Byla 2-6142-638/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovei I. K. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 460,98 Lt skolos, 367,87 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-4).

3Ieškinyje nurodyta, kad 2009-04-20 ieškovas su atsakove sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1. Ieškovas iš viso suteikė atsakovei 1724,28 Lt vartojimo kreditą iki 2010-04-20. Atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė daugiau kaip 60 dienų. Pagal šalių sudarytos sutarties 6.4 p. ieškovas tokiu atveju turi teisę reikalauti, kad atsakovė sumokėtų visas pagal sudarytą sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius, bei išlaidas, susijusias su reikalavimo pareiškimu bei skolos administravimu. 2011-01-03 atsakovės skolą sudarė 460,98 Lt, delspinigius – 367,87 Lt. ( b.l. 3-4)

4Atsakovei įstatymo nustatyta tvarka ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti viešo apskelbimo spaudoje būdu pagal CPK 130 str. 2011-03-29 (b. l. 18-19). Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių dėl atsakovės, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje esantys rašytiniai įrodymai: Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandoris Nr. 1 (b. l. 5-6), delspinigių skaičiavimo lentelė (b. l. 7) – patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

7Nustatyta, kad šalys 2009-04-20 ieškovas su atsakove sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, (b.l. 5-6). Pagal šią sutartį ieškovas atsakovei iš viso suteikė 1724,28 Lt vartojimo kreditą iki 2010-04-20 (b. l. 5-6). Atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė. Atsakovė uždelsė mokėti daugiau nei 60 dienų, todėl remiantis sudaryta sutartimi ieškovas įgijo teisę reikalauti, kad ji sumokėtų visas įmokas, delspinigius ir išlaidas susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu (b. l. 7). 2011-01-03 ieškovo paskaičiavimu atsakovės skolą sudarė 460,98 Lt, delspinigius – 367,87 Lt (b. l. 7). Byloje duomenų, kad skola apmokėta, nepateikta. Atsakovė nevykdo savo įsipareigojimų, todėl, esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams, iš atsakovės ieškovui priteistina 460,98 Lt skolos (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.870-6.874 str., 6.886-6.891 str.).

8Reikalavimas priteisti delspinigius tenkintinas iš dalies.

9Šalių sudarytoje sutartyje yra numatytos netesybos – delspinigiai 0,5 proc. už nesumokėtą skolos dalį už kiekvieną dieną. Už uždelstą atsiskaityti laiką susidarė 367,87 Lt delspinigių (b.l. 7). Atsakovė neprašė taikyti ieškinio senaties termino delspinigiams (kuris yra sutrumpintas ir kuris yra 6 mėnesiai (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.), todėl teismas neturi pagrindo tokį terminą pritaikyti.

10Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje 3K-7-304/2007 yra pasisakęs, kad „Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 straipsnio 2 dalies tvarka ir pagrindais. Šios normos nuostatos dėl netesybų ir nuostolių santykio netesybų mažinimui reikšmingos tuo, kad teismas netesybas gali sumažinti tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Dėl to šalių susitarimuose, taip pat ir preliminarioje sutartyje, numatytos netesybos gali būti didesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas turi teisę, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet CK 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).“

11Pagal galiojančio CK nuostatas netesybos yra įskaitinės, t.y. jos įskaitomos į nuostolių atlyginimą, jei šalys savo sutartimi nenustatė alternatyvių ar išimtinių netesybų. Iš sutarties 6.4 p. matyti, kad ieškovas, esant sutartyje numatytoms aplinkybėms, sau pasiliko teisę reikalauti, kad atsakovė sumokėtų ne tik visas pagal sutartį mokėtinas įmokas ir delspinigius, bet ir išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, todėl laikytina, kad šalys susitarė dėl įskaitinių netesybų. Dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo minimaliais kreditoriaus nuostoliais, įtvirtintais įstatyme, laikytinos CK 6.210 str. 1 d. nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas.

12Remiantis sutartimi ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 0,5 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną pradelstą dieną, o tai sudaro 182,5 procento metinių palūkanų. Konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli, t.y. ženkliai didesni, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ieškovas patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Be to, atsižvelgiama į sutarčių, tapačių tarp šios bylos šalių sudarytai sutarčiai, sudarymo aplinkybes, t.y. į tai, kaip plačiai visuomenine prasme yra siūlomos ir prieinamos greitųjų kreditų paslaugos, kokius reikalavimus sutarties kontrahentams kelia greituosius kreditus teikiančios įmonės, kokiu būdu yra tikrinamas pastarųjų mokumas ir patikimumas, į siūloma paslauga pasinaudojančių asmenų galimybę išsamiai susipažinti su sutarties sąlygomis ir t.t. Teismas taip pat atsižvelgia į sutarties sudarymo aplinkybes ir atsakovo galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų.

13Konstatavus, kad šalių sutartyje nurodytas 0,5 procento delspinigių, mokėtinų už kiekvieną praleistą sutarties vykdymo dieną, dydis yra aiškiai per didelis, ieškovo prašomi priteisti 0,5 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną mažintini iki 0,05 procento dydžio (t.y. iki 18,25 procento dydžio metinių palūkanų), sumažinant prašomą priteisti 367,87 Lt delspinigių sumą iki 36,79 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje dėl 331,08 Lt delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas.

14Kadangi atsakovė praleido terminą įvykdyti prievolę, iš jos ieškovui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (497,77 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-02-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.873 str. 1 d., 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

15Iš atsakovės proporcingai patenkintiems reikalavimams priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui: 40 Lt žyminio mokesčio ir 171,82 Lt išlaidų procesinių dokumentų įteikimui viešo paskelbimo būdu (CPK 80 str. 1 d., 93 str. 1 d.).

16Iš atsakovės priteistinos pašto išlaidos valstybei – 11 Lt (CPK 96 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 282 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. teismas

Nutarė

18ieškinį patenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovui UAB „General Financing“, į. k. 300515252, buveinė Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, a.s. Nr. LT86 4010 0424 0155 8008, AB „DnB Nord“ bankas, banko kodas 40100, iš atsakovės I. K., a.k. ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 460,98 Lt (keturis šimtus šešiasdešimt litų 98 ct) skolos, 36,79 Lt (trisdešimt šešis litus 79 ct) delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (497,77 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-02-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40 Lt (keturiasdešimt litų) žyminio mokesčio ir 171,82 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt vieną litą 82 ct) išlaidų procesinių dokumentų įteikimui viešo paskelbimo būdu.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Priteisti valstybei iš atsakovės I. K., a.k. ( - ), gyv. ( - ), 11 Lt (vienuolika litų) pašto išlaidų, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

22Šalys, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė rašytinio proceso... 2. ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 460,98 Lt skolos, 367,87... 3. Ieškinyje nurodyta, kad 2009-04-20 ieškovas su atsakove sudarė vartojimo... 4. Atsakovei įstatymo nustatyta tvarka ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Byloje esantys rašytiniai įrodymai: Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - )... 7. Nustatyta, kad šalys 2009-04-20 ieškovas su atsakove sudarė vartojimo... 8. Reikalavimas priteisti delspinigius tenkintinas iš dalies.... 9. Šalių sudarytoje sutartyje yra numatytos netesybos – delspinigiai 0,5 proc.... 10. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje 3K-7-304/2007 yra... 11. Pagal galiojančio CK nuostatas netesybos yra įskaitinės, t.y. jos... 12. Remiantis sutartimi ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 0,5 procento... 13. Konstatavus, kad šalių sutartyje nurodytas 0,5 procento delspinigių,... 14. Kadangi atsakovė praleido terminą įvykdyti prievolę, iš jos ieškovui... 15. Iš atsakovės proporcingai patenkintiems reikalavimams priteistinos... 16. Iš atsakovės priteistinos pašto išlaidos valstybei – 11 Lt (CPK 96 str.).... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., 96... 18. ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Priteisti ieškovui UAB „General Financing“, į. k. 300515252, buveinė... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Priteisti valstybei iš atsakovės I. K., a.k. ( - ), gyv. ( - ), 11 Lt... 22. Šalys, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 23. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...