Byla e2-3085-374/2018
Dėl nepagrįstai priteistų dienpinigių

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant S. B., dalyvaujant ieškovo UAB „Jogaustra“ atstovui A. J., advokatui V. M., atsakovui G. M., atsakovo atstovui advokatui V. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Jogaustra“ ieškinį atsakovui G. M. dėl nepagrįstai priteistų dienpinigių.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas UAB „Jogaustra“ teismo prašo: panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. DGKS-1043 dalį, kuria G. M. priteista 1327 Eur nesumokėtų dienpinigių ir komandiruočių išlaidų, priimti naują sprendimą šioje dalyje - G. M. prašymą priteisti nesumokėtus dienpinigius atmesti.

5Ieškovas nurodo, kad G. M. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijai (toliau - DGK) pateikė prašymą išnagrinėti individualų darbo ginčą dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais išieškojimo iš UAB “Jogaustra”. G. M. prašymu dėl neišmokėtos išeitinės pinigų sumos ir neišmokėto atlyginimo nurodė, kad jam neišmokėtas atlyginimas ir dienpinigiai už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 6 d. iki spalio 19 d. bei kompensacija už nepanaudotas atostogas. Papildomai nurodė, kad jis neva apgavystės būdu buvo priverstas pasirašyti dokumentus ir po kiek laiko sužinojo, jog yra atleistas iš darbo. Ieškovo nuomone, šis prašymas yra nepagrįstas, todėl turėjo būti atmestas, tačiau Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. DGKS - 1043 G. M. prašymas tenkintas iš dalies ir nuspręsta išieškoti iš atsakovo UAB “Jogaustra” G. M. naudai 1327 Eur dienpinigių, kitoje dalyje G. M. prašymą atmetant.

6UAB “Jogaustra” su darbo ginčų inspekcijos sprendimu nesutinka iš dalies - nesutinkama ta dalimi, kuria nutarta iš UAB “Jogaustra” G. M. naudai priteisti 1327 Eur dienpinigių, todėl, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) 231 straipsniu pareiškė ieškinį.

7Ieškovas nurodo, kad UAB “Jogaustra”, atstovaujama direktoriaus A. J., ir G. M. 2017 m. liepos 14 d. sudarė darbo sutartį Nr. 9. Šioje darbo sutartyje nurodyta, jog sutartis neterminuota, darbuotojui mokant 1, 3 MMA darbo užmokestį per mėnesį. Darbo sutartis su atsakovu nutraukta darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės (DK 58 straipsnis) už šiurkštų darbuotojo darbo pareigų pažeidimą (DK 58 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Ieškovo teigimu, darbuotojui buvo išmokėtas atlyginimas, kompensacija už nepanaudotas atostogas bei dienpinigiai. Šį faktą, ieškovo nuomone, patvirtina mokėjimų žiniaraščiai, darbo laiko bei darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai bei avansinės apyskaitos, kuriose nurodyta dienpinigių suma bei jų sumokėjimas.

8Ieškovas nurodo, kad atsakovas G. M. DGK prašė priteisti iš UAB „Jogaustra“ neišmokėtus dienpinigius už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 6 d. iki spalio 19 d., tačiau UAB „Jogaustra“ vertina, kad šis prašymas nepagrįstas, o DGK nurodytu sprendimu nepagrįstai priteisė atsakovui antrą kartą jau išmokėtas dienpinigių sumas, kadangi dienpinigiai darbuotojui buvo išmokėti laiku.

9Ieškovas teigia, kad darbdaviai išlaidas, susijusias su tarnybine komandiruote, darbuotojams atlygina pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99. Vykstant į užsienio komandiruotes dienpinigiai apmokestinami tais atvejais, kai dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,3, arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, mažesnį už minimalųjį valandinį atlygį, padaugintą iš koeficiento 1,3. UAB „Jogaustra“ buvusio darbuotojo G. M. darbo užmokestis nebuvo mažesnis už minimalią mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,3 sumą, taigi dienpinigiai nebuvo apmokestinami, todėl atsiskaitymo lapeliuose jie neturėjo būti nurodomi ir todėl darbdavys tiesiog per visą įmonės egzistavimo laikotarpį nerinkdavo dienpinigių sumokėjimą patvirtinančių parašų. Apskaičiuotų dienpinigių dydis pagal įmonėje nusistovėjusią praktiką yra nurodomas įsakymuose dėl komandiruočių, su kuriais atsakovas G. M. buvo susipažinęs bei avansinėse apyskaitose, todėl dienpinigių dydis įmonės darbuotojams buvo žinomas. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad dienpinigių išmokėjimo faktas užfiksuojamas įmonės avansinėse apyskaitose, kurios yra itin griežtos formos dokumentas patvirtinantis pinigų judėjimą iš įmonės bei į įmonę.

10Ieškovas įsitikinęs, kad nors atsakovas G. M. ir nepasirašė orderių ar avansinių apyskaitų, tačiau, atsižvelgiant į paminėtų įrodymų visetą, labiau tikėtina, kad tokie pinigai buvo išmokėti darbuotojui, o ne išvaistyti ar pasisavinti įmonės. Darbuotojo parašo nebuvimas, ieškovo nuomone, įrodo ne pinigų nesumokėjimo faktą, o tiesiog darbdavio neatsargų pasitikėjimą įmonės darbuotojų sąžiningumu, tačiau jokiu būdu nepatvirtina atsakovo G. M. komandiruočių metu turėtų ir darbdavio nekompensuotų išlaidų, t. y. nepatvirtina dienpinigių nesumokėjimo.

11Liudytojas J. P. nurodė, kad dirba ieškovo įmonėje UAB „Jogaustra“, įmonės direktorius A. J. yra jo žentas. Liudytojas patvirtino aplinkybę, kad visos išmokos, susiję su darbo santykiais, įmonėje mokamos darbuotojui pasirašant algalapiuose. Faktai apie grynųjų pinigų išmokėjimą be darbuotojo parašo liudytojui nežinomi.

12Liudytojas M. J. paaiškino, kad jam dirbant ieškovo įmonėje darbo užmokestis buvo mokamas grynais pinigais buhalterijoje, pasirašant algalapiuose. Dienpinigiai buvo pervedami į banko kortelę. Faktų apie pinigų išmokėjimą grynais be darbuotojo parašo liudytojas nežino.

13Atsakovas G. M. su ieškiniu nesutinka. Jis nurodo, kad ieškovas kaip darbdavys siųsdamas darbuotoją - šiuo atveju atsakovą į komandiruotę privalo tai įforminti įsakymu, kuriame numatyti kur ir kokiam tikslui siunčiamas darbuotojas, kur ir kokiose valstybėse darbuotojas bus, bei nurodyti apskaičiuoto dienpinigių dydį, kurio nemažiau kaip 50 turi išmokėti ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios. Grįžus iš komandiruotės dienpinigiai yra perskaičiuojami ir išmokama trūkstama - likusi neišmokėta, dienpinigių sumos dalis, kuri sumokama ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.

14Atsakovo nuomone, ieškovo aiškinimas kaip jis veda savo buhalterinę apskaitą, yra visų pirma paties ieškovo, kaip juridinio asmens atsakomybė ir ieškovo buhalterijos vedimo tvarka ar pasirinktas būdas nieko bendro su atsakovo teise gauti dienpinigius neturi. Ieškovas turi pareigą mokėti dienpinigius, o ne savo apskaitą tvarkyti taip, kad būtų siekiama išvengti jų mokėjimo ar apskaitos. Tai, kad ieškovas pasirinko dienpinigius mokėti, nerenkant iš darbuotojų parašų, patvirtinančių dienpinigių išmokėjimą (gavimą), negali atleisti ieškovo nei nuo pareigos juos mokėti, nei pateikti tai pagrindžiančius įrodymus. Ieškovas yra juridinis asmuo, verslo subjektas, kuriam taikomi daug didesni atidumo, rūpestingumo bei žinojimo standartai.

15Atsakovas teigia, kad ieškovo įmonės direktorius žadėjo išmokėti dienpinigius grįžus iš komandiruotės, tačiau iki šiol to nepadarė ir yra skolingas 1327 eurus neišmokėtų dienpinigių. Atsakovas nurodo, kad nuo 2017-09-23 iki 2017-10-18 buvo darbdavio išsiųstas į komandiruotę ir už komandiruotėje išbūtą laiką darbdavys darbuotojui turėjo išmokėti 1482 eur dienpinigių. Ieškovas 155 eur išmokėjo, todėl liko skolingas 1327 eur.

16Teismas

konstatuoja:

17ieškinys atmestinas.

18Nustatyta, kad ieškovas UAB “Jogaustra”, atstovaujama direktoriaus A. J., ir G. M. 2017 m. liepos 14 d. sudarė darbo sutartį Nr. 9. Darbo sutartis su atsakovu 2017-10-19 nutraukta darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės (DK 58 straipsnis) už šiurkštų darbuotojo darbo pareigų pažeidimą (DK 58 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

19Ieškovui atleidus atsakovą iš darbo ir pilnai su juo neatsiskaičius, atsakovas G. M. kreipėsi į Darbo ginčų komisiją, kuri 2018-02-22 sprendimu Nr. DGKS-1043 G. M. prašymą tenkino iš dalies ir priteisė iš UAB „Jogaustra“ G. M. naudai 1327 eur dienpinigių.

20Nagrinėjant kilusį buvusio darbuotojo ir darbdavio ginčą bei sprendžiant klausimą dėl darbuotojo teisės į dienpinigius tarnybinės komandiruotės metu, svarbu išsiaiškinti dienpinigių prasmę ir paskirtį. Darbuotojui mokamų dienpinigių tikslas – padengti padidėjusias darbuotojo išlaidas, atsirandančias dėl išvykimo į komandiruotę, kai darbuotojas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos išvyksta darbdavio pavedimu, darbdavio nurodomai užduočiai atlikti. Tokių padidėjusių išlaidų kompensavimo garantija darbuotojui nustatyta DK (nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. balandžio 1 d. galiojusi akto redakcija) 220 straipsnyje, detalizuota Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarime Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ (nuo 2012 m. vasario 8 d. iki 2017 m. sausio 1 d. galiojusi nutarimo redakcija); šio nutarimo 6 punkte nustatyta, kad dienpinigiai, mažesni už Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse nustatyto dydžio dienpinigius, gali būti mokami esant vienam iš šių atvejų: jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis nesudaryta, – darbo sutartyje, tačiau ne mažiau kaip 50 procentų dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių 3 ir 9 punktų nuostatas; jeigu komandiruojamam darbuotojui dienpinigius moka kitas asmuo. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-68-248/2018).

21Ieškovas teigia, kad jis, kaip ir kiti darbdaviai, išlaidas, susijusias su tarnybine komandiruote, darbuotojams atlygina pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99. Kaip ir numato norminiai aktai, ieškovas laikosi nuostatų, kurios nustato, jog, vykstant į užsienio komandiruotes dienpinigiai apmokestinami tais atvejais, kai dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,3, arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, mažesnį už minimalųjį valandinį atlygį, padaugintą iš koeficiento 1,3. Ieškovo aiškinimu, UAB „Jogaustra“ buvusio darbuotojo G. M. darbo užmokestis nebuvo mažesnis už minimalią mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,3 sumą, taigi dienpinigiai nebuvo apmokestinami, todėl atsiskaitymo lapeliuose jie neturėjo būti nurodomi ir todėl darbdavys tiesiog per visą įmonės egzistavimo laikotarpį nerinkdavo dienpinigių sumokėjimą patvirtinančių parašų. Apskaičiuotų dienpinigių dydis pagal įmonėje nusistovėjusią praktiką yra nurodomas įsakymuose dėl komandiruočių, su kuriais G. M. buvo susipažinęs bei avansinėse apyskaitose, todėl dienpinigių dydis įmonės darbuotojams buvo žinomas. Ieškovas nurodo, kad dienpinigių išmokėjimo faktas užfiksuojamas įmonės avansinėse apyskaitose, kurios yra itin griežtos formos dokumentas patvirtinantis pinigų judėjimą iš įmonės bei į įmonę ir, jo nuomone, to visiškai pakanka įrodyti, jog pinigai buvo realiai išmokėti.

22Šiame kontekste svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad, kaip jau yra pabrėžęs kasacinis teismas, taikant darbo teisės normas vieno teisės subjekto sąskaita negali būti paneigiami kito subjekto interesai, o turi būti siekiama protingos ir sąžiningos šių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2010). DK 24 straipsnyje nustatyti bendrieji darbo teisių įgyvendinimo ir pareigų vykdymo reikalavimai, pagal kuriuos įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas darbdaviai, darbuotojai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, sąžiningumo, teisingumo principų. Be to, draudžiama piktnaudžiauti savo teise. Reikalavimai gerbti bendro gyvenimo taisykles, veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų turi būti taikomi darbo subjektams įgyvendinant teises ir vykdant pareigas, taip pat ir tarpusavio susitarimais nustatant tokias teises ir pareigas; šiais principais turi vadovautis ir teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus.

23Darbo sutarties turinys yra jos šalių sulygtos sutarties sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas (DK 33 straipsnis). Įstatyme nustatyti reikalavimai, keliami darbo sutarties formai, – ji turi būti sudaroma raštu (DK 43 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad nors tinkamai įforminti susitarimus dėl darbo santykių, jų trukmės, apmokėjimo ir pan. yra darbdavio pareiga (DK 44 straipsnis), tačiau, pažeidus šį reikalavimą, situacija turi būti vertinama ne formaliai, o iš esmės sprendžiama, ar toks formos nesilaikymas yra esminis pažeidimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-590-378/2015). Darbo sutarties sąlygos gali būti nustatytos rašytinėje darbo sutartyje, norminiuose teisės aktuose, taip pat gali būti teismo nustatytos iš darbo sutarties šalių elgesio, atliekamų veiksmų, kitų reikšmingų aplinkybių apie faktinį sutarties vykdymą, kurie sudaro pagrindą spręsti, kad darbo teisinių santykių metu buvo šalių susitarimas atitinkamą elgesį, veiksmus ir kt. vertinti kaip vieną sutarties sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2013). Nei įstatyme, nei kituose norminiuose aktuose nenumatyta galimybė darbdaviui mokėti darbuotojams bet kokias grynais pinigais sumas, susijusias su darbo santykiais, nepatvirtinant šio fakto darbuotojo parašais. Tokių sąlygų darbdavys neaptarė su darbuotoju nei darbo sutartyje, nei kituose aktuose, ieškovas nepateikė jokio įrodymo, patvirtinančio, jog tokios sąlygos buvo žinomos darbuotojams ar su jais aptartos. Tokių ieškovo teiginių nepatvirtino ir apklausti byloje liudytojai – J. P., M. J., dirbantys ar dirbę ieškovo įmonėje.

24Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika suformuota ir išplėtota daugelyje kasacinio teismo nutarčių – teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014, 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015, 2016 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192-219/2016; kt.).

25Nagrinėjamu atveju įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei pateiktus rašytinius įrodymus, sutiktina su Darbo ginčų komisijos nuomone, kad ieškovas, pažeisdamas DK 146 str. 2 d. nuostatas, 2017-10-19 nutraukęs darbo sutartį su atsakovu G. M., neatsiskaitė atleidimo iš darbo dieną, t.y. neišmokėjo pilnai jam priklausančių dienpinigių – 1327 Eur. Todėl darytina išvada, kad ieškinys neįrodytas, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

26Kiti šalių teismo posėdžio metu nurodyti motyvai negarinėtini, kaip neturintys esminės reikšmės bylai. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarką reglamentuoja CPK 93, 94, 96, 98 straipsnių nuostatos. Šaliai, kurios naudai priimtas procesinis sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 98 straipsniai). Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 800 eurų už advokato padėjėjo pagalbą (b.l. 64) bei valstybės naudai - 29,85 eur žyminio mokesčio ir 4,98 eur teismo pašto išlaidų (CPK 93, 96, 98 str.). Taip pat pažymėtina, kad teismas, atsižvelgdamas į byloje suteiktų teisinių paslaugų kiekį, bylos aplinkybes, į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtinta Rekomendacijų redakcija, galiojanti nuo 2015-03-20) nuostatas, sprendžia, kad prašoma už advokato padėjėjo paslaugas priteisti 800 Eur suma yra pagrįsta ir neviršijanti nustatyto maksimalaus dydžio.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 178, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

28ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovo UAB „Jogaustra“, į/k ( - ), buveinės adresas ( - )., atsakovo G. M., a/k ( - ) gyv. ( - ), naudai 800 Eur (aštuonis šimtus eurų) už advokato paslaugas.

30Priteisti iš ieškovo UAB „Jogaustra“, į/k ( - ), buveinės adresas ( - ), 29,85 Eur (dvidešimt devynis eurus 85 ct) žyminio mokesčio ir 4,98 Eur (keturis eurus 98 ct) teismo pašto išlaidų valstybei.

31Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas UAB „Jogaustra“ teismo prašo: panaikinti Lietuvos Respublikos... 5. Ieškovas nurodo, kad G. M. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos... 6. UAB “Jogaustra” su darbo ginčų inspekcijos sprendimu nesutinka iš dalies... 7. Ieškovas nurodo, kad UAB “Jogaustra”, atstovaujama direktoriaus A. J., ir... 8. Ieškovas nurodo, kad atsakovas G. M. DGK prašė priteisti iš UAB... 9. Ieškovas teigia, kad darbdaviai išlaidas, susijusias su tarnybine... 10. Ieškovas įsitikinęs, kad nors atsakovas G. M. ir nepasirašė orderių ar... 11. Liudytojas J. P. nurodė, kad dirba ieškovo įmonėje UAB „Jogaustra“,... 12. Liudytojas M. J. paaiškino, kad jam dirbant ieškovo įmonėje darbo... 13. Atsakovas G. M. su ieškiniu nesutinka. Jis nurodo, kad ieškovas kaip... 14. Atsakovo nuomone, ieškovo aiškinimas kaip jis veda savo buhalterinę... 15. Atsakovas teigia, kad ieškovo įmonės direktorius žadėjo išmokėti... 16. Teismas... 17. ieškinys atmestinas.... 18. Nustatyta, kad ieškovas UAB “Jogaustra”, atstovaujama direktoriaus A. J.,... 19. Ieškovui atleidus atsakovą iš darbo ir pilnai su juo neatsiskaičius,... 20. Nagrinėjant kilusį buvusio darbuotojo ir darbdavio ginčą bei sprendžiant... 21. Ieškovas teigia, kad jis, kaip ir kiti darbdaviai, išlaidas, susijusias su... 22. Šiame kontekste svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad, kaip jau yra... 23. Darbo sutarties turinys yra jos šalių sulygtos sutarties sąlygos,... 24. Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų... 25. Nagrinėjamu atveju įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei pateiktus... 26. Kiti šalių teismo posėdžio metu nurodyti motyvai negarinėtini, kaip... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 178, 270... 28. ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovo UAB „Jogaustra“, į/k ( - ), buveinės adresas ( -... 30. Priteisti iš ieškovo UAB „Jogaustra“, į/k ( - ), buveinės adresas ( -... 31. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...