresuotas asmuo fakto nustatymui neprieštarauja, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CK 1.5 str.), darytina išvada, kad pareiškėjos prašymas pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas.

18Patenkinus pareiškimą, iš pareiškėjos valstybei priteistina 24,01 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 92 str.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 448 straipsniu, 442 straipsnio 1 dalies, 1, 13 punktais, 444 straipsnio 2 dalies 9 punktu, teismas

Nutarė

20pareiškimą tenkinti visiškai.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja L. R. a.k. ( - ) priėmė palikimą, atsiradusį po J. M. a.k. ( - ) mirties 2014 m. spalio 25 d., pradėdama jos turtą faktiškai valdyti.

22Faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu.

23Priteisti valstybei iš pareiškėjos L. R. 24,01 Eur (dvidešimt keturis eurus, 01 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą, įmokos kodas 5660.

24Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta... 2. sekretoriaujant Rimai Gucaitienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai L. R.,... 4. suinteresuotam asmeniui V. M.,... 5. suinteresuotiems asmenims L. M., I. K., R. U., A. U., R. M., Valstybės įmonei... 6. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Teismas... 8. Pareiškėja turto paveldėjimo tikslu prašo nustatyti juridinę reikšmę... 9. Suinteresuotas asmuo V. M., kuris yra pareiškėjos sūnus, su pareiškimu... 10. Suinteresuotieji asmenys L. M., V. M., I. K., R. U., A. U., R. M., Valstybės... 11. Liudytojas V. P. patvirtino, jog jis yra pareiškėjos kaimynas, visą... 12. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 13. Pareiškėjos, suinteresuoto asmens V. M., liudytojo V. P. paaiškinimais,... 14. Lietuvos Respublikos CK 5.50 straipsnio 2 dalis nustato, jog įpėdinis... 15. Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo... 16. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 17. Nagrinėjamu atveju pareiškėja įrodė faktą, kad būtent ji po tetos J. M.... 18. Patenkinus pareiškimą, iš pareiškėjos valstybei priteistina 24,01 Eur... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 448 straipsniu, 442 straipsnio 1... 20. pareiškimą tenkinti visiškai.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja L. R. a.k. ( -... 22. Faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu.... 23. Priteisti valstybei iš pareiškėjos L. R. 24,01 Eur (dvidešimt keturis... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos skundžiamas Kauno apygardos...