Byla 2-594-752/2012
Dėl mokesčio už vandenį ir nukanalizavimą priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Jolitai Kazlauskaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Kauno vandenys“ atstovui G. M., atsakovei P. L., žodinio proceso tvarka, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinį atsakovei P. L. dėl mokesčio už vandenį ir nukanalizavimą priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Kauno vandenys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas jam priteisti iš atsakovės P. L. 521,49Lt mokesčio už vandenį ir nukanalizavimą bei 70,00 Lt bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-4).

4Ieškovas ieškinyje nurodė, kad tiekia vandenį butui, esančiam ( - ). VĮ „registrų centras“ nekilnojamojo turto registro išrašo duomenimis 37/100 dalys buto, esančio ( - ), nuosavybės teise nuo 2004-10-26 priklauso P. L.. Rašytinė sutartis dėl atsiskaitymo už jos butui tiektą ir nukanalizuotą vandenį su atsakove nebuvo sudaryta. Tačiau ji paslaugų neatsisakė, vandenį naudojo, todėl privalėjo per 20 dienų nuo kiekvieno pragyvento mėnesio pabaigos sumokėti mokestį už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Atsakovė už suteiktas paslaugas neatsiskaitė laikotarpiu nuo 2010-05-01 iki 2011-11-01 ir įsiskolino bendrovei 521,49 Lt. Atsakovė buvo raginama atsiskaityti, tačiau visi bandymai susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka buvo nesėkmingi (b.l. 3-4).

5Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad nuo 1992-02-04 bute savo gyvenamąją vietą yra deklaravusi atsakovė ir jos sūnus. Atsakovės butas ieškovo sistemoje apskaitytas kaip atskiras vienetas – butas ( - ). Vandens sunaudojimo norma ir mokesčiai už vandenį skaičiuojami pagal buto plotą ir gyventojų skaičių, kadangi vandens skaitikliai neįrengti. Į atsakovės butą vanduo patenka atskirai nuo bendraturčių, tik vonioje jo nėra. Bendraturčiams ieškovas siunčia atskiras sąskaitas.

6Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Savo bute vandeniu nuo 2010-05-01 iki 2011-10-01 nesinaudojo. Naudojosi tik tualeto įranga, nuotekomis. Vandeniu negalėjo naudotis, kadangi kaimynas P. R. nupjovė ir pasisavino šalto ir šilto vandens vamzdžius. Atsakovė kreipėsi į ieškovą dėl vandens tiekimo sutvarkymo, tačiau iki šiol vandens neturi. Todėl ieškinį prašo atmesti kartu ir reikalavimą dėl bylinėjimosi išlaidų (b.l. 21).

7Atsakovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad su skola nesutinka. Bute vandens skaitiklio nėra. Nei vonios, nei virtuvės neturi. Vanduo patenka tik į tualetą, kur yra įrengtas vandens kranelis ir gali įsileisti vandens. Tačiau šis vanduo maistui ruošti netinka, juo tik plauna grindis. Todėl vandens sunaudoja labai mažai, tikrai ne tiek, kiek apskaičiavo ieškovas. Bendraturtis R. už vandenį moka atskirai.

8Ieškinys tenkintinas.

9Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovei P. L. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 37/100 dalys buto, esančio ( - ) (b.l. 7-10). Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM duomenys patvirtina, kad atsakovė nuo 1991-09-17 savo gyvenamąją vietą yra deklaravusi adresu ( - ) (b.l. 11). Iš 2009-01-13 Buities tyrimo akto Nr. 1 matyti, kad bute adresu ( - ), atsakovė gyvena kartu su sūnumi. Butas remontuojamas, nėra virtuvės, tualetas įrengtas (b.l. 22).

10Ieškovas laikotarpiu nuo 2010-05-01 iki 2011-10-31 priskaičiavo ieškovei 521,49 Lt dydžio skolą už sunaudotą vandenį. Priskaitymų apmokėjimų žiniaraštyje nurodyta, kad vandens suvartojimo norma vienam gyventojui per mėnesį sudaro nuo 2,52 kub. iki 2,79 kub. vandens. Bute gyvena 2 asmenys, todėl ieškovas skaičiavo, jog per mėnesį suvartojama nuo 5,4 kub. iki 5,58 kub. vandens, už kurį mokestis sudaro nuo 28,05 Lt iki 29,65 Lt (b.l. 6).

11CK 6.388 str. 1 d. numato, kad vartotojo pareigą sumokėti už energiją susiejanti su faktiškai suvartotu jos kiekiu, taikytina tada, kai bute yra įrengtas energijos apskaitos prietaisas, nes tik tokiu atveju galima tiksliai fiksuoti faktinį energijos suvartojimą. Tais atvejais, kai įrengto energijos apskaitos prietaiso bute nėra, energijos tiekimo, o ne faktinio jos vartojimo faktas yra pagrindas ieškovui skaičiuoti mokesčius pagal vidutines suvartojimo normas kiekvienam buto gyventojui (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1507 Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo 1.4 punktas).

12Atsakovės bute vandens skaitiklis nėra įrengtas, todėl ieškovas mokestį už patiekiamą vandenį atsakovei skaičiavo pagal Kauno m. savivaldybės patvirtintas vidutines vandens suvartojimo normas. Atsakovė ieškovų nurodytų vandens suvartojimo normų dydžių neginčijo.

13Vartotojo pareiga atsiskaityti su ieškovu pagal jo pareikštą reikalavimą gali būti visiškai ar iš dalies paneigta įrodžius, kad vanduo į konkretų butą nebuvo tiekiamas.

14VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, kad bute, esančiame ( - ), yra įrengtas komunalinis vandentiekis ir komunalinis nuotekų šalinimas. Nors šalys rašytinės sutarties dėl vandens teikimo ir nukanalizavimo atsakovės butui nebuvos sudarę, tačiau laikytina, kad vandens tiekimo ir nuanalizavimo pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmais, nes vartotojo įrenginiai prijungti prie vandens tiekimo tinklų (CK 6.384 str. 1 d.).

15Atsakovės pateiktas 2006-06-19 Prašymas Kauno m. savivaldybės administracijai, kuriuo prašoma tarpininkauti atnaujinant vandens teikimą, nepatvirtina, kad atsakovei nebuvo tiekiamas vanduo laikotarpiu nuo 2010-05-01 iki 2011-10-31 (b.l. 30). Be to, jis nėra registruotas. Todėl atsakovė neįrodė, kad ginčo laikotarpiu vanduo į jos butą nebuvo tiekiamas.

16Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 25 punktu, abonentas (vartotojas), pageidaujantis kad jam laikinai būtų sustabdytas geriamojo vandens tiekimas ar nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, vandens tiekėjui turi pateikti rašytinį prašymą, kurį tiekėjas turi išnagrinėti ir per 7 kalendorines dienas priimti atitinkamą sprendimą bei apie jį informuoti vartotoją. Byloje nenustatyta, kad atsakovė būtų raštu pateikusi ieškovui prašymą dėl laikino geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo nutraukimo, ir kad ieškovas būtų tokį prašymą būtų patenkinęs.

17CK 6.38 str. 1 d. reglamentuoja, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kadangi aptarti įrodymai patvirtina, kad atsakovė nustatytais terminais neatsiskaitė už jai tiektą vandenį ir nuanalizavimą, laikytina, kad ieškinys yra pagrįstas. Todėl ieškinys tekintinas ir iš atsakovės priteistina 521,49 Lt mokesčio už vandenį ir nukanalizavimą ieškovo naudai.

18Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 70,00 Lt žyminio mokesčio, 50,00 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu per antstolį (b.l. 12, 23-24), (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

19Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą nustatytą LR Teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., 294 str. str. teismas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti.

22Priteisti iš atsakovės P. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo UAB „Kauno vandenys“, įmonės kodas 132751369, buveinė - Aukštaičių g. 43, Kaune, naudai, 521,49 Lt (penkis šimtus dvidešimt vieną litą 49 ct) mokesčio už vandenį ir nukanalizavimą, 70,00 Lt (septyniasdešimt litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Kauno vandenys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad tiekia vandenį butui, esančiam ( - ). VĮ... 5. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad nuo 1992-02-04 bute... 6. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Savo... 7. Atsakovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad su skola nesutinka. Bute... 8. Ieškinys tenkintinas. ... 9. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovei P. L.... 10. Ieškovas laikotarpiu nuo 2010-05-01 iki 2011-10-31 priskaičiavo ieškovei... 11. CK 6.388 str. 1 d. numato, kad vartotojo pareigą sumokėti už energiją... 12. Atsakovės bute vandens skaitiklis nėra įrengtas, todėl ieškovas mokestį... 13. Vartotojo pareiga atsiskaityti su ieškovu pagal jo pareikštą reikalavimą... 14. VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų... 15. Atsakovės pateiktas 2006-06-19 Prašymas Kauno m. savivaldybės... 16. Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros... 17. CK 6.38 str. 1 d. reglamentuoja, kad prievolės turi būti vykdomos... 18. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos ieškovo patirtos... 19. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270... 21. Ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti iš atsakovės P. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo UAB „Kauno... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...