Byla 2-5599-475/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo J. B. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Raimundui Stanislauskui, AB DNB bankui dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2Pareiškėjas pateikė antstoliui Raimundui Stanislauskui skundą, prašydamas panaikinti 2012 02 01 patvarkymą „Dėl 2012 01 25 J. B. a.k. ( - ) prašymo“, 2012 02 01 patvarkymą „Dėl ekspertizės skyrimo (CPK 682 str.)“ bei taikyti laikinąją apsaugos priemonę, numatytą CPK 145 str. 1 d. 10 p. - išieškojimo veiksmų vykdymo procese (vykdomojoje byloje Nr. 0070/10/02012) sustabdymą. Pavaduojantis antstolis Saulius Užkuraitis pareiškėjo skundo netenkino ir perdavė skundą nagrinėti teismui (CPK 510 str. 2 d.).

3Pareiškėjas skunde (prij.vykd.b.l. 208-212) nurodė, kad 2010 m. lapkričio mėn. areštuojant jo turtą, jis buvo įkainotas 560.000,00 Lt, tačiau antstolis, remiantis CPK 718 str. ir 722 str. 1 d., nustatė turto pardavimo iš varžytynių pradines kainas: pirmųjų varžytynių – 448.000,00 Lt; antrųjų varžytynių – 336.000,00 Lt. Pažymėjo, kad turtas buvo įkainotas neturint jokio konkretaus šio turto rinkos vertę pagrindžiančio įrodymo, o remiantis tik išieškotojo nuomone. Antstolio prašė perkainuoti turtą apskaičiavęs jo vertę pagal turto rinko verčių vidurkį, t.y. 231 000,00 Lt sumai, pateikė įrodymus, kurie pagrindė tai, jog turto rinkos vertė yra visiškai kitokia nei nustatyta 2010 10 24 Turto arešto akte. Nurodė, kad jo prašymas buvo atmestas, tuo pačiu atmetant ir su juo pateiktus įrodymus, bei pavedant atlikti turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Pareiškėjo vertinimu, antstoliui nebuvo jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo atmesti minėtą prašymą ir kartu su juo pateiktus įrodymus bei tuo pačiu pavesti atlikti turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Nesutiko su tuo, kad antstoliui, remiantis vykdomojoje byloje surinktais įrodymais, galėjo kilti kokių nors pagrįstų abejonių dėl turto rinkos vertės. Nurodė, kad 2010 10 24 Turto arešto akte nurodyta turto vertė – 560.000,00 Lt, objektyviai negali būti laikoma turto rinkos verte, nes ji nėra pagrįsta jokiais leistinais įrodymais, t.y. ši vertė nustatyta remiantis vien tik subjektyviu antstolio vertinimu, kuris taip pat pagrįstas tik subjektyvia išieškotojo AB DnB banko nuomone. Be to, pažymėjo, kad dėl tų pačių priežasčių tokios vertės negalima lyginti ir vertinti kaip sudarančia pagrindą konstatuoti kainų skirtumą, t.y. nėra pagrindo tokią vertę naudoti kaip lyginamąją vertę. Atkreipė dėmesį, kad antstoliui nebuvo jokio pagrindo nesivadovauti kartu su minėtu prašymu pateiktais įrodymais, t.y. Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 1201266 bei Turto vertės nustatymo ataskaita Nr. K12/01-05-B. Pabrėžė, kad abu šie įrodymai teisine prasme vertintini kaip turto vertinimo ataskaitos, t.y. dokumentai, kuriuos parengė teisės aktų nustatytą kvalifikaciją turintys specialieji subjektai, o Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 str. 3 d. nustatyta, jog turto vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka. Nurodė, kad vykdomojoje byloje nebuvo ir nėra jokių įrodymų, kurie paneigtų šiose teisės aktų nustatytos formos ir turinio turto vertinimo ataskaitose nurodytas turto rinkos vertes, todėl pareiškėjo nuomone ekspertizės skyrimui šioje vykdomojoje byloje nebuvo jokio faktinio ir teisinio pagrindo, t.y. šioje vykdomojoje byloje nebuvo ir nėra skirtingų įrodymų, kurie pagrįstų skirtingas turto rinkos vertes ir galėtų kelti pagrįstų abejonių dėl tikrosios turto rinkos vertės. Taip pat pažymėjo, kad ekspertizės paskyrimas, esant išdėstytoms aplinkybėms, iš esmės pažeidžia jo, kaip skolininko, interesus, nes tokiu būdu yra didinamos vykdymo išlaidos, kurios turi būti išieškomos iš skolininko. Pareiškėjo vertinimu, antstolis nesilaikė ekspertizės skyrimo pagrindų ir sąlygų, todėl nepagrįstai ir neteisėtai priėmė prašomus panaikinti patvarkymus. Prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę -išieškojimo veiksmų vykdymo procese (vykdomojoje byloje Nr. 0070/10/02012) sustabdymą, nes mano, jog šios laikinosios apsaugos priemonės netaikymas gali pasunkinti ar padaryti neįmanomą galimai palankaus teismo procesinio sprendimo įvykdymą.

4Suinteresuotą asmenį antstolį Raimundą Stanislauską pavaduojantis antstolis Saulius Užkuraitis patvarkyme (b.l. 4-6) nurodė, kad 2012 01 25 buvo gautas 2012 01 25 J. B., a.k. ( - ) prašymas „Dėl areštuoto turto, kuris bus parduodamas varžytynėse, perkainojimo vykdomojoje byloje Nr. 0070/12/02012“. Pareiškėjas pateikė nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. 1201266 ir turto vertės nustatymo ataskaitą Nr. K12/01-05-B, prašydamas perkainoti turtą nustatant turto vertę 231.000,00 Lt. Prieštaravimą antstolio atliktam turto įkainojimui skolininkas išreiškė raštu 2012 01 25 J. B. a.k. ( - ) prašyme „Dėl areštuoto turto, kuris bus parduodamas varžytynėse, perkainojimo vykdomojoje byloje Nr. 0070/12/02012“, kas sudaro savarankišką pagrindą skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Pažymėjo, jog areštuojant įkeistą turtą, 2010 11 24 turto arešto akte turtas buvo įkainotas 560.000,00 Lt, vadovaujantis šia verte buvo nustatyta varžytynių kaina, turtas buvo pardavinėjamas varžytynėse. Pirmosios varžytynės neįvyko CPK 717 str. 1 d. 1 p. (neatvyko nė vienas pirkėjas) tvarka. Nurodė, kad pareiškėjui pateikus rašytinius įrodymus apie turto vertę, antstoliui kilo abejonė dėl tikrosios turto vertės, kadangi turto arešto aktu nustatyta turto vertė ir J. B. pateiktose nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitoje Nr. 1201266 ir turto vertės nustatymo ataskaitoje Nr. K12/01-05-B (turto vertė yra nustatyta atitinkamai 226.000,00 Lt ir 235.000,00 Lt) yra didelis skirtumas tarp nustatytų turto verčių. Atkreipė dėmesį, kad abejonę dėl tikrosios turto vertės sąlygoja ir išieškomos skolos dydis. Nurodė, kad pareiškėjas nepagrįstai suabsoliutino savo pateiktų rašytinių įrodymų svarbą vykdymo procese, ko pasekoje siekia išvengti objektyvaus turto įvertinimo, kuris atitiktų ne tik skolininko pageidavimą, bet ir išieškotojo interesą, užtikrintų prieštaravimų dėl turto vertės nebuvimą, todėl pareiškėjo reikalavimas panaikinti antstolio Raimundo Stanislausko 2012 02 01 patvarkymą „Dėl 2012 01 25 J. B., a.k. ( - ) prašymo“ yra atmestinas. Nurodė, kad 2012 02 01 patvarkymas „Dėl ekspertizės skyrimo (CPK 682 str.)“ yra nuoseklus veiksmas, esant CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatytoms aplinkybėms, tai yra sąlygoms, įpareigojančioms antstolį skirti ekspertizę turto vertei nustatyti, todėl nėra pagrindo naikinti minėtą patvarkymą. Pažymėjo, kad pareiškėjas jau yra pasinaudojęs savo teise pareikšti ekspertui nušalinimą, nušalinimas ekspertui nebuvo patenkintas. Kauno miesto apylinkės teismas nutartyje Nr. 2-4868-918/2012 konstatavo, jog nėra pagrindų, dėl kurių vertintojas UAB „Krivita“ ir turto vertintoja I. K. turi būti nušalinti vykdomojoje byloje Nr. 0070/10/02012. Taip pat atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo reikalavimas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, numatytą CPK 145 str. 1 d. 10 p. - išieškojimo veiksmų vykdymo procese (vykdomojoje byloje Nr. 0070/10/02012) sustabdymą yra išspręstas Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5225-568/2012.

5Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepime (b.l. 16-19) nesutiko su pareiškėjo skundu. Nurodė, kad pareiškėjas J. B. raštu išreiškė prieštaravimą dėl areštuoto turto įvertinimo bei kartu su prašymu „Dėl areštuoto turto, kuris bus parduodamas varžytynėse, perkainojimo vykdomojoje byloje Nr. 0070/12/02012“, pateikė antstoliui nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. 1201266 ir turto vertės nustatymo ataskaitą Nr. K12/01-05-B, prašydamas perkainoti turtą, nustatant turto vertę - 231.000,00 Lt, kas sudarė teisinį pagrindą skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Pažymėjo, kad vykdymo proceso šalių prieštaravimai nėra vienintelis pagrindas skirti ekspertizę areštuojamo turto vertei nustatyti. CPK 681 straipsnio 1 dalyje kaip savarankiškas pagrindas tokio pobūdžio ekspertizei skirti nurodytas ir atvejis, kai pačiam antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės. Nurodė, kad areštuojant įkeistą turtą 2010 11 24 turto arešto akte turtas buvo įkainotas 560.000,00 Lt, vadovaujantis šia verte buvo nustatyta ir pardavimo iš varžytynių turto kaina. Atkreipė dėmesį, kad neįvykus pirmosioms varžytynės bei pareiškėjui pateikus minėtus rašytinius įrodymus apie turto vertę, antstoliui kilo pagrįstų abejonių dėl turto vertės, kadangi turto arešto aktu nustatyta turto vertė ir J. B. pateiktose nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitoje Nr. 1201266 ir turto vertės nustatymo ataskaitoje Nr. K12/01-05-B (turto vertė yra nustatyta atitinkamai 226 000,00 Lt ir 235 000,00 Lt) yra didelis skirtumas tarp nustatytų turto verčių. Pažymėjo, kad pareiškėjas reikšdamas nepagristus skundus ir nepagrįstus reikalavimus bei prieštaravimus akivaizdžiai siekia sudaryti kliūtis objektyviam turto įvertinimui, kuris atitiktų ne tik skolininko, bet ir išieškotojo interesus bei panaikintų prieštaravimus, kylančius dėl turto vertės. Nurodė, kad 2012 02 01 patvarkymas „Dėl ekspertizės skyrimo (CPK 682 str.)“ yra nuoseklus vykdomojoje byloje veiksmas, esant CPK 681 str. 1 d. nustatytoms aplinkybėms, tai yra sąlygoms, įpareigojančioms antstolį skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Pažymėjo, kad pareiškėjas pasinaudojo savo procesinėmis teisėmis, pareiškė nušalinimą antstolio paskirtam ekspertui, tačiau nušalinimas ekspertui nebuvo patenkintas konstatavus, kad nėra pagrindo UAB „Krivita“ ir turto vertintojos I. K. nušalinimui. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėjo reikalavimas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, numatytą CPK 145 str. 1 d. 10 p., t.y. išieškojimo veiksmų vykdymo procese (vykdomojoje byloje Nr. 0070/10/02012) sustabdymo jau yra išspręstas Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5225-568/2012, kuria teismas atsisakė uždrausti AB DNB bankui vykdyti išieškojimą iš įkeisto turto. Prašė atmesti pareiškėjo J. B. skundą kaip nepagrįstą.

6Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina CPK XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (b.l. 7) (CPK 443 str. 5 d.). Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (b.l. 9).

7Skundas atmestinas.

8Nustatyta, kad antstolio Raimundo Stanislausko kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0070/10/02012, pagal 2010 11 02 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos nutartį Nr. 02201009757-L, dėl 208.845,03 EUR skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir 130,00 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš J. B. išieškotojo AB DNB bankas naudai, priverstinai parduodant iš varžytinių įkeistą J. B. priklausantį turtą 0,1301 ha ploto žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, esančius ( - ) (prij.vykd.b.l. 1, 4). 2010 11 24 Turto arešto akte turtas buvo įkainotas 560.000,00 Lt (prij.vykd.b.l. 9-10). Pareiškėjas pretenzijų dėl minėtame Turto arešto akte nurodytos turto vertės nepateikė (CPK 681 str. 3 d.).

9Priverstinio sprendimų vykdymo procesas - svarbi civilinio proceso stadija, nes tik įvykdžius sprendimą užtikrinamas jo realumas. Vykdymo proceso esmė ir tikslas - užtikrinti realų vykdomojo dokumento įvykdymą ir kreditoriaus reikalavimų patenkinimą, nepažeidžiant vykdymo proceso šalių teisių, pareigų ir teisėtų interesų pusiausvyros. Teisingumas gali būti įvykdytas tik kai bus teisėtai, operatyviai ir veiksmingai įvykdytas teismo sprendimas. Teismo sprendimo vykdymo stadijoje įgyvendinamos sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo - asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Skolininkui nevykdant teismo sprendimo, taikomos turtinio poveikio priemonės bei skola išieškoma priverstinai. Viena iš tokių priemonių yra turto pardavimas iš varžytynių, kurių metu skolininko turtas parduodamas priverstinai, o iš pardavimo metu gautų lėšų atsiskaitoma su kreditoriumi. Taigi, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Šie proporcingumo ir interesų derinimo principai taikytini, atliekant visus vykdymo veiksmus, taip pat ir įkainojant areštuotą turtą pagal CPK 681 straipsnį (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 04 23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

10Antstolis, vykdydamas 2010 11 02 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos nutartį Nr. 02201009757-L, paskelbė apie pareiškėjo turto varžytines (prij.vykd.b.l. 12-16), tačiau jos neįvyko (prij.vykd.b.l. 23-25). 2011 02 22 patvarkymu antstolis sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0070/10/02012 (prij.vykd.b.l. 28). Atnaujinus minėtos vykdomosios bylos vykdymą, antstolis paskelbė antrąsias turto varžytines (prij.vyd.b.l. 49-52), tačiau jos neįvyko, nes pareiškėjo prašymu Kauno miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-17579-568/2011 2011 09 08 nutartimi uždraudė jas vykdyti (prij.vykd.b.l. 65-66).

112011 11 02 Kauno miesto apylinkės teismui nutartimi panaikinus laikinąsias apsaugos priemones (prij.vykd.b.l. 85-86), antstolis patvarkymu atnaujino vykdomąją bylą ir vėl paskelbė antrąsias varžytines (prij.vykd.b.l. 87-92). 2012 01 25 pareiškėjas J. B. raštu išreiškė prieštaravimą dėl areštuoto turto įvertinimo bei kartu su prašymu „Dėl areštuoto turto, kuris bus parduodamas varžytynėse, perkainojimo vykdomojoje byloje Nr. 0070/12/02012“ (prij.vykd.b.l. 96-97), pateikė antstoliui nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. 1201266 ir turto vertės nustatymo ataskaitą Nr. K12/01-05-B (prij.vykd.b.l. 120-205), prašydamas perkainoti turtą, nustatant turto vertę - 231.000,00 Lt. 2012 02 01 patvarkymais antstolis nusprendė atsisakyti tenkinti J. B. prašymą perkainoti turtą, nustatant, kad turto vertė yra 231.000,00 Lt, paskirti turto ekspertizę ir pavesti ją atlikti UAB „Krivita“ (prij.vykd.b.l. 104-106).

12Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kuri nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas, nes jis susijęs su nuosavybės teisės subjektų pakeitimu prieš savininko valią. CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą rinkos kaina - tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertė - apskaičiuota pinigų suma, už kuria galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesiogini komercini sandorį tarp norinčiu turtą parduoti ir norinčiu turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandoriu bei interesų. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas - antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo įvykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 05 28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2009 04 23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

13Pažymėtina, kad turto vertės nustatymo stadijoje yra užtikrina galimybė išieškotojui bei skolininkui išreikšti savo poziciją dėl turto vertės nustatymo, o taip pat skolininkui bei išieškotojui suteikta teisė pareikšti prieštaravimus antstolio atliktam turto įkainojimui. CPK 681 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. CPK 681 str. 2 d. įtvirtintas turto perkainojimo institutas, kurio tikslas - užtikrinti areštuoto turto tinkamą įkainojimą pasikeitus jo vertei, taip garantuojant vykdymo proceso šalių teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad šią pareigą antstolis privalo vykdyti nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymo antstoliui nustatyta pareiga ir suteikta realių galimybių taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas, išieškotojo ir skolininko interesus (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 05 28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 12 16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008; 2009 05 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2009).

14Laikytina, kad antstolis, gavęs skolininko prašymą perkainuoti turtą, nustatant tokią jo vertę, kuri labai skyrėsi nuo Turto arešto akte nurodytos, pagrįstai atsisakė tokį skolininko prašymą tenkinti ir iškilus akivaizdžioms abejonėms dėl tikrosios turto vertės paskyrė ekspertizę (CPK 681 str. 1 d.). Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad antstolis turėjo vadovautis jo pateiktomis turto vertinimo ataskaita ir turto vertės nustatymo ataskaita, nes vadovaujantis jose nustatyta turto verte būtų atsižvelgta tik į skolininko pateiktą turto įvertinimą. Siekiant skolininko ir išieškotojo interesų pusiausvyros, be to, kaip minėta, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo pateiktose ataskaitose turtas buvo įvertintas kitokia kaina nei Turto arešto akte, antstolio priimti ginčijami patvarkymai buvo priimti atsižvelgiant į teisės normų reglamentavimą, vykdomosios bylos eigą, t.y. pagrįstai.

15Pareiškėjas, antstolio paskirtam vertintojui atlikus ekspertizę ir nustačius areštuoto turto vertę (prij.vykd.b.l. 107), pateikė antstoliui prašymą dėl eksperto nušalinimo (prij.vykd.b.l. 108-110), tačiau antstolis 2012 02 13 patvarkymu atsisakė nušalinti vertintoją (prij.vykd.b.l. 111-112). Kauno miesto apylinkės teismas 2012 02 17 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4868-918/2012 atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą dėl eksperto UAB „Krivita“ ir turto vertintojos I. K. nušalinimo nenustačius nušalinimo pagrindų, konstatavo, kad antstolio patvarkymas dėl atsisakymo nušalinti vertintoją yra pagrįstas (prij.civ.b.l. 213-214). Taigi teismui nenustačius antstolio paskirtos ekspertizės atlikimo neteisėtumo, laikytina, kad joje nustatyta pareiškėjo turto vertė, kuria galima vadovautis atliekant išieškojimo veiksmus (CPK 681 str. 4 d.).

16Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir prijungtoje vykdomojoje byloje Nr. 0070/10/02012 esančią medžiagą, konstatuotina, kad antstolio Raimundo Sanislausko 2012 02 01 patvarkymas „Dėl 2012 01 25 J. B. a.k. ( - ) prašymo“ ir 2012 02 01 patvarkymas „Dėl ekspertizės skyrimo (CPK 682 str.)“ yra pagrįsti, todėl skundas atmestinas (CPK 177, 178, 185 str.). Nutarčiai įsiteisėjus, panaikintinos Kauno miesto apylinkės teismo 2012 02 22 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5225-568/2012 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 2 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 str. 2 d., 290 - 291 str., 443 str. 5 d., 513 str.,

Nutarė

18Atmesti pareiškėjo J. B. skundą dėl antstolio Raimundo Stanislausko vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0070/10/02012.

19Šiai nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 02 22 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5225-568/2012 pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo sustabdyti antstolio Raimundo Stanislausko 2012 02 01 patvarkymo Nr. 641,640 „Dėl 2012-01-25 J. B. prašymo“ bei 2012 02 01 patvarkymo Nr. 641,642 „Dėl ekspertizės skyrimo“ vykdomojoje byloje Nr. 0070/10/02012 vykdymas, iki skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo.

20Nutarties patvirtintą kopiją siųsti pareiškėjui, antstoliui Raimundui Stanislauskui, AB DNB bankui.

21Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, rašytinio... 2. Pareiškėjas pateikė antstoliui Raimundui Stanislauskui skundą, prašydamas... 3. Pareiškėjas skunde (prij.vykd.b.l. 208-212) nurodė, kad 2010 m. lapkričio... 4. Suinteresuotą asmenį antstolį Raimundą Stanislauską pavaduojantis... 5. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepime (b.l. 16-19) nesutiko su... 6. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina CPK XXIV skyriuje nustatyta... 7. Skundas atmestinas.... 8. Nustatyta, kad antstolio Raimundo Stanislausko kontoroje yra vykdoma vykdomoji... 9. Priverstinio sprendimų vykdymo procesas - svarbi civilinio proceso stadija,... 10. Antstolis, vykdydamas 2010 11 02 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos... 11. 2011 11 02 Kauno miesto apylinkės teismui nutartimi panaikinus laikinąsias... 12. Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kuri nukreiptas... 13. Pažymėtina, kad turto vertės nustatymo stadijoje yra užtikrina galimybė... 14. Laikytina, kad antstolis, gavęs skolininko prašymą perkainuoti turtą,... 15. Pareiškėjas, antstolio paskirtam vertintojui atlikus ekspertizę ir... 16. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir prijungtoje vykdomojoje byloje Nr.... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 str. 2 d., 290 - 291 str.,... 18. Atmesti pareiškėjo J. B. skundą dėl antstolio Raimundo Stanislausko vykdymo... 19. Šiai nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012... 20. Nutarties patvirtintą kopiją siųsti pareiškėjui, antstoliui Raimundui... 21. Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos...