Byla 2-12119-433/2008
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, dalyvaujant pareiškėjams M. P. ir V. P. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu,

Nustatė

2Pareiškėjai prašo nutraukti M. P. ir V. P. santuoką, įregistruota ( - ) Vilniaus miesto CM skyriuje, akto įrašas Nr. ( - ), patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Po santuokos nutraukimo pareiškėja V. P. pasilikti iki santuokos turėtą pavardę - V. B. .

3Pareiškėjai nurodo, kad jų santuoka įregistruota ( - ) Vilniaus miesto CM skyriuje, akto įrašas Nr. ( - ). Turi dukrą E. P. , gimusią ( - ), a.k. ( - ) , kuri šiuo metu yra nepilnametė. Visi gyveno kartu santuokos metu bute, esančiame adresu ( - ), kuris įsigytas paskolos būdu, tuo metu veikiančiam AB Lietuvos žemės ūkio banke (šiuo metu AB DnB NORD bankas), ( - ) kreditavimo sutartis Nr. ( - ). Šiuo metu jų santuokiniai santykiai nutrūkę, nebemato galimybės juos atnaujinti. Nuo 2008 m. santuokinio gyvenimo negyvena, tolimesnio gyvenimo kartu nemato, mano, kad jų santuoka yra faktiškai iširusi, kadangi nesutampa požiūris į šeimos ateitį, skirtingi interesai, per daug skirtingi charakteriai, dėl ko nėra noro rūpintis, domėtis vienas kitu, vienas kito pomėgiais, bendru laisvalaikiu. Prašo teismo neskirti termino susitaikyti, kadangi tai prieštarauja abiejų pareiškėjų interesams. Patvirtina, kad yra visos LR CK 3.51 str. nustatytos sąlygos, tai yra nuo jų santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai, abu yra visiškai veiksnūs, pateikia sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Prašo sutartį patvirtinti. Nurodo, jog jiems yra žinomos ir priimtinos šios sutarties patvirtinimo teisinės pasekmės

4Kreditoriumi yra AB DnB NORD bankas, jam yra pranešta apie bylos iškėlimą.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjai savo prašymą palaikė, prašė jį tenkinti bei patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

6Pareiškimas tenkintinas, santuoka nutrauktina.

7Įvertinęs pareiškėjų paaiškinimus bei byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad pareiškėjų šeima iširusi galutinai, nes jie jau ilgai gyvena atskirai, nepalaiko jokių santuokinių ryšių, nebeveda bendro ūkio. Nuo santuokos sudarymo praėjo jau daugiau kaip vieneri metai. Abu sutuoktiniai yra veiksnūs.

8Pareiškėjų pateikta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių atitinka įstatymų reikalavimus, nepažeidžia niekieno teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja viešajai tvarkai, todėl tvirtintina.

9Kreditorius AB DnB NORD bankas neprieštarauja, kad būtų tvirtinami pareiškėjų 2008-11-19 sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 1, 4, ir 5 punktai.

10Nepilnametės dukters gyvenamossio vietos ir išlaikymo klausimai aptarti sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

11Po santuokos nutraukimo pareiškėja V. P. pasilieka iki santuokos turėtą pavardę – V. B. (LR CK 3.53, 3.69 str.).

12Vadovaudamasis LR CPK 259, 270, 541 str., teismas,

Nutarė

13Prašymą tenkinti.

14Santuoką sudarytą tarp M. P. , a. k. ( - ) ir V. P. , a. k. ( - ) santuoką, įregistruota ( - ) Vilniaus miesto CM skyriuje, akto įrašas Nr. ( - ) , nutraukti.

15Pareiškėjai V. P. po santuokos nutraukimo palikti iki santuokos turėtą pavardę – V. B. .

16Patvirtinti šią tarp sutuoktinių sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių: I. ŠALIŲ TURTINĖS TEISĖS IR PAREIGOS 1. Santuokos metu įgytas butas, esantis ( - ), ( - )., registro Nr. ( - ) po santuokos nutraukimo lieka asmeninė V. P. nuosavybė. 2.

17Garažas (boksas Nr. ( - ), esantis ( - ), 2008 m. liepos 9 d., registro Nr. ( - ), po santuokos nutraukimo lieka asmeninė V. P. nuosavybė. 3.

18Garažas (boksas Nr. ( - )), esantis ( - ), Vilniuje, ( - )., registro Nr. ( - ), po santuokos nutraukimo lieka asmeninė M. P. nuosavybė. 4.

19Kreditinis įsipareigojimas (būsto paskola) bankui. Tuo metu veikiančiam AB Lietuvos žemės ūkio bankui (šiuo metu AB DnB NORD bankas), ( - ) d. kreditavimo sutartis Nr. ( - ) po santuokos nutraukimo lieka asmeninė M. P. prievolė. Šalys pranešė bankui - kreditoriui apie sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. 5.

20Šalys užtikrina ir garantuoja, kad Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) bei ( - ) Susitarimo Nr. ( - ), ( - ) Susitarimo ( - ), ( - ) Laidavimo sutarties Nr. ( - ) sąlygos nesikeičia per visą šių sutarčių galiojimo laikotarpį. Taip pat užtikriname, kad V. P. iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo bus Laiduotoja. 6.

21Santuokos metu įgyta viena transporto priemonė, Ford Focus II, valstybinis Nr. ( - ). Kreditinis įsipareigojimas UAB „Hansa lizingas“, ( - ) . sut. Nr. ( - ) po santuokos nutraukimo lieka M. P. asmeninė nuosavybė ir prievolė. 7.

22Sutarties Šalių santuokos metu įsigyti neregistruoti kilnojamieji daiktai šios Sutarties pasirašymo momentu esantys Šalių dispozicijoje, po santuokos nutraukimo lieka kiekvienos iš Šalių asmenine nuosavybe. 8.

23Kiekvienos Šalies pajamos, gautos santuokos metu ir šios Sutarties pasirašymo momentu esančios vienos iš Šalių dispozicijoje, po santuokos nutraukimo lieka tos Šalies, kurios dispozicijoje jos yra, asmenine nuosavybe. 9. Kitų kreditorinių įsipareigojimų Šalys neturi. 1 0. Šalims tarpusavio išlaikymas nereikalingas ir nenustatomas. II. SUTUOKTINIŲ TEISES IR PAREIGOS VAIKO ATŽVILGIU Santuokoje ( - ) gimė dukra E. P. , a/k ( - ) (šiuo metu nepilnametė). Dukters E. P. gyvenamoji vieta nustatoma kartu su motina V. P. . Motina V. P. įsipareigoja netrukdyti tėvui M. P. bendrauti neutralioje aplinkoje (t.y. tėvo ir dukters abipusiu susitarimu pasirinktoje bet kurioje vietoje) su dukra, dalyvauti jos auklėjime, spręsti ugdymo ir lavinimo klausimus. Šalys sutinka duoti viena kitai visus reikiamus sutikimus ir/ar leidimus dukrai vykti į užsienį, o taip pat duoti kitus sutikimus ir/ar leidimus, reikalingus Šalims įgyvendinti savo, kaip tėvų teises ir pareigas per įmanomai trumpiausią laiką, jei tokio pobūdžio sutikimui atitinka dukros norus, jos teisėtus interesus ir lūkesčius bei neprieštarauja dukros teisėms bei viešajai tvarkai. Vykstant kartu su vaiku už LR ribų Šalys įsipareigoja apie tai pranešti kitam ne vėliau kaip prieš 2 savaites. Tėvas M. P. įsipareigoja teikti dukrai E. P. išlaikymą kas mėnesį mokamomis 400 Lt periodinėmis išmokomis(Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalus mėnesinis atlyginimai). Iš esmės pasikeitus aplinkybėms ( CK 3.53 str. 3 d.) buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos pasekmių sąlygų pakeitimo. III KITOS NUOSTATOS Po santuokos nutraukimo pareiškėja V. P. pasilieka iki santuokos turėtą pavardę - V. B. .

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, dalyvaujant... 2. Pareiškėjai prašo nutraukti M. P. ir V. P. santuoką, įregistruota ( - )... 3. Pareiškėjai nurodo, kad jų santuoka įregistruota ( - ) Vilniaus miesto CM... 4. Kreditoriumi yra AB DnB NORD bankas, jam yra pranešta apie bylos iškėlimą.... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjai savo prašymą palaikė, prašė jį... 6. Pareiškimas tenkintinas, santuoka nutrauktina.... 7. Įvertinęs pareiškėjų paaiškinimus bei byloje surinktus įrodymus, teismas... 8. Pareiškėjų pateikta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių atitinka... 9. Kreditorius AB DnB NORD bankas neprieštarauja, kad būtų tvirtinami... 10. Nepilnametės dukters gyvenamossio vietos ir išlaikymo klausimai aptarti... 11. Po santuokos nutraukimo pareiškėja V. P. pasilieka iki santuokos turėtą... 12. Vadovaudamasis LR CPK 259, 270, 541 str., teismas,... 13. Prašymą tenkinti.... 14. Santuoką sudarytą tarp M. P. , a. k. ( - ) ir V. P. , a. k. ( - ) santuoką,... 15. Pareiškėjai V. P. po santuokos nutraukimo palikti iki santuokos turėtą... 16. Patvirtinti šią tarp sutuoktinių sudarytą sutartį dėl santuokos... 17. Garažas (boksas Nr. ( - ), esantis ( - ), 2008 m. liepos 9 d., registro Nr. (... 18. Garažas (boksas Nr. ( - )), esantis ( - ), Vilniuje, ( - )., registro Nr. ( -... 19. Kreditinis įsipareigojimas (būsto paskola) bankui. Tuo metu veikiančiam AB... 20. Šalys užtikrina ir garantuoja, kad Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) bei ( - )... 21. Santuokos metu įgyta viena transporto priemonė, Ford Focus II, valstybinis... 22. Sutarties Šalių santuokos metu įsigyti neregistruoti kilnojamieji daiktai... 23. Kiekvienos Šalies pajamos, gautos santuokos metu ir šios Sutarties... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...