Byla 2-1062-817/2011
Dėl draudimo išmokos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Ieva Gavelytė-Kalytienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“, į. k. 110057869, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, ieškinį atsakovui UAB „Dargis“, į. k. 186062541, buveinės adresas Trumpoji g. 3, Vilnius, dėl draudimo išmokos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jo naudai iš atsakovo UAB „Dargis“ 932 Lt draudimo išmoką, 6 proc. dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2010-11-10 teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (LR CPK 137 str. 1 d.).

3Ieškovas nurodė, kad 2009-05-01 su atsakovu sudarė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį AYAS Nr. 017276020 (toliau – draudimo sutartis), kuria buvo apdrausta automobilio VW Transporter, valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė. 2009-08-13 Lydos pl., eismo įvykio metu buvo apgadintas automobilis Ford Escort, valst. Nr. ( - ) Remiantis eismo įvykio deklaracija, eismo įvykio kaltininku pripažintas atsakovui priklausančio automobilio VW Transporter, valst. Nr. ( - ) vairuotojas. Ieškovas remdamasis 2009-08-13 pranešimu apie įvykį, 2011-01-11 transporto priemonės techninės apžiūros-defektų aktu, fotonuotraukomis, 2009-08-14 išvada apie transporto priemonės likutinę vertę, apgadintos transporto priemonės savininkui išmokėjo 932 Lt draudimo išmoką. Pagal tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą draudimo sutartį atsakovas draudimo įmokas turėjo sumokėti iki 2009-05-22, tačiau šios savo pareigos jis neįvykdė. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nesumokėjo įmokos draudimo sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, o ieškovas atlygino 2009-08-13 eismo įvykio metu transporto priemonei Ford Escort, valst. Nr. ( - ) padarytą žalą, atsakovas, remdamasis Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 7 d., prašo priteisti iš atsakovo regreso tvarka 932 Lt.

4Ieškinio pareiškimo nuorašas su priedais, teismo pranešimo nuorašas buvo išsiųsti atsakovui UAB „Dargis“ nurodytu adresu, tačiau jie grįžo neįteikti, nurodant, kad atsakovo nepavyko rasti nurodytu adresu (b.l. 27). Procesiniai dokumentai taip pat buvo siųsti atsakovo vadovo gyvenamosios vietos adresu, tačiau ir ten procesinių dokumentų įteikti nepavyko (b. l. 33). Kadangi atsakovui nepavyko įteikti dokumentų aukščiau nurodytu būdu, procesinius dokumentus nutarta atsakovui įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu (b.l. 35). 2011 m. sausio 22 d. respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios" ir 2011 m. sausio 22 d. vietiniame dienraštyje „Vilniaus diena", buvo atspausdinti atitinkamo turinio skelbimai (b.l. 41-42), todėl laikytina, kad atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 130 str.). Kadangi atsakovas UAB „Dargis“ nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Vadovaujantis LR CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš bylos medžiagos matyti, kad 2009-05-11 ieškovas su atsakovu sudarė Įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį AYAS Nr. 017276020, pagal kurią ieškovas įsipareigojo apdrausti atsakovui priklausančios transporto priemonės VW Transporter, valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinę atsakomybę, o atsakovas įsipareigojo draudimo sutarties nustatyta tvarka ir terminais mokėti draudimo įmokas (b. l. 9). Draudimo sutarties 1.2. punktu ieškovas su atsakovu susitarė, kad draudimo sutartis įsigalioja nuo 2009-05-22. Draudimo sutarties 1.5.2. punkte nustatyta, kad draudimo įmoka turi būti sumokėta iki 2009-05-22. Atsakovas draudimo įmokos iki šiol nėra sumokėjęs. 2009-08-13 Lydos pl., įvykusio eismo įvykio metu buvo apgadintas automobilis Ford Escort, valst. Nr. ( - ) Iš eismo įvykio deklaracijos yra matyti, kad dėl eismo įvykio sukėlimo yra kaltas atsakovui nuosavybės teise priklausantį automobilį VW Transpoerter, valst. Nr. ( - ) vairavęs asmuo (b. l. 12). Iš Transporto priemonės techninės apžiūros-defektų akto, pranešimo apie įvykį, Išvados apie transporto priemonės likutinę vertę yra matyti, kad minėto eismo įvykio metu automobiliui Ford Escort, valst. Nr. ( - ) buvo padaryta 932 Lt dydžio žala (b. l. 13-14, 17). Ieškovas minėtą sumą sumokėjo automobilio Ford Escort, valst. Nr. ( - ) savininkui (b. l. 11, 18). Ieškovas 2010-02-24 pretenzija Nr. 23-897 kreipėsi į atsakovą, prašydamas sumokėti ieškovo patirtus nuostolius – 932 Lt, tačiau atsakovas į pretenziją nereagavo ir minėtos sumos ieškovui nesumokėjo.

8Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo tikslas yra garantuoti dėl šiuo draudimu apdraustos transporto priemonės poveikio eismo įvykio metu nukentėjusių ir patyrusių žalą trečiųjų asmenų nuostolių atlyginimą įstatyme ir sutartyje nustatytos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma, taip pat užtikrinti ir transporto priemonę naudojančių valdytojų turtinius interesus, susijusius su civiline atsakomybe, kilusia naudojant šiuo draudimu apdraustą transporto priemonę. Pažymėtina, kad Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas iš principo eliminuoja draudiko regreso teisę į transporto priemonės valdytojus, dėl kurių kaltės dėl šiuo draudimu apdraustos transporto priemonės poveikio eismo įvykio metu nukentėjo ir patyrė žalos tretieji asmenys ir jų patirtus nuostolius įstatyme ir sutartyje nustatytos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma atlygino draudikas. Tačiau transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 7 d. numato vieną iš išimčių, kai draudikas turi teisę pareikšti tokį reikalavimą – jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas. Atsakovas šalių sudarytoje draudimo sutartyje nustatytu terminu (2009-05-22) draudimo įmokos nesumokėjo. Ieškovas išmokėjo R. J. 932 Lt draudimo išmoką, todėl vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 7 d., įgijo teisę reikalauti iš draudėjo, t. y. atsakovo, grąžinti eismo įvykio metu apgadinto automobilio savininkui R. J. išmokėtą 932 Lt dydžio draudimo išmoką.

9LR CK 6.38 str. 1 d. įtvirtina, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad ieškovas turi teisę reikalauti grąžinti dėl padarytos žalos ieškovo išmokėtas sumas trečiajam asmeniui, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 932 Lt dydžio draudimo išmoką yra teisėtas, pagrįstas, todėl tenkintinas.

10LR CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, kad, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę, tai iš atsakovo UAB „Dargis“ ieškovo naudai priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą skolos sumą – 932 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-11-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

11Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos šios bylinėjimosi išlaidos: 66 Lt žyminio mokesčio (b.l. 5), 459,80 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti (b. l. 6-7) bei 241,16 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu (b. l. 39-40, 44-5), iš viso 766,96 Lt (LR CPK 79 str., 93 str.).

12Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 9,30 Lt pašto išlaidų (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p. ir 96 str.).

13Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., teismas,

Nutarė

14ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo UAB „Dargis“, į. k. 186062541, buveinės adresas Trumpoji g. 3, Vilnius, ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“, į. k. 110057869, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, naudai 932 Lt (devynis šimtus trisdešimt du litus) dydžio draudimo išmoką, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 932 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-11-10) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 766,96 Lt (septynis šimtus šešiasdešimt šešis litus ir 96 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Priteisti iš UAB „Dargis“, į. k. 186062541, buveinės adresas Trumpoji g. 3, Vilnius, valstybės naudai išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 9,30 Lt (devynis litus ir 30 ct). Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

17Išaiškinti atsakovui, kad ji per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai