Byla 2A-342-198/2019
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, darbo užmokesčio ir neturtinės žalos priteisimo, trečiasis asmuo Anykščių rajono savivaldybė

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Birutės Jonaitienės, kolegijos teisėjų Margaritos Dzelzienės ir Laimutės Sankauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. Ž. apeliacinį skundą dėl Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2019 m. sausio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-157-913/2019 pagal ieškovo J. Ž. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) ( - ) dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, darbo užmokesčio ir neturtinės žalos priteisimo, trečiasis asmuo Anykščių rajono savivaldybė.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6J. Ž. teismui pateiktu ieškiniu prašė: 1) panaikinti 2018 m. liepos 26 d. UAB ( - ) valdybos (toliau – ir Valdyba) posėdžio protokolo Nr. ( - ) dalį - 1 - 4 darbotvarkės klausimais, kaip neatitinkančią faktinės situacijos ir žeminančios J. Ž. dalykinę reputaciją; 2) pripažinti J. Ž. atleidimą iš laikinai einančio UAB ( - ) pareigų neteisėtu; 3) priteisti iš atsakovės ieškovui neturtinę žalą - 5000 Eur ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 4) grąžinti J. Ž. į UAB ( - ) pareigas, nustatant tą patį terminuotos darbo sutarties terminą - iki teisės aktų nustatyta tvarka bus išrinktas UAB ( - ), kuris yra įrašytas 2017 m. spalio 23 d. Darbo sutartyje Nr. ( - ); 5) priteisti darbo sutartyje numatytą darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką; 6) priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad 2017 m. spalio 23 d. buvo priimtas į laikinai einančio UAB ( - ) pareigas. Sutartyje nustatytas darbo sutarties terminas - nuo 2017 m. spalio 23 d. iki teisės aktų nustatyta tvarka bus išrinktas UAB ( - ). Sutarties 10 punkte yra numatytas įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio arba darbuotojo iniciatyva arba kitais atvejais, kuris nustatomas pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir DK) 55-57, 59, 61, 62 straipsnių nuostatas.

93.

10Valdybos nariai A. S. ir L. Š., atvykę į bendrovę įteikė ieškovui 2018 m. gegužės 31 d. Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ), kuriuo Valdyba be motyvų neribotam laikui sustabdė ieškovo įgaliojimus.

114.

12Valdybos posėdžio, vykusio 2018 m. liepos 26 d. metu, ieškovui buvo įteiktas įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą. Įspėjime nurodoma, kad Valdyba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 34 straipsnio 2 dalimi, remdamasi 2018 m. liepos 6 d. Valdybos protokolu Nr. ( - ), nuo 2018 m. liepos 27 d. atšaukia ieškovą iš laikinai einančio UAB ( - ).

135.

14J. Ž. vertinimu, jis dirbo gerai, buvo aktyvus, kvalifikuotas ir rūpestingas vadovas, todėl darbdavys neturėjo objektyvaus pagrindo jį atleisti. Valdyba nutraukdama darbo sutartį anksčiau, nei sulaukiant paskelbto konkurso bendrovės ( - ) pareigybei užimti rezultatų, šiurkščiai pažeidė darbo sutarties sąlygas. Be to, nesilaikė darbo sutarties 10 punkte nustatyto įspėjimo dėl atleidimo iš darbo tvarkos ir kitų teisės normų.

156.

16Mano, kad 2018 m. liepos 26 d. Valdybos posėdis buvo suorganizuotas formaliai ir skirtas pagarsinti jau padarytus sprendimus dėl jo atšaukimo iš pareigų. Posėdyje nebuvo vertinta ir užprotokoluota jo, kaip bendrovės ( - ) pateikta medžiaga ir nuomonė apie situaciją bendrovėje.

177.

18Teigė, kad ginčijamame protokole užfiksuota faktinės padėties neatitinkanti ir jo dalykinę reputaciją žeminanti informacija, todėl protokolo dalys 1 - 4 darbotvarkės klausimais naikintinos, o pats atleidimas pripažintinas neteisėtu.

198.

20Nurodė, kad dėl neteisėto atleidimo, dalykinės reputacijos sumenkinimo jam padaryta 5000 Eur neturtinė žala.

21II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

229.

23Pirmosios instancijos teismas 2019 m. sausio 8 d. sprendimu J. Ž. ieškinį atmetė.

2410.

25Teismas nustatė, kad 2018 m. liepos 26 d. Valdybos posėdžio protokolu Nr. 5 konstatavus, kad Valdybos netenkina UAB ( - ) veiklos rezultatai ir ( - ) prarado Valdybos pasitikėjimą, nuo 2018 m. liepos 27 d. ieškovas atšauktas iš pareigų ir su juo nutraukti darbo santykiai.

2611.

27Teismas pažymėjo, kad ( - ) gali būti atšauktas bet kada nepriklausomai nuo jo kaltės buvimo. Teismas nenustatė, kad būtų pažeisti sprendimo dėl bendrovės ( - ) atšaukimo procedūros reikalavimai.

2812.

29Vertino, kad Valdyba laikinajam įmonės ( - ) kėlė aiškius ir pagrįstus reikalavimus, susijusius su bendrovės valdymu, tačiau iš Valdybos posėdžių protokolų matyti, jog šių reikalavimų laikinasis bendrovės ( - ) neįgyvendino. Ieškovo buvo prašyta kas mėnesį pateikti ataskaitą apie administracines – bendraūkines išlaidas, kas ketvirtį - bendrovės padalinių veiklos ataskaitas, tačiau tai nebuvo įvykdyta. Be to, nebuvo pateikta ir bendrovės veiklos strategija, nesilaikoma skaidrumo politikos, priimant darbuotojus. 2018 m. gegužės 31 d. Valdybos posėdyje, kurio metu buvo svarstytas UAB ( - ) profsąjunginės organizacijos 2018 m. gegužės 28 d. prašymas Nr. ( - ) „Dėl UAB ( - ) valdymo struktūros pakeitimo“, Valdyba nutarė iki bus išnagrinėtos prašyme nurodytos aplinkybės stabdyti bendrovės naujos struktūros įgyvendinimo procedūras, naujų darbuotojų priėmimą, naujų įsipareigojimų priėmimą, viešuosius pirkimus.

3013.

31Teismas konstatavo, kad šio Valdybos priimto sprendimo vertinti kitaip, nei išreikšto akivaizdaus nepasitikėjimo ( - ) veikla, negalima. 2018 m. liepos 26 d. Valdybos posėdžio metu svarstant ieškovo vadovaujamos bendrovės I pusmečio veiklos rezultatus paaiškėjo, kad bendrovė patyrė 98 594 Eur nuostolį, ženkliai išaugo sąnaudos – 139 925 Eur, didžiausią sąnaudų pokyčio dalį sudarė darbo užmokesčio sąnaudos – 97 841 Eur dėl padidėjusio darbuotojų skaičiaus, mokamų priedų. Pajamos didėjo, tačiau sąnaudos didėjo daugiau. 2018 m. liepos 1 d. įmonės skola siekė 266 502,12 Eur, nuostolis sudarė 30 proc. bendrovės įstatinio kapitalo, todėl ( - ) buvo prašoma pateikti planą susidariusių skolų grąžinimui.

3214.

33Teismas susipažinęs su ieškovo planu skolų sugrąžinimui, sutiko su atsakovės pozicija, kad toks planas įmonės skoloms dengti negalėjo būti įvertintas kitaip nei tokio plano nebuvimas bei sprendė, kad ieškovas negebėjo argumentuotai pateikti bendrovės finansinės padėties stabilizavimo plano, nors įmonės nuostoliai buvo pasiekę maksimaliai rizikingą ribą.

3415.

35Teismas vertino, kad akivaizdus 2018 metų I pusmečio įmonės finansinės veiklos nestabilumas buvo atsiradęs dėl ieškovo priimtų sprendimų, o tai reiškia, kad dėl jo kaltės.

3616.

37Valdyba buvo nurodžiusi ieškovui pateikti įmonės veiklos strategiją, kad ji būtų pristatyta įmonės akcininkui – Anykščių rajono savivaldybei. Ieškovo argumentus, kad toks dokumentas buvo parengtas ir jam buvo pritarusi Anykščių rajono savivaldybės Taryba, teismas atmetė, bei pažymėjo, kad ieškovo nurodomas dokumentas buvo ne įmonės veiklos strategija, o UAB ( - ) ataskaita už 2017 metus, kai ieškovas į pareigas paskirtas tik 2017 m. spalio 23 d.

3817.

39Teismas sprendė, kad ieškovas neorganizavo bendrovės veiklos tokiu būdu, kad bendrovės finansiniai rezultatai gerėtų, bet priešingai, savo aktyvių ir nesuderintų su bendrovės Valdyba veiksmų išdavoje ženkliai padidino bendrovės finansinius įsipareigojimus, nebendradarbiavo su Valdyba, ko pasėkoje prarado pasitikėjimą dėl savo paties kaltės, todėl Valdyba 2018 m. liepos 26 d. protokolu Nr. ( - ) atšaukdama J. Ž. iš laikinai einančio ( - ) pareigų, darbo sutarties 10 punkto sąlygų nepažeidė. Esant jo kaltei, Valdyba iš anksto įspėti ieškovą apie atšaukimą iš pareigų, neturėjo.

4018.

41Teismas ieškovo reikalavimą panaikinti 2018 m. liepos 26 d. Valdybos posėdžio protokolo Nr. 5 dalį 1 – 4 darbotvarkės klausimais, kaip neatitinkančią faktinės situacijos ir žeminančią ieškovo dalykinę reputaciją, atmetė kaip neįrodytą ir nepagrįstą bei nusprendė, kad nėra pagrindo tenkinti reikalavimą atlyginti neturtinę žalą.

42III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

4319.

44Apeliaciniu skundu J. Ž. prašo panaikinti Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2019 m. sausio 8 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-157-913/2019 ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo įpareigoti atsakovę pateikti byloje esančių UAB ( - ) posėdžių protokolų priedus, nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka ir priimti naujus rašytinius įrodymus.

4520.

46Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendime didžiausias dėmesys skirtas ABĮ 37 straipsnio 3 dalies nuostatai, kurioje įtvirtinta bendrovės Valdybos besąlyginė teisė atšaukti bendrovės ( - ), tačiau visiškai ignoruotas šalių individualus susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo, įtvirtintas darbo sutarties 10 punkte. Šiame punkte šalys susitarė dėl papildomų garantijų ieškovui, kas atitinka kasacinio teismo praktiką.

4721.

48Pabrėžia, kad pirmosios instancijos teismas šališkai ir tendencingai vertino byloje pateiktus rašytinius įrodymus ir liudytojų parodymus, neatsižvelgė į tai, kad liudytojų A. S., A. D. ir D. V. paaiškinimai, grįsti asmeniniais samprotavimais, iš esmės prieštaravo byloje esantiems rašytiniams įrodymams.

4922.

50Byloje nėra nei vieno įrodymo, jog apeliantui kaip ( - ) Valdyba būtų pareiškusi rašytinę pastabą, nurodymą ar kaip nors kitaip raštu informavusi apeliantą apie jo asmeniškai, kaip ( - ), padarytas klaidas ar neatliktus darbus.

5123.

52Apelianto vertinimu, 2018 m. vasario 26 d. Patikrinimo aktas, 2018 m. gegužės 18 d. UAB ( - ) įsakymas Nr. V-58 Dėl šiurkščių pažeidimų ištaisymo apskaitant bendrovės turtą, skirtas ( - ) A. D.; 2018 m. birželio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos raštas Nr. ( - ), 2018 m. birželio 29 d. Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos raštas Nr. ( - ), 2018 m. birželio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos raštas Nr. ( - ) Dėl audito metu nustatytų dalykų, PAPILDYMAS; 2018 m. liepos 9 d. UAB ( - ) įsakymas Nr. ( - ), kuriame suformuluoti nurodymai ( - ) A. D.; 2018 m. liepos 11 d. ( - ) A. D. paaiškinimas; 2018 m. liepos 17 d. UAB ( - ) įsakymas Nr. ( - ), kuriame yra aiškiai suformuluotos užduotys įmonės ekonomistei D. V., ( - ) A. D., ( - ) V. Š., ( - ) A. B., pagrindžia, kad ieškovas siekė tinkamai vykdyti jam pavestas pareigas.

5324.

54Nesutinka, su teismo vertinimu dėl jo, kaip ( - ), kaltės. Akcentuoja įmonės veiklos trūkumus nulemtus ( - ) klaidų bei kitų įmonės darbuotojų asmeninio vertinimo dėl jiems pavestų funkcijų vykdymo. Būtent vyr. buhalterės A. D. iniciatyva buvo 2018 m. gegužės 28 d. pateiktas UAB ( - ) profsąjungos raštas skirtas ( - ) K. T. ir 2018 m. gegužės 31 d. buvo skubiai sušauktas Valdybos posėdis, kuriame dalyvavo tik Valdybos nariai ir buvo nuspręsta sustabdyti bendrovės naujos struktūros įgyvendinimo procedūras, naujų darbuotojų priėmimą, naujų įsipareigojimų priėmimą, viešuosius pirkimus, nors 2018 m. balandžio 12 d., ta pati Valdyba nutarė patvirtinti naują bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą. Jokie konkretūs nurodymai jam nebuvo pateikti.

5525.

56Bendrovės darbuotojams labai ilgą laiką nebuvo išmokamas tinkamas darbo užmokestis už atliktus darbus, kaip tai yra reglamentuota DK, tačiau įmonės profsąjunga į šiuos pažeidimus nesigilino.

5726.

58Ieškovas nurodo, kad jam pradėjus dirbti ( - ) įmonės kapitalas buvo virš 0,5 milijono eurų, o turimos skolos nebuvo kritinės, todėl jis, siekdamas išsaugoti įmonės darbuotojus, pirmiausia inicijavo būtent darbo užmokesčio sistemos pakeitimus.

5927.

60Apeliantas pabrėžia savo pastangas, kurios jo vertinimu turėjo prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo. Mano, kad iš byloje esančių finansinių dokumentų (2018 m. birželio 30 d. Pelno (nuostolių) ataskaitos ir 2018 m. birželio 30 d. Balanso ir kitų) akivaizdu, jog įmonės padėtis buvo visiškai normali, įmonei negrėsė nei nemokumas, nei bankrotas.

6128.

62Teigia, kad pateikdavo visus planus/dokumentus tokius ir taip, kaip to reikalavo Valdyba ir akcininkė, todėl išvada, kad dokumentai nebuvo pateikti, prieštarauja byloje esantiems rašytiniais įrodymams.

6329.

64Apeliantas kritikuoja ir iki jo priėmimo į pareigas, bendrovės ( - ) su akcininkės atstovais komunikavimo praktiką, atskaitomybę, sprendimų derinimą. Teigia, kad ieškovo siekis dalykiškiau bendrauti buvo nepriimtinas Valdybos pirmininkei A. S..

6530.

66Nurodo, kad per savo darbo laikotarpį nesuspėjo pasiekti visų savo numatytų metinių planų ir tikslų, tuo pačiu pagerinti bendrovės finansinius rodiklius. Šių planų pasiekimas buvo tiesiogiai susietas ir su kitų institucijų turimais priimti sprendimais.

6731.

68Teismas neatsižvelgė į ankstesnių metų bendrovės finansinius rodiklius. Išvada, jog jis kaltais veiksmais veikė ne bendrovės naudai, ko pasėkoje būtų galėjo prarasti Valdybos pasitikėjimą, yra nepagrįsta.

6932.

70Mano, kad vertinimas jog Bendrovės 2018 metų prognozės nelaikytinos įmonės veiklos strategija yra nepagrįstas, nes tokia bendrovės strategija buvo patvirtinta Anykščių rajono savivaldybės. J. Ž. įsitikinimu, būtent jo suformuota bendrovės veiklos strategija ir bendrovės veiklos vizija, atlikti konkretūs darbai sukūrė pagrindus įmonei gauti pajamas, toliau modernizuotis įsigyjant reikiamus mechanizmus.

7133.

72Nesutinka su sprendimo motyvais, kad jau 2018 m. kovo 5 d. Valdybos posėdyje buvo pasisakoma apie ankstesniuose posėdžiuose išsakytas bendrovei pastabas. Nuo apelianto įdarbinimo 2017 m. spalio 23 d. iki 2018 m. kovo 5 d. nebuvo suorganizuotas nei vienas bendrovės Valdybos posėdis, ( - ) tuo laikotarpiu jis tebuvo vos 4 mėnesius. Kita vertus, šio posėdžio metu ieškovas pristatė ir veiklos strategijos projektą, valdymo struktūros projektą, 2018 metų veiklos programą, 2018 metų pirkimų planą.

7334.

74Aplinkybė, kad apelianto 2018 m. strateginė veiklos programa buvo patvirtinta, taip pat buvo pritarta ( - ) pateiktam Kontrolieriaus rekomendacijų įgyvendinimo planui, kurį apeliantas įvykdė, pagrindžia, kad įrodymai pirmosios instancijos teisme buvo vertinti tendencingai ir jo kaltė konstatuota nepagrįstai.

7535.

76Apeliantui iki atsakovei pateikiant atsiliepimą į ieškinį, nebuvo žinomas 2018 m. liepos 26 d. Valdybos protokolo Nr. 5 turinys, o įvertinus šio protokolo turinį galima daryti pagrįstą išvadą, kad J. Ž. atšaukimas iš pareigų buvo suplanuotas iš anksto.

7736.

78Teigia, kad nesilaikius rašytinio susitarimo, apibrėžto darbo sutarties 10 punkte ir dėl neteisėto atleidimo iš darbo, jo dalykinei reputacijai padaryta žala laikytina neturtine žala ir jos dydis turėtų būti prilygintas 5000 Eur sumai.

7937.

80Apeliantas dėsto nuomonę, kad atleidžiant jį iš užimamų pareigų, buvo siekiama sumažinti galimų pretendentų į UAB ( - ) pareigas skaičių ir suinteresuotųjų asmenų kandidatui atsirastų didesnė galimybė užimti šias pareigas.

8138.

82Apelianto vertinimu, grąžinimas į buvusias pareigas, ne tik reabilituotų jo reputaciją, bet ir sudarytų galimybes tęsti bendrovės modernizavimą. Ieškovui yra ribojama galimybė dalyvauti konkursuose, dėl nustatytos sąlygos, kad konkurse negali dalyvauti asmuo, kuris per pastaruosius metu buvo atšauktas iš ( - ) pareigų.

8339.

84Atsiliepimu į apeliacinį skundą UAB ( - ) prašo jo netenkinti ir palikti skundžiamą teismo sprendimą nepakeistą.

8540.

86Nurodo, kad UAB ( - ) pasinaudojo jai suteikta įstatymo teise atšaukti ieškovą iš pareigų dėl prarasto pasitikėjimo. Argumentai, kad Valdyba ieškovui nedavė jokių pastabų yra nepagrįsti. Apeliantas nevykdė reikalavimų kas mėnesį teikti ataskaitą apie administracines – bendra ūkines išlaidas, kas ketvirtį pateikti bendrovės padalinių veiklos ataskaitas. Bendrovės veiklos strategija taip pat nebuvo pateikta, nebuvo laikomasi skaidrumo politikos priimant darbuotojus.

8741.

882018 m. gegužės 31 d. valdybos posėdyje sustabdytos visos bendrovės ( - ) funkcijos. 2018 m. liepos 26 d. posėdyje svarstyti bendrovės I pusmečio veiklos rezultatai parodė, kad įmonės nuostoliai pasiekę maksimaliai rizikingą ribą.

8942.

90Valdyba 2018 m. liepos 26 d. protokolu atšaukdama ieškovą iš pareigų, šalių sudarytos darbo sutarties 10 punkto sąlygų nepažeidė.

9143.

92Sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad panaikinti Valdybos 2018 m. liepos 26 d. posėdžio protokolo Nr. 5 dalį 1 iki 4 darbotvarkės klausimais, nėra pagrindo.

9344.

94Mano, kad reikalavimas prijungti prie bylos naujus rašytinius įrodymus, kaip ir prašymas dėl valdybos posėdžių protokolų išreikalavimo yra nepagrįsti. Pagrindo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pagrindo nėra.

9545.

96Atsiliepimu į apeliacinį skundą Anykščių rajono savivaldybės administracija prašo apeliacinio skundo netenkinti ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą bei bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

97Teisėjų kolegija

konstatuoja:

98apeliacinis skundas atmetamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

99IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10046.

101Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. CPK 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

10247.

103CPK 314 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Jeigu įrodymas, atsižvelgiant į byloje surinktų kitų įrodymų visumą, neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl išvadų byloje ir jeigu jo pateikimas gali užvilkinti bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę atsisakyti jį priimti (LAT 2015 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-193-686/2015).

10448.

105Ieškovas su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus - UAB ( - ) parengtą viešą skelbimą laikraštyje ( - ) rajono savivaldybės viešą skelbimą dėl konkurso UAB ( - ) pareigoms užimti, kuriuos prašo priimti. Jų pateikimo būtinybę apeliacinės instancijos teisme argumentuoja tuo, kad naujai skelbiamo konkurso į ( - ) sąlygose numatyta, kad pretendentas pastaruosius 3 metus neturi būti atleistas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo. Skelbimas ( - ) finansinė padėtis yra stabili.

10649.

107Kolegija susipažinusi su naujai pateiktais įrodymais pažymi, kad šios civilinės bylos nagrinėjimo dalykas nėra susijęs su viešo konkurso UAB ( - ) pareigoms užimti sąlygų ginčijimu. O įmonės finansinės veiklos stabilumas negali būti grindžiamas skelbimo laikraštyje dėl darbo pasiūlymo ( - ), turiniu. Esant šioms aplinkybėms, prašymas dėl naujų dokumentų priėmimo apeliacinės instancijos teisme, CPK 314 straipsnyje įtvirtintų sąlygų ir nutarties 47 punkte aptarto kasacinio teismo išaiškinimo kontekste, netenkintinas.

10850.

109Apelianto prašymas išreikalauti iš UAB ( - ) byloje esančių šios bendrovės valdybos posėdžių protokolų priedus taip pat atmestinas kaip nepagrįstas. Ieškovas nenurodo kokias faktines bylos aplinkybes jis siekia pagrįsti ir kokiais konkrečiais protokolų priedais. Įrodymų rinkimas ir pateikimas vėlesniame procese pagal kasacinio teismo praktiką netoleruotinas, jei yra žinoma apie įrodymų egzistavimą, jų neabejotiną svarbą bylos aplinkybėms nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT) 2016 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110-313/2016), todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu tokio prašymo tenkinimas, neatitiktų civilinio proceso koncentracijos, ekonomiškumo ir kooperacijos principų.

11051.

111Apelianto teiginiai, kad jis negali išdėstyti visų argumentų apeliaciniame skunde bei siekia žodžiu paaiškinti byloje esančių finansinių dokumentų turinį, nesudaro pagrindo spręsti dėl žodinio bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme būtinybės. Pirmosios instancijos teisme byla buvo nagrinėjama žodinio proceso tvarka ir teismo posėdžiuose apeliantas pats dalyvavo, jam buvo suteikta teisė pasisakyti ir teikti įrodymus. Visas aplinkybes, reikšmingas bylai išspręsti, jis galėjo išdėstyti ir savo apeliaciniame skunde. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija šią bylą nagrinėja rašytinio proceso tvarka ir, nepriklausomai nuo teismo posėdžio formos (žodinio ar rašytinio proceso tvarka), bylą nagrinėja iš esmės, t.y. taip, kaip įstatymas apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas (apimtis).

11252.

113Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB ( - ) yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio veiklos tikslai - jos įstatuose nurodytos veiklos organizavimas ir vykdymas siekiant pajamų ir pelno gavimo, akcininkų interesų tenkinimo. Juridinių asmenų registro duomenimis šios bendrovės akcininkė yra Anykščių rajono savivaldybė. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba, sudaryta iš trijų narių, renkamų ketverių metų laikotarpiui bei ( - ). Valdybos nariai - L. Š., E. C. ir A. S., o pastaroji yra ir valdybos pirmininkė. 2017 m. spalio 23 d. UAB ( - ), atstovaujamas Valdybos pirmininkės A. S. sudarė su ieškovu J. Ž. laikinąją darbo sutartį, kuria ieškovas buvo priimtas laikinai einančiu šios bendrovės ( - ) pareigas nuo 2017 m. spalio 23 d. iki teisės aktų nustatyta tvarka bus išrinktas ( - ). Darbo sutarties 10 punkte numatyta, kad įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva arba kitais atvejais, nustatomas pagal DK 55-57, 59, 61 ir 62 straipsnių nuostatas. Bendrovės valdyba 2018 m. liepos 26 d. įspėjo J. Ž., kad jis atšaukiamas iš laikinai einančio ( - ) ir darbo sutartis su juo bus nutraukta vadovaujantis ABĮ 34 straipsnio 2 dalimi, 37 straipsnio 3 dalimi ir DK 104 straipsnio 1 dalimi. Su įspėjimu ieškovas supažindintas jo priėmimo dieną, t.y. 2018 m. liepos 26 d. Darbo sutartyje nurodyta, kad darbo sutartis su ieškovu pasibaigė 2018 m. liepos 27 d. remiantis Valdybos 2018 m. liepos 26 d, posėdžio protokolu Nr. 5 bei vadovaujantis pirmiau paminėtomis teisės normomis.

11453.

115Ginčo, kad ieškovo turima kvalifikacija atitiko UAB ( - ) pareigybei keliamus reikalavimus ar, kad darbo sutarties 10 punkte numatyta įspėjimo nutraukiant darbo sutartį tvarka, tarp šalių nėra, todėl plačiau šiais apeliacinio skundo argumentais teisėjų kolegija nepasisako.

11654.

117Apeliaciniu skundu ginčijamas ieškovo atšaukimas iš laikinai einančio atsakovės ( - ) pareigų, nurodoma, kad nesilaikyta darbo sutartyje šalių aptartos papildomos garantijos dėl įspėjimo bei nepagrįstai konstatuota, kad ieškovas iš pareigų atšauktas esant jo kaltei, dėl ko apelianto atleidimas iš darbo yra neteisėtas.

11855.

119Su skundžiamu sprendimu, kuriame detaliai įvertintas ginčui aktualus teisinis reglamentavimas ir faktinės bylos aplinkybės, teisėjų kolegija sutinka, todėl pirmosios instancijos teismo visų išvadų iš naujo nebekartoja. Teismas neturi pareigos atsakyti į kiekvieną skundo argumentą, todėl pasisako tik dėl teisiškai reikšmingų ieškovo apeliacinio skundo argumentų.

12056.

121Be DK ar kituose įstatymuose nustatytų darbo sutarties pasibaigimo pagrindų, darbo sutartis su juridinio asmens ( - ) pasibaigia atšaukus jį įstatymuose arba steigimo dokumentuose nustatyta tvarka (DK 104 straipsnio 1 dalis). Ši blanketinė teisės norma, nukreipia į kitus DK straipsnius bei į specialiuosius įstatymus, kaip šiuo atveju į ABĮ, nustatančius darbo sutarties pasibaigimo ar nutraukimo pagrindus.

12257.

123Sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad ( - ) renkančio ir atšaukiančio organo, nagrinėjamu atveju - bendrovės Valdybos, teisė atšaukti jo išrinktą ( - ) nėra sąlygota jokių aplinkybių ir yra absoliuti, nepriklauso nuo atšaukiamo ( - ) kaltės buvimo. Tokia pozicija atsispindi ir kasacinio teismo praktikoje (LAT 2010 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2010, 2013 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-239/2013). Iš sisteminio ABĮ įtvirtintų normų vertinimo, akivaizdu, kad ( - ) atšaukimas iš pareigų taip pat negali būti ribojamas ir darbo sutartyje nustatytu darbo sutarties terminu ar konkrečia aplinkybe, kaip šiuo atveju - iki teisės aktų tvarka bus išrinktas UAB ( - ).

12458.

125Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog UAB ( - ), pasinaudodama jai suteikta įstatymo teise atšaukti ieškovą iš laikinai einančio ( - ) pareigų dėl prarasto pasitikėjimo, kurį ieškovas prarado dėl savo kaltės – netinkamai organizuodamas ( - ) veiklą ženkliai padidindamas bendrovės finansinius įsipareigojimus, nepažeidė ( - ) atšaukimo iš pareigų procedūros. Atitinkamai kolegija pritaria išvadai, kad taikyti darbo sutarties 10 punkte nustatytą įspėjimo dėl atšaukimo ši pareigų tvarką, atsakovė pareigos neturėjo.

12659.

127Nagrinėjamu atveju reikšminga tai, kad darbo sutarties 10 punkto taikymas, kaip papildoma garantija, kurią akcentuoja apeliantas, yra susietas su DK 55-57, 59, 61 ir 62 straipsniais, numatančiais darbo sutarties nutraukimo pagrindus nesant darbuotojo kaltės. Beje, su šiuo vertinimu iš esmės sutinka ir ieškovas, kuris apeliacinio skundo 2.1 punkte pabrėžia, kad nuo aplinkybės, ar (ne) nustatoma ieškovo kaltė, priklauso įspėjimo termino taikymas. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pasisakė, kad ginčui aktualu nustatyti ar ieškovas atšauktas iš ( - ) pareigų esant jo kaltei. Ieškovo cituojami kasacinio teismo išaiškinimai susiję su bendrovių vadovų atšaukimu nesant jų kaltės nėra aktualūs ginčo situacijai ir jais pirmosios instancijos teismas grįsti savo išvadų pagrindo neturėjo.

12860.

129Papildant ginčijamo sprendimo motyvus šiuo klausimu pasisakytina, kad iš byloje surinktų įrodymų akivaizdu, kad Valdybos pasitikėjimo laikinuoju ( - ) praradimą lėmė kelios priežastys – spartus įmonės finansinės padėties blogėjimas, personalo ir darbo aplinkos įmonėje problemos, ( - ) nebendradarbiavimas ir nereagavimas į kolegialaus bendrovės valdymo organo - Valdybos pastabas bei įmonės kritinės padėties stabilizavimui būtinų argumentuotų planinio pobūdžio dokumentų neparengimas ir neteikimas Valdybai.

13061.

131Pažymėtina, kad ( - ) kaltė dėl atšaukimo iš pareigų, vertintina pagal kriterijus, nustatytus atsižvelgiant į jo teisinį statusą, priimamų sprendimų svarbą ir įtaką įmonės veiklai. Kasacinis teismas pasisakydamas dėl atšaukiamo ( - ) kaltų veiksmų yra pažymėjęs, kad nuo įmonės ( - ) kompetencijos, veiklos ir jos rezultatų priklauso ir visos įmonės veiklos efektyvumas, nes įmonės ( - ) yra suteikti platūs įgaliojimai veikti įmonės vardu, todėl yra būtinas šį organą skiriančio įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančio subjekto pasitikėjimas (LAT 2018 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-477-248/2018).

13262.

133Kaip ir konstatuota ginčijamame sprendime, bendrovės ( - ), atsakingą už visos įmonės kasdienės veiklos organizavimą, ir bendrovę sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, kas reiškia, kad jis privalo veikti rūpestingai, atidžiai, kvalifikuotai ir tik bendrovės interesais. Atšaukimo iš pareigų atveju ( - ) kaltų veiksmų samprata nebūtinai siejama su jo neteisėtais veiksmais, turtinės žalos įmonei padarymu ar panašiu veikimu ar neveikimu, bet tokį Valdybos sprendimą gali lemti ir kitos priežastys, pavyzdžiui prasti įmonės veiklos rezultatai, įsiskolinimų ar nepagrįstų išlaidų padidėjimas ir pan. Taip pat apie juridinio asmens ( - ) kaltus veiksmus DK 104 straipsnio kontekste galima spręsti kaip ( - ) atlieka savo pareigas, nustatytas CK 2.87 straipsnyje, ar jis lojalus ir sąžiningas priimdamas bendrovei reikšmingus sprendimus.

13463.

135Taigi, aukšti reikalavimai keliami tiek ( - ) veiklai, tiek jo atsakomybei. Nei ieškovo nurodomos aplinkybės, kad jam, kaip bendrovės ( - ), nebuvo raštiškai suformuluotos pastabos ar jis nesuprato Valdybos reikalavimų, nei teiginiai, kad bendrovės finansinės padėties blogėjimą lėmė kitų darbuotojų (pavyzdžiui ( - )) netinkamai atliekamos pareigos, nei apeliaciniame skunde dėstoma subjektyvi nuomonė, kad jis vadovavo bendrovei tinkamai ir jo veiklos teigiami rezultatai matomi dabartinėje bendrovės veikloje, neleidžia spręsti, kad Valdybos vertinimas, jog ieškovas prarado pasitikėjimą esant jo kaltei, dėl ko jo tolimesnis darbas aptariamose pareigose tapo neįmanomas, buvo nepagrįstas.

13664.

137Teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios instancijos teismas detaliai išanalizavo į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, šalių, jų atstovų ir trečiųjų paaiškinimus ir pagrįstai sprendė, kad nustatytos faktinės aplinkybės yra pakankamos ieškovo netinkamam pareigų atlikimui dėl jo kaltės konstatuoti.

13865.

139Pirmojo valdybos posėdžio surengto 2018 m. kovo 5 d., t.y. praėjus daugiau nei keturiems mėnesiams nuo ieškovo darbo ginčo pareigose pradžios, protokolo turinys paneigia apelianto teiginius, kad bendrovės Valdyba jokių pastabų jam nebuvo išsakiusi. Akivaizdu, kad bendrovės ( - ), pradėdamas eiti pareigas, kad ir laikinai, turėjo susipažinti tiek su realia įmonės finansine padėtimi, tiek su vienu iš bendrovės valdymo organų – Valdybos išsakytomis pastabomis.

14066.

141Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad 2018 m. kovo 5 d. posėdyje svarstant penktą darbotvarkės klausimą valdybos nario L. Š., nurodomi bendrovės vadovybės darbo trūkumai – Valdybai būtinų bendrovės veiklos kontrolės funkcijai įgyvendinti duomenų pateikimas, buvo vykdomas. O jo posėdyje išsakyta pozicija, kad bus stengiamasi įgyvendinti pastabas tik sustiprina vertinimą, kad dar prieš keturis mėnesius iki atšaukimo iš pareigų, Valdyba turėjo priekaištų dėl bendrovės veiklos, už kurią, kaip nuo 2017 m. spalio pabaigos einantis bendrovės ( - ) pareigas, buvo atsakingas ir ieškovas. Argumentai, kad darbo trūkumai ar nustatyti reikalavimai turėjo būti suformuluoti ir pateikti apeliantui raštiškai, neleidžia spręsti, kad bendrovės ( - ) suvokė savo atsakomybę ir tinkamai vertino savo atliekamų pareigų apimtį.

14267.

143Trečiojo valdybos posėdžio, vykusio 2018 m. gegužės 10 d., metu konstatavus, kad šį ketvirtį bendrovė baigė su net 85 561,29 Eur nuostoliu, kuris lyginant su 2017 metų I-uoju ketvirčiu padidėjo 16 kartų, t.y. 80 220,22 Eur. Ieškovas tenurodė, kad atkreips dėmesį į išsakytas pastabas, o į klausimą kaip planuoja gauti didesnes pajamas pažymėjo, kad sieks plėsti paslaugomis besinaudojančių asmenų ratą bei tikisi gauti daugiau užsakymų iš savivaldybės. Toks įmonės finansinių rodiklių neigiamas pokytis, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesudaro pagrindo vertinti ieškovo argumentų, kad jo ir vėlesni sprendimai, susiję su įmonės veikla buvo ekonomiškai pamatuoti, o įmonės situacija nebuvo tokia bloga ar kritinė.

14468.

145Apeliantas teikdamas ieškinį pripažino, kad 2018 m. gegužės 31 d. ketvirtajame valdybos posėdyje priimtu sprendimu sustabdyti bendrovės naujos struktūros įgyvendinimo procedūras, naujų darbuotojų priėmimą, naujų įsipareigojimų priėmimą, viešuosius pirkimus, iš esmės buvo sustabdyti ir jo įgaliojimai. Kolegija mano, kad toks Valdybos veikimas tik patvirtina, kad buvo nepasitikima ieškovo priimamais sprendimais, kuriems iš esmės buvo būtinos dar didesnės papildomos išlaidos. Apelianto akcentuojamos ( - ) užimamos pareigos profsąjungoje, teiginiai apie jos suinteresuotumą ieškovo atleidimu ir jo vykdomų reformų nutraukimu, o taip pat vienu ar kitu klausimu miesto ( - ) išsakyta nuomonė, nelėmė prastų įmonės veiklos rezultatų dėl ko Valdyba ir sprendė riboti ( - ) įgaliojimus srityse, kuriose bendrovė galėjo patirti papildomų išlaidų ir dar labiau pabloginti savo finansinę situaciją.

14669.

147Penktajame valdybos posėdyje, kuris vyko 2018 m. liepos 26 d. nustatyta, kad pusmetis baigtas su neigiamu rezultatu, t.y. 98 594 Eur nuostoliu, ženkliai išaugus sąnaudoms – 139 925 Eur, kurias didžia dalimi sudaro darbo užmokesčio sąnaudos – 97 841 Eur dėl padidėjusio darbuotojų skaičiaus ir mokamų priedų. Įmonės skola 2018 m. liepos 1 d. buvo net 266 502,12 Eur, nuostolis sudarė 30 procentų bendrovės įstatinio kapitalo. Šių finansinių įmonės rodiklių apeliantas neginčijo, neteikė įrodymų, kad duomenys apie jo vadovavimo laikotarpiu nustatytus įmonės patirtus nuostolius yra neteisingi. J. Ž. posėdžio metu kaip planą grąžinti susidariusias skolas nurodė, kad ruošiamasi prašyti pinigų iš savivaldybės už pirktus konteinerius, už prižiūrimas gėles, tariamasi su pakuočių organizacija ( - ) dėl didesnio tarifo už antrines žaliavas.

14870.

149Atmestini apelianto argumentai, kad jo pateiktas planas dėl skolų gražinimo buvo įvertintas netinkamai. Susipažinusi su apelianto pateikto į bylą dokumento, kurį jis įvardija kaip planą skolų gražinimui turiniu, kolegija sprendžia, kad jame iš esmės nėra jokių konkrečių priemonių, susijusių su įmonės veiklos stabilizavimu ir skolų realiu padengimu. Šiuo dokumentu apeliantas didžiausių pajamų tikėjosi iš savivaldybės, kuri ir yra įmonės akcininkė ir kurios pagrindinis interesas siekti šios įmonės pelno, o ne jai teikti finansinę paramą. Be to, šiame dokumente, daugiau pabrėždamas bendrovės, kuriai ieškovas vadovavo jau devynis mėnesius netinkamas darbo organizavimas – nepakankamai aktuojant darbus, per mažai įsisavinant klientų sukauptas laisvas lėšas, neefektyviai išnaudojant darbo jėgos laiką, nekvalifikuotai ir aplaidžiai tvarkant apskaitą ir pan. Taigi, atsižvelgiant į aptarto dokumento turinį pritarti apelianto pozicijai, kad jis pateikė skolų grąžinimo planą ir realiai ieškojo galimybių skoloms padengti pagrindo nėra.

15071.

151Pirmiausia apeliantas nors ir laikinai, bet turėjo pareigą organizuoti įmonės ūkinę – finansinę veiklą ir jai vadovauti taip, kad būtų įvykdyti pagrindiniai šio juridinio asmens veiklos tikslai, įskaitant ir pajamų, pelno gavimo bei akcininko (šiuo atveju Anykščių rajono savivaldybės) interesų tenkinimo. Nutarties 65-69 punktuose aptarti valdybos posėdžiuose svarstomi klausimai akivaizdžiai patvirtino, kad didėjantys įsiskolinimai, bendrovės darbuotojų, priklausančių profsąjungai keliami klausimai dėl blogos atmosferos ieškovo vadovaujamame kolektyve kėlė Valdybai pagrįstą nerimą. Valdybos nariai veikdami savo kompetencijos ribose reikalavo ne tik atsiskaityti už praeitų finansinių metų veiklos rodiklius teikiant ieškovo akcentuojamą UAB ( - ) ataskaitą už 2017 metus, bet dar 2018 m. kovo 5 d. posėdyje išsakė būtinybę teikti kas mėnesį ataskaitą apie administracines – bendraūkines bendrovės išlaidas, ketvirčio bendrovės padalinių veiklos ataskaitas, bendrovės veiklos strategiją. Pastarosios svarba vertinant įmonės veiklą ir siekiant išspręsti jos finansines problemas yra neabejotina, tačiau iš bylos duomenų akivaizdu, kad J. Ž. nors ir turėjo pakankamai laiko, bet tokio dokumento taip ir neparengė.

15272.

153Apeliantas nepagrįstai UAB ( - ) 2017 m. ( - ) ataskaitos sudėtinę dalį, pavadintą „Bendrovės 2018 m. prognozės ir numatomos įgyvendinti priemonės bendrovės geriems veiklos rezultatams pasiekti“ tapatina su iš jo valdybos reikalauta įmonės veiklos strategija.

15473.

155Apeliaciniame skunde dėstoma nuomonė, kad dėl laikino darbo pobūdžio iš ieškovo nebuvo reikalaujama jokios detalizuotos strategijos, tik bendro veiklos plano, kuriam neva pritarta, prieštarauja byloje surinktų duomenų visumai, įskaitant Valdybos posėdžiuose aiškiai išdėstytiems Valdybos narių reikalavimams ir priekaištams, bei rodo atsainų savo užimamų pareigų svarbos vertinimą.

15674.

157Ieškovo susikoncentravimas į įmonės personalo teisinio reguliavimo pertvarką, pareigų paskirstymą, naujų etatų steigimą, atlyginimų darbuotojams kėlimą ir piniginių priedų mokėjimą, neatsižvelgiant į įmonės veiklos tikslus, susijusius su jos pelno siekiu ir finansinės veiklos stabilumu, neužtikrino bendrovės ( - ) pareigų pagrindinio tikslo – veikti išimtinai bendrovės naudai.

15875.

159Tai, kad ieškovas iniciavo 2018 m. vasario 21 d. patikrinimą antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelėje, 2018 m. gegužės 18 d. priėmė įsakymą dėl šiurkščių pažeidimų ištaisymo apskaitant bendrovės turtą, 2018 m. liepos 9 d. priėmė įsakymą dėl nurodymų buhalterei bei 2018 m. liepos 17 d. įsakymu suformulavo užduotis įmonės ekonomistei, vyr. buhalterei, buhalterei ir juristui ar į bylą pateikti kitų institucijų raštai susiję su įmone, nepagrindžia, kad jo vadovaujamos įmonės veikla buvo organizuojama tinkamai.

16076.

161Apeliantas nepagrindė kaip prie įmonės pelningumo, veiklos stabilizavimo siekio prisidėjo jo sistemingai kelis mėnesius, pakankamai dideliam darbuotojų skaičiui išmokami priedai, naujų etatų steigimas, alkotesterio įsigijimas ar bendrovės internetinio puslapio sukūrimas. Įmonės modernizavimas gali prisidėti prie jos pajamų didėjimo, o taip pat gaunamas didesnis atlyginimas gali skatinti ir motyvuoti darbuotojus, tačiau esant sudėtingai įmonės finansinei padėčiai tokie veiksmai turi būti atliekami įvertinus konkrečių įmonės modernizavimui priemonių būtinybę, finansines galimybes ir atnešamą naudą įmonei.

16277.

163Šiuo atveju apelianto nurodomi planuojami 2019 m. atlikti viešieji pirkimai ar po jo atšaukimo iš pareigų pasirašyti susitarimai dėl tarifų padidinimo, nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų, kad 2018 metų I pusmečio įmonės finansinės veiklos nestabilumas buvo atsiradęs dėl ieškovo priimtų sprendimų dėl ko ir konstatuotinas jo veikimas ne bendrovės naudai.

16478.

165Dėl apelianto argumentų, kad 2018 m. liepos 26 d. Valdybos posėdyje jo atšaukimas iš pareigų buvo suplanuotas iš anksto, pasisakytina, kad ( - ) teisinė padėtis, jo reikšmė įmonės veiklos efektyvumui lemia poreikį operatyviai spręsti Valdybos pasitikėjimą praradusio ( - ) atšaukimo klausimą. Teismo nustatytos, Valdybos sprendimo atšaukti ( - ) iš pareigų priėmimo aplinkybės, neleidžia spręsti, kad tokiu būdu buvo siekiama sumažinti pretendentų į nuolatinius ( - ) skaičių ar šį nepasitikėjimą ieškovu, kaip laikinu ( - ), lėmė kokios nors kitos subjektyvios ar Valdybos narių asmeniniais interesais nulemtos priežastys.

16679.

167Pirmiau aptartų duomenų pagrindu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Valdyba išreiškusi nepasitikėjimą ieškovu, atšaukdama jį iš pareigų ir nutraukdama darbo sutartį veikė atstovaujamos bendrovės ir jos akcininkės interesais bei galiojančių teisės aktų reikalavimų vykdant šias procedūras nepažeidė.

16880.

169Apelianto reikalavimas panaikinti 2018 m. liepos 26 d. Valdybos posėdžio protokolo Nr.5 dalis 1-4 darbotvarkės klausimais kaip neatitinkančias faktinės situacijos ir žeminančias jo dalykinę reputaciją teisėjų kolegijos vertinimu yra nepagrįstas. Apeliantas apsiriboja deklaratyviais teiginiais, kad jam nebuvo sudarytos posėdžio metu sąlygos pasiaiškinti, pateikti darbotvarkėje numatytiems svarstyti klausimams aktualių duomenų. Tiek pirmosios instancijos teismo sprendime atliktas šio protokolo turinio vertinimas, tiek apeliacinio skundo kontekste išnagrinėti šio posėdžio metu svarstyti klausimai ir priimti sprendimai neleidžia pritarti argumentams dėl juose fiksuotų duomenų nepagrįstumo. Juo labiau vertinti, kad jie priimti turint tikslą sumažinti pretendentų į konkrečias pareigas skaičių ar siekiant apriboti ieškovo galimybę pretenduoti į nuolatines ( - ) pareigas. Apeliantas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima protokolo ginčijamoje dalyje pateiktą informaciją vertinti kaip neatitinkančią tikrovės, tokių duomenų nenustatė ir apeliacinį skundą nagrinėjanti teisėjų kolegija, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šį reikalavimą atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

17081.

171Argumentai, kad atšaukus apeliantą iš laikinai einančio ( - ) pareigas, buvo sumenkinta jo dalykinė ir profesinė kompetencija, atmestini ir neturtinės žalos priteisimui pagrindo nesudaro. DK 151 straipsnis įtvirtina nuostatą, kad kiekviena darbo sutarties šalis privalo atlyginti savo darbo pareigų pažeidimu dėl jos kaltės kitai sutarties šaliai padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). Reikalavimas atlyginti tokią žalą yra savarankiškas pažeistų darbo sutarties šalių teisių gynimo būdas, kuris taikomas tik tada jei nustatomos būtinosios atsakomybės sąlygos, t.y. neteisėta veikla, dėl neteisėtos veiklos patirta neturtinė žala, priežastinis neteisėtos veiklos ir žalos ryšys bei kaltė. Nekonstatavus bendrovės valdybos neteisėtų veiksmų nėra pagrindo priteisti iš apelianto prašomą neturtinę žalą.

17282.

173Apeliantas prieš užimdamas ( - ), kurio akcininkė yra savivaldybė, ir kurios teikiamos paslaugos yra susijusios su konkretaus miesto bendruomene, turėjo suvokti ir sprendimo apie jo atšaukimo iš pareigų paviešinimo tikimybę. Apelianto vertinimu, kilusios neigiamos pasekmės, susijusios su gyvenamosios vietos ar darbovietės pasikeitimu ar subjektyvus įsitikinimas kaip po atšaukimo iš pareigų jį vertina miesto bendruomenė, nesudaro pagrindo jo reikalaujamai neturtinei žalai priteisti bei išvestiniam reikalavimui dėl procesinių palūkanų tenkinti. Apeliantui taip pat nėra ribojama teisė ginčyti viešųjų konkursų į tam tikras pareigas sąlygas, jei jis jas vertina kaip diskriminacinio pobūdžio ar neatitinkančias galiojančio reglamentavimo, tačiau vien tai, kad konkurse yra numatyta sąlyga ribojanti asmeniui, kuris atšauktas iš pareigų, galimybę dalyvauti konkurse, nėra pagrindas neturtinei žalai priteisti.

17483.

175Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliacinio skundo argumentus dėl pirmosios instancijos teismo tendencingo ir šališko rašytinių įrodymų bei liudytojų paaiškinimų vertinimo. Tiek ieškovui, tiek kitai ginčo šaliai buvo suteiktos vienodos galimybės teikti paaiškinimus ir įrodymus, kviesti liudytojus. Spręsti, kad teismas vienai ginčo šaliai ar jos pateiktiems įrodymams suteikė prioritetą ar vertino tiek rašytinius įrodymus, tiek liudytojų paaiškinimus tendencingai ar atsietai nuo byloje surinktų duomenų visumos, nukrypdamas nuo kasacinio teismo praktikos, jokio pagrindo nėra.

17684.

177Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktų įrodymų visuma, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškovo J. Ž. ieškinio reikalavimus, teisingai įvertino bylos faktines aplinkybes, tinkamai aiškino bei taikė materialinės ir procesinės teisės normas. Tai, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė kitokias išvadas, nei tikėjosi apeliantas, nesuponuoja išvados, jog skundžiamas sprendimas yra neteisėtas, nepagristas ar kad teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, procesinės ar materialinės teisės normas, buvo šališkas.

17885.

179Dėl kitų apeliaciniame skunde, atsiliepimų į jį argumentų, teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

18086.

181Aptartų motyvų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą, kurio naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas netenkinamas, teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18287.

183Atmetus apeliacinį skundą, apelianto patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 98 straipsnis).

184Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

185Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2019 m. sausio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. J. Ž. teismui pateiktu ieškiniu prašė: 1) panaikinti 2018 m. liepos 26 d.... 7. 2.... 8. Nurodė, kad 2017 m. spalio 23 d. buvo priimtas į laikinai einančio UAB ( - )... 9. 3.... 10. Valdybos nariai A. S. ir L. Š., atvykę į bendrovę įteikė ieškovui 2018... 11. 4.... 12. Valdybos posėdžio, vykusio 2018 m. liepos 26 d. metu, ieškovui buvo... 13. 5.... 14. J. Ž. vertinimu, jis dirbo gerai, buvo aktyvus, kvalifikuotas ir rūpestingas... 15. 6.... 16. Mano, kad 2018 m. liepos 26 d. Valdybos posėdis buvo suorganizuotas formaliai... 17. 7.... 18. Teigė, kad ginčijamame protokole užfiksuota faktinės padėties... 19. 8.... 20. Nurodė, kad dėl neteisėto atleidimo, dalykinės reputacijos sumenkinimo jam... 21. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 22. 9.... 23. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. sausio 8 d. sprendimu J. Ž. ieškinį... 24. 10.... 25. Teismas nustatė, kad 2018 m. liepos 26 d. Valdybos posėdžio protokolu Nr. 5... 26. 11.... 27. Teismas pažymėjo, kad ( - ) gali būti atšauktas bet kada nepriklausomai nuo... 28. 12.... 29. Vertino, kad Valdyba laikinajam įmonės ( - ) kėlė aiškius ir pagrįstus... 30. 13.... 31. Teismas konstatavo, kad šio Valdybos priimto sprendimo vertinti kitaip, nei... 32. 14.... 33. Teismas susipažinęs su ieškovo planu skolų sugrąžinimui, sutiko su... 34. 15.... 35. Teismas vertino, kad akivaizdus 2018 metų I pusmečio įmonės finansinės... 36. 16.... 37. Valdyba buvo nurodžiusi ieškovui pateikti įmonės veiklos strategiją, kad... 38. 17.... 39. Teismas sprendė, kad ieškovas neorganizavo bendrovės veiklos tokiu būdu,... 40. 18.... 41. Teismas ieškovo reikalavimą panaikinti 2018 m. liepos 26 d. Valdybos... 42. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 43. 19.... 44. Apeliaciniu skundu J. Ž. prašo panaikinti Utenos apylinkės teismo... 45. 20.... 46. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendime didžiausias dėmesys... 47. 21.... 48. Pabrėžia, kad pirmosios instancijos teismas šališkai ir tendencingai... 49. 22.... 50. Byloje nėra nei vieno įrodymo, jog apeliantui kaip ( - ) Valdyba būtų... 51. 23.... 52. Apelianto vertinimu, 2018 m. vasario 26 d. Patikrinimo aktas, 2018 m. gegužės... 53. 24.... 54. Nesutinka, su teismo vertinimu dėl jo, kaip ( - ), kaltės. Akcentuoja... 55. 25.... 56. Bendrovės darbuotojams labai ilgą laiką nebuvo išmokamas tinkamas darbo... 57. 26.... 58. Ieškovas nurodo, kad jam pradėjus dirbti ( - ) įmonės kapitalas buvo virš... 59. 27.... 60. Apeliantas pabrėžia savo pastangas, kurios jo vertinimu turėjo prisidėti... 61. 28.... 62. Teigia, kad pateikdavo visus planus/dokumentus tokius ir taip, kaip to... 63. 29.... 64. Apeliantas kritikuoja ir iki jo priėmimo į pareigas, bendrovės ( - ) su... 65. 30.... 66. Nurodo, kad per savo darbo laikotarpį nesuspėjo pasiekti visų savo numatytų... 67. 31.... 68. Teismas neatsižvelgė į ankstesnių metų bendrovės finansinius rodiklius.... 69. 32.... 70. Mano, kad vertinimas jog Bendrovės 2018 metų prognozės nelaikytinos įmonės... 71. 33.... 72. Nesutinka su sprendimo motyvais, kad jau 2018 m. kovo 5 d. Valdybos posėdyje... 73. 34.... 74. Aplinkybė, kad apelianto 2018 m. strateginė veiklos programa buvo... 75. 35.... 76. Apeliantui iki atsakovei pateikiant atsiliepimą į ieškinį, nebuvo žinomas... 77. 36.... 78. Teigia, kad nesilaikius rašytinio susitarimo, apibrėžto darbo sutarties 10... 79. 37.... 80. Apeliantas dėsto nuomonę, kad atleidžiant jį iš užimamų pareigų, buvo... 81. 38.... 82. Apelianto vertinimu, grąžinimas į buvusias pareigas, ne tik reabilituotų jo... 83. 39.... 84. Atsiliepimu į apeliacinį skundą UAB ( - ) prašo jo netenkinti ir palikti... 85. 40.... 86. Nurodo, kad UAB ( - ) pasinaudojo jai suteikta įstatymo teise atšaukti... 87. 41.... 88. 2018 m. gegužės 31 d. valdybos posėdyje sustabdytos visos bendrovės ( - )... 89. 42.... 90. Valdyba 2018 m. liepos 26 d. protokolu atšaukdama ieškovą iš pareigų,... 91. 43.... 92. Sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad panaikinti Valdybos 2018... 93. 44.... 94. Mano, kad reikalavimas prijungti prie bylos naujus rašytinius įrodymus, kaip... 95. 45.... 96. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Anykščių rajono savivaldybės... 97. Teisėjų kolegija... 98. apeliacinis skundas atmetamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).... 99. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 100. 46.... 101. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 102. 47.... 103. CPK 314 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas... 104. 48.... 105. Ieškovas su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus - UAB ( - ) parengtą... 106. 49.... 107. Kolegija susipažinusi su naujai pateiktais įrodymais pažymi, kad šios... 108. 50.... 109. Apelianto prašymas išreikalauti iš UAB ( - ) byloje esančių šios... 110. 51.... 111. Apelianto teiginiai, kad jis negali išdėstyti visų argumentų apeliaciniame... 112. 52.... 113. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB ( - ) yra ribotos civilinės atsakomybės... 114. 53.... 115. Ginčo, kad ieškovo turima kvalifikacija atitiko UAB ( - ) pareigybei keliamus... 116. 54.... 117. Apeliaciniu skundu ginčijamas ieškovo atšaukimas iš laikinai einančio... 118. 55.... 119. Su skundžiamu sprendimu, kuriame detaliai įvertintas ginčui aktualus... 120. 56.... 121. Be DK ar kituose įstatymuose nustatytų darbo sutarties pasibaigimo pagrindų,... 122. 57.... 123. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad ( - ) renkančio ir... 124. 58.... 125. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 126. 59.... 127. Nagrinėjamu atveju reikšminga tai, kad darbo sutarties 10 punkto taikymas,... 128. 60.... 129. Papildant ginčijamo sprendimo motyvus šiuo klausimu pasisakytina, kad iš... 130. 61.... 131. Pažymėtina, kad ( - ) kaltė dėl atšaukimo iš pareigų, vertintina pagal... 132. 62.... 133. Kaip ir konstatuota ginčijamame sprendime, bendrovės ( - ), atsakingą už... 134. 63.... 135. Taigi, aukšti reikalavimai keliami tiek ( - ) veiklai, tiek jo atsakomybei.... 136. 64.... 137. Teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios instancijos teismas detaliai... 138. 65.... 139. Pirmojo valdybos posėdžio surengto 2018 m. kovo 5 d., t.y. praėjus daugiau... 140. 66.... 141. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad 2018 m. kovo 5... 142. 67.... 143. Trečiojo valdybos posėdžio, vykusio 2018 m. gegužės 10 d., metu... 144. 68.... 145. Apeliantas teikdamas ieškinį pripažino, kad 2018 m. gegužės 31 d.... 146. 69.... 147. Penktajame valdybos posėdyje, kuris vyko 2018 m. liepos 26 d. nustatyta, kad... 148. 70.... 149. Atmestini apelianto argumentai, kad jo pateiktas planas dėl skolų gražinimo... 150. 71.... 151. Pirmiausia apeliantas nors ir laikinai, bet turėjo pareigą organizuoti... 152. 72.... 153. Apeliantas nepagrįstai UAB ( - ) 2017 m. ( - ) ataskaitos sudėtinę dalį,... 154. 73.... 155. Apeliaciniame skunde dėstoma nuomonė, kad dėl laikino darbo pobūdžio iš... 156. 74.... 157. Ieškovo susikoncentravimas į įmonės personalo teisinio reguliavimo... 158. 75.... 159. Tai, kad ieškovas iniciavo 2018 m. vasario 21 d. patikrinimą antrinių... 160. 76.... 161. Apeliantas nepagrindė kaip prie įmonės pelningumo, veiklos stabilizavimo... 162. 77.... 163. Šiuo atveju apelianto nurodomi planuojami 2019 m. atlikti viešieji pirkimai... 164. 78.... 165. Dėl apelianto argumentų, kad 2018 m. liepos 26 d. Valdybos posėdyje jo... 166. 79.... 167. Pirmiau aptartų duomenų pagrindu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 168. 80.... 169. Apelianto reikalavimas panaikinti 2018 m. liepos 26 d. Valdybos posėdžio... 170. 81.... 171. Argumentai, kad atšaukus apeliantą iš laikinai einančio ( - ) pareigas,... 172. 82.... 173. Apeliantas prieš užimdamas ( - ), kurio akcininkė yra savivaldybė, ir... 174. 83.... 175. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliacinio skundo argumentus dėl... 176. 84.... 177. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis... 178. 85.... 179. Dėl kitų apeliaciniame skunde, atsiliepimų į jį argumentų, teismas... 180. 86.... 181. Aptartų motyvų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 182. 87.... 183. Atmetus apeliacinį skundą, apelianto patirtos bylinėjimosi išlaidos... 184. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 185. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2019 m. sausio 8 d. sprendimą...