Byla 2-644-748/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žaidas“ ieškinį atsakovei V. U., trečiajam asmeniui AB „City Service“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą, n u s t a t ė:

3Ieškovas UAB „Žaidas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės V. U. 1167,48 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 66 Lt žyminio mokesčio, 6 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų dvi paieškas duomenų bazėje ir dviejų registro išrašų peržiūrėjimą ekrane, 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašą apie atsakovę, 7,50 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu atsakovei, kai buvo kreiptasi su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, iš viso – 82,40 Lt. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas 2006-03-02 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-787 yra paskirtas namo, esančio Maironio g.16, Kaune, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Atsakovė yra buto, esančio Maironio g. 16-4, Kaune, savininkė. Savininko pareiga yra išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius. Kiekvieną mėnesį atsakovei pateikiami mokėjimo pranešimai su nurodytomis priskaičiuotomis mokėti sumomis. Mokėjimo pranešime nurodytos sumos turi būti sumokėtos iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos, paskutinės dienos. Atsakovės įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2009-02-01 iki 2010-04-30 už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas yra 1167,48 Lt. Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros mokestis yra skaičiuojamas visiems butų ir kitų patalpų savininkams, įskaitant ir tiems savininkams, kurie yra atsijungę savo patalpų šildymo įrenginius nuo bendros namo šildymo ir karšto vandens sistemos, nes jie išlieka bendrojo naudojimo šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų bendrasavininkiais.

4Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Jos nuomone, ieškovas nepagrįstai reikalauja mokėti mokestį už šilumos sistemų priežiūrą, nes ji nėra sudariusi sutarties su ieškovu dėl paslaugos teikimo, be to, ji turi teisėtai įsirengusi individualų savo buto šildymą ir bendru šilumos įvadu bei sistema nesinaudoja. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, paskirdamas ieškovą bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi, jos nuomonės neklausė, be to, ji su įsakymu nebuvo supažindinta. Ieškovo paslaugos jai yra primestos, be to, ieškovas nenurodo, kaip apskaičiuojamas mokestis, kuo šis mokestis skiriasi nuo mokesčio už remonto darbus, nes jeigu moka už remonto darbus, tai kodėl turi mokėti už kažkokią neapibrėžtą „šilumos sistemų priežiūrą“.

5Tretysis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį, su pareikštu ieškiniu sutiko.

6Į teismo posėdį 2011-02-21 neatvyko ieškovo atstovas. Atsakovė prašė priimti sprendimą už akių.

7Teismas sprendžia, kad ieškovo neatvykimo į teismo posėdį priežastys nėra laikytinos svarbiomis ir štai kodėl: ieškovo įgaliotas asmuo informavo teismą, kad neatvyks į teismo posėdį nustatytu laiku 9 val., nes tą pačią dieną 10 val. tame pačiame teisme turi dalyvauti kitame teismo posėdyje, o kito atstovo nėra, prašė bylos nagrinėjimą atidėti. Laikytina, kad ieškovo atstovas galėjo dalyvauti teismo posėdyje nagrinėjant bylą, pareiškimo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant nepateikė, todėl jam taikytinos įstatymo numatytos pasekmės – sprendimo už akių priėmimas, kadangi tokį prašymą išreiškė atsakovė ( CPK 246str.1d., 285str.1d.).

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų – Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašų (b.l. 20-24), Gyventojų registro tarnybos pažymos (b.l. 25), Priskaitymo skleistinės (b.l. 26), registravimo pažymėjimo (b.l. 39), UAB „Žaidas“ įstatų (b.l. 69-80), Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-03-02 įsakymo Nr. A-787 (b.l. 81-83), UAB „Žaidas“ paslaugų pirkimų komisijos 2006-05-31 posėdžio protokolo (b.l. 84-85), daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (b.l. 104-106), paskyros- užduoties ir atliktų darbų akto (b.l. 107), sutarties Nr. 06-06-60A (b.l. 108-113) ir jos priedų: namų sąrašo (b.l. 114-116), tarifų (b.l. 117-118), matyti, kad ieškovas teikia daugiabučio namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name Maironio g. 16, Kaune, kuriame atsakovė nuosavybės teise turi butą Nr. 4, unikalus Nr. 1993-0035-8010:0004 (b.l. 20-21). Atsakovės įsiskolinimas už 2009-02-01 - 2010-04-30 laikotarpiu priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovės butui, iš viso yra 1167,48 Lt. Teismo posėdžio metu atsakovė, davusi teismui priesaiką, pateikė paaiškinimus. Prisiekusios šalies paaiškinimai laikytini įrodymu byloje ( CPK 177str.2d., 186str.). Atsakovė paaiškino, kad ji nemoka ieškovui už paslaugas, kurių negauna, t.y. už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą, o administravimo, pastatų techninės priežiūros, remonto darbų mokesčius apmoka. Skola susidarė už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros mokestį. Šildymo ir karšto vandens paslaugų ji negauna, nes butą šildosi dujomis, o bendrame koridoriuje radiatoriai nešildomi, nes yra nupjauti.

11CK 4.82 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį (CK 4.83 straipsnio 3 dalis). Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia bendrijos ar nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota ar jungtinės veiklos sutartis nutraukta, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Administratorių skiria savivaldybės meras (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 straipsnio 1, 2, 3 dalys). Teismas pažymi, kad šilumos ir karšto vandens sistema yra namo bendraturčių bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis valdoma techninė įranga, kuri tarnauja visam namui, jo bendroms konstrukcijoms išlaikyti, todėl už jos priežiūrą turi apmokėti bendraturčiai vadovaujantis bendra CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta proporcingumo savo turimai daliai taisykle. Daugiabučio namo butų savininkai, nors ir atsijungę nuo namo centralizuotos šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos, tačiau būdami šių sistemų bendraturčiai su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais privalo ją išlaikyti, tame tarpe ir apmokant už jos priežiūrą (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Teisminis precedentas suformuotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009. Apmokėjimas už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą yra atskirtas nuo nuolatinės namo techninės priežiūros (b.l. 117-118).

12Atsakovė iki šios dienos prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas nevykdo ir mokesčių nemoka, todėl ieškovo reikalavimai dėl skolos, palūkanų priteisimo laikytini pagrįstais ir tenkintini (CK 1.138 str., 4.82 str., 4.84 str., 6.1 str., 6.37 str., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.205 str., 6.210 str.).

13Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovui UAB „Žaidas“ priteistinas sumokėtas 66 Lt žyminis mokestis, 8,90 Lt už VĮ Registrų centro ir Gyventojų turto registro pažymas, 7,50 Lt pašto išlaidų, trečiajam asmeniui AB „City Service“ - 150 Lt išlaidos už atsiliepimo į ieškinį rengimą, o valstybei iš atsakovės priteistinos 18,64 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3, 6, 8 p., 93 str. 1d., 96 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285str., 286 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės V. U., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Žaidas“, įmonės kodas 149650823, 1167,48 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą šešiasdešimt septynis litus ir 48 ct) skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-06-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 82,40 Lt (aštuoniasdešimt du litus ir 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti iš atsakovės V. U., a.k. ( - ) trečiajam asmeniui AB „City Service“ 150 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt litų) išlaidų už atsiliepimo į ieškinį rengimą.

18Priteisti iš atsakovės V. U., a.k. ( - ) valstybei 18,64 Lt (aštuoniolika litų ir 64ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. ( Ši suma įmokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.LT247300010112394300 AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

19Ieškovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2,3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Atsakovė ir trečiasis asmuo turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą, n u s t a t ė:... 3. Ieškovas UAB „Žaidas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 5. Tretysis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį, su pareikštu ieškiniu... 6. Į teismo posėdį 2011-02-21 neatvyko ieškovo atstovas. Atsakovė prašė... 7. Teismas sprendžia, kad ieškovo neatvykimo į teismo posėdį priežastys... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir ieškovo pateiktų rašytinių... 11. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai... 12. Atsakovė iki šios dienos prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas... 13. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285str., 286... 15. Ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Priteisti iš atsakovės V. U., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Žaidas“,... 17. Priteisti iš atsakovės V. U., a.k. ( - ) trečiajam asmeniui AB „City... 18. Priteisti iš atsakovės V. U., a.k. ( - ) valstybei 18,64 Lt (aštuoniolika... 19. Ieškovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Atsakovė ir trečiasis asmuo turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo...