Byla A2-8452-451/2011
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-7018-568/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei, dalyvaujant pareiškėjų A. D. ir G. D. atstovei advokatei D. Višinskienei, suinteresuotų asmenų R. V. ir V. P. atstovei advokatei Stefanijai Bukelienei, suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno skyriaus atstovei Jolantai Garmuvienei, suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Neringai Žukauskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. D. ir G. D. pareiškimą suinteresuotiems asmenims R. V., V. P., Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno skyriui, Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-7018-568/2011, ir

Nustatė

2Pareiškėjai A. D. ir G. D. prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. S2-7018-568/2011 dėl leidimo išdavimo (b.l.45-48). Nurodė, jog Kauno miesto apylinkes teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. S2-7018-568/2011 nutarė leisti vykdyti pradėto statyti dvibučio gyvenamojo namo, esančio Kaune Savanorių pr. 127, konservavimo darbus. Pareiškėjų vykdomi statybos darbai pažeidžia gyvenamojo namo, esančio Kaune, P. Kalpoko g, 7, savininkų interesus, kadangi tiek gyvenamasis namas, esantis Kaune, Savanorių pr. 127, tiek gyvenamasis namas, esantis Kaune, P. Kalpoko g. 7, stovi vienas greta kito, ant šlaito, ir vykdomos statybos gali sukelti šlaito nestabilumą, be to, šiuo metu statomas dvibučio gyvenamojo namo trečiasis aukštas, tad minėtas statinys užstos šviesą gretimajam namui, esančiam Kaune. P. Kalpoko g, 7. Gyvenamasis namas, unikalus Nr. 1992-9006-6010, esantis P. Kalpoko g. 7, Kaune, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso G. D. ir L. D.. L. D. įstatyminis įpėdinis yra A. D.. R. V. ir V. P. 2011 metais pateikė A. D. bei G. D. sutikimų projektus, kuriuose nurodo, jog ketina nugriauti seną gyvenamąjį namą bei ūkinį pastatą ir ant nugriautų statinių pamatų statyti dviejų butų gyvenamąjį namą, tačiau A. D. bei G. D. minėtiems statybos darbams nepritarė. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos apsaugos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2011 m. vasario 1 d. ir 2011 m. vasario 15 d. atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje ir nustatė, kad žemės sklype, esančiame Savanorių pr. 127B, Kaune, statomas dvibutis gyvenamasis namas pagal 2006 metais projekto vadovo M. P. parengtą projektą ir Kauno miesto savivaldybes 2006 m. lapkričio 10 d. išduotą statybos leidimą Nr. 38-3-GN 779-710. Patikrinimo metu nustatyta, kad dalis statomo pastato pastatyta ne projekte numatytoje vieloje, tuo pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Tuo pagrindu 2011 m. vasario 17 d. Skyrius surašė savavališkos statybos aktą Nr.SSA-20-110217-00013 ir reikalavimą Nr.REI-20-110217-00012 pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2011 m. rugpjūčio 17 d. R. V. ir V. P. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą, prašydamos išduoti leidimą vykdyti pradėto statyti dvibučio gyvenamojo namo konservavimo darbus, motyvuodamos tuo, jog 2010 m. gruodžio 23 d. kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę dėl projekto pataisymo, tačiau leidimas kol kas neišduotas, nes trūksta rašytinių įrodymų. Tokiu būdu pareiškėjos elgiasi nesąžiningai, kadangi pateiktam projektui pritarta nebuvo. Pareiškėjos imasi nesąžiningų veiksmų ir siekia prisidengdamos namo konservavimo darbais, toliau vykdyti savavališką statybą. Apie Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. S2-7018-568/2011 A. D. sužinojo 2011 m. kovo 28 d. gavęs Kauno miesto apylinkes teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-R068-429/2011. Ši nutartis pažeidžia A. D. ir G. D., neįtrauktų į civilinės bylos nagrinėjimą asmenų, teises, nes ja išduotas leidimas vykdyti gyvenamojo namo konservavimo darbus, neištyrus visų faktinių aplinkybių, ar minėtieji konservavimo darbai yra leistini bei ar jie nepažeis gretimų pastatų savininkų teisių ir teisėtų interesų (tiek dėl šlaito stabilumo, tiek dėl šviesos užstojimo). Šia nutartimi taip pat išspręstas klausimas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos bei Kauno miesto savivaldybės administracijos, neįtrauktų į civilinės bylos nagrinėjimą, teisių ir pareigų. Teismas neįtraukęs Statybos inspekcijos trečiuoju asmeniu, išsprendžia klausimą dėl leidimo vykdyti konservavimo darbus, kuris tiesiogiai liečia Statybos inspekcijos teises ir pareigas, be to, byloje nėra pateikta Statybos inspekcijos išvada dėl planuojamų atlikti konservavimo darbų apimties ir tikslingumo, kuri atspindėtų Statybos inspekcijos neprieštaravimą konservavimo darbams. Taip pat išspręstas klausimas dėl leidimo vykdyti statinio konservavimo darbus, neišsiaiškinus Kauno miesto savivaldybės administracijos pozicijos, kodėl neišduodamas naujas statybos leidimas, kokios yra kliūtys, kiek užtruks jų pašalinimas.

3Teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovė nurodė, jog statomas 3 aukštų statinys 4 a. žemės sklype. Tokiame mažame sklype negali būti statomas toks statinys, kadangi užstos šviesą. Suinteresuoti asmenys nebuvo įtraukti į procesą, nepateikta techninė dokumentacija, kaip darbai turi būti atliekami.

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime (b.l. 71-73) į prašymą bei teismo posėdžio metu su patikslintu prašymu sutiko, prašė suinteresuotų asmenų patikslintą prašymą tenkinti: Kauno miesto apylinkės teismo 2011-03-14 nutartį civilinėje byloje Nr. S2-7018-568/2011 panaikinti ir priimti naują nutartį - V. P. ir R. V. prašymą atmesti. Nurodė, jog Inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje 2011-01-25 buvo gautas A. D., o 2011-02-15 R. B. ir V. G. prašymai dėl galimai savavališkai statomo pastato Savanorių pr. 127B, Kaune. Inspekcijos Kauno skyrius 2011-02-15 atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje ir nustatė, kad žemės sklype Savanorių pr. 127B, Kaune, dvibutis gyvenamasis namas statomas nukrypstant nuo 2006 m. M. P. parengto projekto ir 2006-11-10 Kauno miesto savivaldybės išduoto statybos leidimo Nr. 38-3-GN779-710, t. y. dalis pastato pastatyta ne projekte numatytoje vietoje, tuo pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Inspekcijos Kauno skyrius surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-20-110217-00013 ir reikalavimą Nr. REI-20-110217-00012 pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2011-08-17. Kauno miesto apylinkės teismas priimdamas 2011-03-14 nutartį civilinėje byloje Nr. S2-7018-568/2011 turėjo informaciją, kad dėl ginčo pastato Inspekcija yra surašiusi savavališkos statybos aktą ir reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius. Teismas taip pat nustatė, kad Inspekcijos išvada dėl planuojamų atlikti konservavimo darbų apimties ir tikslingumo nepateikta, tačiau statybos valstybinę priežiūrą vykdančios institucijos į bylos procesą neįtraukė. Be to, teismas, priimdamas 2011-03-14 nutartį, rėmėsi jokiais įrodymais nepatvirtintu V. P. ir R. V. prašymo teiginiu, kad Inspekcija konservavimo darbų vykdymui neprieštarauja. Teismas priimdamas 2011-03-14 nutartį civilinėje byloje Nr. S2-7018-568/2011 nusprendė dėl neįtrauktų į bylos procesą asmenų teisių ir pareigų. Kauno miesto apylinkės teismo 2011-03-14 nutartis yra neteisėta, priimta neištyrus visų faktinių aplinkybių, neišsiaiškinus teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi turinčių asmenų ir neįtraukus suinteresuotų asmenų į bylos procesą. Inspekcijos nuomone, Kauno miesto apylinkės teismo 2011-03-14 nutartis Nr. S2-7018-568/2011 yra labiau panaši į leidimą tęsti savavališkai pradėtus statybos darbus, o ne konservuoti sustabdytą statybą. Kauno miesto apylinkės teismas 2011-03-14 nutartimi leistų atlikti konservavimo darbų apimtis gerokai peržengia reglamentuotą apimtį, priimta neįtraukus institucijų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, ir kitų suinteresuotų asmenų, todėl yra nepagrįsta ir naikintina.

5Suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime (b.l. 67-70) bei teismo posėdžio metu su patikslintu prašymu sutiko, prašė jį patenkinti. Nurodė, jog LR statybos įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 12 punkte numatyta, kad leidimus atlikti statinio konservavimo darbus išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Leidimo atlikti statinio konservavimo darbus išdavimo klausimas yra ne teismo kompetencija, o įstatymu nustatytų institucijų, todėl teismas spręsdamas klausimą, kuris yra priskirtas įstatyme nurodytoms institucijoms, priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį. Teismas pažeidė ir procesinės teisės normas, nagrinėdamas V. P. ir R. V. prašymą CPK XXXIX skyriuje numatyta supaprastinto proceso tvarka.

6Suinteresuoti asmenys V. P. ir R. V. atsiliepime į prašymą (b.l. 64-66) prašė prašymą atmesti, nurodė, kad konservavimo darbų eigą, t.y. teismo leidimo vykdymo eigą, turi pareigą prižiūrėti ir kontroliuoti ne gretimų sklypų valdytojai, o Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai, sustabdę statybos darbus. Ginčijamos nutarties turinyje negalėjo būti, o ir nėra pasisakyta dėl A. D. ir G. D. teisių ir pareigų. Teismo procesas dėl leidimo išdavimo atlikti konservavimo darbus turėjo būti vykdomas ir vyko vadovaujantis CPK 579 str., 580 str., 581 str., 582 str., t.y. remiantis specialiomis proceso taisyklėmis, kurios nenumato jokių įrodymų tyrimo dėl pačios savavališkos statybos, tad dalyvavimas procese A. D. ir G. D. prašyme nurodytais motyvais, kad statyba gali pažeisti jų statinius ar užstoti apšvietimą, negalimas. Teismo nutartimi išduotas leidimas atlikti statybos konservavimo darbus negali turėti jokios įtakos gretimo sklypo valdytojų A. D. ir G. D. teisėms ir pareigoms.

7Teismo posėdžio metu suinteresuotų asmenų V. P. ir R. V. atstovė nurodė, jog konservavimo darbams gretimo sklypo savininkų sutikimo nereikia. Į rašytinį procesą niekada nekviečiami suinteresuoti asmenys. Pareiškėjai nenurodė, kuo jų teises pažeidžia konservavimo darbai. Teritorija neaptverta, stogas neuždengtas, namo pamatuose yra užpilti vamzdžiai. Nieko nespėjo padaryti, kadangi iš karto prasidėjo bylos. Statybai buvo gautas leidimas dviejų aukštų namui.

8Prašymas tenkintinas.

9CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytas vienas iš proceso atnaujinimo pagrindų - jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų. Pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką, nusprendimas suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar pasekmėms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-159/2007 ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą pabrėžė proceso atnaujinimo instituto paskirtį asmens teisių apsaugai, pažymėdamas, kad dažniausiai jis taikomas tik tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti pažeistas teises ir interesus kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais (žr. Lietuvos Aukščiausojo Teismo 2007 m. vasario 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2007; 2007 m. spalio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2007; 2008 m. spalio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3K-3-499/2008 ir kt.). Jeigu būtų nustatyta, kad neįtraukto į procesą asmens teisės buvo pažeistos ir joms atkurti nėra kitų procesinių būdų, tai tokiu atveju būtų pateisinama atnaujinti procesą jau išnagrinėtoje byloje (CPK 365 straipsnio 1 dalis, 366 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

102001-02-17 Savavališkos statybos aktu Nr. SSA-20-110217-00013 (b.l.10) nustatyta, jog V. P. ir R. V. vykdė dvibučio gyvenamojo namo, esančio Savanorių pr. 127, Kaune, statybą pagal 2006 m. M. P. parengtą projektą ir Kauno miesto savivaldybės 2006-11-10 išduotą statybos leidimą Nr. 38-3-GN779-710. 2011-02-15 R. B. ir V. G. prašymas (b.l.74), 2011-01-25 A. D. prašymas (b.l. 75) bei 2011-02-19 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus raštas Nr. (15.2)-ZD-1935 (b.l. 86) patvirtina, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atlikto statybų patikrinimą pagal R. B., V. G. bei A. D. prašymus. 2001-02-17 Savavališkos statybos aktu Nr. SSA-20-110217-00013 nustatyta, jog V. P. ir R. V. vykdė savavalinę statybą, t.y. nukrypo nuo projekto, patvirtinto statybos leidimu. Šiuo aktu V. P. ir R. V. buvo įpareigotos tuojau pat sustabdyti statinio statybą bei nevykdyti jokių statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką. 2011-02-17 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reikalavimu Nr. REI-20-110217-00012 (b.l. 12) V. P. ir R. V. buvo įpareigotos iki 2011-02-17 pašalinti savavališkos statybos padarinius.

112011-03-07 V. P. ir R. V. kreipėsi į teismą dėl teismo leidimo atlikti konservavimo darbus išdavimo. Teismas išnagrinėjo prašymą, neįtraukęs į bylą institucijos, sustabdžiusios statybą, institucijos, išdavusios statybos leidimą bei asmenų, dėl kurių skundų buvo pradėtas patikrinimas ir sustabdyta statyba. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011-03-22 išrašas (b.l. 37-38) bei 2011-03-17 liudijimas (b.l. 39) patvirtina, kad pareiškėjai suinteresuoti su vykdomomis statybomis adresu Savanorių pr. 127, Kaune, susijusiais reikalais, kadangi jų nuosavybė ribojasi su sklypu, kurioje vykdomos statybos. Be to pareiškėjo A. D. bei kitų asmenų prašymu buvo pradėtas patikrinimas dėl savavalinės statybos, kaip galimai pažeidžiančios jo atstovaujamosios interesus. Būtent po šio bei kitų asmenų skundų buvo konstatuotas savavalinės statybos faktas. Todėl, sprendžiant klausimą dėl sustabdytų statybų konservavimo darbų atlikimo pareiškėjai, institucija, išdavusi statybos leidimą bei institucija, sustabdžiusi statybą, turėjo teisę būti išklausyti. Teismas konstatuoja, kad nustatytos aplinkybės sudaro CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytą pagrindą atnaujinti procesą, o priimant sprendimą atnaujinti procesą atsižvelgiama ir į tai, kad pareiškėjų prašymą atnaujinti procesą byloje palaiko suinteresuoti asmenys – Kauno miesto savivaldybės administracija bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius. Teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, nustatė, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo yra paduotas nepraleidus CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino, todėl esant nustatytiems proceso atnaujinimo pagrindams, procesas atnaujintinas.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-292 str., 370 str. 3, 4 d.

Nutarė

13Atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. S2-7018-568/2011 pagal pareiškėjų V. P. ir R. V. prašymą dėl teismo leidimo atlikti savavališkos statybos konservavimo darbus išavimo.

14Suinteresuotais asmenis byloje įtraukti A. D., G. D., Kauno miesto savivaldybės administraciją bei Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos.

15Skirti teismo posėdį 2011-05-19 d. , 09 val. 10 min.

16Informuoti šalis bei jų atstovus apie teismo posėdžio vietą bei laiką, siunčiant jiems teismo šaukimus.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai