Byla 2-11706-235/2012
Dėl skolos, nuostolio iš turto pardavimo ir papildomų išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, sekretoriaujant Birutei Adamonienei, šalims nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „Swedbank lizingas”, UAB ieškinį atsakovui J. P., trečiajam asmeniui UAB „Megalainas“ dėl skolos, nuostolio iš turto pardavimo ir papildomų išlaidų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas teismo prašo iš atsakovo J. P. ieškovo naudai priteisti 169,05 Lt nesumokėtų mokėjimų, 2 434,23 Lt nuostolį iš turto pardavimo, 2 373,03 Lt papildomas išlaidas, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 149 Lt bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad „Swedbank lizingas”, UAB ir UAB „Megalainas“ 2007-03-21 sudarė lizingo sutartį Nr. LT048746 (toliau – ir lizingo sutartis), pagal kurią lizingo bendrovė įsipareigojo iš UAB „Megalainas“ nurodyto pardavėjo nupirkti lizingo sutartyje nurodytą turtą – 1 naudotą krovininį automobilį VW LT 35 DOKA MIDI ir perduoti jį naudoti ir valdyti UAB „Megalainas“ su sąlyga, kad UAB „Megalainas“ lizingo sutartyje numatytais terminais mokės sutartines įmokas. UAB „Megalainas“ nuolat vėluodavo mokėti lizingo bendrovei sutartines įmokas pagal lizingo sutarties grafiką, todėl susidarė skola. Nurodo, kad „Swedbank lizingas”, UAB ir atsakovas J. P. 2007-03-21 sudarė laidavimo sutartį Nr. LT048746/L (toliau – ir laidavimo sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo įvykdyti kliento neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal lizingo sutartį, tačiau atsakovas vėlavo mokėti įmokas ir susidarė skola.

5Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nenurodė. Atsakovui teismo šaukimas į teismo posėdį pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 121 straipsnio 2 dalį laikytinas įteiktu. Laikytina, kad atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, kadangi atsiliepimas neatitiko CPK 142 straipsnio 2 dallyje keliamų reikalavimų. Kadangi yra ieškovo prašymas, teismas priima sprendimą už akių (CPK 246 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis).

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir UAB „Megalainas“ 2007-03-21 sudarė lizingo sutartį Nr. LT048746. Pagal šią lizingo sutartį „Swedbank lizingas”, UAB įsipareigojo iš UAB „Megalainas“ nurodyto pardavėjo nupirkti lizingo sutartyje nurodytą turtą – 1 naudotą krovininį automobilį VW LT 35 DOKA MIDI ir perduoti jį naudoti ir valdyti UAB „Megalainas“, o UAB „Megalainas“ įsipareigojo įmokų grafike numatytais terminais mokėti sutartines įmokas (b. l. 5-10). Taip pat nustatyta, kad 2007-03-21 ieškovas ir atsakovas J. P. sudarė laidavimo sutartį Nr. LT048746/L, pagal kurios 1 punktą atsakovas įsipareigojo įvykdyti lizingo gavėjo – t.y., UAB „Megalainas“ neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis, prisiimtas kliento pagal lizingo sutartį Nr. LT048746 su visais tolimesniais jos papildymais ir pakeitimais. Pagal laidavimo sutarties 11 punktą tuo atveju, jeigu lizingo bendrovė nutraukia lizingo sutartį UAB „Megalainas“ ją pažeidus, laiduotojas privalo apmokėti UAB „Megalainas“ skolas ir delspinigius ir sumokėti likutinę neišpirkto turto vertę pagal lizingo sutartį bei įvykdyti kitus įsipareigojimus pagal lizingo sutartį. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, nupirko lizingo sutartyje nurodytą turtą – naudotą krovininį automobilį VW LT 35 DOKA MIDI – ir perdavė jį naudotis UAB „Megalainas“ (b. l. 13-15). Nustatyta, kad UAB „Megalainas“ savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, laiku ieškovui įmokų nesumokėjo, todėl 2010-01-07 lizingo sutartis su UAB „Megalainas“ buvo nutraukta (b. l. 17). Ieškovas iš atsakovo pareikalavo įvykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal laidavimo sutartį (b. l. 18). Atsakovas prisiimtų įsipareigojimų pagal laidavimo sutartį nevykdė. Nustatyta, kad ieškovui liko nesumokėta 169,05 Lt įmokų pagal įmokų grafiką (b. l. 19). Remiantis tuo, ieškovui iš atsakovo priteistina 169,05 Lt skola.

8Remiantis lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 11.2.3 punktu, klientui iš esmės pažeidus sutartį, ieškovas turi teisę nutraukti sutartį, pareikalauti nedelsiant grąžinti ieškovui turtą bei tokio dydžio nuostolius, kad jie ieškovą grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu klientas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Nustatyta, kad, nutraukus sutartį, ieškovas susigrąžino iš UAB „Megalainas“ naudotą krovininį automobilį VW LT 35 DOKA MIDI ir jį pardavė už 11 570,25 Lt (b. l. 20). Automobilio pardavimo metu automobilio likutinė vertė buvo 14 004,48 Lt. Taigi ieškovo faktiškai patirtas nuostolis, nustatytinas iš automobilio pardavimo kainos atimant minėto turto likutinę vertę, sudaro 2 434,23 Lt (b. l. 20). Taip pat nustatyta, kad ieškovas, parduodamas naudotą krovininį automobilį VW LT 35 DOKA MIDI, patyrė 2 373,03 Lt papildomų išlaidų (b. l. 23-27). Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinas 4 807,26 Lt nuostolių atlyginimas.

9Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos (2012-06-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinas 149 Lt žyminis mokestis (b. l. 4).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 142, 285-288 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui „Swedbank lizingas”, UAB, juridinio asmens kodas 111568069, Konstitucijos pr. 20 A, Vilnius, iš atsakovo J. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 169,05 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt devynis Lt penkis ct) skolą, 4 807,26 Lt (keturis tūkstančius aštuonis šimtus septynis Lt dvidešimt šešis ct) nuostolių atlyginimą, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-06-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 149 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt devynis Lt) bylinėjimosi išlaidas.

14Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

15Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai