Byla 2-1385-528/2011
Dėl praleisto termino atnaujinimo ir juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Jūratei Rudnickytei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Fainai Kukliansky, suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Lionelai Gelmanienei, suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Mildai Stankūnaitei, suinteresuoto asmens UAB „Norvegijos kontaktai“ atstovei Madlenai Kuliešienei, suinteresuotiems asmenims V. K., Z. N., D. R., J. B., O. A., suinteresuoto asmens AB „Tauras“ atstovui Alfonsui Miškiniui, parengiamajame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo D. D. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno miesto savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, G. G., A. B., J. L., D. L., UAB „Norvegijos kontaktai“, I. B., T. K., A. K., N. M., V. M., D. P., V. K., Z. N., A. D., T. D., D. R., L. K., A. B., A. B., J. B., AB „Tauras“, Z. T., O. A., J. Č., S. A. R. dėl praleisto termino atnaujinimo ir juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėjas patikslintu ieškiniu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad namų valda ( - ) ( - )), susidedanti iš vieno gyvenamojo namo, pažymėto indeksais 2A2p (unikalus Nr. ( - )) ir 3A2p (unikalus Nr. ( - )) su priestatais 1a2p, 2a2p ir ūkinio pastato – namo 1A2p (unikalus Nr. ( - )) fligelis bei 600kv.m žemės iki nacionalizacijos priklausė nuosavybės teisėmis jo motinai R. D.; nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad namų valda ( - ) (buvęs ( - )), susidedančios iš ½ dviejų aukštų plytų mūrinio gyvenamojo namo 1A2/p (unikalus Nr. ( - ) ir vieno aukšto plytų mūro su priestatu gyvenamojo namo (anksčiu sandėlio) 2A1p (unikalus Nr. ( - )) bei 435,34kv.m žemės iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis priklausė jo motinai R. D.; atnaujinti terminus pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises į jo motinai R. D. priklausiusį aukščiau išvardintą išlikusį nekilnojamąjį turtą ( - ) su Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančiu dokumentu bei nuosavybės teises ir giminystės ryšius su turto savininku patvirtinančius dokumentus Kauno miesto savivaldybės administracijai ir Kauno apskrities viršininko administracijai (3t. b.l.73-78).

32011 05 27 pareiškėjo atstovė pateikė teismui prašymą atsiimti patikslintą pareiškimą, bylą nutraukti (5t. b.l.120,121).

4Pareiškėjas D. D. parengiamajame teismo posėdyje nedalyvavo, apie parengiamąjį teismo posėdį pranešta teismo šaukimu per atstovę, prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos (CPK 133 str. 1d., 5t. b.l.70,96). Pareiškėjo D. D. atstovė palaiko prašymą dėl patikslinto pareiškimo atsiėmimo ir prašo jį tenkinti.

5Suinteresuotų asmenų Kauno miesto savivaldybės administracijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Norvegijos kontaktai“, AB „Tauras“ atstovai suinteresuoti asmenys V. K., Z. N., D. R., J. B., O. A. pareiškėjo atstovės prašymui dėl patikslinto pareiškimo atsiėmimo neprieštarauja (5t. b.l.126).

6Suinteresuoti asmenys G. G., A. B., J. L., D. L., I. B., T. K., A. K., N. M., V. M., D. P., A. D., T. D., L. K., A. B., A. B., Z. T., J. Č., Stanislovas A. R. parengiamajame teismo posėdyje nedalyvavo, informuojant juos apie posėdžio laiką ir vietą, jiems siųsti teismo šaukimai (5t. b.l.68). Suinteresuotiems asmenims J. Č., A. B., J. L., D. L., T. K., A. B., S.A. R. teismo šaukimai grįžo neįteikti (5t. b.l.73,75,77,80,81-83,109,110-114,116,117,118). Suinteresuoti asmenys G. G., I. B., A. K., N. M., D. P., A. D., T. D., L. K., A. B. apie posėdį informuoti teismo šaukimais, prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos (5t. b.l.91,92,101,102,104,106-108). Byloje yra duomenys, jog suinteresuoti asmenys V. M. ir Z. T. yra mirę (3t. b.l.100; 5t. b.l.79,12,13,123,124).

7Ieškovas turi teisę atsiimti pateiktą ieškinį tol, kol teismas neišsiuntė ieškinio nuorašo atsakovui, vėliau ieškinį atsiimti galima tik turint atsakovo sutikimą (CPK 139 str.). Pareiškėjai ir suinteresuoti asmenys ypatingosios teisenos bylose turi šalių teises ir pareigas, todėl pareiškėjas turi analogiškas teises bei pareigas kaip ieškovas (CPK 3 str. 6d., 42 str. 4d., 443 str. 1d.). Kadangi pareiškėjas prašo leisti atsiimti patikslintą pareiškimą dėl praleisto termino atnaujinimo ir juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, o dalyvaujantys parengiamajame teismo posėdyje asmenys tam neprieštarauja, tai, vadovaujantis protingumo kriterijumi ir ekonomiškumo principu (siekiant nedidinti be reikalo išlaidų), pareiškėjui leistina atsiimti patikslintą pareiškimą dėl praleisto termino atnaujinimo ir juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, paliekant jį nenagrinėtą (CPK 3 str. 1d., 7 str. 1d., 42 str. 1d., 139 str., 443 str. 1d.).

8Iš pareiškėjo valstybei priteistinos 309,36 Lt teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, (CPK 79 str., 88 str. 1d. 3p., 92, 93, 96 str.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 42, 100, 139, 290-292 str., 296 str. 1d. 10p.,

Nutarė

10Tenkinti pareiškėjo D. D. atstovės prašymą.

11Leisti pareiškėjui D. D. atsiimti patikslintą pareiškimą dėl praleisto termino atnaujinimo ir juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo atsiėmimo.

12Palikti nenagrinėtą pareiškėjo D. D. patikslintą pareiškimą dėl praleisto termino atnaujinimo ir juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo civilinėje byloje Nr.2-1385-528/2011.

13Priteisti iš pareiškėjo D. D. (a.k( - ) gyv. ( - )) 309,36 Lt (trijų šimtų devynių litų 36ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.LT247300010112394300 AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

14Nutartis tik bylinėjimosi išlaidų dalyje per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai