Byla L2-3351-643/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo teiseja Margarita Stambrauskaite, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su kreditoriaus Miško savininku kooperatyvo „Aukštaitijos šilas“ pareiškimu skolininkui UAB „Aukuba“ del skolos priteisimo,

2n u s t a t e :

3Kreditorius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIII skyriuje nustatyta tvarka kreipesi i teisma, prašydamas priteisti iš skolininko 4747,00 Lt skolos, 188,13 Lt delspinigiu, 8,11 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki visiško teismo isakymo ivykdymo dienos ir 37,01 Lt bylinejimosi išlaidas.

4Pareiškimas negali buti priimtas, nes yra aiškiai nepagristas (CPK 435 str. 2 d. 4 p.).

5Kreditorius, be kita ko, prašo priteisti iš skolininko ir 8,11 procentu dydžio metines procesines palukanas pagal Lietuvos Respublikos mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatyma.

6Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatymo 3 str. 4 d. nustato, kad palukanu, kurias skolininkas privalo sumoketi už pavelavima, dydis apskaiciuojamas taikant šiame istatyme nurodyta palukanu norma, galiojusia ta metu pusmeti, kuri skolininkui atsirado pareiga moketi palukanas; pirmaji metu pusmeti galioja paskutine palukanu norma, paskelbta prieš pirmojo metu pusmecio pirmaja kalendorine diena, antraji metu pusmeti galioja paskutine palukanu norma, paskelbta prieš antrojo metu pusmecio pirmaja kalendorine diena. Pagal šio istatymo 2 str. 3 d., palukanu norma – vieno menesio VILIBOR palukanu norma, padidinta 7 procentiniais punktais.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas privalo moketi istatymo nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Taigi pareiga skolininkui moketi procesines palukanas, atliekancias nuostoliu kompensavimo funkcija, atsiranda ne nuo prievoles pažeidimo dienos, o nuo bylos del šios prievoles pažeidimo iškelimo teisme dienos. Šios palukanos ne tik užtikrina minimaliu kreditoriaus nuostoliu atlyginima, bet ir skatina skolininka kuo greiciau ivykdyti prievole, ieškoti budu atsiskaityti su kreditoriumi dar iki šio kreipimosi i teisma ir taip išvengti prievoles jas moketi. Pareiga moketi procesines palukanas atsiranda nuo bylos iškelimo teisme dienos, todel šiu palukanu dydis turetu butu apskaiciuojamas pagal ta metu pusmeti, kuri buvo iškelta byla, galiojusia palukanu norma, apskaiciuojama Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatymo nustatyta tvarka. Kreditorius, neteisingai aiškindamas atitinkamas CK ir Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatymo nuostatas, prašo iš skolininko priteisti neteisingai paskaiciuotas procesines palukanas.

8Kreditoriaus pareiškimas teisme gautas 2011-02-19. Nuo šios datos skolininkui atsirado pareiga moketi procesines palukanas. Vadovaujantis LR Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d., 2011-02-19 galiojo 2010-12-31 palukanu norma, kuri buvo 1,05 proc. Pridejus 7 procentinius punktus, skolininkui skaiciuojamos 8,05 proc. procesiniu palukanu, o ne 8,11 proc., kaip reikalauja kreditorius.

9Esant šioms aplinkybems, kreditoriaus Miško savininku kooperatyvo „Aukštaitijos šilas“ pareiškima skolininkui UAB „Aukuba“ del teismo isakymo išdavimo priimti atsisakytina kaip aiškiai nepagrista, nes LR CPK XXIII skyriuje nera numatytas trukumu šalinimo institutas.

10Kreditoriui gražintinas jo sumoketas 37,01 Lt žyminis mokestis (LR CPK 87 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 435 str. 2 d. 4 p., teismas,

Nutarė

12Atsisakyti priimti kreditoriaus Miško savininku kooperatyvo „Aukštaitijos šilas“, i.k. 167598520, pareiškima skolininkui UAB „Aukuba“, i.k. 121567485, del skolos, delspinigiu, palukanu ir bylinejimosi išlaidu priteisimo.

13Pareiškima ir jo priedus gražinti kreditoriui Miško savininku kooperatyvo „Aukštaitijos šilas“. Pirmaji pareiškimo egzemplioriu su gavimo teisme spaudu palikti byloje kaip irodyma, kad toks procesinis dokumentas buvo gautas Vilniaus miesto 2 apylinkes teisme.

14Gražinti kreditoriui Miško savininku kooperatyvo „Aukštaitijos šilas“, i.k. 167598520, žymini mokesti –37,01 Lt (trisdešimt septynis Lt 01 ct), sumoketa 2011 m. vasario 7 d. mokejimo nurodymu Nr. 2002671. Žymini mokesti gražina Valstybine mokesciu inspekcija.

15Išaiškinti kreditoriui, kad atsisakymas priimti pareiškima neužkerta kelio ištaisius trukumus istatymu nustatyta tvarka pateikti nauja pareiškima arba pareikšti ieškini teisme pagal bendrasias ginco taisykles.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai