Byla T-22-827/2012
Dėl nuteistojoje J.F., a.k. (duomenys neskelbtini), lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė, sekretoriaujant Agnei Marčiulionytei, dalyvaujant prokurorei Jurgitai Jasiūnienei, Vilniaus pataisos namų atstovui Valdemarui Manculevičiui, nuteistajam J.F., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Vilniaus pataisos namų teikimą dėl nuteistojoje J.F., a.k. ( - ), lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos,

Nustatė

2J.F. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-04-06 nuosprendžiu buvo nuteistas pagal LR BK 178 str. 2 d. ir 3 d. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 4 d. šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes subendrinus dalinio sudėjimo būdu J.F. paskirta galutinė subendrinta bausmė 4 metai 9 mėnesiai laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose. Anksčiau teistas 9 kartus. Atliekant bausmes pagal ankstesnius nuosprendžius jam buvo vieną kartą taikytas bausmės vykdymo atidėjimas, tris kartus taikytas lygtinis paleidimas, kurių metu vieną kartą lygtinis paleidimas buvo panaikintas, tris kartus taikytas įstatymas dėl amnestijos.

3Bausmės pradžia: 2008-09-11.

4Bausmės pabaiga: 2013-06-11.

5Nuteistasis atliko 2/3 bausmės 2011-11-11.

6Nuteistasis J.F. į pataisos namus atvyko 2010-07-16 iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo, 2010-07-21 paskirtas į paprastąją grupę. Bausmės atlikimo laikotarpiu nustatyto režimo reikalavimus pažeidė 5 kartus, baustas 4 kartus, viena nuobauda galiojanti, neskatintas. 2010-10-25 Valstybės įmonės prie Pravieniškių 1 pataisos namų Vilniaus filialo direktoriaus įsakymu buvo paskirtas į šaltkalvio-kabelių rūšiuotojo vienetininko pareigas, tačiau 2011-04-22 pateikė prašymą atleisti iš minėtų pareigų dėl sveikatos būklės. Šiuo metu mokosi Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje suvirintojo specialybės. Dalyvauja socialinio orientavimo bei teisinio švietimo užsiėmimuose. Dalyvauja projekte „Simuliacinis žaidimas „Mano kelias“ 2 versija“. Nuteistasis išklausė paskaitų ciklą, skirtą asmenims, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų lygtinai. Atlikdamas bausmę palaiko glaudžius ryšius su šeima, pasimatymų metu lankomas sugyventinės ir vaikų. Materialiai remiamas. Pataisos namų administracija vadovaudamasi Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos 2011-09-28 direktoriaus įsakymų Nr. V-279 bei atsižvelgdama į tai, kad nuteistasis turi galiojančią nuobaudą, nenori mokytis bendrojo lavinimo mokykloje, netarpininkauja dėl nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

7Teismo posėdžio metu nuteistasis prašė pataisos namų teikimą dėl jo lygtinio paleidimo tenkinti, paaiškino, kad išėjęs į laisvę įsidarbintų metalo gamykloje, kur dirba jo sesers vyras. Namuose jo laukia keturi nepilnamečiai vaikai.

8Prokurorė, atsižvelgdama į tai, kad nuteistasis J.F. 10 kartų teistas, nustatyto režimo reikalavimus pažeidė 5 kartus, drausmine tvarka baustas 4 kartus, turi vieną galiojančią nuobaudą, pataisos įstaiga netarpininkauja dėl jo lygtinio paleidimo, prašė teikimą atmesti.

9Teikimas atmestinas.

10LR BVK 157 str. 1 d. nurodyta, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys asmenys, kuriuos įmanoma toliau taisyti neizoliuotai nuo visuomenės, bet prižiūrimus, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos. Teismas turi įvertinti ir nuspręsti, ar gali būti nuteistasis toliau taisomas neizoliuojant jį nuo visuomenės. Kriterijai, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas nėra reglamentuoti, tai paliekama teismo nuožiūrai. Todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl nuteistojo lygtinio paleidimo, vertina ne tik nuteistojo charakteristiką ir elgesį pataisos įstaigoje, bet ir jo asmenybę, padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumo laipsnį bei kitas aplinkybes.

11Nuteistasis J.F. atitinka formalųjį lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagrindą – atliko 2/3 paskirtos bausmės, įsipareigojo doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad pasitaisys, tačiau formalių kriterijų atitikimas tėra lygtinio paleidimo klausimo svarstymo sąlyga, o ne lygtinio paleidimo pagrindas. Kaip matyti iš teismui pateikto pataisos namų teikimo bei nuteistojo asmens bylos, nustatyto režimo reikalavimus nuteistasis pažeidė 5 kartus, 4 kartus baustas, viena nuobauda vis dar galiojanti, neskatintas. J.F. atžvilgiu nėra išduota vykdomųjų raštų. Sprendžiant klausimą dėl lygtinio paleidimo turi būti atsižvelgta į tai, kad J.F. anksčiau teistas 9 kartus. Jo atžvilgiu vieną kartą taikytas bausmės vykdymo atidėjimas, trys kartus taikytas įstatymas dėl amnestijos bei trys kartus taikytas lygtinis paleidimas, kurių metu vieną kartą lygtinis paleidimas buvo panaikintas. Toks jo elgesys laisvėje rodo jo asmenybės kryptingumą į nusikalstamą gyvenimo būdą, lygtinio paleidimo taikymas teigiamos įtakos jo elgesiui nedarė. Teikime nuteistasis charakterizuojamas iš esmės patenkinamai, tačiau pataisos namų administracija dėl lygtinio paleidimo netarpininkauja. Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojo bei mokyklos mokytojo charakterizuojamas teigiamai. Kaip buvo minėta, sprendžiant klausimą dėl lygtinio paleidimo turi būti atsižvelgta ne tik į elgesį pataisos įstaigoje, bet į visą aplinkybių visumą. Be to, vertinant lygtinio paleidimo galimybę teismas taip pat turi apsvarstyti ar asmens atžvilgiu yra pasiekti visi jam parinktos ir paskirtos bausmės tikslai, kas nulemia teismo išvadą ar asmuo gali būti taisomas toliau neizoliuotas nuo visuomenės. LR BK 41 str. 2 d. tarp išvardintų bausmės paskirčių nurodyta, kad vienas iš bausmės tikslų yra nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį. Teismo manymu, šis bausmės tikslas J.F. atžvilgiu, atlikus jam 2/3 bausmės ir likus dar gana ilgam neatliktos bausmės laiko tarpui (bausmės vykdymo pabaiga 2013-06-11), dar nėra pasiektas. Psichologo išvadoje nurodyta, kad nuteistasis yra gana ramus, atviras, kaltę už savo negatyvius poelgius pripažįsta pilnai, prisiima atsakomybę už savo veiksmus. Neneigia praeityje nesugebėjimo kontroliuoti piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis. Įvertinus šias aplinkybes ir nuteistojo elgesį pataisos įstaigoje bausmės atlikimo laikotarpiu, laikytina, kad J.F. paskirtos bausmės tikslai dar nėra pasiekti, jis negali būti toliau taisomas neizoliuotas nuo visuomenės, todėl Vilniaus pataisos namų teikimas atmestinas.

12Vadovaudamasis LR BVK 157 str., 164 str., LR BPK 360 str. 2 d., 362 str., teismas

Nutarė

13atmesti Vilniaus pataisos namų teikimą dėl J.F., a.k. ( - ), lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

14Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai