Byla T-300-870/2012
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam M. R., a.k. (duomenys neskelbtini) (toliau – Nutarimas) patvirtinimo klausimą

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Virginija Liudvinavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – Komisija) nutarimo dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam M. R., a.k. ( - ) (toliau – Nutarimas) patvirtinimo klausimą, ir

Nustatė

3M. R., ankščiau teistas 2 kartus: 1) 2001-06-11 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 271 str. 1 d., 206 str. laisvės atėmimu 1 metams, vadovaujantis LR BK 471 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams; 2) 2005-01-10 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 235 str. 1 d. 750 litų dydžio bauda. Šiuo metu Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime atlieka laisvės atėmimo bausmę pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 3 d. nuosprendį, kuriuo pripažintas kaltu pagal LR BK 260 str. 2 d. ir pritaikius LR BK 62 str. 1 d., 3 d. 1 p., paskirtas laisvės atėmimas 2 metams, pagal LR BK 260 str. 1 d. ir pritaikius LR BK 62 str. 1 d., 3 d. 1 p., paskirtas laisvės atėmimas 1 metams ir 2 mėnesiams, pagal LR BK 259 str. 1 d. ir paskirtas jam laisvės atėmimas 3 mėnesiams. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 5 d. 2 p., bausmės subendrintos bausmių apėmimo bei dalinio bausmių sudėjimo būdu ir galutinė bausmė skirta laisvės atėmimas 2 metams ir 2 mėnesiams. Į bausmės laiką įskaitytas laikas, išbūtas laikinajame sulaikyme ir suėmime nuo 2009-04-15 iki 2009-06-12. Laisvės atėmimo bausmės pradžia – 2011-06-20, pabaiga – 2013-06-22, į bausmės laiką įskaityta 1 mėnuo 28 dienos.

4Nuteistasis faktiškai atliko daugiau kaip 1/3 laisvės atėmimo bausmės. 2012 m. liepos 24 d. Komisijos priimtu nutarimu Nr. 24-1993 nutarė taikyti nuteistajam M. R., lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 164 straipsnio 2 dalį. Tokį savo sprendimą Komisija motyvuoja, tuo, jog nuteistasis M. R., anksčiau teistas 2 kartus, dėl įvykdytų nusikaltimų gailisi, pripažįsta savo kaltę. Socialinius ryšius palaiko su tėvais, močiute bei kitais giminaičiais skambindamas telefonu, rašydamas laiškus. Lankomas pasimatymų metu, turi draugę su kuria planuoja kurti šeimą. Įstaigoje M. R. atlieka virėjo darbus, per bausmės atlikimo laikotarpį nebaustas, du kartus skatintas. Laikosi nustatytos dienotvarkės ir režimo reikalavimų.

5Komisija siūlo taikyti nuteistajam M. R. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 2 dalies 1 punktą. Siūlo teismui nuteistajam nustatyti Baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 numatytas pareigas: pradėti dirbti arba mokytis iki 2013 m. birželio 22 d., nes tai padės palaikyti darbinius įgūdžius, užsidirbti pragyvenimui, didins užimtumą; neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu arba mokymusi iki 2013 metų birželio 22 d., nes tai padės vengti situacijų, kurios gali suteikti galimybę nusikalsti.

6Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorė atsiliepime „Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimo“ prašo teismo atsisakyti patvirtinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012 m. liepos 24 d. nutarimą Nr. 24-1993 taikyti nuteistajam M. R. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos ir nurodo, jog nuteistasis M. R. atitinka formalųjį lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagrindą - atliko 1/3 paskirtos laisvės atėmimo bausmės, bausmės atlikimo metu įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, už gerą elgesį ir aktyvų dalyvavimą skatintas, tačiau formalių kriterijų atitikimas tėra lygtinio paleidimo klausimo svarstymo sąlyga, o ne lygtinio paleidimo pagrindas. Nuteistojo asmenybę atspindi ne tik jo elgesys pataisos įstaigoje, bet ir jo padarytų nusikaltimų pobūdis, jų pavojingumo laipsnis ir kitos aplinkybes. M. R. anksčiau yra teistas 2 kartus. Jo padarytų veikų pavojingumas visuomenei yra didelis. Lietuvos Respublikos BK 41 str. 2 d. tarp išvardintų bausmės paskirčių nurodyta, kad bausmės tikslai yra nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Šie bausmės tikslai M. R. atžvilgiu dar nėra pasiekti, iki šiol atlikta laisvės atėmimo bausmės dalis nesuteikia pagrindo daryti išvados, kad nuteistasis gali būti taisomas jo neizoliuojant nuo visuomenės.

7Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą taikyti nuteistajam M. R. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos atsisakytinas tvirtinti.

8Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. 1 d. laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų.

9Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo įstaigos taikomas tik tuo atveju, jei įvertinus visas aplinkybes, galima pagrįstai manyti, kad lygtinai paleistas asmuo pakankamai pakeitė savo elgesį, kad toliau jį galima taisyti neizoliuotą nuo visuomenės ir toks nuteistojo paleidimas užtikrina bausmės tikslų realizavimą bei teisingumo principo įgyvendinimą, nes tik tuomet bus pasiekta bausmės paskirtis, numatyta BK 41 straipsnio 2 dalyje.

10Susipažinus su visa Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teismui pateikta medžiaga, nustatė, jog M. R., viso teistas tris kartus, Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime atlieka laisvės atėmimo bausmę pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 3 d. nuosprendį, kuriuo pripažintas kaltu pagal LR BK 260 str. 2 d., LR BK 260 str. 1 d., 259 str. 1 d., vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 5 d. 2 p., bausmės subendrintos bausmių apėmimo bei dalinio bausmių būdu, ir galutinė bausmė skirta laisvės atėmimas 2 metams ir 2 mėnesiams. Į bausmės laiką įskaitytas laikas, išbūtas laikinajame sulaikyme ir suėmime nuo 2009-04-15 iki 2009-06-12. Laisvės atėmimo bausmės pradžia – 2011-06-20, pabaiga – 2013-06-22, į bausmės laiką įskaityta 1 mėnuo 28 dienos (nutarties priėmimo dienai likęs neatliktos bausmės laikas yra 9 mėnesiai 22 dienos). LR BVK 158 straipsnyje reglamentuotų aplinkybių, kurioms esant lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietos netaikomas, nenustatyta.

11Nors nuteistasis Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarime charakterizuojamas tik teigiamai, pagal „OASys“ metodiką pakartotinio nusikalstamumo rizika yra žema (25 balai), baigęs 12 klasių, iki nuteisimo oficialiai nedirbo, socialinius ryšius palaiko su tėvais, močiute bei kitais artimais giminaičiais skambindamas telefonu, susirašydamas laiškais, lankomas pasimatymų metu, du kartus skatintas, tačiau vien šios aplinkybės nėra pakankamas pagrindas jį lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos. Teigiama nuteistojo charakteristika patvirtina, jog nuteistasis elgiasi taip, kaip privalo elgtis kiekvienas laisvės atėmimo bausmę atliekantis asmuo. Teismas pažymi, jog nuteistasis šiuo metu atlieka bausmę už du tyčinius sunkius nusikaltimus ir vieną nesunkų nusikaltimą, M. R. atžvilgiu priimant apkaltinamąjį nuosprendį buvo taikomos 62 str. 1 d. 3 d. 1 p. nuostatos ir jo atžvilgiu buvo paskirta švelnesnė negu įstatymo numatyta bausmė, kadangi veika už kurios padarymą nuteistas M. R. sankcijoje laisvės atėmimo bausmė numatyta nuo 8 iki 10 metų laisvės atėmimo. Nuteistasis šiuo metu neatlikęs pakankamai didelės jam paskirtos bausmės dalies – 9 mėnesių 22 dienų. Nors Socialinio tyrimo išvada patvirtina, kad nuteistojo pakartotinio nusikaltimo rizika vertinama kaip žema, tačiau nurodoma, jog nuteistajam būdingi tokie kriminogeniniai veiksniai kaip bedarbystė po paleidimo. Šiuo atveju teismas įvertina ir visuomenės interesą, kad nusikalstamas veikas padaręs asmuo atliktų adekvačią jo padarytoms nusikalstamoms veikoms bausmę, kurią, įvertinęs visas aplinkybes, paskyrė teismas, ir kuri paveiktų nuteistąjį, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, bei būtų užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas, nes tik tuomet bus pasiekta bausmės paskirtis.

12Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad šiuo metu nuteistajam M. R. lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos netaikytinas – atsisakytina partvirtinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012 m. liepos 24 d. nutarimą Nr. 24-1993 taikyti nuteistajam M. R. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 2 d. 1 p., 4 ir Lietuvos Respublikos BPK 360 str. 5 d. 2 p., teismas,

Nutarė

14Atsisakyti patvirtinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012 m. liepos 24 d. nutarimą Nr. 24-1993 taikyti nuteistajam M. R. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

15Nutartis per 5 dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai